Chp logo

Církev a Pokoj

Francais Deutsch English Espagnol Albanian Romana Serbian Magyar Slovensky Croatian Ukran Pycckyu, Russian Romani Polska Italiano

“V ucení Jezíšove mají kapitoly o beznásilí a lásce k neprátelum centrální roli,..... jelikoz jsou jedinými
známými prostredky na odstranení snahy panovat.”

WALTER WINK

Církev a pokoj spojuje skupiny, spolecnosti a církevní organizace,
aby se staly církví pokoje Jezíše Krista v kazdodenním zivote a cinnosti.

Zacátek byl v r. 1949, spojením Kvakeru, Mennonitu a Bratrí
(tzn. historických církví pokoje) za úcelem koordinace cinnosti
s Mezinárodní Unií Smírení
(IFOR= International Fellowship of Reconciliation).

PANEVROPSKý • MEZINáRODNí
Církev a pokoj
je aktívní v mnohých evropských zemích skrze své cleny
a jejich osobní styky.

rešení konfliktu- zprostredkování - odmítnutí vojenské sluzby na základe svedomí - modlitba za mír a
pokoj - sluzba tem, kdoz jsou odkázáni na pomoc .... a jiné formy prací vykonávaných v zájmu pokoje

Vlevo: Bulányi György mad'arský katolický knez, piar. Mnich, zakladatel Bokoru-u hnutí o beznásilí
Dole: Poslanci na rocním sjezdu

Co deláme ?

Clenové Church & Peace se kazdorocne scházejí na spolecných zasedáních v jedné ze zemí, kde se
hovorí nemecky, francouzsky, anglicky, mad'arsky a slovanskými jazyky.

Kazdým druhým rokem se koná mezinárodní konference.

NAŠE PUBLIKACE
vychází ctvrtletne v peti jazycích :
anglicky, francouzsky, nemecky, mad'arsky a rusky.
I na Internetu (http: //c3.hu/~bocs/chp.htm)

NÁVŠTEVY
Navštevujeme se navzájem i jiné skupiny, spolecnosti a církve, abychom se
podporovali a spolecne oslavovali.

ÚCAST
Zúcastnujeme se mezinárodních cinností, které napomáhají zmenami bez násilí pokoj a pravdu.

-aktivní v programu Vítezství
nad násilím
WCC
ve Svetové Rade Církví
-pridruzeným clenem
CEC
Konference Evropských Církví
-má konzultacní status
JPIC
Cinnost Koncilu za spravedlivost pokoj a zachování stvorení
teologie
Clenové Church & Peace se v dialogu s jinými krest any
opírají o studium Bible a teologie.

-prímý následek toho je
sluzba pokoji.
Školení tech,kdoz se na delší dobu rozhodli venovat
se vytvárení pokoje.
výuka handicapované dospívající mládeze v zahradnictví Vysoké školy v Dubline za podpory
EIRENE pridruzeného clena Church & Peace
“Kdo by se chtel radovat ze zivota a videt pred sebou dobré dny, .....at' hledá pokoj a krácí za ním.” / 1
Peter 3,11/
Ctvrtrocní publikaci si muzete objednat na uvedených adresách v jazyce mad'arském, anglickém,
francouzském, nemeckém a ruském. Vzdy jsou srdecne vítáni dobrovolní prekladatelé.

 • Nemecko
  Church & Peace International Office
  Ringstrasse 14
  D-35641 Schöffengrund
  Germany
  tel: +49 6445 5588
  fax: +49 6445 5070
  e-mail: [email protected]

 • Francie
  Église et Paix
  Louis & Bernadette Joly
  5, rue du Mont Verdun
  F-69140 Rillieux la Pape
  Tel & Fax: +33 (0)4 78 88 87 25
  [email protected]

 • MaD'arsko
  Egyház és Béke
  H-8003 Székesfehérvár
  Pf. 7, Hungary
  e-mail: [email protected]

 • Velká Britannie
  Church & Peace
  20 The Drive, Hertford, SG14 3DF
  United Kingdom
  Tel: +44 1992 416 442
  Email: [email protected]