Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés 
Szavazás   Kérdőív
Támogatás
Előadásaink
BM Fórum
  Lemondás
ÚjdonságokBocsmagazin India Globális Képzés
 
 
Összetett keresés
WWW ITT
   Naptár
   Blog
  Keresések
Földrajzi hely
Kategória
Műfaj
Személyek
Tujajdonság
Típus
ENAPON.HU Dátum keresés     (Más időszakok)

20 esemény

[2004-08-09] Japán történetének legsúlyosabb atomerőmű-balesete, négy halálos áldozat. Rádioaktív szennyeződés nem történt.
[Részletek...]
[2000-08-09] John C. Harsanyi (Harsányi János) magyar származású amerikai közgazdász halála (szül. 1920. máj. 29. Budapest). 1994-ben John Nash-sel (ld. Egy csodálatos elme) és Reinhard Seltennel megosztva közgazdasági Nobel-díjat kapott "a nem kooperatív játékok elméletében az egyensúly-analízis területén végzett úttörő munkásságáért".
(halál, Nobel-díj)
[Részletek...]
[1982-08-09] Megalakult az ENSZ őslakos népekkel foglalkozó munkacsoportja.
- + -
A világ őslakosainak, bennszülött népeinek világnapja
(1995 óta, ENSZ közgyűlési határozat 1993. december 21., amely meghirdette a világ őslakos népeinek nemzetközi évtizedét 1994. december 10-től.)
- + -
Az emberiség, mivel az ember mém-evolúcióra átváltott és sokszerepű lény, hasonlóan gazdag embertípusokban (amelyek életstratégiájukban különböznek), mint a gén-evolúciós élővilág fajokban. Az ember okozta evolúciós vihar nem csak a biodiverzitást, a fajgazdagságot csökkenti rohamosan, de az emberiség típus-gazdagságát is. Élőhelyeik tönkretételével nem csak fajok vesznek el, de embertípusok is, amelyek képviselői más életstratégiára váltanak (pl. gyűjtögetés és vadászat helyett túristalátványosságként vagy szeméttelepen guberálóként élnek meg). Nagy baj azoknak az embertípusoknak a kihalása, amelyek még értenek a természettel való harmonikus együttéléshez.
[Részletek...]
[1977-08-09] Ipolyvölgyi Németh József Krizosztóm (1926-2004. máj. 11.) katolikus papot, premontrei szerzetest kényszernyugdíjazta Lékai bíboros. „Nyomatékosan kérem, hogy a jövőben tartózkodjon mindenfajta búcsújárás szervezésétől… Nem szeretném, ha ellenkező esetben komolyabb intézkedésekre kényszerítene.”
1949. jún. 19-én szentelték pappá. 1956 februárjában egyházi felettese az Állami Egyházügyi Hivatal utasítására kéthetes esztergomi palotafogságra rendelbe te, mert falujában megeskette a párttitkárt; e két hét alatt az állami megbízott agymosásnak próbálta alávetni. Megpróbálta megszervezni a KAPASSZ-t (Katolikus Papok Szabad Szakszervezete), mondván: „Minden pap védelemre szorul az egyházi vezetőség ellenében is, mert az egyházi szervezet diktatórikus jellegű, bár szereti magát hierarchikusnak becézni.” 1959-ben belépett a Premontrei Kananokrend (akkoriban persze illegális) gödöllői közösségébe, 1965. febr. 2-án Krizosztóm néven letette örökfogadalmát. 1961-ben egyházi elöljárója három évre eltiltotta a papi működéstől. 1968. szept. 19-én letartóztatták, három évre ítélték, 1970-ben amnesztiával szabadult. 1990 után kiadta a Búcsújárók könyvét és 27 füzetben imákat és énekeket. 1993-tól Balassagyarmaton templomot épített.
(tilt)
[Részletek...]
[1975-08-09] Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics szovjet-orosz zeneszerző halála (szül. 1906. szept. 25.). Alkotásai között egyaránt megtalálhatók a zenekari művek, zongoraművek, kamarazene, valamint operák, oratóriumok és balettek is.
(halál)
[Részletek...]
[1964-08-09] Bárczi Gusztáv Kossuth-díjas orvos, gyógypedagógus születése (+1964. aug. 9.). Török Bélával közösen létrehozta Budapesten a Nagyothallók Iskoláját, részt vett a fővárosi iskolaorvosi intézmény megszervezésében is. Az ő nevét viseli a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, amely 2000-től az ELTE karaként működik.
(halál)
[Részletek...]
[1964-08-09] Bárczi Gusztáv Kossuth-díjas orvos, gyógypedagógus születése (+1964. aug. 9.).
(halál)
[Részletek...]
[1962-08-09] Hermann Hesse német író és költő halála (szül. 1877. júl. 2.). Háborúellenes magatartása miatt elhagyni kényszerült hazáját, Svájcban telepedett le. Irodalmi Nobel-díjat kapott életművéért 1946-ban. A Nárcisz és Goldmund c. regénye csodálatos sugallat az élet átélésére.
- + -
“Mi, akik nem politizálunk, szintén a világtörténelembe tartozunk, és segítjük alakulását.”
(háború, halál, Nobel-díj)
[Részletek...]
[1962-08-09] Hermann Hesse német író, költő születése (+1962. aug. 9.). Háborúellenes magatartása miatt elhagyni kényszerült hazáját, Svájcban telepedett le. Irodalmi Nobel-díjat kapott 1946-ban.
Több művében az indiai és a kínai gondolkodásmódot igyekezett egybekapcsolni az európai kultúra világképével. Üveggyöngyjáték című regényét Thomas Mann goethei kifejezéssel élve, összemérhetetlennek nevezte. A pusztai farkas című regénye az amerikai hippi-mozgalom szellemi ősének bizonyult, még rock-együttes is alakult Steppenwolf néven.
(háború, halál, Nobel-díj)
[Részletek...]
[1945-08-09] A második atombomba teljesen elpusztította Nagaszakit és kb. hetvenezer lakost.
(Az első urániumtöltetű volt, a második plutónium. A kísérleti áldozatok mindkét esetben japánok.)
[Részletek...]
[1943-08-09] Berlinben kivégezték Franz Jägerstätter 3 gyermekes osztrák katolikus katonaság-megtagadót. (Bővebben: bocs.hu)
[Részletek...]
[1941-08-09] [sms] Ernst Volkmann,1943:Franz Jägerstätter katolikus katonaságmegtagadót kivégezték. Őslakos világnap.
[Részletek...]
[1941-08-09] Kivégezték Ernst Volkmann 3 gyermekes gitárzenészt, német katolikus katonaság-megtagadót.
[Részletek...]
[1927-08-09] Daniel Keyes amerikai író születése. Virágot Algernonnak.
(születés)
[Részletek...]
[1913-08-09] Szinnyei József bibliográfus, akadémikus halála (szül. 1830. márc. 18.). A modern tudományos bibliográfiai irodalom megteremtője, az Országos Széchényi Könyvtár hírlaptárának megalapítója. Több jelentős irodalmi és történettudományi társaság alapításában vett részt. 30 ezer magyar író szerepel 14 kötetes Magyar Írók Élete és Munkái című hatalmas életrajz-gyűjteményében.
(halál, megalapít)
[Részletek...]
[1866-08-09] Budapesten megnyílt az Állatkert. Részvénytársasági formában működött, 1907-től a főváros vette kezelésbe, amely 1912-ben a Városligetben építtetett új állatkertet.
(Eleinte a városi embernek hoztak látványosságot a távoli természetből. Ma már a tönkretett élőhelyek, kipusztított fajok múzeumai.)
- + -
Állatkertek napja
[Részletek...]
[1853-08-09] Három fehér férfi megvert egy kínai bányászt Kaliforniában, majd egyikük (George Hall) agyonlőtte az unokatestvére szeme láttára. Az unokatestvér följelentésére elítélték és lecsukták Hallt, de ő föllebbezett a Kaliforniai Legfelsőbb Bírósághoz és ott fölmentették, mondván hogy az esetet nem bizonyítja fehér tanú. A kaliforniai törvénykönyv 394. paragrafusára hivatkoztak, mely szerint mulattok, indiánok és feketék nem tanúskodhatnak gyilkossági ügyekben. A Legfelsőbb Bíróság úgy foglalt állást, hogy a kínaiak az indián etnikumhoz tartoznak, mivel mindkettő az ázsiai földhídon érkezett Amerikába, Alaszkán keresztül.
A kínaiak büntetőügyekben nem tanúskodhatnak fehér emberek ellen, mert „olyan emberfajhoz tartoznak, melynek természete alsóbbrendűnek bizonyult, s egy bizonyos ponton túl képtelen arra, hogy előrelépjen vagy szellemileg fejlődjön… Köztük és köztünk áthidalhatatlan különbséget teremtett a természet.” (People v. Hall, 1954)
Az USA Legfelsőbb Bírósága alig másfél évszázaddal ezelőtt nem csak a kínaiakat tartotta alacsonyabbrendű emberfajnak. Egy 1856-os döntés (Dred Scott v. Sandford) szerint a feketéktől „mint alárendelt és alacsonyabb rendű lények azon osztályától, melyet az uralkodó faj leigázott” helyesen tagadták meg az állampolgári jogokat. Egy 1857-es döntésben kimondta, hogy a kongresszusnak nincs felhatalmazása a rabszolgaság betiltására.

(tilt, törvény)
[Részletek...]
[1719-08-09] Csiba István jezsuita tanár születése (+1719. aug. 9.). A teológia és a filozófia doktora volt, de két történelmi és két természetrajzi munkát hagyott hátra. Az utóbbiak a magyarországi vizekről ill. hegyekről (ásványvilág, bányászat, kohászat, természeti kincsek) szólnak.
(halál)
[Részletek...]
[1516-08-09] Hieronymus Bosch németalföldi festő halála. Fantasztikus alakok és kísérteties ábrázolás. Gyönyörök kertje.
(halál)
[Részletek...]
[1173-08-09] [idezet] Elkezdték építeni Pisában a székesegyházat, s annak harangtornyát, Bonanno Pisano és Guglielmo Tedesco tervei alapján. A ma már világhírű "ferde torony" 54 méter magas és már elkészültekor 1,4 méterrel tért el legmagasabb pontja a függőlegestől. 1990-től, amikorra a talaj további süllyedése miatt már több mint 4 méter volt az eltérés, stabilizálták. 2001. június 16-án nyitották meg újra.
(Galilei a hagyomány szerint itt végezte el híres kísérletét, miszerint a könnyű és a nehéz tárgyak egyforma sebességgel esnek, cáfolva az Arisztotelész óta fennálló vélekedést. Ezzel lépett át a tudomány a spekulációból a kísérletező-bizonyító korszakába.)

[Részletek...]
Az ENAPON.HU portállá alakítása az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával történt!

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek , Levél az Webmasternek!


TÁMOGATÓINK
Nemzeti Civil Alapprogram , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , C3 , Socrates
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid