Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés 
Szavazás   Kérdőív
Támogatás
Előadásaink
BM Fórum
  Lemondás
ÚjdonságokBocsmagazin India Globális Képzés
 
 
Összetett keresés
WWW ITT
   Naptár
   Blog
  Keresések
Földrajzi hely
Kategória
Műfaj
Személyek
Tujajdonság
Típus
ENAPON.HU Dátum keresés     (Más időszakok)

20 esemény

[1999-07-08] Motorbaleset következtében halt meg Charles Pete Conrad amerikai űrhajós (szül. 1930. jún. 2.), aki 1969. november 19-én, az Apollo-12 űrhajóval leszállt a Holdon és Neil Armstrong és Edwin Aldrin után harmadikként a Holdra lépett.
(halál)
[Részletek...]
[1996-07-08] A Bikini -szigeteken az USA hidrogénbomba-kísérletet hajtott végre, amely halálosnak bizonyult a Csendes-óceánon dolgozó Fukuru-Maru japán halászhajó legénysége számára. A tragikus eseményre emlékezve 1964 óta Japánban Nemzeti Békenapot tartanak.
- + -
A nukleáris fegyverek elleni harc nemzetközi napja.

Nemzetközi nap az atomfegyvermentes Csendes-óceánért.
- + -

Csak emlékeztetőül: A Hágai Nemzetközi Bíróság 1996. júl. 8-án betiltotta az atomfegyvereket (birtoklásukat, sőt az azokkal való fenyegetést is a nemzetközi joggal ellentétesnek nyilvánította). bocs.hu
(tilt)
[Részletek...]
[1996-07-08] [idezet] A Világbíróság Akció (World Court Project, WCP) sikere: a Hágai Nemzetközi Bíróság lényegében betiltotta (a vegyi és biológiai fegyverek után) az atomfegyvereket.

"Az atomfegyverekkel való fenyegetés vagy azok használata ellentétes a fegyveres konfliktusok esetén alkalmazható nemzetközi törvényekkel".
Az atomfegyverek betiltásának követelése szinte egyidős a létrehozásukkal.
Már 1950-ben a szocialista blokk Béke Világtanácsa (World Peace Council) félmilliárd aláírásra hivatkozott. De amikor a Szovjetúnió is atomhatalom lett, ez érdekes módon feledésbe merült.
Japán békeszervezetek 1955-ben 32 millió aláírást gyűjtöttek.
A svéd népszavazásokon 1957 júniusban még csak 36 % ellenezte, hogy Svédországnak atomfegyvere legyen (40 % támogatta), 1969 őszén már 69 % ellenezte (és csak 17 % támogatta).
Az orvosok (ld. márc. 29.), az END (ld. ápr. 28.), a jogászok (ld. ápr. 9.) szerveződése vezettek a Világbíróság Akcióhoz, melynek partnere a magyar nyelvterületen a Bocs Alapítvány volt.
(aláírás, tilt, törvény)
[Részletek...]
[1996-07-08] [sms] Civil kezdeményezésre a Hágai Nemzetközi Bíróság foszabályként betiltotta az atomfegyvereket.
(tilt)
[Részletek...]
[1994-07-08] Németországban első ízben törvénybe iktatták az ipar termékfelelősségét a hulladékok vonatkozásában.
(törvény)
[Részletek...]
[1985-07-08] Helsinki Egyezmény (az emberi jogok betartásáról).
Nyomában civil Helsinki megfigyelő csoportok alakultak a szocialista országokban.
(egyezmény)
[Részletek...]
[1946-07-08] Lovassy Sándor ornitológus születése (+1946. júl. 8.). A Balatoni Múzeum Egyesület elnöke.
(halál)
[Részletek...]
[1934-07-08] Megindult a rendszeres viharjelzés a Balatonon. A megvalósításhoz a végső lökést az 1933 júliusában pusztító váratlan viharok adták. 1987 óta az európai szabványoknak megfelelő lámpás rendszer működik a tavon.

[Részletek...]
[1911-07-08] A Richter-skála szerinti 5,6 fokozatú földrengés volt Kecskeméten. A földmozgás megrongálta a templomokat, házak és középületek sokaságát döntötte romba, s nagy károk keletkeztek.
[Részletek...]
[1905-07-08] Kócsagtoll-gyűjtő orvvadászok a floridai Everglades tónál megölték Guy Bradleyt, az amerikai madárvilág védelmének úttörőjét.
[Részletek...]
[1894-07-08] Pjotr Leonyidovics Kapica szovjet atomfizikus, akadémikus születése (+1984. ápr. 8.). Fizikai Nobel-díjat kapott 1978-ban megosztva az alacsony hőmérsékletek fizikája terén végzett, úttörő jellegű kutatásaiért. A Pugwash-konferenciák (1995-ben Béke Nobel-díjat kapott tudósmozgalom az atomfegyverek betiltásáért) egyik kezdeményezője.
(Nobel-díj, születés, tilt)
[Részletek...]
[1892-07-08] Richard Aldington angol költő, író születése (+1962. júl. 27.). "Az ezredes lánya" című regénye az I. világháborúról szóló egyik legkiemelkedőbb angol antimilitarista alkotás. Híres az "Arábiai Lawrence" és az "Egy hős halála" című könyve is. Több kötetnyi verse jelent meg.
(háború, születés)
[Részletek...]
[1857-07-08] Alfred Binet francia pszichológus születése (+1911). Ő szerkesztette az első intelligenciatesztet.
[Részletek...]
[1822-07-08] Percy Bysshe Shelley angol költő halála (szül. 1792. aug. 4.). Az angol romantikus líra második nemzedékének kiemelkedő alakja. A Nyugat nemzedéke valóságos Shelley-kultusz bűvöletében alkotott.
- + -
"Ha elhangzott a zene, zeng az emlékezete."
(halál)
[Részletek...]
[1695-07-08] Christiaan Huygens holland fizikus, csillagász és matematikus születése (+1695. júl. 8.). Ő fedezte fel a Saturnus legnagyobb holdját és az Orion ködfoltot. Nevéhez fűződik a fény hullámelméletének megalkotása, a kettős-törés magyarázata. Kidolgozta a fizikai inga elméletét, a rugalmas ütközés elméletét, tőle ered a centrifugális erő fogalma. Ő írta az első nyomtatásban megjelent valószínűségszámítási művet.
(halál, megjelent)
[Részletek...]
[1621-07-08] Jean de La Fontaine francia író halála (szül. 1621. júl. 8.). Állatmeséiben éles iróniával bírálta kora erkölcseit és az emberi gyarlóságokat. Sokat merített Aiszóposz állatmeséiből, de fő művével, 12 kötetes meséivel eredeti költészeti formát teremtett. Az első hat könyv jobbára a rövid, hagyományos példákat követte, majd a későbbiekben a műfajt szatírikus színezettel ötvözte, amely idilli, elégikus, végül politikai töltetű lett. Felhívta a figyelmet az állatok intelligenciájára is.
- + -

Aesopus (Aiszóposz) i. e. 620 körül született Sardisban (a görög Samos szigeten), vagy talán Cotiaeum-ban, Phrygia fővárosában. Rabszolgaként élt Samos szigetén, de bölcsessége és ékesszólása miatt gazdája felszabadította. A hagyomány szerint Athénban a kisemberek védője lett és meséivel leleplezte a zsarnokok igazságtalanságát. Az athéni uralkodó Peisistratus, aki a szólásszabadság esküdt ellensége volt, i. e. 560-ban halálra ítélte a Delphi Jósda megszentségtelenítésének vádjával, és levetették egy szikláról Hypaniaban.
Noha a hagyomány szerint torz, rút és beszédhibás ember volt, Plutarchos szerint az athéni nép emlékművet emelt a tiszteletére. Herodotos, Aristophanes, Platon, Xenophon és Aristoteles is beszél róla. Életrajza először „A filozófus Xanthus és rabszolgája, Aesopus könyve” című kötetben jelent meg. Összegyűjtött meséi már i. e. 300 körül megvoltak az Alexandriai Könyvtárban. Latinra egy Phaedrus nevű görög rabszolga fordította, más indiai és líbiai mesékkel együtt. Sokak meséi számára szolgált mintául, pl. Jonathan Swift, Benjamin Franklin, Leo Tolsztoj, Oscar Wilde.
(születés)
[Részletek...]
[1621-07-08] Jean de La Fontaine francia író születése (+1695. ápr. 13.). Írt elégiákat, színműveket, de népszerűségét állatmeséinek (fabuláinak) köszönheti. A mesékbe szőve éles iróniával bírálta kora társadalmi erkölcseit, az emberi gyarlóságokat.
(Az ember sok szerepet fölvenni képes lény, ezért az emberiség önmagában szinte egy teljes élővilágot, sokezer (nem-genetikai értelemben vett) mém-fajt alkot. Az állatmesék nem csupán allegóriák, hanem a valóságot mutatják be: az emberek különböző csoportjainak, szubkulturáinak különböző megélhetési, védekezési, szaporodási, rejtőzési, megtévesztési, környezetalakítási stb. stratégiái vannak.)
(születés)
[Részletek...]
[1593-07-08] Artemisia Gentileschi, az első európai női festő születése Rómában (+1652). Noha a nőknek nem volt megengedett a festészet, festő apja tanította rá. Még csak 17 éves volt, amikor a Zsuzsanna és a vének c. híres festményét alkotta. Fennmaradt annak a hét hónapos pernek a dokumentációja, melyben apja festő munkatársát vádolták Artemisia megerőszakolásával.
[Részletek...]
[1545-07-08] Don Carlos spanyol trónörökös születése (+1568. júl. 24.). II. Fülöp király fia. Súlyos betegségei miatt alkalmatlan lett az uralkodásra, helyet kapott ugyan az államtanácsban, de szigorú felügyelet alatt élt. El akart szökni az országból, mire a király elmebaja indokán elfogatta s fiatalon a fogságban halt meg. Rabságáról és haláláról később romantikus legendák születtek; életét, sorsát többen is feldolgozták, a leghíresebb Friedrich Schiller német költő alkotása.
(születés)
[Részletek...]
[1497-07-08] Vasco da Gama portugál hajós elindult Lisszabonból, hogy megkeresse az India felé vezető tengeri átjárót.
[Részletek...]
Az ENAPON.HU portállá alakítása az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával történt!

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek , Levél az Webmasternek!


TÁMOGATÓINK
Nemzeti Civil Alapprogram , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , C3 , Socrates
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid