BOCS Homepage


Érted Vagyok 2. évf. 4. szám, Tartalom

Pápalátogatás
A lengyel egyházról Jacek Wegner cikke
Kis lengyel hírek
Csapody István: Temetés után

Ökológia
Dõry István: Környezetbarátság (lelkigyakorlatos elõadás)
A gyermekek szava a Környezet és Fejlesztés Világkonferencia elõtt!
Megalakult a Gaja Környezetvédõ Egyesület
Garay András: Mézesmadzag - ezúttal délen
Arccal a vasút felé
Az ENSZ élelem-szervezete az éhezést növeli? (Nyílt levél a FAO-hoz)

Erdély
"...mindegyik az anyanyelvén..." (kilenc pap levele a csángókért)

Ökumené
Tõkés László látogatása közösségünkben
Hitvallás és árulás (emléktábla az ÁEH volt székházán)
Interjú Éliás Józseffel

Ölelj, ne ölj
Lelkiismereti tiltakozók nemzetközi találkozója

Novella
Ez is teljes élet (befejezõ rész)

Gyerekeknek
Moha mese: A folyton kérdezõ Ugri Bugri

Harmadik világ
Kolduló egyházból segítõ egyház legyünk

Szolidaritási levlap
Idõs hitoktatónõ és egy püspök érdekében

Leveled jött Istentõl
Vasárnapi elmélkedések

Életközösség falun
A Bányai Közösség

Kedves Értem Vagy!
Olvasóink leveleibõl és dokumentumaiból
(benne:
vita a papi hivatásról;
közbenjárás a Bokor érdekében;
rehabilitáció?)
Szeibert András: Jószolgálati utunk Hollandiában