BOCS Homepage


Érted vagyok 10. évfolyam 2. szám
1999. április


Tartalom

Színdarab
Fodor Sándor - Kovács László: A feltámadás elmarad

Könyvismertetés
A cenzúrázott Jézus (II. rész)
Igazhitûség és eretnekség a legrégebbi kereszténységben

Tanulmány
Gromon András: Hogyan keletkezhetett a húsvéti hit?

Gyerekeknek Moha-mese
Mafla

Szépirodalom
Alain Gerber: A világ nyakában

Interjú
Schanda Beáta: Beszélgetés Drégely várának tövében

Sajtóvisszhang
Hitvédelem vagy erõfitogtatás? (A pápának "A hit védelmében" kezdetû Motu proprio-járól)

Elmélkedések
Vasárnapi szentírási elmélkedések

Környezetvédelem
Kopátsy Sándor: Földközelben

Vers
Németh Judit: Isten-álom