Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés 
Szavazás   Kérdőív
Támogatás
Előadásaink
BM Fórum
  Lemondás
ÚjdonságokBocsmagazin India Globális Képzés
 
 
Összetett keresés
WWW ITT
   Naptár
   Blog
  Keresések
Földrajzi hely
Kategória
Műfaj
Személyek
Tujajdonság
Típus
ENAPON.HU Dátum keresés     (Más időszakok)

14 esemény

[2004-05-11] Ipolyvölgyi Németh József Krizosztóm (1926-2004. máj. 11.) katolikus papot, premontrei szerzetest kényszernyugdíjazta Lékai bíboros. „Nyomatékosan kérem, hogy a jövőben tartózkodjon mindenfajta búcsújárás szervezésétől… Nem szeretném, ha ellenkező esetben komolyabb intézkedésekre kényszerítene.”
1949. jún. 19-én szentelték pappá. 1956 februárjában egyházi felettese az Állami Egyházügyi Hivatal utasítására kéthetes esztergomi palotafogságra rendelbe te, mert falujában megeskette a párttitkárt; e két hét alatt az állami megbízott agymosásnak próbálta alávetni. Megpróbálta megszervezni a KAPASSZ-t (Katolikus Papok Szabad Szakszervezete), mondván: „Minden pap védelemre szorul az egyházi vezetőség ellenében is, mert az egyházi szervezet diktatórikus jellegű, bár szereti magát hierarchikusnak becézni.” 1959-ben belépett a Premontrei Kananokrend (akkoriban persze illegális) gödöllői közösségébe, 1965. febr. 2-án Krizosztóm néven letette örökfogadalmát. 1961-ben egyházi elöljárója három évre eltiltotta a papi működéstől. 1968. szept. 19-én letartóztatták, három évre ítélték, 1970-ben amnesztiával szabadult. 1990 után kiadta a Búcsújárók könyvét és 27 füzetben imákat és énekeket. 1993-tól Balassagyarmaton templomot épített.
(tilt)
[Részletek...]
[1999-05-11] Polgárok béke-világkonferenciája Hágában, az első nemzetközi békekonferencia (1899) centenáriumán.
(konferencia)
[Részletek...]
[1989-05-11] [idezet] Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése elfogadta a "különleges meghívotti" státus létrehozását, és azt javasolta, Magyarország és Lengyelország legyen a két első különleges meghívott.
[Részletek...]
[1981-05-11] Bob Marley könnyűzenei énekes, reggae-sztár születése, Jamaica (+1981. máj. 11.). A reggae döcögős, strófákra alkalmas muzsikájára népét szerető, az emberi elnyomás minden formáját elítélő, ellene harcra szólító szövegeket írt.
(halál)
[Részletek...]
[1971-05-11] A Mentoni felhívás. 23 ország 2200 tudósa „a Terra bolygó három és félmilliárd lakója nevében” levelet írt az ENSZ főtitkárának „az emberi nem kipusztításának lehetőségét magában hordó általános veszélyről”. Egyik eredménye volt az 1972-es ENSZ világkonferencia Stockholmban.

(konferencia)
[Részletek...]
[1916-05-11] Camilo José Cela spanyol író, költő születése (+2002. jan. 17.). 1989-ben megkapta az irodalmi Nobel-díjat "művészetének gazdag és intenzív kifejezésmódjáért, amely visszafogott részvéttel ábrázolja az emberi nyomorúságot". Kuriózumszámba menő munkája a Titkos szótár (1968-71), amelyben filológusi alapossággal rendszerezi és magyarázza a spanyol nyelv szexuális vonatkozású szókincsét.
(Nobel-díj, születés)
[Részletek...]
[1916-05-11] Albert Einstein német fizikus, békemozgalmár születése (+1955. ápr. 18.). 1916. máj. 11-én jelent meg Az általános relativitáselmélet. 1925-ben és 1930-ban aláírta a hadkötelezettség elleni nemzetközi kiáltványokat. 1931. aug. 2-án felhívta a világ tudósait, hogy tagadják meg a háborúért folytatott munkát. Egyik védnöke volt az 1932. aug. 27-29-i háborúellenes kongresszusnak Amszterdamban (Károlyi Mihály is ott volt).
1939 őszén Hitler atombomba-fejlesztésének hírére Fermi, Wigner Jenő, Szilárd Leó és Teller Ede mellett aláírta azt az amerikai elnöknek szóló levelet, amely sürgette az amerikai atomprogramot. Békemozgalmár barátai és rajongói súlyos csalódottságukat fejezték ki és Einstein számára is komoly lelkiismereti konfliktus maradt ezt a lépése. 1945-ben megpróbálta megakadályozni (Szilárd Leóval együtt, aki a láncreakció felfedezője volt), hogy bevessék az atombombát, de az amerikai elnök ebben bezzeg nem hallgatott rá.
- + -
"A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék." (Einstein)
- + -
Nemzetközi Pí nap (márc. 14 = 3,14), Einsteins születése emlékére.
(háború)
[Részletek...]
[1899-05-11] Salkaházi (Schalkházi) Sára szociális nővér, tanító, újságírónő halála (szül. 1899. máj. 11.). Állandó munkatársa volt a kassai lapoknak, majd a Prágai Magyar Hírlapnak. 1929-ben Kassán lépett a szociális testvérek közé, majd a katolikus karitászban dolgozott. 1941-től a Katolikus Dolgozó Leányok és Nők Országos Szövetségének központi vezetője lett. Ő alapította az első magyar munkásnő főiskolát. 1944 őszétől Budapesten, a szövetség kezelésében lévő Katolikus Nővédő Otthonban a származásuk miatt üldözötteket és katonaszökevényeket bújtatott. Ezért feljelentésre a nyilasok elhurcolták és több üldözött mellett a Dunaparton kivégezték.
2006-ban XVI. Benedek pápa boldoggá avatta.
(születés)
[Részletek...]
[1823-05-11] Podmaniczky József báró tudományos- és közíró halála (szül. 1756. júl. 29.). 1790-91-ben vezető szerepe volt a nemesi-nemzeti mozgalomban, amelynek felvilágosult, reformista szárnyát képviselte. 1791-ben az országgyűlés által kiküldött kereskedelmi bizottság tagjaként megírta az osztrák vámrendszer kritikai elemzéseit, rámutatott Magyarország alárendelt helyzetére, és a belső vám eltörlését javasolta. 1802-től Bács-Bodrog vármegye főispánja, 1815-ben pedig Ausztria párizsi megbízottja volt.

Nemzetközi hírnevét és a külföldi tudományos élet kiemelkedő képviselővel fennálló jó kapcsolatait bizonyítja, hogy a legnagyobb tekintélyű tudós társaság, a londoni Royal Society 1780. június 8-án felvette tagjai sorába. Ő volt az első magyar, aki ebben a kitüntetésben részesült.

(halál, tüntetés)
[Részletek...]
[1823-05-11] Podmaniczky József báró tudományos- és közírót (1756. júl. 29. – 1823. máj. 11.) felvette tagjai sorába a legnagyobb tekintélyű tudós társaság, a londoni Royal Society. Ő volt az első magyar, aki ebben a kitüntetésben részesült.
(tüntetés)
[Részletek...]
[1812-05-11] Londonban, a parlament bejáratánál egy John Bellingham nevű csődbe ment liverpooli tőzsdeügynök lelőtte a brit miniszterelnököt, Spencer Percevalt.
[Részletek...]
[1773-05-11] Lenhossék Mihály Ignác orvos születése (+1840. febr. 11.). Széchenyi István háziorvosa és barátja volt. Országos főorvosként ő rendelte el a himlő elleni védőoltást. Jelentős érdemeket szerzett az 1831. évi kolerajárvány megfékezésében.
Az életjelenségeket a szervezet alaki és kémiai tulajdonságaira vezette vissza. A betegségek keletkezésében és gyógyításában nagy fontosságot tulajdonított a lelki jelenségeknek. Tudományos munkáiban élettannal és pszichológiával foglalkozott.
(járvány, születés)
[Részletek...]
[1760-05-11] Pálóczi Horváth Ádám költő születése. A magyar népköltészet egyik első tudatos gyűjtője.

(születés)
[Részletek...]
[1720-05-11] Karl Friedrich Hyeronimus Münchhausen báró, német földbirtokos, katonatiszt halála (szül. 1720. máj. 11.). Nagyzoló mesékből származtak a Münchhausen-történetek, a hihetetlen hadi, vadász- és útikalandok, amelyekkel barátait szórakoztatta. "A német Háry János" kalandjainak számos prózai, drámai és filmfeldolgozása ismeretes.

(születés)
[Részletek...]
Az ENAPON.HU portállá alakítása az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával történt!

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek , Levél az Webmasternek!


TÁMOGATÓINK
Nemzeti Civil Alapprogram , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , C3 , Socrates
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid