A BOCS Alapítvány környezetvédelmi és békemozgalmi ismertetõje !  
BOCS ALAPÍTVÁNY

Tel: 30-247-3649
" A tehén a medvével legel, kicsinyeik együtt heverésznek.
Nem árt, nem pusztít senki."
(Izaiás próféta 11,7)


Elérhetőség

Bejegyzés: Pk 61.745/1994.
1994. okt. 24. Fejér Megyei Bíróság
Birosági nyilvantartási szam: 341.
Közhasznúság: 1999. márc. 24. (2014-tol is folyamatosan.)
TB szám: 83343717 / 9501879-3
Adószám: 18481862-1-07.
KSH szám: 18481862-9499-569-07 (246570)
Bankszámlaszám: 11736116-20130037
Bank: OTP Bank Rt. Fejér megyei Ig., 8000 Székesfehérvár, Ôsz u. 13.
Kuratórium: Fogarasi Gábor, Szabó Beáta, Simonyi Gyula (elnök), Rozsics Gábor (titkár).
Felügyelő bizottság: Márczi Imre (elnök), Fehér Katalin, Fülep Dávid.

A BOCS Alapítványt 1994-ben jegyezték be, de már 1975 óta folyó békemozgalmi és környezetvédelmi munkának ad keretet.

Jubileumi levél: 10 éve jegyezték be a BOCS Alapítványt Bocs koncepció
(460 kB)
1% közlemény Közhasznúsági jelentés

Web-enciklopédiánkkal elsõsorban a kelet-európai civil társadalom,
öko, béke, igazságosság, fejlõdés és vallási mozgalom épülését kívánjuk szolgálni.
Ennek eszközei egyik irányban a fordítások és nemzetközi információk,
másik irányban a kelet-európai szellemi kincsek bemutatása.
  Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a BOCS-ot!

 • Az Internettó véleménye lapunkról !
 • A Környezetvédelmi Lexikon így ír errõl:

  "1975 óta mûködik, az evangéliumi erõszakmentesség, a jövõ generációk, szegények és elnyomottak iránti felelõsség alapján elsõsorban az ökológia filozófiai, etikai, nevelési, szociális oldalaival foglalkozik. Kisközösségekben, táborokban (Természet- és Remetenapok - ld. Simonyi Gyula tanulmányát a Réce füzetek 2. számában: Remetenap és természetmisztika a táborban) nem-anyagi gazdagságra, nem-fogyasztói boldogságra törekszik tanítani."
  (Környezetvédelmi Lexikon I. kötet, 139. old.)

  "A hazai mozgalomnak több, legalább három gyökere van: az erõszakmentes-békemozgalmi, a közösségben más életmódot élni akaró, s a természet/környezetvédelmi. A nyolcvanas évek elején egyre inkább egybefonódtak a vallási, bázisközösségi, erkölcsi, közösségi célok a teremtés megóvásának akarásával. Ahogy Simonyi Gyula egy írásának címe mondotta: 'Ha elnyerjük a boldogságot, megvédjük a természetet...' A Dialógus-tagok, a természetvédõk és a bulányisták az Interdiszciplináris Tudományos Diákkör (ITDK) teaházában, a bõs-nagymarosi vízlépcsõrendszer elleni felvonulásokon, az egyetemi klubokban találkoztak egymással, sokan egyszerre vagy egymás után tagjai voltak pl. a Dialógusnak, a Duna Körnek, s egy vallási csoportnak is. A mozgalom mozog, változik - 'nem léphetünk bele kétszer ugyanabba a folyóba' - de ha a folyam ágakra is oszlik, azok idõnként egybefolynak, s a víztömeg egésze mossa a partot...
  Mindezt mutatja az alábbi idõrend is:
  .
  1977. nyár: tábor, amelyben külön napja van a természetvédelemnek.
  1977. a 'Karácsonyi Határozatban' megjelennek az ökológiai tennivalók.
  1983. nov 11.: a Belügyminisztérium betiltja az ITDK katolikus bázisközösségekrõl rendezett teaházi összejövetelét, amit így egy magánlakáson tartanak meg.
  1986. tavasz: kb. félszáz közösség ökológiai zsinatot tart, összefoglaló tanulmány készül. (ld. Élettér és életmód kérdések)
  1991. ápr.: (hivatalosan is) megkezdte munkáját a Bokor Környezetvédelmi Munkacsoport.
  1992. máj.: az Elpidia bázisközösség 'Teológia és ökológia' megbeszélése a Selyemgombolyítóban. (Ennek kapcsán fordításban megjelent a Concilium 1991. augusztusi ökoteológia kötete: Nincs ég föld nélkül.)
  (Környezetvédelmi Lexikon II. kötet, 460-464. oldalak. Csak néhány tétel az öt oldalnyi mozgalmi idõrendbõl.)

  BOCS Homepage