BOCS Homepage


Ha tudnám, hogy ami a nemzetemnek hasznos, az ártalmas egy másik nemzetnek, nem javasolnám, mert elõbb ember vagyok s csak azután francia, és mert óhatatlanul ember vagyok, francia azonban csak véletlenszerûen.
(Montesquieu)

'CO' helyzetkép

Tizenhat ország katonaságmegtagadó szervezeteibõl jöttek Budapestre az ICOM '91-re. Ez a betûszó a Lelkiismereti Tiltakozók Nemzetközi Találkozóját jelenti, a CO pedig a 'lelkiismereti tiltakozó' nemzetközi rövidítése. Elõször 1981-ben Koppenhágában találkoztak nyugat-európai katonaságmegtagadók a WRI inspirációja nyomán. 1983-ban Amszterdamban, 1985-ben az NSZK-ban és decemberben Finnországban, 1986-ban Görögországban és Bécsben voltak hasonló találkozók, de csak az 1987-es Hollandiai alkalmat nevezték hivatalosan ICOM-nak. Ezen már Kelet-Európából is voltak. 1988-ban Jugoszláviában, 1989-ben Spanyolországban volt, tavaly pedig Bécs mellett. Ez utóbbin már voltak magyarok a Bokor bázisközösségbõl és az akkor frissen alakult Alba Körbõl.

A budapesti találkozón a következõ helyzetkép alakult ki a beszámolókból:

- Baszkföld és Spanyolország: kb. kétezer teljes megtagadó (akik a civil szolgálatot sem fogadják el), ebbõl kilencszáz Baszkföldön. Csak hatan vannak közülük börtönben, ítéletük 2 év 4 hónap. 1992-tõl a katonai szolgálat 9 hónap lesz. Jóval több civil szolgálatot választó van, mint ahány helyen foglalkoztatni tudják õket. Baszkföldön a nemzeti pártok is támogatják a MOC-ot (a katonaságmegtagadók mozgalmát).

- Görögország: május 15-én (a katonaságmegtagadás nemzetközi napja) letartóztatták a teljes megtagadó Nikos Maziotist. Ítélete 5 év 7 hónap börtön. Az év végén bevezetik a civil szolgálatot, 4 év lesz. Görög és török katonaságmegtagadók közös nyilatkozatban jelentették ki, hogy nem kívánnak egymás ellen harcolni.

- Hollandia: katonaidõ 12-14 hónap, civil szolgálat 16 hónap. A katonaságmegtagadók száma emelkedett az öbölháború kapcsán. Egy teljes megtagadó.

- Franciaország: 4-5 ember van börtönben, ítéletük 15 hónap. A háború kapcsán a megtagadók száma 25 %-kal nõtt. A civil szolgálat 24 hónap, most csökkentik 20-ra és a behívás után is lehet majd kérni. Egy teljes megtagadó, nincs börtönben.

- Svédország: a teljes megtagadók büntetése jelenleg 4 hónap, annak is a felét elengedik. Erõsen szigorítani akarják, 3 év börtönre.

- Finnország: a teljes megtagadók börtönbüntetését 16-ról 8 hónapra csökkentették. 1992-tõl várható, hogy a hadseregnek nem lesz köze a civil szolgálat választásához. Támogatják az észt katonaságmegtagadókat.

- Izrael: katonaidõ férfiaknak 3, nõknek 2 év, plusz tartalékos behívás évente 2 hónap. A nõk lelkiismereti okból megtagadhatják. Civil szolgálat nincs. A megtagadók többsége csak a megszállt területeken való katonáskodást tagadja meg, kevés az igazán pacifista. A megtagadásért alkalmanként egy hónap börtön jár. Sok a drúz vallású palesztin arab megtagadó, két év börtönt kapnak, de többnyire egyszerûen dezertálnak. Van kapcsolat az izraeli és a palesztin pacifisták közt.

- Németország: a nyugati részen nincs változás, az új tartományokban minden megváltozott (bár a volt NDK-ban már 85 óta nem börtönöztek be katonaságmegtagadót, ami nem utolsósorban az evangélikus egyház kemény kiállásának köszönhetõ). A katonaidõ 12 hónap, a civil szolgálat 15. Kb. kétszáz teljes megtagadó, egy kapott csak 4 hónap büntetést. A háború kapcsán sok katona jelentkezett civil szolgálatra.

Résztvevõk voltak még az USÁ-ból, Dél-Afrikából, Svájcból, Dániából, Ausztriából, Olaszországból és Belgiumból.