BOCS Home
BOCS Alapítvány
  Upd.:2014.07.27.   Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés Jubileum
Szavazás   Kérdőív

Bocsmagazin
 
Könyvek CSR
Mai Bocsmagazin
Linkek  Arányok

Globális képzés
 
BLOG India Támogatás
BMFórum Előadásaink
Küldj: Flash  5perces

Newsletter
 
Légy kezdőlapom!! Kedvencemmé! 
 
 
Összetett keresés
WWW Bocs.hu
  Szervezetek
ESP India / EuroNGOs
Balaton Group /EarthPolicy
Hálózat /Déva /Egyesek
Bokor/Hang/Church&Peace
Söréd /ECEN »»ÖSSZES
  Főtémák
béke / békére nevelés
ökológia / öko nevelés
fejlesztés / globális képzés
népesedés / szex
transzcendens  »» ÖSSZES
   Műfajok
1-képernyős / cikk / kép
vers / BLOG / előadás
TV / film   »» ÖSSZES
  Névmutató
Prakash /  Böjte /  Simonyi
Meadows / Dõry / Farkas
Duchrow /  Bulányi
Csapody /  »»ÖSSZES
  Egyéb keresések
szellemi kör / sorozat
földrajzi / korosztálynak
alkalomra / történelmi
  Nyelvek szerint
egyetemes nyelv: kép
magyar
English (angol)
Deutsch (német)
espagnol (spanyol)
francais (francia)
italiano (olasz)
pycckyu (orosz)
srbsko (szerb)
hrvatski (horvát)
ukrainskij (ukrán)
slovensky (szlovák)
cesky (cseh)
polska (lengyel)
romana (román)
albán
romani (cigány)
Jubileumi levél: 10 éve jegyezték be a BOCS Alapítványt
Jubileumi levél: 10 éve jegyezték be a BOCS Alapítványt
Jubileumi levél: 10 éve jegyezték be a BOCS Alapítványt


Kedves támogatóink, önkénteseink, kedvezményezettjeink, olvasóink, civil társaink, hivatalos partnereink, szimpatizánsaink! A BOCS Alapítvány bejegyzésének 10. évfordulóján, de működésének 29. évében írjuk ezt a jubileumi levelet, hiszen a Bokor Öko Csoport 1975-ben kezdte meg működését (Környezetvédelmi Lexikon I. kötet, 139. old.: „1975 óta működik, az evangéliumi erőszakmentesség, a jövő generációk, szegények és elnyomottak iránti felelősség alapján elsősorban az ökológia filozófiai, etikai, nevelési, szociális oldalaival foglalkozik, kisközösségekben, táborokban nem-anyagi gazdagságra, nem-fogyasztói boldogságra törekszik tanítani.").


Jóleső érzés visszaemlékezni erre a közel három évtizedre, amelyben annyi érdekes, értékes és élvezetes történt. Erőt ad és tanulságokkal is szolgál a folytatáshoz.


1975 A székesfehérvári bazilika hittanos fiataljai kezdtek el ökológiával foglalkozni Simonyi Gyula vezetésével, s 1977-ben már Karácsonyi Határozatba foglalták ezirányú teendőiket is (a rendszerváltás után ez megjelent a Harmadik Partban).

1977-től a klasszikus nagy fehérvári táborokban (Szentendre, Kapolcs, Pakod, Indiánvölgy, Péliföldszentkereszt, Ipolytölgyes) már mindig külön természetvédelem nap volt. Elkezdődött Cedric Prakash SJ indiai iskoláinak támogatása.

1978-ban készült (természetesen gépelt szamizdat formában) a Szerelem könyv. Ezévtől nyári karitatív táborokat is szerveztünk a dunaalmási református fogyatékos otthonban.

1979-től van minden ősszel és tavasszal ifjúsági tihanyi hétvége. 1979-ben készült a Bátorság tanulmány és ekkor volt A feltámadás elmarad színdarab és a hagyományos nagycsütörtöki virrasztás egy vértesi kőbányában.

1980-ban jelent meg a Töprengések a bérmunkáról.

1981-től a szfvári Bazilika hittan föld alá kényszerült s a következő években jónéhány fehérvári fiatal került börtönbe, mert megtagadta a katonáskodást. Tettüket teológiailag is alátámasztotta Hornus: Nem harcolhatok! c. könyvének 1984-ben megjelent fordítása. Ez már a szamizdat kiadás első gépesítésével, lyukszalagvezérlésű írógéppel, rendkívül titkos konspirációban készült a S. család fehérvári lakásában.

1984-től segítettük a sörédi fogyatékos gyermek nyaraltatás kialakulását.

1985-től Simonyi Gyula résztvett a Selyemgombolyító létrejöttében, amely a rendszerváltás egyik bölcsője volt és mindmáig a zöld mozgalom egyik otthona. Két nyáron is táborok keretében a katolikus fogyatékos gyermek otthont építettük Ipolytölgyesen.

1986-ban öko-zsinatolást szerveztünk katolikus kisközösségek körében. Ezévben látogatott meg minket először Cedric Prakash SJ. A Commodore 64 számítógép és a Robotron írógép megjelenésével a szamizdat gyártás magasabb szintre jutott, négy év alatt a Pálmaág szamizdat folyóirat 13 száma jelent meg.

1987-ben létrehoztuk a Noé Klubot, többszáz fős rendezvényekkel a székesfehérvári Vogé művházban. Két nyáron számítógépes táborok következtek (Sukoró, Balatonszabadi).

1989-ben a Simonyi család kiutazása már „nem sértett közérdeket”, fölerősödtek a környező magyarokat támogató tevékenységek (pl. Böjte Csabával már Dévára kerülése előtt) és az európai kapcsolatok. 1989-ben a Harmadik Part, 1990-ben az Érted vagyok és Tájék, 1991-ben pedig a Krisztusi Szolidaritás folyóiratok alapítása, első éveinek segítése.

1990 Pax Christi kapcsolatfelvétel. Kezdettől részt vettünk a Háló bogozásában, valamint a Halálbüntetést Ellenzők Ligájában (HEL), majd annak már 1990-ben elért sikere után a Hadkötelezettséget ellenzők Ligájában (HEL), amelynek célja 2004-ben valósult meg.

1991 Résztvettünk már az első Országos Zöld Találkozón is. Rendszeres Bokor Öko Csoport találkozók indultak Bpesten Dr. Dőry István és Farkas István szervezésében.

1992-ben készült Angliában a Bruderhof napló és az Eberhard Arnold könyv fordítása. Ázsiai munka (mozgalmi vezetők képzése Bangkok nyomornegyedeiben, People's Plan for 21. century, Thaiföld). A Vajdaságban létrejött a Zitzer szellemi köztársaság, ekkortól végig a háború éveiben segítettük a balkáni katonaságmegtagadókat.

1993-tól használunk email-t (zpok). Spanyol-olasz előadóút tavasszal, nyáron pedig kéthetes erdélyi előadókörút Böjte Csabával. Kiadtuk Duchrow könyvét (Európa 1492-1992). Kelet-európai Kairos konferenciát szerveztünk Székesfehérváron.

1994-ben megtörtént a Bocs alapítvány hivatalos bejegyzése. Az Alapítvány a Bokor földalatti évtizedei során létrejött környezetvédelmi és békemozgalmi tapasztalatokat, szellemi kincseket is viszi tovább. Tavasszal brüsszeli előadások (La Poudrier és Élet kenyere közösségek). Prakash második látogatása kapcsán megismerkedtünk a Kairói Népesedés és Fejlődés világkonferenciával, ahol ő az indiai ngo-küldöttség tagja volt. A Dr. Dőry István által ezévben létrehozott Környezeti Nevelési Iskolahálózattal máig tartó együttműködés indult. Öko-képzések a Felvidéken, Vajdaságban, Erdélyben, Kárpátalján.

1995-ben a legelsők közt indult a bocs.hu weboldal. Ez egyik legfőbb ismeretterjesztő eszközünk, az évek során többezer anyagot tettünk közzé, havi tízezer fölötti látogatónk van, média-megjelenéseink dokumentációjaként is szolgál, 2003-tól Fülep Dávidnak is köszönhetően sokfunkciós portálként működik. Weboldalunkon számos más mozgalom, alkotó, folyóirat, tévéműsor internetre kerülését segítettük. Kelet-Európából elsőként kapcsolódtunk be az Aknabetiltás kampányba, amely 1977-ben Nobel Békedíjat kapott. Nagy aláírásgyűjtést szerveztünk az Atomfegyverbetiltás akciónak és az IFOR-nak is. „Igazságosság, béke és a Teremtés megőrzése” hírleveleket adtunk ki többezer példányban. Japánban az Egyetemisták Béke világtalálkozóján küldöttünket dolgozata alapján a félezer résztvevő közül a 11 fős szóvivői testületbe választották. Church & Peace béketanácskozást szerveztünk Pécelen.

1996-ban ázsiai konferenciák kapcsán első látogatásunk Indiában. Nyáron skóciai előadóút (Iona, Lake District, Edinborough). Négyezer fiatalnak adtuk elő a Bátorság elmélkedéssorozatot a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó hétvégéjén. Pax Romana konferencia előadásra is több évben felkértek. Az email hírlevél Bocsfordító keretében kétmillió leütésnyi fordítást tettünk közzé két és fél év alatt, de angolra és szerbre is fordítottunk. Segítettük a polgári szolgálatért küzdőket Romániában.

1997 Képzések Tihanyban. Összeurópai Ökumenikus Gyűlés Grácban tízezer résztvevővel, ahol internet-falut szerveztünk és ahová Prakash-t is elvittük.

1998-ben erdélyi táborok és előadások, s első részvétel a Balaton Group találkozón. Francia-svájci előadóút (Taize, Grandchamp). Bécsben előadás a Trialog előkészítő konferencián. Részvétel a Magyar Keresztény Internet Konferencia létrehozásában. Development Education szakoldal a bocs.hu-n (Fülep Dávid).

1999-től indult a dévai gyerekek táboroztatása. Lefordítottuk a Mindenki nyer! játékoskönyvet.

2000-ben USA előadókörút, s a Rapture of the Gospel könyv kiadása. Nyáron először mentünk a Szigetre, fiatal önkénteseinkkel öko-ismeretterjesztést végzünk. Elintéztük, hogy Prakasht fogadják a Miniszterelnöki hivatalban. A „Utazás az Elegendő világában” c. fordításunk több folyóiratban is folytatásban megjelent.

2001-ben kiadtuk a Természet & Béke naptárat és a Donella Meadows emlékkötetet.

2002-ben Prakash eskette az alapítvány elnökének lányát, s már az ötödik előadókörutat és médiakampányt szerveztük neki. Elindult a mára másfélmillió leütésnyi Bocsmagazin napi email kalendárium. Zánkán öko-akadályversenyt csináltunk a Háló-nagytáborban. A Bocsmagazinban folytatásokban közöltük az 1905. évi Béke Nobel-díjas Bertha von Suttner regényét: Le a fegyvert!

2003-tól már a Művészetek Völgyében és más fesztiválokon is végezzük az öko-ismeretterjesztést. Segítjük a civil szféra nemzetközi fejlesztési együttműködés (NEFE) szektorának megerősödését. A Zöld OT-n szekciót szerveztünk és Simonyi Gyulát megválasztották küldöttnek a Külügyminisztérium NEFE Társadalmi Tanácsadó Testületébe. Résztvettünk a HAND Szövetség létrehozásában, elnökségi tagok lettünk, s képviseljük az Európai Development Education Forumban. Oktató animációk a bocs.hu-n.

2004-ben az ESP iskolahálózat meglátogatása Indiában (eredményeként pl. kisfilm, fotokiállítás és képeslap), Világ Szociális Fórum Bombayben. Előadás az ENSZ Fenntarthatóságra nevelés évtized (2005-2014) konferencián. Közel száz fiatal önkéntes segített a nyári fesztiválokon. Számos médiamegjelenés és több mint félszáz előadás és filmvetítés az indiai iskolákról.


A kiemelések jelzik, mi mindent szeretnénk folytatni: Sziget és fesztiválok, táborok és képzések, fordítások, tanulmányok és előadások, média, bocs.hu és Bocsmagazin, India és Development Education… Természetesen vannak új terveink is.

Szeretnénk köszönetet mondani minden támogatónknak, önkéntesünknek, partnerünknek és szimpatizánsunknak, és kérjük további segítségüket a folytatáshoz.


Székesfehérvár, 2004. okt. 24.

A BOCS Alapítvány alapítói és jelenlegi kuratóriumi ill. felügyelő bizottsági tagjai: Bognár Péter, Demeczky Jenő, Dr. Dőry István, Farkas István, Fehér Katalin, Fülep Dávid, Márczi Imre, Rozsics Gábor (titkár), Simonyi Gyula (elnök), Dr. Szabó Márta, Topál Ildikó, Végh András.Elérhetőségünk: http://bocs.hu    [email protected]

Tel.:    30-756-8090,    
Bejegyzés: Pk 61.745/1994. (okt. 24.), nyilvánt. sz.: 341., közhasznúság: 1999. márc. 24.

Adószám: 18481862-1-07.   TB szám: 83343717.

Bank: OTP Bank Rt. Fejér megyei Ig., 8000 Székesfehérvár, Ősz u. 13.

Bankszámlaszám: 11736116-20130037      Elkülönített bankszámla az India gyűjtésre: 11736006-20364317

IBAN: HU14 1173 6116 2013 0037 0000 0000      IBAN: HU81 1173 6006 2036 4317 0000 0000

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek


TÁMOGATÓINK
NCA , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , Székesfehérvár MJV Önkormányzata
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid