Bocsmagazin: fenntartható civilizáció infó 02:00:00. Jun. 25. http://bocs.hu
1% támogatáshoz adószámunk: BOCS Alapítvány 18481862-1-07
+

1903: Orwell angol író szül. Indiában. Művei: Állatfarm (1945), 1984 (1949). Barlangok világnapja.
+ - - - +
1820: Georg Wilhelm Friedrich Hegel Berlinben befejezte A jogfilozófia alapvonalai c. kézikönyvét.
- + -

„Csak vesd meg a tudományt meg az észt, / Az ember legfőbb erejét! / S ha az ördögnek magát el nem is adta volna, / Mégis el kell majd buknia.” (Goethe, Faust. I. rész)
„Igaz ugyan, hogy a jámborság is a … széttagolódott igazságot az érzelem egyszerűbb szemléletévé egybe göngyölíti, de ha ez a helyes jámborság, akkor feladja e régió formáját, mihelyt a belsőből kilépve az eszme kibontakozásának és kinyilatkoztatott gazdagságának nappalába lép, s belső istentiszteletéből magával hozza a tiszteletet egy önmagában létező, az érzelem szubjektív formája felett álló igazság és törvények iránt.”
- - - - -

1872: Németországban állami ellenőrzés alá vonták az egyházi elemi iskolákat és kiutasították a jezsuitákat az országból.
- - - - -
1903: George Arthur/Eric Blair Orwell angol író, kritikus, újságíró születése (+1950. jan. 21.). Akárcsak Kipling, Indiában született, ahol apja gyarmati tisztviselő volt. A burmai brit rendőrség tagja lett, de a gyarmati politikától megundorodva visszatért Angliába, ahol tanítóként és bolti eladóként dolgozott.1945-ben jelent meg politikai szatírája, az Animal Farm (Állatfarm). Szerencséjére a Nyugat antikommunizmusa ezt fölkapta, így világhíru lett az 1949-ben írt, a világ minden birodalmát és bármilyen színu diktatúráját leleplezo sci-fije is, a Nineteen Eighty-four (1984).
- + -
„Azért írok, mert előttem van valami hazugság, amit le akarok leplezni, valami tény, amire föl akarom hívni a figyelmet.”
"Mindenki egyenlő, de vannak, akik egyenlőbbek."

- - - - -
1938: Megnyitotta Horthy Miklós kormányzó a Szent István-évet. Ebben az időszakban a Bethlen István vezette konzervatív-liberális, az ország függetlenségét elsősorban Németországtól féltő erők jelszava az alkotmány és a magyar szuverenitás védelme volt. Ezt a Szent István-tradícióval kívánták megszilárdítani, amelyben a katolikus egyház teljes támogatását élvezték. Ennek keretén belül került sor erre az ünnepségre, ahol felvonult az egész hivatalos Magyarország. Szent István emlékét törvénycikkben is megörökítették.
- - - - -
1942: A szövetséges hatalmak ezer bombázóval lerombolták Brémát.
- - - - -
1950: Kirobbant a koreai háború. Máig sincs békeszerződés, csak az 1953-ban megkötött fegyverszüneti megállapodás van érvényben.

- - - - -
1955: Megnyílt a Postamúzeum a Posta Vezérigazgatóság Krisztina körúti épületének helyiségeiben.
- - - - -
1995: 3 hét alatt több mint félmillió aláírást gyűjtöttek a 7 milliós, nagyrészt katolikus Ausztriában az ún. Egyház-népszavazásban.
Az aláírásgyűjtő íveken szerepelt sürgető kívánalmak:
nős emberek és nők pappá szentelése (nők egyenlő részvétele a döntéshozásban),
pozitív hozzáállás és kevesebb beleszólás a szexualitás terén (inkább nagyobb hangsúly az igazságosság, béke és a teremtés megőrzése témáira),

több irgalom, kevesebb szigor a bajból újrakezdők felé,
testvéribb egyház (a püspökválasztásba való beleszólásig menően).
A sokkal kevésbé katolikus Németországban másfélmillió katolikus aláírás gyűlt össze. bocs.hu
- - - - -

1996: A Moszkvai Területi Bíróság döntése: a katonaság-megtagadók jogosan ragaszkodnak a civil szolgálathoz.

- - - - -

1997: Jacques-Yves Cousteau francia oceanográfus halála (szül. 1910. jún. 11.). Calypso nevű hajóján 1952-től számos tudományos expedíciót vezetett a világtengereken, s az általa kifejlesztett víz alatti filmezési eljárással a kutatás mellett filmeket is forgatott. Az 1960-as évektől figyelme egyre inkább a környezetvédelem felé fordult, már akkor felemelte a szavát a tengerek tisztaságáért, amikor az ökológia még a gyermekkorát élte. Legnagyobb érdeme a tudományos életben oly gyakran lenézett népszerűsítő tevékenység volt: minden ismeretét azonnal közkinccsé tette.
- - - - -
1998: A dániai Aarhusban megnyitották aláírásra a környezeti demokrácia alapdokumentumának számító nemzetközi szerződést.


Az Aarhusi Egyezmény 2001. nov. 1-én lépett hatályba, miután már legalább 16 aláíró állam ratifikálta. Jogkövetési Bizottsága az ENSZ keretében működik. Magyarország a 2001. évi LXXXI. törvénnyel hirdette ki. Garantálja egyrészt a közvélemény környezeti információkhoz való hozzájutását, másrészt a környezeti döntésekben való közösségi részvétel lehetőségét, harmadrészt pedig a jogorvoslat lehetőségét a környezet védelmével kapcsolatos ügyekben.
- - - - -


Barlangok világnapja

- - - - - - - - - -
A történelem legnagyobb tanulsága, hogy az emberek nem vonják le a történelem tanulságait. Reméljük ez a kis napi időutazás sokat segít ezen :)
.
Hasznosnak találja? Kérjük ajánlja barátainak is.
Lemondás/föliratkozás a http://groups.google.com/group/bocsmagazin weboldalon,
vagy emailben: [email protected]
ahol ékezet nélküli változat is kérhető


A tartalom felhasználható nem-üzleti célra, megjelölve a forrást:
Bocs.hu magazin

A Bocsmagazin 100 százalékosan újrafelhasználható képernyőfelületre készült :))