Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés 
Szavazás   Kérdőív
Támogatás
Előadásaink
BM Fórum
  Lemondás
ÚjdonságokBocsmagazin India Globális Képzés
 
 
Összetett keresés
WWW ITT
   Naptár
   Blog
  Keresések
Földrajzi hely
Kategória
Műfaj
Személyek
Tujajdonság
Típus
ENAPON.HU Dátum keresés     (Más időszakok)

19 esemény

[2000-06-19] Amnesty International (alapítva 1961, Béke Nobel-díj 1977, web.amnesty.org) jelentést adott ki (angolul) a jugoszláviai katonaság-megtagadókról.
(A Bocs Alapítvány fordította szerbre: bocs.hu)

(Nobel-díj)
[Részletek...]
[1993-06-19] William Golding Nobel-díjas (1983) angol író születése (+1993. jún. 19.).
Az 1954-ben megjelent Legyek ura című művével vált ismertté. A könyvből világsikerű filmet rendezett Peter Brook.
(A hajótörött gyerekek szörnyű minitársadalma a szigeten mintegy lombikban mutatja az emberiség működését - és sorsát?)
(halál, megjelent, Nobel-díj)
[Részletek...]
[1993-06-19] William Golding Nobel-díjas (1983) angol író halála (szül. 1911. szept. 19.). Első sikerét máig legismertebb regényével, A legyek urával aratta (1954), melyből világsikerű filmet rendezett Peter Brook. További regényei: Az utódok (1955), Ripacs Martin (1956), A vétkes visszanéz (1959), A torony (1964), A piramis, A skorpióisten (1970), Látható sötétség (1979). A Papíremberek (1984) az irodalmi körök szatírával és öniróniával ábrázolt környezetrajza.

(A Legyek ura kis lombikban mutatja be a társadalmak természetét…)
(halál, Nobel-díj)
[Részletek...]
[1991-06-19] 15 óra 1 perckor Viktor Silov altábornagy, a hazánkból kivonult déli hadseregcsoport parancsnoka személyében az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyarország területét a Záhony-csapi határállomáson (a június 30-ára kitűzött határidő előtt).
2001 óta nemzeti emléknap.

[Részletek...]
[1979-06-19] Passuth László író, esszéista, műfordító halála (szül. 1900. júl. 15.). A történelmi regény műfajának kiemelkedő képviselője. Műfordítói munkássága igen jelentős.
(halál)
[Részletek...]
[1979-06-19] Passuth László író, műfordító születése (+1979. jún. 19.). 1945-60 közt a Magyar PEN Klub főtitkára. 1948-ban kizárta az Írószövetség, s 1956-ig cikkei csak álnéven jelentek meg. Történelmi regényei közül kiemelkedik az Esőisten siratja Mexikót.
(Amerika leigázásának egyik vonaláról szól, a cím önmagáért beszél.)
(halál)
[Részletek...]
[1953-06-19] A New York állambeli Sing Sing börtönben kivégezték a Rosenberg házaspárt. Julius és Ethel Rosenberget 1950-ben tartóztatták le az atomtitok ellopásának és a Szovjetunió számára történt kiszolgáltatásának vádjával, majd 1951-ben a bíróság kémkedésért halálra ítélte őket. Két éven át sorozatosan tűztek ki kivégzési dátumokat, majd az utolsó pillanatban mindig elhalasztották az ítélet végrehajtását, hogy e lelki kínzással beismerő vallomás csikarjanak ki az elítéltekből. Végül az óriási nemzetközi tiltakozás ellenére kivégezték őket. Később bebizonyosodott a feleség ártatlansága, és hogy a férj jelentéktelen kém volt.
(A hidegháborús szovjetellenes légkört számos törvény és a McCarthy szenátor nevével fémjelzett hajsza alakította ki. A koreai háború kitörése után, 1950. szeptember 20-án az amerikai kongresszus elfogadta a McCarran-Wood féle belbiztonsági törvényt, megkezdődött a kommunista párt és más baloldali szervezetek tagjainak kötelező jegyzékbe foglalása és munkahelyükről való elbocsátása, külföldre utazásukat megtiltották. 1952. december 24-én hatályba lépett a bevándorlásról és honosításról szóló McCarran-Walter-törvény, amely 3 millió amerikai állampolgársággal nem rendelkező és 11 millió honosított személy jogait korlátozta.

A Joseph McCarthy szenátor nevével fémjelzett Amerikaellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság vádjaival és nyilvános meghallgatásaival további antidemokratikus törvényeket kényszerített ki. Még Truman „lojalitásvizsgálati” parancsát is túlszárnyalta az 1953. április 27-én, már Eisenhower elnöksége alatt meghozott 10450. számú utasítás az összes állami alkalmazottak politikai hovatartozásának vizsgálatáról.
Az összes szabad országokban a szabad emberek azt csinálják, amit szabad…)
(háború, tilt, törvény)
[Részletek...]
[1951-06-19] Egry József Kossuth-díjas festő, grafikus, "a Balaton festője" halála (szül. 1883. márc. 15.).
(halál)
[Részletek...]
[1949-06-19] Ipolyvölgyi Németh József Krizosztóm (1926-2004. máj. 11.) katolikus papot, premontrei szerzetest kényszernyugdíjazta Lékai bíboros. „Nyomatékosan kérem, hogy a jövőben tartózkodjon mindenfajta búcsújárás szervezésétől… Nem szeretném, ha ellenkező esetben komolyabb intézkedésekre kényszerítene.”
1949. jún. 19-én szentelték pappá. 1956 februárjában egyházi felettese az Állami Egyházügyi Hivatal utasítására kéthetes esztergomi palotafogságra rendelbe te, mert falujában megeskette a párttitkárt; e két hét alatt az állami megbízott agymosásnak próbálta alávetni. Megpróbálta megszervezni a KAPASSZ-t (Katolikus Papok Szabad Szakszervezete), mondván: „Minden pap védelemre szorul az egyházi vezetőség ellenében is, mert az egyházi szervezet diktatórikus jellegű, bár szereti magát hierarchikusnak becézni.” 1959-ben belépett a Premontrei Kananokrend (akkoriban persze illegális) gödöllői közösségébe, 1965. febr. 2-án Krizosztóm néven letette örökfogadalmát. 1961-ben egyházi elöljárója három évre eltiltotta a papi működéstől. 1968. szept. 19-én letartóztatták, három évre ítélték, 1970-ben amnesztiával szabadult. 1990 után kiadta a Búcsújárók könyvét és 27 füzetben imákat és énekeket. 1993-tól Balassagyarmaton templomot épített.
(tilt)
[Részletek...]
[1945-06-19] Daw Aung San Suu Kyi születése (Burma - Mianmar). 1988-95 háziőrizetben volt. Béke Nobel-díjat kapott 1991-ben a demokráciáért és emberi jogokért folytatott erőszakmentes küzdelméért.
(Nobel-díj)
[Részletek...]
[1939-06-19] Felfüggesztették a Magyar Labdarúgók Szövetsége önkormányzatát. A legnépszerűbb sport ekkor is a foci volt, amely az első világháború után kezdte élni a virágkorát. Sorra alakultak a fiatalokból verbuválódott futballklubok. A magyar nemzeti bajnokságban 14-16 első osztályú csapat vett részt. Ekkor indult útjára a területi bajnokságok rendszere.

(A központosított hatalmak, háborús helyzetek nemigen tűrik a civil társadalom önállóságát.)
(háború)
[Részletek...]
[1906-06-19] dám Zsigmond pedagógus halála (szül. 1906. jún. 19.). A magyarországi gyermekvárosok egyik szervezoje. A II. világháború után a Pedagógus Szakszervezet megbízásából kezdett foglalkozni az elhagyott gyermekek ügyével. 1946-ban a Hajdúhadházán létesített otthonnal megteremtette az elso magyarországi gyermekvárost, amelynek vezetoje volt.
(Vajon hogyan gondolkodott a probléma megelozo enyhítésérol, a családtervezésrol?)

(háború, születés)
[Részletek...]
[1898-06-19] Eisemann Mihály zeneszerző születése (+1966. febr. 15.). Több mint 30 operettet komponált, amelyek közül nem egyet a világ csaknem minden városában bemutattak. Leghíresebbek: Bástyasétány 77, Egy csók és más semmi, Én és a kisöcsém, amelyeknek dalai örök slágerek lettek. Népszerű dalai a Szeret-e még, Lesz maga juszt is az enyém.
(születés)
[Részletek...]
[1898-06-19] Eisemann Mihály zeneszerző halála (szül. 1898. jún. 19.). Több mint 30 operettet komponált, közülük nem egyet a világ csaknem minden városában bemutattak. Leghíresebbek: Bástyasétány, Egy csók és más semmi, Én és a kisöcsém. Sok dala sláger lett: Szeret-e még, Lesz maga juszt is az enyém.
(születés)
[Részletek...]
[1897-06-19] Szathmári Sándor író születése (+1974. szept. 27.). 1935-ben kezdte írni fő művét, a Kazohiniát, egy modern Gulliver utazását, amelyet Karinthy Frigyesnek ajánlott. A regény érdekessége, hogy az utópiát és a szatírát egyesítette magában, kiábrándítónak ábrázolta a gépi tökéletességű hínek és az emberi indulatoktól és érzelmektől meghatározott behínek világát. Ez a műve a különféle diktatúrák és a technicizmus szellemének karikatúrája. Eszperantó folyóiratokba is írt.
(születés)
[Részletek...]
[1885-06-19] Megérkezett New Yorkba a Szabadság-szobor Franciaországból (Rouenból) a francia nép ajándékaként, 212 darabban. 1886-os felavatása óta az USA egyik jelképe lett.
(felavat)
[Részletek...]
[1847-06-19] Magyar nevet kaptak Buda városának dűlői, hegyei, völgyei és forrásai. Az addig német nyelvű települési elnevezések magyarosításában, a régi magyar nevek feltámasztásában a legfőbb érdem Döbrentei Gábor íróé volt. Például a Kleine Schwabenbergből Istenhegy, az Adlerbergből Sashegy, az Urbainbergből Orbánhegy, a Brunnenthalból Kútvölgy lett.
[Részletek...]
[1847-06-19] [sms] Magyar nevet kaptak Buda városának dűlői, hegyei, völgyei és forrásai.Döbrentei Gábor író érdeme.
[Részletek...]
[1623-06-19] Blaise Pascal francia matematikus, fizikus, író és filozófus születése (+1662. aug. 19.). Nevét a nyomás mértékegysége őrzi, megállapította a légnyomásnak a magasságtól való függését, ő alkalmazott először barométert magasságmérésre. 1642-ben feltalált egy mechanikus számológépet. Pierre de Fermat-val folytatott levelezéséből született meg a valószínűségszámítás. Filozófiája szerint a tudás kifejlődésében az értelemnél sokkal nagyobb szerepe van az érzelemnek és intuíciónak. Fő műve, a ragyogó bár töredékes Gondolatok ("Pensées") csak halála után, 1669-ben jelent meg. 1654-től főleg Isten apológiájával (istenbizonyítással, hitvédelemmel) foglalkozott.
(születés)
[Részletek...]
Az ENAPON.HU portállá alakítása az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával történt!

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek , Levél az Webmasternek!


TÁMOGATÓINK
Nemzeti Civil Alapprogram , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , C3 , Socrates
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid