Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés 
Szavazás   Kérdőív
Támogatás
Előadásaink
BM Fórum
  Lemondás
ÚjdonságokBocsmagazin India Globális Képzés
 
 
Összetett keresés
WWW ITT
   Naptár
   Blog
  Keresések
Földrajzi hely
Kategória
Műfaj
Személyek
Tujajdonság
Típus
ENAPON.HU Dátum keresés     (Más időszakok)

20 esemény

[1988-01-07] Reich Károly Kossuth- és Munkácsy-díjas grafikus halála (szül. 1922. aug. 7.). A magyar és külföldi irodalom kiemelkedő alkotásaihoz, ifjúsági könyvekhez készített illusztrációkat. Minden művére természetesség, valamennyi élőlény szeretete volt a jellemző. Művészegyéniségéről meseillusztrációi vallottak a leghitelesebben (Arany László, Magyar népmesék, Móricz: Állatmesék).

(halál)
[Részletek...]
[1977-01-07] Prágában megjelent a Charta '77, amellyel kísérletet tettek arra, hogy a kommunista kormányt a Csehszlovákia által is aláírt helsinki záróokmányban rögzített emberi jogok tiszteletben tartására bírják. Aláírók között voltak Jiri Hájek volt külügyminiszter, Václav Havel író (a rendszerváltás után cseh államfő), Jan Patocka filozófus, Pavel Kohout író és még 253-an. A Charta ellen indított kampány során az aláírók közül sokat letartóztattak.
(Hogy a földalatti mozgalmak közti kapcsolattartást nehezítsék, a rendőrség Magyarországon is kiment éjszaka papokhoz, mozgalmi vezetőkhöz és bevonta a piros útlevelüket is, amivel a szocialista országok közt lehetett utazni.)
(megjelent)
[Részletek...]
[1946-01-07] Az 1945. december 18. óta folyó tárgyaláson a Népbíróság halálra ítélte Baky László és Endre László volt belügyi államtitkárokat és Jaross Andor volt belügyminisztert, nyilas háborús bűnösöket. Az ítéletet március 29-én (Jarosson április 11-én) hajtották végre.
(háború)
[Részletek...]
[1943-01-07] Nicola Tesla horvát származású, Amerikában élt elektrotechnikus és feltaláló születése (+1943. jan. 7.). A többfázisú elektromotor és a Tesla-transzformátor feltalálója. Róla nevezték el a mágneses indukció mértékegységét.

