Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés 
Szavazás   Kérdőív
Támogatás
Előadásaink
BM Fórum
  Lemondás
ÚjdonságokBocsmagazin India Globális Képzés
 
 
Összetett keresés
WWW ITT
   Naptár
   Blog
  Keresések
Földrajzi hely
Kategória
Műfaj
Személyek
Tujajdonság
Típus
ENAPON.HU Dátum keresés     (Más időszakok)

16 esemény

[1994-06-17] [idezet] ENSZ egyezmény a sivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy elsivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára (Párizs).
Elsivatagosodás és aszály elleni világnap
- + -
"A víz példa az olyan javakra, amik hihetetlenül hasznosak, és még sincsen kereskedelmi értékük." – írta Adam Smith 1776-ban. Mára ez alapvetően megváltozott. Pl. Málta szigetét hajókkal odaszállított vízzel látják el már évtizedek óta.
"Ma a sótalanítás csak néhány, kivételes helyen gazdaságos. A világ népességének növekedésével azonban - kényszerítő módon - szinte akármilyen magas ár 'gazdaságos' lesz. A tiszta és elég víz problémája évtizedeken belül meghaladhatja minden más anyagi jellegű probléma fontosságát." (Gábor Dénes - 1970)
(egyezmény)
[Részletek...]
[1994-06-17] Fehér Ferenc filozófus, esztéta születése (+1994. jún. 17.). Lukács György tanítványa volt, 1973-ban antimarxistának bélyegezték filozófiai nézeteit, 1977-ben emigrációba kényszerült. 1992-ben feleségével, Heller Ágnessel hazaköltözött.
(halál)
[Részletek...]
[1994-06-17] ifj. Bartók Béla mérnök, unitárius lelkész halála (szül. 1910. aug. 22.). Bartók Béla fia. A MÁV-nál dolgozott, apja szellemi örököseként számos előadást tartott külföldön. A Magyarországi Unitárius Egyház főgondnoka volt.

(halál)
[Részletek...]
[1993-06-17] A XIV. Dalai Láma, Tendzin Gyaco avatta fel a zalaszántói Világosvár-hegy tetején Európa legnagyobb buddhista ereklyeőrző szentélyét, az aranyozott ülő Buddhával ékesített, 30 méter magas hófehér sztupát. A boldogságot és a megvilágosodottságot jelképező szentély beton üregei Buddha csontjainak egy darabját, a tanításairól szóló 120 kötetet, egy feliratozott életfát és többféle termény mintáit őrzik.
[Részletek...]
[1969-06-17] Sinka István posztumusz Kossuth-díjas költő, író születése (+1969. jún. 17.). Kezdetben a dal és a költői elbeszélés, majd a ballada a fő műfaja. Lírája tragikus, sötét. Legismertebb kötete a Himnuszok Kelet kapujában, a Pásztorének és a Balladáskönyv. Híres önéletírása a Fekete bojtár vallomásai.
"Én nem visszaforduló vagyok a nép fele, hanem a nép vagyok. Egy a milliók közül, aki hírt ad névtelen, becsapott és megtagadott milliókról."
(halál)
[Részletek...]
[1967-06-17] Kína bejelentette, hogy felrobbantotta első hidrogénbombáját.
[Részletek...]
[1953-06-17] Felkelés tört ki a Német Demokratikus Köztársaságban (NDK). A zavargások kiterjedtek az állam egész területére és rendszerellenes felkeléssé szélesedtek. A megmozdulást a szovjet megszálló erők június 19-re egész Kelet-Németországban leverték. A felkelés néhány állítólagos vezetőjét, köztük egy nyugat-berlini lakost, statáriális eljárás után agyonlőtték. Az NDK szerint a halottak száma 21, a sebesülteké 187 volt, a szabadságvesztésre ítéltek számát 1200-ra becsülték.

[Részletek...]
[1940-06-17] A Szovjetunió elfoglalta Litvániát, Lettországot és Észtországot.

[Részletek...]
[1925-06-17] Nemzetközi megállapodás a mérgező gázok fegyverként való használatának beszüntetéséről.
[Részletek...]
[1893-06-17] Johann Schrammel osztrák hegedűművész és zeneszerző születése (+1893. jún. 17.). A sramli-zene megteremtője.
(halál)
[Részletek...]
[1882-06-17] Igor Sztravinszkij orosz zeneszerző és karmester halála (szül. 1882. jún. 17.). Franciaországban, majd az USÁ-ban élt, a modern zene egyik legnagyobb hatású mestere.
(születés)
[Részletek...]
[1878-06-17] Szőnyi Pál pedagógus, pedagógiai író halála (szül. 1808. 4. 22.). 1846-ban az Akadémia levelező tagja lett. A szabadságharc idején Eötvös József vallás-és nevelésügyi miniszter mellett titkár, majd osztálytanácsos. 1850-ben fiúnevelő intézetet alapított Pesten, Pestalozzi elvei szerint. A Természettudományi Társulat elnöke 1851-1858 közt, sokat utazott. Hatalmas ásványgyűjteményét az Akadémiára, a Természettudományi Társulatra és a Debreceni Református Egyházközségre hagyta. Fontosabb művei: Alaktan, magyar szülék, nevelők és tanítók számára (1846-47), A Pesten felállítandó protestáns preparandia terve (1846).
(halál)
[Részletek...]
[1822-06-17] Frivaldszky János zoológus, akadémikus születése (+1895. márc. 29.). Magyarország állatvilágával, főleg rovarokkal foglalkozott, a magyar barlangok állatvilágának első kutatója és ő készítette az első madár-összefoglalást is. 1870-től a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának igazgatója volt.
(születés)
[Részletek...]
[1822-06-17] Frivaldszky János zoológus, akadémikus halála (szül. 1822. jún. 17.). Magyarország állatvilágával, főleg rovarokkal foglalkozott. Ő volt a magyar barlangok állatvilágának első kutatója és ő készítette az első madár-összefoglalót is.
(születés)
[Részletek...]
[1703-06-17] John Wesley angol teológus születése (+1791. márc. 2.). A methodista egyház alapítója. Az oxfordi egyetemen tanult, pap édesapjának segédkezett, s 1728-ban ő is anglikán pap lett. Eközben Oxfordban testvére, Charles "Szent Klub" néven közösséget szervezett, amelynek tagjai szabályozott életmódjuk - methodus vitae - miatt methodistáknak nevezték magukat. Oxfordba visszatérve John is csatlakozott a társasághoz. Ezután a klub tagjai másokat is megtérésre buzdítottak, ezért az anglikán klérus kitiltotta őket a templomokból. Ma kb. 43 millió a metodisták száma a világon.
(születés, tilt)
[Részletek...]
[0301-06-17] A keresztény hitet államvallássá tette Trdat örmény király.

- + -
2001: A kereszténység felvételének 1700. évfordulóját az ENSZ az örmények napjának nyilvánította.
A történelem során perzsák, rómaiak, irániak, bizánciak, arabok és törökök viaskodtak Örményországért. Végül 1915 és 1922 között - gondos tervezés után s hidegvérrel történt végrehajtással - az ifjútörökök Törökország két és fél milliós örmény lakosságából másfél milliót kiirtottak. (Franz Werfel: A Musza Dag negyven napja c. regénye erről szól.) Holokausztjukat ott ma sem akarják hivatalosan elismerni.
[Részletek...]
Az ENAPON.HU portállá alakítása az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával történt!

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek , Levél az Webmasternek!


TÁMOGATÓINK
Nemzeti Civil Alapprogram , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , C3 , Socrates
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid