Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés 
Szavazás   Kérdőív
Támogatás
Előadásaink
BM Fórum
  Lemondás
ÚjdonságokBocsmagazin India Globális Képzés
 
 
Összetett keresés
WWW ITT
   Naptár
   Blog
  Keresések
Földrajzi hely
Kategória
Műfaj
Személyek
Tujajdonság
Típus
ENAPON.HU Dátum keresés     (Más időszakok)

17 esemény

[2004-04-21] [idezet] Mordechai Vanunu izraeli nukleáris technikus 18 évnyi börtönbüntetése (amiből tíz évet magánzárkában töltött) véget ért. Az izraeli titkosszolgálat rabolta el Rómában, mert bizonyítékokat hozott nyilvánosságra az izraeli atomfegyverkezésről.
(A békemozgalomban egy viccel illusztrálják az USA kétszínű külpolitikáját, amikor lerohanta Irakot a nemlétező tömegpusztító fegyverek vádjával, miközben Izrael atomfegyverkezhet:
„A sötét moziban egy nő felkiált: Hé, vigye innen a mancsát! Nem maga, hanem maga!”
Az izraeli "Ma'ariv" újság online angol változata a szabadulás kapcsán olvasói szavazást indított: Mit kell tenni Vanunu-val? Az egyik megadott válaszlehetőség: Meg kell ölni. Az olvasók közül sokan ezt választották és a lap ezt is közölte.)

[Részletek...]
[2004-04-21] Seán Mac Bride ír jogász születése (+1988). Az ír függetlenségi mozgalom tagjaként számtalanszor letartóztatták. Később külügyminiszter, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának elnöke, ENSZ főtitkár-helyettes. Az Amnesty International (ld. jún. 19.) társalapítója és (1961-74) elnöke, 1968-85 az IPB (Nemzetközi Békeiroda, ld. dec. 1.) elnöke. Tanácsadó a Pápai Igazságosság és Béke Bizottságban. Az egyetlen Béke Nobel-díjas (1974), aki Lenin Béke-díjat is kapott. 1992-ben az IPB békedíjat nevezett el róla.
- + -
IPB békedíjasok:
1992: Michael D. Higgins ír emberi jogok ügyvéd, később művészetek miniszter.
1993: Hilda Lini, Vanuatu-i egészségügyi miniszter, aki elérte, hogy a békemozgalom kérdését az atomfegyverek jogszerűségéről az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) föltegye a Hágai Nemzetközi bíróságnak (csak országok és ENSZ szervezetek fordulhatnak Hágához).
1994: Mordechai Vanunu, izraeli nukleáris mérnök, akit 18 év börtönre ítéltek (ebből tíz évet magánzárkában töltött, 2004. ápr. 21-én szabadult), amiért bizonyítékokat hozott nyilvánosságra az izraeli atomfegyverkezésről.
1995: Oroszországi Katonaanyák (ld. márc. 8.).


1996: Selim Beslagic, Tuzla polgármestere, a többnemzetiségű megoldás kidolgozója a boszniai válságban.
1997: A Remény magvai csoport (ld. jan. 29.).
1998: John Hume, Európa Parlament tag (ld. jan. 18.).
1999: Barbera Gladysch, Anyák a Békéért (Németország), sokéves küzdelmükért a leszerelésért és a háborúk áldozataiért.
(háború, Nobel-díj)
[Részletek...]
[1946-04-21] John Maynard Keynes angol közgazdász születése (+1946. ápr. 21.). A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete címu muvében új gazdaságtani-gazdaságpolitikai elméletet fejtett ki, lefektetve az állammonopolista kapitalizmus gazdaságelmélet alapját. 1941-ben az angol központi bank igazgatójává nevezték ki, 1942-ben bárói rangot kapott. Fontos szerepet játszott 1944-ben a Bretton Woodsban folyó konferencián, az új kapitalista nemzetközi pénzügyi rendszer és intézményei (a Nemzetközi Valuta Alap és Világbank) kialakításában.
- + -
Érdekes, hogy Smith és Keynes, ez a két híres kapitalista közgazdász egy napon született.
Keynes így foglalta össze etikai szemléletét: "Megmaradtam, és mindig is meg fogok maradni morál nélkülinek."
1930-ban így ír: "Talán még száz évig kell magunknak és egymásnak mondanunk, hogy a becsületesség aljas dolog és a hitványság becsületesség. Az aljasság, fukarság hasznos és szükséges, míg a becsületesség nem. Csak a hitványság, irigység, kapzsiság és versengés tud végleg kivezetni bennünket a hiány sötét alagútjából. ...

Amikor az a nap eljönne, lehetőség lenne az erkölcsi törvények megváltoztatására is. Meg tudunk majd szabadulni sok álerkölcsös elvünktől, melyek kétszáz éven át kísértettek bennünket, s amik miatt néhány ilyen utálatos emberi tulajdonságot legmagasabb erénnyé magasztaltunk. A pénz, mint vagyon szeretete valamiféle utálatos betegségként lesz ismert, egyikeként a félig bűnös, félig beteges hajlamoknak, melyeket az elmebeteg ember undorodva vall be a szakorvosoknak. Amikor a hiányt legyőzzük, vissza tudunk majd térni az emberiség hagyományos erényeihez. Tisztelni fogjuk azokat, akik most képesek megtanítani minket, hogyan használjuk ki erényesen és jól a napot, az órát."
(halál, törvény)
[Részletek...]
[1931-04-21] A Fővárosi Könyvtár a Baross utcai volt Wenckheim-palotában nyert elhelyezést, ahol jelenleg is működik (1946-tól Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár néven, annak emlékére, hogy 1904-18 között a könyvtár első vezetője Szabó Ervin volt).
Az 1903-ban létrejött Fővárosi Könyvtárt a főváros közgyűlésének 1911. július 5-i határozata alapján Budapest nyilvános közművelődési könyvtárává fejlesztették. Kiépítették fiókkönyvtári hálózatát, amely a közművelődésben mind a mai napig jelentős szerepet játszik.
[Részletek...]
[1910-04-21] Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens) amerikai író, publicista halála (szül. 1835. nov. 30.). Tom Sawyer és Huckleberry Finn kalandjainak realista tónusa, pezsgő humora nagy hatással volt az amerikai prózára. A Koldus és királyfit, az Egy jenki Arthúr király udvarában-t, Az egymillió fontos bankjegyet többször filmre vitték.
(halál)
[Részletek...]
[1910-04-21] Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens) amerikai író születése (+1910. ápr. 21.). Regényeit (Huckleberry Finn, Tom Sawyer kalandjai, Koldus és királyfi, Egy jenki Arthúr király udvarában, Az egymillió fontos bankjegy) többször megfilmesítették.
- + -
A Hangos Kis Pöttöm győzelme
A hangos kis pöttöm - ahogy az lenni szokott - háborúért fog kiáltozni. A szószék - óvatosan és kellő körültekintéssel - tiltakozni fog... eleinte. A nemzet hatalmas, nagy, buta tömege dörzsölni fogja álmos szemeit, és megpróbálja kisilabizálni, miért kéne háború; komolyan és felháborodottan azt mondja majd, hogy ez igazságtalan és gyalázatos és nincs is rá szükség.
Ekkor a pöttöm még hangosabban fog kiáltozni. Néhány tisztességes ember a másik oldalon beszédekkel és írásokkal kétségbe vonja, és érvel majd a háború ellen, és eleinte meghallgatásra is találnak és megéljenzik őket, de ez nem tart sokáig; azok a másikak túlkiabálják őket és nemsokára a háborúellenes hallgatóság megritkul és elveszíti népszerűségét.
Nemsokára furcsa jelenséget láthatunk: a szónokokat lekergették a pódiumukról, és a szólásszabadságot elfojtották a tomboló emberek hordái...Utána az államférfiak olcsó hazugságokat találnak ki a támadott ország vádolására, és minden ember örülni fog ezeknek a lelkiismeretnyugtató kitalációknak, szorgalmasan magolja őket, és elutasítja bárminemű cáfolatuk megvizsgálását; ennélfogva újra és újra meggyőzi magát arról, hogy a háború jogos, és köszöni Istennek, hogy jobban alszik ezután a groteszk önbecsapás után.
(Mark Twain: A különleges idegen, 1910)

(Fordította: La)


- + -
Igyekezzünk úgy élni, hogy amikor meghalunk, még a temetkezési vállalkozó is szomorú legyen. (Mark Twain)
(háború, halál, tilt)
[Részletek...]
[1893-04-21] Markusovszky Lajos orvos, egyetemi tanár, akadémikus halála (szül. 1815. ápr. 25.). A magyar orvostudomány és orvosképzés újjászervezője. 1857-ben ő alapította az Orvosi Hetilapot, 1886-ban az Országos Közegészségügyi Egyesületet és az Egészség című orvosi folyóiratot. Nevét viseli a szombathelyi kórház, amely Markusovszky Emlékérmet, az Orvosi Hetilap pedig Markusovszky-díjat alapított.
(halál)
[Részletek...]
[1856-04-21] Ausztráliában - elsőként a világon - bevezették a napi 8 órás munkaidöt.
[Részletek...]
[1850-04-21] Wesselényi Miklós politikai író, akadémikus születése (+1850. ápr. 21.). 1817-ben az erdélyi ínség-segélyakció egyik szervezője. 1820-ban barátságot kötött Széchenyivel, s 1821-22-ben együtt tettek nyugat-európai tanulmányutat. 1830-33 között a reformellenzék fő szervezője. 1833-ban a császári cenzúra miatt Bukarestben adatta ki a Balitéletekről című nagy sikerű könyvét, amely hosszú éveken keresztül tiltott könyv volt. 1838-ban a pesti nagy árvíz idején a mentési műveletek hőse.
(árvíz, halál, tilt)
[Részletek...]
[1850-04-21] Wesselényi Miklós író halála (szül. 1796. dec. 30.). Ellenzéki politikusként követelte a paraszti tulajdont, az örökváltságot és a robot eltörlését, a törvény előtti egyenlőséget, az emberi alapjogokat. Az 1838-as pesti árvízkor a mentés hőse volt.
(árvíz, halál, törvény)
[Részletek...]
[1837-04-21] Fredrik Bajer dán képviselő születése (+1922. jan. 22.). Katonatiszt volt a német-dán háborúban (1864), de utána a békemozgalomról és semlegességről írt könyveket. Létrehozta az Egyesült Dánia Semlegességéért Ligát, majd a Berni Állandó Nemzetközi Békeirodát (vö. dec. 1.). Béke Nobel-díjat kapott 1908-ban.

(háború, Nobel-díj, születés)
[Részletek...]
[1828-04-21] Hippolyte Adolphe Taine francia filozófus, történész, irodalomtörténész és író születése (+1893. márc. 5.). Ő alakította ki a francia pozitivizmus egyik legteljesebb rendszerét. Fő művei: Az angol irodalom története, A művészet filozófiája, A jelenkori Franciaország kialakulása. Szinte minden művét lefordították magyarra.
(születés)
[Részletek...]
[1816-04-21] Charlotte Bronte angol írónő (Emily Jane és Anne Bronte testvére) születése (+1855. márc. 31.). Négy, önéletrajzi elemekkel színezett társadalmi regényt írt, leghíresebb a Jane Eyre.
"A leghosszabb élet is rövid."
(születés)
[Részletek...]
[1816-04-21] Charlotte Bronte angol írónő halála (szül. 1816. ápr. 21.). Testvérei Emily Jane és Anne Bronte. Önéletrajzi elemekkel színezett társadalmi regénye A tanár, a Shirley és a Villette, leghíresebb műve azonban a Jane Eyre című regény.
(születés)
[Részletek...]
[1814-04-21] Egressy Béni (Galambos Benjámin) színész, író születése (+1851. júl. 17.). Korának kiváló dalszerzője, Petőfi verseinek megzenésítője volt. Ő írta Erkel operáinak (Bátori Mária, Hunyadi László, Bánk bán) szövegkönyvét. A Szózat zenéjével 1843-ban elnyerte a Nemzeti Színház pályadíját.
(születés)
[Részletek...]
[1783-04-21] Gaal György író halála (szül. 1783. ápr. 21.). A magyar népmesegyűjtés úttörője volt. Jelentős magyar, valamint olasz, német, francia és angol nyelvű szólás-, illetve közmondásgyűjteménye is.
(születés)
[Részletek...]
[1142-04-21] Pierre Abélard (Petrus Abaelardus) francia filozófus, teológus halála (szül. 1079). A skolasztika alternatívájaként fellépő konceptualizmus megalapítója volt. Fő művét, a Theologiát és nézeteinek egészét hivatalos egyházi körök többször elítélték. Héloise iránti tragikus szerelmét több irodalmi műben megörökítették.
(halál, megalapít)
[Részletek...]
Az ENAPON.HU portállá alakítása az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával történt!

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek , Levél az Webmasternek!


TÁMOGATÓINK
Nemzeti Civil Alapprogram , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , C3 , Socrates
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid