Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés 
Szavazás   Kérdőív
Támogatás
Előadásaink
BM Fórum
  Lemondás
ÚjdonságokBocsmagazin India Globális Képzés
 
 
Összetett keresés
WWW ITT
   Naptár
   Blog
  Keresések
Földrajzi hely
Kategória
Műfaj
Személyek
Tujajdonság
Típus
ENAPON.HU Dátum keresés     (Más időszakok)

30 esemény

[2006-11-07] [blog, film] Elátkozott Ella, egyfajta mai Hamupipõke, családi vígjáték, egy lány engedelmességet tanul, mintha az valami abszolút erény lenne, s lám, a gonoszok gonosztettek végrehajtását parancsolják neki, kész a baj. Szerencsére a szerelem, a lelkiismeret, a személyiség-erõ valahogy felülkerekedik az engedelmesség-varázslaton a döntõ pillanatban :)[Részletek...]
[2003-11-07] Megalakult a HAND Szövetség (Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség) 12 tagszervezettel és 5 megfigyelővel. A hivatalos bejegyzés 2003. nov. 7.
www.hand.org.hu
A BOCS Alapítvány kezdettől, 2000 őszétől résztvett az előkészítés folyamatában, alapító és elnökségi tagja lett a HAND-nek.

[Részletek...]
[2002-11-07] Sajóbábonyban húsz magyar, román, osztrák és angol Greenpeace-aktivista saját testével zárta el az amerikai TRI csoport tulajdonában lévő Észak-Magyarországi Vegyiművek bejáratát, ezzel akadályozva meg az ott gyártott, az EU-ban és az USÁ-ban már betiltott, emberi életre veszélyes gyom- és rovarirtószerek szállítását.
A gyár területén átfolyó Bábony patak vize a legszennyezettebb kategóriába esett (a gyom- és rovarirtószerek mennyisége benne az elfogadható maximum negyvenszerese), beleinni életveszélyes, és ez a jogszabályok alapján az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség azonnali beavatkozását igényelte volna.(tilt)
[Részletek...]
[1979-11-07] Germanus Gyula orientalista, arab nyelvészeti és kultúrtörténeti író, egyetemi tanár születése (+1979. nov. 7.). Kiemelkedő eredményeket ért el a mohamedán népek művelődés-története és az arab irodalom kutatásában.
(halál)
[Részletek...]
[1979-11-07] Germanus Gyula (arab neve: al-Hadzs Abdul Karim) orientalista, arab nyelvészeti és kultúrtörténeti író halála (szül. 1884. nov. 6.). Kiemelkedő eredményt ért el a mohamedán népek művelődéstörténetének és az arab irodalomnak a kutatásában. Világhírű könyve az Allah Akbar.
(halál)
[Részletek...]
[1968-11-07] Hamvas Béla posztumusz Kossuth-díjas filozófus, esszéista, író, újságíró, könyvtáros halála (szül. 1897. márc. 23.). A tradicionalizmus magyar képviselője.

(halál)
[Részletek...]
[1968-11-07] Hamvas Béla posztumusz Kossuth-díjas filozófus, esszéista, író, újságíró, könyvtáros születése (+1968. nov. 7.). Műveinek meghatározó élménye a hiteles lét és a modern világ közti ellentmondás. A társadalom válságát vizsgálta, a lét értelmét a hagyományban ismerte fel. Korának egyik legszélesebb látókörű európai gondolkodójaként megalázó segédmunkákra kényszerült a kommunista rendszerben. Karnevál című, az 50-es évek elején befejezett, ám harmincegynéhány év múlva is csak cenzúrázva kiadott regényében talán egyetlen magyar íróként említi meg a kommunista időszakban végrehajtott, tömeges kivégzéseket. Felkészültségéhez méltó munkát a Kádár-rendszerben sem kapott. Fontosabb művei: A láthatatlan történet, Karnevál, Regényelméleti fragmentum, Forradalom a művészetben.
(halál)
[Részletek...]
[1962-11-07] Anna Eleanor Roosevelt ENSZ diplomata halála (szül. 1884. okt. 11.). Franklin Delano Roosevelt elnök felesége. Férje halála (1945. április - így megmenekült attól, hogy az atombomba ledobásának bűne az ő kezéhez tapadjon) után 1946-51 között az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának elnökeként jelentős szerepet játszott az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (1948) kidolgozásában és elfogadtatásában.
(halál)
[Részletek...]
[1950-11-07] Sztálin-híd néven felavatták a budapesti Árpád hidat.
(felavat)
[Részletek...]
[1944-11-07] Az amerikai történelemben egyedüliként, sorozatban negyedszer is újraválasztották Franklin Delano Rooseveltet az Egyesült Államok elnöki tisztébe.
[Részletek...]
[1940-11-07] Az amerikai Tacoma kábelhíd a felavatása (júl. 1.) után bő négy hónappal a szél lengésétől 180 m hosszban leszakadt. Ettől kezdve vették figyelembe az aerodinamikát a hídépítésben.
(felavat)
[Részletek...]
[1928-11-07] Tóth Árpád költő, műfordító, újságíró születése (+1928. nov. 7.). 1908-tól a Nyugat munkatársa, a lap első nemzedékének jeles tagja volt. 1921-től Az Est munkatársaként is dolgozott. Líráját bámulatos formakészség és fájdalmas rezignáció jellemzi. Versei négy kötetben jelentek meg: Hajnali szerenád (1913), Lomha gályán (1917), Az öröm illan (1922), Lélektől lélekig (1928).
(Az Esti sugárkoszorú a világ legszebb szerelmes verseinek egyike.)
(halál)
[Részletek...]
[1928-11-07] Tóth Árpád költő, műfordító, újságíró halála (szül. 1886. ápr. 14.). Kiemelkedőek Milton, Baudelaire, Shelley, Keats és Wilde versfordításai.
(halál)
[Részletek...]
[1919-11-07] Einstein, aki odáig csak tudományos körökben volt elismert, másfél évtizeddel a relativitáselmélet publikálása után, e napon világhírűvé vált. Ugyanis e napon kürtölte világgá a sajtó Arthur Eddington csillagásznak a máj. 29-i napfogyatkozás kapcsán mért, a Royal Society előző napi ülésén ismertetett, a relativitáselméletet kísérletileg igazoló bizonyítékát, hogy a nap tömege elhajlítja a fényt.
(Einstein tudatosan elfogadta a kultikus zseni imázsát, hogy humanista erkölcsi és politikai nézeteit a közvéleménnyel megismertethesse.)
[Részletek...]
[1913-11-07] Alfred Russel Wallace angol természettudós, zoológus, utazó halála (szül. 1823. jan. 8.). Számos gyűjtőutat tett, bejárta az Amazonas vidékét, Malajziát és nagy gyűjteménnyel tért haza. A fajok eredetére vonatkozó értekezésének hatására tette közzé Darwin a természetes kiválasztódásról szóló elméletét.
(halál)
[Részletek...]
[1913-11-07] Alfred Russel Wallace angol természettudós, zoológus, utazó születése (+1913. nov. 7.). Számos gyűjtőutat tett, bejárta az Amazonas vidékét és Malajziát, s 125 ezer darabos természettudományi gyűjteménnyel tért vissza hazájába. A fajok eredetére vonatkozó értekezésének hatására tette közzé Darwin a természetes kiválasztódásról szóló elméletét (1859-ben, noha már 1842-ben készen volt, de az elítéléstől tartva csak halála után tervezte kiadatni). Ő a korszerű állatföldrajz megteremtője is.
(halál)
[Részletek...]
[1913-11-07] ron Nagy Lajos kétszeres Munkácsy-díjas festőművész születése (+1987. jan. 6.). 1939-től Székesfehérvárott volt rajztanár. Posztimpresszionista tájképeket, lírai hangulatú életképeket és portrékat festett. Csongor és Tünde című pannója a székesfehérvári Vörösmarty Színházban látható. Munkáit a Magyar Nemzeti Galéria és a székesfehérvári István Király Múzeum őrzi.
(születés)
[Részletek...]
[1913-11-07] Albert Camus francia író halála (szül. 1913. nov. 7.). Legfőbb műve a Közöny, legolvasottabb regénye A pestis. Az irodalmi Nobel-díjat 1957-ben kapta "jelentős irodalmi tevékenységéért, amely mélyreható komolysággal világítja meg az emberi lelkiismeret problémáit korunkban".
(Nobel-díj, születés)
[Részletek...]
[1913-11-07] Albert Camus Nobel-díjas (1957) francia író, esszéista születése (+1960. jan. 4.). "...mélyreható komolysággal világítja meg az emberi lelkiismeret problémáit korunkban."

(Nobel-díj, születés)
[Részletek...]
[1903-11-07] Konrad Lorenz osztrák etológus, ökológus halála (szül. 1903. nov. 7.). A korszerű magatartáskutatás egyik fő iskolájának alapítója, az impriting (bevésődés) jelenségének felfedezője. 1973-ban kapott orvosi Nobel-díjat "az egyéni és társas magatartási sémák szerveződésére és előidézéseire vonatkozó felfedezéseiért".
Fő művei magyarul is megjelentek, többek közt A civilizált emberiség nyolc halálos bűne, a Mentsétek meg a reményt! és Ember voltunk hanyatlása.
- + -
Az emberiség nyolc halálos bűne:
1. A Föld túlnépesedik, a szociális kapcsolatok túlkínálata védekezést, agressziót vált ki.
2. A természetes életteret, megélhetésünk alapját elpusztítjuk, elveszítjük a teremtés szépségét.
3. Vakság az értékekre, a szüntelen versenyben nincs idő őszinte emberi elmélkedésre.
4. Érzelmi sivárság az elpuhulás, a technológia és a pszichogyógyszerészet következtében.
5. Genetikai problémák, a szociális viselkedést fejlesztő szelekciós nyomás zavara.
6. Szülő-gyermek kapcsolat hiánya, generációs meg-nem-értés, a tradíciók rombolása.
7. Tömeg-tudatformálás, dogmatizmus, nézet-uniformizálás, manipulálás a reklám által.
8. Atomfegyverkezés. A világvége-veszély csökkenti a jövő iránti felelősségérzetet.
(Konrad Lorenz, 1972)
(megjelent, Nobel-díj, születés)
[Részletek...]
[1903-11-07] Konrad Lorenz Nobel-díjas (1973) osztrák etológus, környezetvédő születése (+1989. febr. 27.). A korszerű magatartáskutatás egyik fő iskolájának alapítója. Ő volt az impriting (bevésődés) jelenségének felfedezője, bizonyította a viselkedésformák öröklött jellegét.
Fő művei magyarul is megjelentek, többek közt A civilizált emberiség nyolc halálos bűne, a Mentsétek meg a reményt! és Ember voltunk hanyatlása.
- + -
Az emberiség nyolc halálos bűne:


1. A Föld túlnépesedik, a szociális kapcsolatok túlkínálata védekezést, agressziót vált ki.
2. A természetes életteret, megélhetésünk alapját elpusztítjuk, elveszítjük a teremtés szépségét.
3. Vakság az értékekre, a szüntelen versenyben nincs idő őszinte emberi elmélkedésre.
4. Érzelmi sivárság az elpuhulás, a technológia és a pszichogyógyszerészet következtében.
5. Genetikai problémák, a szociális viselkedést fejlesztő szelekciós nyomás zavara.
6. Szülő-gyermek kapcsolat hiánya, generációs meg-nem-értés, a tradíciók rombolása.
7. Tömeg-tudatformálás, dogmatizmus, nézet-uniformizálás, manipulálás a reklám által.
8. Atomfegyverkezés. A világvége-veszély csökkenti a jövő iránti felelősségérzetet.
(Konrad Lorenz, 1972)
- + -
"A természetes életteret elpusztítjuk, mely által nemcsak azt a külső környezetet romboljuk le, amelyben élünk, hanem az ember önmagát is megfosztja a felette álló teremtés szépségének és nagyságának a tiszteltétől.”
(megjelent, Nobel-díj, születés)
[Részletek...]
[1903-11-07] [sms] Konrad Lorenz Nobel-díjas (1973) osztrák etológus, környezetvédő szül. Magatartás-kutatás.
(Nobel-díj)
[Részletek...]
[1879-11-07] Lev Davidovics Trockij (eredeti neve: Bronstein) szovjet-orosz politikus, forradalmár születése (+1940. aug. 21.). Szembekerült Sztálinnal, külföldre távozott. Több országban élt, végül Mexikóban telepedett le, ahol egy spanyol férfi Sztálin megbízásából meggyilkolta.
(születés)
[Részletek...]
[1879-11-07] Lev Trockij (eredeti neve Lev Davidovics Bronstein, szül. 1879. nov. 7.) orosz forradalmárt meggyilkolták (valószínűleg Sztálin megbízásából) száműzetésében, Mexikóban. Kelet-szibériai száműzetése után vette fel a Trockij nevet, hajdani börtönőrét hívták így.
[Részletek...]
[1867-11-07] Marie Curie-Sklodowska lengyel-francia vegyész és fizikus halála (szül. 1867. nov. 7.). Férjével, Pierre Curie-vel felfedezte a polóniumot és rádiumot. 1903-ban a radioaktivitás felismeréséért Henri Antoine Becquerel-rel fizikai Nobel-díjat, 1910-ben a tiszta rádium előállításáért kémiai Nobel-díjat kapott.
(Hősies erőfeszítések – s gyümölcse inkább átok, mint áldás.)
(Nobel-díj, születés)
[Részletek...]
[1810-11-07] Erkel Ferenc zeneszerző, karmester, zongoraművész, pedagógus halála (szül. 1810. nov. 7.). Közel ötven éven át a Nemzeti Színház karnagya volt, 1874-től pedig az Operaház főzeneigazgatója. Ő zenésítette meg a Himnuszt (1844). Első nevezetes operája a Hunyadi László. Fő műve a Katona József drámája nyomán írt Bánk bán, amely az uralkodói önkény elleni éles tiltakozás. Az opera dallamai már tiszta magyar zenére épültek (Bordal, Hazám, hazám, Melinda áriái). Műveiben a magyar történelem, a nemzeti eszmék kifejezésére törekedett. Ő alapította meg a Filharmóniai Társulatot, és megalapításától igazgatója volt a Zeneakadémiának.


(megalapít, születés, tilt)
[Részletek...]
[1810-11-07] Erkel Ferenc zeneszerző születése (+1893. jún. 15.).

(születés)
[Részletek...]
[1769-11-07] Orvosi fakultás jött létre a nagyszombati egyetemen: ez a szervezett orvosképzés kezdete Magyarországon.
[Részletek...]
[1414-11-07] Mauláná Núru,d-Dín abdu,r-Rahmán perzsa költő, író halála (szül. 1414. nov. 7.). A klasszikus perzsa költészet utolsó nagy alakja. Írt Korán-magyarázatot és arab nyelvtant is. Prózai művei közül kiemelkedik Az isteni közelség fuvalmai, a szúfizmus és a mohamedán miszticizmus kimagasló történeti forrása.
(születés)
[Részletek...]
[1307-11-07] A Vierwaldstätti-tó partján (másfél évtized erőszakmentes ellenállás után) elkezdődött a svájciak szabadságharca a Habsburgok ellen, melyet az időközben egyesülő kantonok közel száz éven át folytattak.

[Részletek...]
Az ENAPON.HU portállá alakítása az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával történt!

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek , Levél az Webmasternek!


TÁMOGATÓINK
Nemzeti Civil Alapprogram , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , C3 , Socrates
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid