Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés 
Szavazás   Kérdőív
Támogatás
Előadásaink
BM Fórum
  Lemondás
ÚjdonságokBocsmagazin India Globális Képzés
 
 
Összetett keresés
WWW ITT
   Naptár
   Blog
  Keresések
Földrajzi hely
Kategória
Műfaj
Személyek
Tujajdonság
Típus
ENAPON.HU Dátum keresés     (Más időszakok)

21 esemény

[1994-05-30] [idezet] II. János Pál "véglegesen" nemet mondott a nők pappá szentelésének lehetőségére.
(Hivatalosan nevezik véglegesnek, teljesen biztos tanításnak, tovább nem vitathatónak, stb. de kínosan kerülik, hogy a "tévedhetetlen" tanítások közé sorolják, hiszen nyilvánvalóan csak idő kérdése.)
[Részletek...]
[1972-05-30] Ausztráliában a szakszervezetek blokkolták a francia légitársaságot és üzleti postát, tiltakozásul a közelben végzett francia atombomba kísérletek ellen.
(tilt)
[Részletek...]
[1972-05-30] [sms] Ausztráliában a szakszervezetek tiltakoztak a közelben végzett francia atombombakísérletek ellen.
(tilt)
[Részletek...]
[1964-05-30] Szilárd Leó magyar emigráns fizikus, biofizikus, atomtudós születése (+1964. máj. 30.). Berlinben doktorált, Einstein munkatársa volt. Hitler hatalomra kerülése után Angliában, majd Amerikában élt. Enrico Fermivel őt illette az atomreaktor szabadalma, amit jelképes 1 dollárért adott el az USÁ-nak.
Az 1940-es évek elején részt vett az atomfegyver kidolgozásában. 1945 tavaszán Einsteinnel együtt figyelmeztette az amerikai elnököt az atombomba bevetésének szükségtelen voltára, de hiába. Később az atomfegyverek korlátozásának egyik legaktívabb harcosává vált.
A második világháború után kezdte alkalmazni a fizikai kutatás módszereit a biológiában, őt szokás a biofizika megteremtőjének tekinteni.
(háború, halál)
[Részletek...]
[1964-05-30] Szilárd Leó fizikus halála (szül. 1898. febr. 11.). A biofizika megteremtője. Az USÁ-ban élt, 1939-től az atomreaktor és az atombomba egyik kifejlesztője - azután pedig nyomban az atomfegyverek elleni tudósmozgalom egyik fő szervezője.
(halál)
[Részletek...]
[1960-05-30] Borisz Leonyidovics Paszternak orosz író születése (+1960. máj. 30.). Irodalmi Nobel-díjat kapott 1958-ban. Főműve, a Doktor Zsivago, a szocialista táborban csak a rendszerváltás után jelenhetett meg.
(halál, Nobel-díj)
[Részletek...]
[1960-05-30] Borisz Leonyidovics Paszternak Nobel-díjas szovjet-orosz költő, író halála (szül. 1890. febr. 10.). Legismertebb műve, a Doktor Zsivago 1957 végén jelent meg. Politikai nyomásra le kellett mondania az 1958-ban neki ítélt irodalmi Nobel-díjról.

(halál, Nobel-díj)
[Részletek...]
[1947-05-30] Nagy Ferenc miniszterelnök visszautasította a kormány hazahívási felszólítását, a berni magyar követségen bejelentette lemondását tisztségéről, valamint a Független Kisgazdapárt elnöki posztjáról, mert attól tartott, hazatérése esetén a kommunisták őt is letartóztatják.
[Részletek...]
[1921-05-30] Jamie Uys délafrikai rendező, forgatókönyvíró, operatőr, producer, vágó születése. Ismertebb filmjei: Sivatagi show; Az istenek a fejükre estek 1-2.; Dirkie Lost in the Desert. A legtöbb filmjében kisebb szerepeket is játszott.
(Filmjeiben a bushman a fenntarthatóság, a természetbe illeszkedés szép példája az őrült civilizációval szemben.)
(születés)
[Részletek...]
[1909-05-30] Benny (Benjamin David) Goodman amerikai klarinétművész, "a szving királya", zenekarvezető halála (szül. 1909. máj. 30.). A legelső dzsesszkarmester volt, akinek zenekarában színes és fehér muzsikusok együtt szerepeltek. Bartók Béla számára komponálta Kontrasztok című művét, ezt 1940-ben együtt vették fel lemezre.
(születés)
[Részletek...]
[1892-05-30] Keleti Károly statisztikus, akadémikus halála (szül. 1833. júl. 18.). Az Országos Statisztikai Hivatal első igazgatója, az 1869-es népszámlálás szervezője.
- + -

("A sátán rászedte Dávidot, hogy számlálja meg népét. ... De fővezére ellene vetette: ... Miért követeli az én uram ezt? Miért terhelje ez a bűn Izraelt?
De a király szava kötelezte Joábot, bejárta tehát egész Izraelt, és átadta a népszámlálás eredményét Dávidnak. Egész Izraelben egymillió-százezer kardforgató ember volt.
Istennek nem tetszett a népszámlálás, ezért megbüntette Izraelt.

Gád, a látóember elment Dávidhoz és elmondta az Úr üzenetét: Válassz, hogy három évig éhség dühöngjön, vagy három hónapig ellenség pusztítson, vagy három napig pestis."
Krónikák első könyve 21. fej., ld. még Sámuel második könyve 24. fej.)
- + -
Nem maradt fenn, hogy a gyűjtögető vagy nomád állattenyésztő népcsoportok mit gondoltak kényszerű vándorlásaik okairól. Konfucius - i.e. 551-479 -, Platón i.e. 427-343 - és Aristoteles - i.e. 384-322 - viszont már foglalkoztak a népesség és a terület eltartóképessége közti ideális aránnyal, melynek megbomlása - különösen a túlszaporodás - szegénységhez, éhséghez, lázadáshoz és egyéb bajokhoz vezethet.
Ezzel szemben pl. a Római birodalomban Augustus császársága alatt - i.e.31-i.sz.14. - expanzív, a népesség növelését célzó állami népesedéspolitika, a születésszám emelkedését kívánó családjog és örökösödési jog jelent meg, hatalmi szempont, a népességszám és a katonai erő közti, akkor még merev összefüggés miatt. Hiszen a gyorsan terjeszkedő birodalomban a római népesség részaránya rohamosan visszaesett a leigázottakhoz képest.
Európában és más kontinenseken is - elsősorban hatalmi, katonai szempontok miatt - a népességnövekedés előnyeit hangoztató szemlélet volt irányadó. Ezt támogatta a merkantilista közgazdasági irányzat is a 17-18. században, mely szerint a gazdagság forrása a népesség ill. annak munkaereje. A gyarmatosítás a népesség egy részének Európából való kiáramlását lehetővé, sőt szükségessé tette, így a népességnövekedést pártoló szemlélet a 20. század közepéig általánosan fennmaradt. Pedig olyan gondolkodók, mint Morus, Machiavelli, Montesquieu, Adam Smith egyaránt hangsúlyozták a nem-növekvő népességszám szükségességét a gazdaság és társadalom előnyös fejlődése érdekében.

Az USA bevándorlási politikáját is a növekedés-mánia határozta meg sokáig: az óriási mezőgazdasági területeknek és természeti kincseknek kiaknázását a népesség növekedése tette lehetővé, különösen a fiatal, de már munkaképes korú és képzett bevándorlók, akik felnevelésének költségeit más országok állták.
(A természet romlása, a romlás természete, 125. old.)
(Az indiánoknak és az élővilágnak nyilván nem volt "szükséges és áldásos" a bevándorlás. Környezeti válságunk fő okát, az emberiség katasztrofális túlnépesedésbe sodródását hatalmi és profit érdekek mozgatták évezredek óta - csak ma már kiáramolni sincs hová, akár leigázó-gyarmatosító módon, a népességnek.)
(halál)
[Részletek...]
[1875-05-30] Entz Géza zoológus, egyetemi tanár, akadémikus halála (szül. 1875. máj. 30.). 1920-ban Utrechtbe ment, ahol oktató, később professzor lett. Hazatérése után 1929-től vezette a tihanyi Biológiai Kutatóintézetet. A Nemzeti Múzeum Állattárának igazgatója, majd 1934-től a budapesti tudományegyetemen a zoológia professzora volt. Főként az egysejtűekkel foglalkozott. Jelentősek a Balaton élővilágára vonatkozó korszerű hidrobiológiai vizsgálatai.
(születés)
[Részletek...]
[1853-05-30] Isaac Merritt Singer szabadalmaztatta az általa kifejlesztett varrógépet, azon belül a szálfeszítő, tűsíkosító és anyagtovábbító részeket.
[Részletek...]
[1849-05-30] Menyhárt László jezsuita tanár, botanikus halála Afrikában (szül. 1849. máj. 30.). 1885-től Kalocsán tanár, felfedezett néhány új növényfajt. 1889-től misszionáriusként a Zambezi mellett botanikai gyűjtést és meteorológiai megfigyeléseket is végzett. Az Afrikából küldött növényeket H. Schinz svájci egyetemi tanár határozta meg és írta le a bécsi akadémia kiadásában megjelent művében (Zambezi flórájáról).
(megjelent, születés)
[Részletek...]
[1778-05-30] Francois-Marie Voltaire (eredeti neve: Arouet) francia író, történész, filozófus születése (+1778. máj. 30.). A francia felvilágosodás vezéralakja, Diderot Enciklopédiájának támogatója és munkatársa volt.
(halál)
[Részletek...]
[1705-05-30] Kassa, Lőcse és Bártfa felvidéki városokban megjelent az első magyarországi hírlap: a Mercurius Hungaricus, melynek alapítója Gróf Esterházy Antal kuruc generális volt.

(A média, mint hírközlés: ehhez mindig pénz és hatalom kellett. A sajtószabadságnak a hatalmi ágak megosztásával van esélye. A média ma a negyedik hatalmi ág, annak előnyeivel és hátrányaival.
Egy másfajta média az, ami szinte csupán termék, nem közölni akar, csak elkelni. Tartalmának ezért nincs feltétlen köze a valósághoz.)
(megjelent)
[Részletek...]
[1640-05-30] Peter Paul Rubens flamand festő születése (+1640. máj. 30.). A flamand barokk világhírű mestere, kora művészetének legnagyobb alakja volt.
(halál)
[Részletek...]
[1594-05-30] A május 19-én, Esztergom ostrománál szerzett sebeibe belahalt Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja.
[Részletek...]
[1593-05-30] Christopher Marlowe angol költő, drámaíró, műfordító születése (+1593. máj. 30.). Első színpadi sikere a Nagy Tamerlán (1587). A Doktor Faustus tragikus története a Faust-monda első világirodalmi feldolgozása. A máltai zsidó című műve Shakespeare Velencei kalmárjának egyik forrásául szolgált, II. Edward című királydrámája pedig Shakespeare II. Richard alakjának mintája. Kölcsönösen becsülték egymást; Shakespeare sohasem tagadta, hogy a drámai formát Marlowe-tól tanulta. Marlowe egyébként eléggé kicsapongó, verekedős, nagyivó életmódot folytatott, három évig a híres kalózvezér, Francis Drake szolgálatában is állt, halálát is egy kocsmai verekedés okozta.
(halál)
[Részletek...]
[1593-05-30] Christopher Marlowe angol költő, író, műfordító halála (szül. 1564. febr. 6.). Első színpadi sikerét 1587-ben aratta Nagy Tamerlán című kétrészes, tíz felvonásos tragédiájával. Nem sokkal ezután írta a Doktor Faustus tragikus története című művét, amely a Faust-monda első világirodalmi feldolgozása volt. A máltai zsidó című műve Shakespeare Velencei kalmárjának egyik forrásául szolgált. Shakespeare sohasem tagadta, hogy a drámai formát Marlowe-tól tanulta. Híres műve még a Párizsi mészárlás című dráma, valamint a Hero és Leander című kiseposz.
Egyébként eléggé kicsapongó,verekedős, nagyivó életmódot folytatott. Három évig a híres kalózvezér, Francis Drake szolgálatában is állt. Halálát is egy kocsmai verekedés okozta.
Ennek ellenére ezt írta: "Átkozott legyen, aki kitalálta a háborút!"
(háború, halál)
[Részletek...]
[1431-05-30] Szent Johanna, Jeanne d'Arc francia nemzeti hősnő születése (+1431. máj. 30.). Az "orléans-i szűz", lotharingiai parasztlány a francia-angol százéves háborúban a sorozatos vereséget szenvedett franciák élére állt, látomására hivatkozva égi küldöttként lépett fel az ostromlott Orléans felmentése és a trónörökös megkoronázása érdekében. A hadiszerencsét hihetetlen módon megfordította, a franciák bevonultak Reimsbe is, ahol VII. Károlyt megkoronázták. Udvari és egyházi körök nem nézték jó szemmel Jeanne sikereit, népszerűségét, így árulás folytán angol fogságba esett. Az angol befolyás alatt álló egyházi körök eretneknek ítélték, máglyán halt meg. 1456-ban a francia befolyás alatt álló egyházi körök rehabilitálták. 1920-ban szentté avatták.
(háború, halál)
[Részletek...]
Az ENAPON.HU portállá alakítása az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával történt!

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek , Levél az Webmasternek!


TÁMOGATÓINK
Nemzeti Civil Alapprogram , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , C3 , Socrates
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid