Chp logo
Kościół i Pokój

Francais Deutsch English Espagnol Albanian Romana Serbian Cesky Slovensky Croatian Ukran Pycckyu, Russian Romani magyar Italiano

“W nauce Jezusa fragmenty dotyczące odmowy użycia przemocy i miłości nieprzyjaciół zajmują główne miejsce,... bo są one jedynymi znanymi sposobami na zwalczenie władzy.”
Walter Wink

Kościół i Pokój jednoczy ugrupowania, wspólnoty, organizacje i kościoły, kierowany pragnieniem urzeczywistnienia kościoła pokoju Jezusa Chrystusa w życiu codziennym i działaniu.

Kościół i Pokój powstał w r. 1949, kiedy kwakrzy, mennonici, i wspólnota braci Brethren, czyli historyczne wspólnoty wyznaniowe o charakterze pacyfistycznym podjęły postanowienie o koordynacji działań z Międzynarodowym Związkiem Zadośćuczynienia (International Fellowship of Reconciliation... IFOR). PANEUROPEJSKI – MIĘDZYNARODOWY


CHURCH & PEACE

W wielu krajach europejskich rozwija działalność poprzez swych członków i kontakty.

 • rozwiązywanie konfliktów
 • pośrednictwo
 • odmowa służby wojskowej z powodu niezgody sumienia
 • modlitwy o pokój
 • służba zepchniętym na margines
 • ... i wiele form działalności dla pokoju.
CO CZYNIMY?

Członkowie CHURCH & PEACE corocznie organizują walne spotkanie w którymś z krajów członkowskich na niemieckim, francuskim, angielskim, węgierskim i słowiańskim obszarze językowym.

Co dwa lata organizujemy wraz z innymi organizacjami międzynarodowa konferencję. w międzynarodowych działaniach, które poprzez odmowę przemocy wspierają sprawę pokoju i sprawiedliwości NASZ PERIODYK

ukazuje się kwartalnie w pięciu językach: po angielsku, po francusku, po niemiecku, po węgiersku i po rosyjsku, także w Internecie (http://bocs.hu/chp.htm)

ODWIEDZAMY

się wzajemnie, spotykamy się z innymi ugrupowaniami, wspólnotami i kościołami, by wspierać się wzajemnie i razem świętować.

BIERZEMY UDZIAŁ

w międzynarodowych działaniach, które poprzez odmowę przemocy wspierają sprawę pokoju i sprawiedliwości

 • jako aktywny uczestnik programu “Zwalczanie przemocy” WCC (Światowa Rada Kościołów)
 • jako członek CEC (Konferencja Kościołów Europejskich)
 • jako konsultant JPIC (Proces Soborowy dla sprawiedliwości, pokoju i ocalenia Stworzenia)


TEOLOGIA

Studia biblijne i teologia wspierają działalność członków CHURCH & PEACE i dialog z innymi wspólnotami chrześcijańskimi.

Bezpośrednim tego skutkiem jest
SŁUŻBA DLA POKOJU,
czyli przygotowanie ochotników, którzy w perspektywie życiowej mają zamiar poświęcić się pracy dla pokoju.


“Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe... niech szuka pokoju i niech idzie za nim.” (1 Piotr 3, 11)

Kwartalnik zamówić można w węgierskiej, niemieckiej, francuskiej, angielskiej oraz rosyjskiej wersji językowej. Zawsze chętnie przyjmujemy zgłoszenia ofiarnych tlumaczy.

 • NIEMCY
  Międzynarodowe Biuro Kirche und Freiden
  Ringstrase 14
  D-35641 Schöffengrund
  Germany
  tel: +49 6445 5588
  fax: +49 6445 5070
  e-mail: [email protected]

 • FRANCIA
  Église et Paix
  Louis & Bernadette Joly
  5, rue du Mont Verdun
  F-69140 Rillieux la Pape
  Tel & Fax: +33 (0)4 78 88 87 25
  [email protected]

 • WĘGRY
  Egyház és Béke
  H-8003 Székesfehérvár
  Pf. 7, Hungary
  e-mail: [email protected]

 • WIELKA BRYTANIA i IRLANDIA
  Church & Peace
  20 The Drive, Hertford, SG14 3DF
  United Kingdom
  Tel: +44 1992 416 442
  Email: [email protected]

György Bulányi, węgierski ksiądz katolicki i założyciel odmawiającego użycia przemocy ruchu wspólnotowego BOKOR (KRZEW)

Międzynarodowe spotkanie Kirchentag w Hamburgu, w którym udział wzięło wiele tysięcy młodych.

Nauka ogrodownictwa dla młodzieży trudnego startu przy Wyższej Szkole Ogrodownictwa w Dublinie, przy współpracy EIRENE, członka Church & Peace.

BOCS Homepage