(Edison egyenáramú rendszerével szemben az ő váltóáramú hálózata terjedt el a világon.)
(halál)
[Részletek...]
[1943-01-07] Nicola Tesla horvát származású, Amerikában élt elektrotechnikus és feltaláló halála (szül. 1856. júl. 10.). Először Budapesten a Ganz-gyárban, azután párizsi, majd londoni elektrotechnikai társaságoknál dolgozott. 1884-ben Amerikába ment, ahol két évig Edisonnál állt alkalmazásban. A forgó mágneses tér elvén alapuló többfázisú elektromotor, valamint a Tesla-transzformátor feltalálója volt.
(halál)
[Részletek...]
[1936-01-07] Lambrecht Kálmán ornitológus, paleontológus születése (+1936. jan. 7.). A Búvár folyóirat megindítója.
(halál)
[Részletek...]
[1928-01-07] rvíz pusztított Londonban, miután a Westminster-apátság és a Tate Galery közti szakaszon beomlott a rakpart fala.
[Részletek...]
[1925-01-07] Gerald Malcolm Durrel brit zoológus és író születése (+1995. jan. 30., Jersey szigetén, ahol 1959-ben létrehozta saját állat-menedékhelyét). Világhírét az állati- és emberi viselkedést tanulmányozó és leíró, továbbá gyerekkorának élményeit sok humorral megörökítő könyvei alapozták meg (pl. Családom és egyéb állatfajták).
(születés)
[Részletek...]
[1919-01-07] Vankóné Dudás Juli naiv festő születése Galgamácsán (+1984. márc. 31.). Gyermekkorától gyűjtötte és ápolta falujának szokásait, népművészeti emlékeit. Munkadal- és népszokástanítás anyaga lemezen is megjelent. Képeinek népviseletbe öltözött figurái világszerte ismertek. Munkájáról Moldován Domokos filmet készített Dudás Juli galgamácsai parasztfestő címmel.) Önéletrajza: Falum, Galgamácsa.
(megjelent, születés)
[Részletek...]
[1916-01-07] Mocsáry Lajos író, publicista halála (szül. 1826. okt. 26.). A dualizmus korának kiemelkedő politikusa, a nemzetiségi kultúrák egyenjogúsításáért küzdött. Neve a nemzetiségi megbékélés jelképe lett, 1947-ben róla nevezték el a budapesti főiskolai román kollégiumot.
(halál)
[Részletek...]
[1890-01-07] Molnár Antal Kossuth-díjas zeneszerző, zenetudós, pedagógus születése (+1983. dec. 6.). A filozófiai koncepción alapuló magyar zeneesztétika megalapítója.
(megalapít, születés)
[Részletek...]
[1887-01-07] Thomas Stevens közel 3 éves föld körüli biciklitúrájának végére ért. 1884 áprilisában indult.
[Részletek...]
[1873-01-07] Zukor Adolf magyar származású amerikai filmgyáros születése (+1976. jún. 10.). Tizenöt éves korában kivándorolt Amerikába. 1912-ben megalakította a Paramount Pictures elődjét, 1914-ben már évi harminc film készítésére képes csoportot verbuvált, s a Broadway-n megnyílt 3500 személyes mozipalotája, a Standard. Los Angeles külvárosában, Hollywoodban rendezte be az első stúdiót. 1916-ban elnökletével létrejött a Paramount Pictures Corporation. Zukor 1949-ben életművéért Oscar-díjat kapott.
(születés)
[Részletek...]
[1843-01-07] Koch Antal geológus, akadémikus születése (+1927. febr. 8.). A Földtani Intézetben dolgozott, majd a kolozsvári és 1895-től a budapesti egyetemen oktatott földtant és őslénytant. Az Erdélyi-medence harmadkori képződményeit tanulmányozta. A hazai geológusok közül utolsóként még egyaránt művelte valamennyi szervetlen természettudományt. Alapvető munkát végzett az ország számos területének ásványtani, kőzettani, őslénytani, földtani és barlangtani leírásában. A Magyar Tudományos Akadémiának 1875-ben levelező, 1894-ben rendes tagja lett.
(születés)
[Részletek...]
[1839-01-07] [idezet] A fényképezés születésnapja. Párizsban Jacques Mandé Daguerre-nek (az azonos irányban kutató Joseph Nicéphore Niépce eredményeit felhasználva) sikerült olyan készüléket szerkesztenie, amely "tükörként" adta vissza az arcmásokat. Francois Arago fizikus ezen a napon jelentette be a francia akadémián a találmányt, majd 1839. augusztus 19-én nyilvánosságra is hozták.
(találmány)
[Részletek...]
[1805-01-07] Napóleon sorozási törvénye, amelyben nem volt tekintettel semmiféle vallási, lelkiismereti ellenvetésre.
(Napóleon háborúiban negyed évszázad alatt több mint 2 millió ember halt meg.)
(háború, törvény)
[Részletek...]
[1764-01-07] [sms] Mádéfalvi veszedelem. 1805:Napóleon sorozás. 1839:Fotózás feltalál. 1925:+Durrel. 1977:Charta '77.
[Részletek...]
[1764-01-07] Mádéfalvi veszedelem: Erdélyben Siskowicz altábornagy vezetésével katonaság rohanta meg a Madéfalván egybegyűlt, szabadságjogaikért küzdő és az erőszakos császári besorozások ellen tiltakozó csíki székelyeket. A vérfürdőben kétszáz székely meghalt.
(Sokan korábban a földesúri terhek alóli szabadulás reményében önként jelentkeztek határőrnek, de később kiderült, hogy adóikat továbbra is fizetni kell. A vonakodók ellen Mária Terézia elrendelte a sorozást, a székelyek pedig válaszul Madéfalván petíció fogalmazásába kezdtek.
A vérengzés elől menekülőket a moldvai csángók fogadták be, majd tíz év után Hadik András segítségével Bukovinában telepedtek le, és sorra alapították meg falvaikat: Fogadjistent, Istensegítset, Hadikfalvát, Józseffalvát és Andrásfalvát.
Az öt falu lakói visszavágytak hazájukba, így kerültek az Al-Duna vidéke és Déva környékére, majd 1941-ben Bácskába, ahonnan a II. világháború végén ismét menekülni kényszerültek. Magyarországon a háború után kiutasított németajkú nemzetiség megüresedett házaiba, a Balaton-felvidékre illetőleg többnyire Tolna és Baranya megyei falvakba telepítették a bukovinai székelyeket. Mai központjuk Bonyhád.)
(háború, tilt)
[Részletek...]
[1715-01-07] Francois de Salignac de la Mothe Fénelon francia író, teológus halála (szül. 1651. aug. 6.). A felvilágosodás egyik előfutára. 1689-ben XIV. Lajos a burgundi herceg nevelőjének nevezte ki, ez azonban nem zavarta abban, hogy éles kritikával illesse a királyt és az abszolutizmust.
(halál)
[Részletek...]
[1610-01-07] Galileo Galilei fölfedezte a Jupiter bolygó négy holdját. Négy évvel később Kepler javaslatára Marius nevezte el őket Jupiter isten szeretőiről: Io, Europa, Ganimédész és Callisto.
[Részletek...]
Az ENAPON.HU portállá alakítása az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával történt!

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek , Levél az Webmasternek!


TÁMOGATÓINK
Nemzeti Civil Alapprogram , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , C3 , Socrates
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid