Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés 
Szavazás   Kérdőív
Támogatás
Előadásaink
BM Fórum
  Lemondás
ÚjdonságokBocsmagazin India Globális Képzés
 
 
Összetett keresés
WWW ITT
   Naptár
   Blog
  Keresések
Földrajzi hely
Kategória
Műfaj
Személyek
Tujajdonság
Típus
ENAPON.HU Dátum keresés     (Más időszakok)

24 esemény

[2004-03-29] rország világelsőként minden közintézményben és nyilvános helyen megtiltotta a dohányzást. Jún. 1-én Norvégia lett a második, Montenegro 2005. jan. 1-én harmadik ilyen ország.


(tilt)
[Részletek...]
[1993-03-29] Meggyilkolták az osztjákok szent Num tavát az orosz olajipar környezetpusztításától védő Prokopij Szopocsin helyi képviselőt.
[Részletek...]
[1993-03-29] [sms] Meggyilkolták az osztják Num tavat az orosz olajipar pusztításától védő P. Szopocsin képviselőt.
[Részletek...]
[1990-03-29] A Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom indulása.
[Részletek...]
[1982-03-29] Carl Orff német zeneszerző születése (+1982. márc. 29.). Egyedülálló zenés színpadi műfajt teremtett, amelyben színjáték, tánc, ének és zene teljesen egyenrangú volt. Fő műve a Carmina Burana.
(halál)
[Részletek...]
[1979-03-29] Orvosi konferencia (Boston) az atomipar veszélyeiről. Ugyanaznap sokkolta a médiát a Three Mile Island atomerőmű-baleset, ezért óriási nyilvánosságot kapott a konferencia. Az amerikai és az orosz elnökökhöz írt levelük nyomán 6 amerikai és 6 orosz orvos decemberben Genfben megalapította az Orvosok az atomháború megelőzéséért (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW) nemzetközi szervezetet. Béke Nobel-díj 1985. www.ippnw.org (vö. júl. 8.)
(háború, konferencia, megalapít, Nobel-díj)
[Részletek...]
[1973-03-29] Az 1973. január 27-én Párizsban aláírt fegyverszüneti szerződés alapján az utolsó amerikai katona is elhagyta Vietnamot. Az vietnami háború azonban észak-dél harcával folytatódott, s csak 1975-ben ért véget, amikor az északiak bevonultak Saigonba, majd a két országrész egyesült.

(háború)
[Részletek...]
[1971-03-29] Kiss Manyi Kossuth-díjas színésznő születése (+1971. márc. 29.). 1926-tól Kolozsvárott, 1934-től Budapesten operettekben szerepelt. 1954-től a Madách Színházban drámai és vígjátéki szerepeket alakított. Több mint száz filmben szerepelt.

(halál)
[Részletek...]
[1967-03-29] Vízre bocsátották az első francia atomtengeralattjárót (a Szovjetunió, az USA és Nagy-Britannia után negyedikként), amelyet 16 nukleáris rakétával szereltek fel.
[Részletek...]
[1957-03-29] Az Elnöki Tanács rendeletben szabályozta az 1956. októberi forradalom és szabadságharc leverése után külföldre távozottak (egy 1957. áprilisi összegzés szerint 193 885 fő) hazatérését. A regisztrált távozók közül május végéig 11 447 fő (5,9 százalék) hazajött.
[Részletek...]
[1943-03-29] Vangelisz Papathanossziou görög zeneszerző születése. 1968-71 között az Aphrodite's Child együttes tagja volt, itt énekelt a később szintén sikeres szólókarriert befutott Demis Roussos. Szólólemezei és a Yes énekesével, Jon Andersonnal közösen kiadott albumai mellett számos híres film zenéjét is ő komponálta, ezek közül kiemelkedik az 1982-ben Oscar-díjat nyert Tűzszekerek és az 1492 A Paradicsom meghódítása. 1989 óta ismét hazájában él. Első Grammy-díját 1981-ben kapta; 1992-ben a Művészetek Lovágjává ütötték Franciaországban.
(születés)
[Részletek...]
[1905-03-29] Rejtő (Reich) Jenő író halála (szül. 1905. márc. 29.). Művei átmenetek a kalandregény és annak paródiája között. Egyaránt jellemzi őket az eleven fordulatos cselekmény, valamint a különleges ötletekben gazdag játékos fantázia, legfőbb sajátosságuk azonban a teljesen egyéni ízű humor és szellemesség. Nagy sikerű kalandregényeit P. Howard álnéven írta. Legnépszerűbb könyvei A csontbrigád, Az elveszett cirkáló, A szőke ciklon, A láthatatlan légió, A 14 karátos autó, Az előretolt helyőrség, Vesztegzár a Grand Hotelben és a Piszkos Fred, a kapitány.
(születés)
[Részletek...]
[1905-03-29] Rejtő Jenő író születése (+1943. jan. 1.). Nagy sikerű kalandregényeit P. Howard álnéven írta (Csontbrigád, Az elveszett cirkáló, A szőke ciklon, A láthatatlan légió, Piszkos Fred, a kapitány). Zsidó munkaszolgálatosként vesztette életét.
(születés)
[Részletek...]
[1903-03-29] Dankó Pista zeneszerző, dal- és nótaszerző születése (+1903. márc. 29.). Már 15 évesen cigányzenekart szervezett és vezetett szülőfalujában.
(halál)
[Részletek...]
[1895-03-29] Frivaldszky János zoológus, akadémikus születése (+1895. márc. 29.). Magyarország állatvilágával, főleg rovarokkal foglalkozott, a magyar barlangok állatvilágának első kutatója és ő készítette az első madár-összefoglalást is. 1870-től a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának igazgatója volt.
(halál)
[Részletek...]
[1895-03-29] Frivaldszky János zoológus, akadémikus halála (szül. 1822. jún. 17.). Magyarország állatvilágával, főleg rovarokkal foglalkozott. Ő volt a magyar barlangok állatvilágának első kutatója és ő készítette az első madár-összefoglalót is.
(halál)
[Részletek...]
[1890-03-29] Csapody Vera botanikus, művész születése (+1985. nov. 6.). Az első nő volt, aki matematika-fizika szakon diplomát szerzett. A Sacré Coeur apácarend leánygimnáziumában tanított 1914-től annak erőszakos megszüntetéséig (1948), az utolsó évtizedben ő volt az igazgató.
13 ezer növényt festett le. Az ő rajzaival jelent meg pl. Jávorka Sándor A Magyar Flóra képekben című műve.
(születés)
[Részletek...]
[1885-03-29] Kosztolányi Dezső költő, író, műfordító, újságíró halála (szül. 1885. márc. 29.). A Nyugat első nemzedékének egyik kiemelkedő alakja.
- + -
"Beírtak engem mindenféle Könyvbe
és minden módon számon tartanak.
Porzó szagú, sötét hivatalokban
énrólam is szól egy agg-szürke lap."
(születés)
[Részletek...]
[1885-03-29] Kosztolányi Dezső költő, író, műfordító, újságíró születése (+1936. nov. 3.). A Nyugat első nemzedékének kiemelkedő alakja volt. 1910: A szegény kisgyermek panaszai, 1925: Aranysárkány, 1926: Édes Anna.
(születés)
[Részletek...]
[1849-03-29] Czímermann István jezsuita hittérítőt (szül. 1849. márc. 29.) Mozambikban egy helybeli törzsfő megmérgezte. 1884-ben ment Afrikába a Zambezi-misszió vezetőjeként. Ő volt a nyungve írásbeliség megteremtője. Ez a nyelv Afrika egyik leginkább kiművelt és legsokoldalúbban használt kultúrnyelvévé vált.
(születés)
[Részletek...]
[1842-03-29] id. Entz Géza zoológus, akadémikus születése (+1919. dec. 4.). Megalapozta a magyar hidrobiológiát az egysejtű szervezetek mikroszkópos vizsgálatával, az ostorosok, a gyökérlábúak, a spórások számos új faját írta le. 1875-76-ban kísérleti úton bebizonyította, hogy az egyes egysejtű állatfajok sejtjeiben megtalálható "zöld szemecskék" mikroszkópikus moszatok. Ő fordította magyarra Darwin A fajok eredete című munkáját.
(születés)
[Részletek...]
[1834-03-29] Kriesch János természetrajz egyetemi tanár születése. Már 1867-ben cikket írt a Természet c. folyóiratba "A pusztulófélben lévő állatfajok Kárpátainkban" címmel.
(születés)
[Részletek...]
[1794-03-29] Condorcet (Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat márki) francia matematikus, akadémikus, történész, filozófus, politikus születése (+1794. márc. 29.). A francia felvilágosodás kiemelkedő alakja, az akadémia tagja, örökös titkára. A forradalom után a girondista többségű Nemzetgyűlés tagjává, majd elnökévé választották. Nem tudta megakadályozni a király kivégzését, majd amikor a jakobinusok kerültek hatalomra, menekülnie kellett. Rejtőzése idején írta híres filozófiai értekezését: Esquisse d'un tableau historique des progres de l'esprit humain. 1794. márc. 27-én letartóztatták és a börtönben másodnapra meghalt, feltehetően megölték.
Részt vett az Enciklopédia közgazdasági kérdéseinek kidolgozásában. Matematikusként a valószínűségszámításban és integrálszámításban alkotott maradandót.
Már Malthus előtt fölvetette, hogy a túlnépesedés a boldogság folyamatos csökkenéséhez vezethet. A még meg nem születettekkel szembeni kötelesség „nem az, hogy létrehozzák, hanem hogy boldoggá tegyék őket”. A felvilágosult emberek önként választják a kisebb szaporaságot, „semmint hogy bolond módjára haszontalan és nyomorult lényekkel terheljék a világot”.
Míg Malthus csak a gazdasági kényszert látta fékező erőnek, azaz az emberi elszaporodást csak az éhínség fogja megállítani, addig Concordet bízott a józan észben, hogy az oktatás nyomán az átgondolt és szabad döntések csökkentik a születési rátákat. Sokat tett a nők oktatásáért. Kidolgozta a francia népoktatás tervét.
(Azóta bő két évszázad telt el, s nemhogy lassult volna a túlnépesedés, hanem még gyorsult. Mindkét fékező erő gyengének bizonyult, hiszen a túlszaporodók (amíg lehet) a gazdasági kényszerre sem családtervezéssel, hanem terjeszkedéssel válaszolnak, az élővilág, a jövő generációk öröksége és a gyenge embercsoportok kárára. Az ésszerű családtervezés a statisztikai elemzések szerint elsősorban nem a gazdasági helyzettől, hanem a nők oktatásától, munkalehetőségeitől és döntési szabadságától függ.)
(éhínség, halál)
[Részletek...]
[1794-03-29] Megölték a börtönben Condorcet (Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat) márkit. Francia matematikus, akadémikus, történész, filozófus, politikus (szül. 1743. szept. 17.). A francia felvilágosodás kiemelkedő alakja, az akadémia tagja, örökös titkára, a Nemzetgyűlés tagja, később elnöke volt. A szélsőséges párt megvádolta, letartóztatták és a börtönben másnap megölték.
Részt vett az Enciklopédia közgazdasági kérdéseinek kidolgozásában. Értekezett a valószínűségről és integrálszámításról.
(Már Thomas Robert Malthus (1766-1834) előtt fölvetette, hogy a túlnépesedés a boldogság folyamatos csökkenéséhez vezethet. A még meg nem születettekkel szembeni kötelesség „nem az, hogy létrehozzák, hanem hogy boldoggá tegyék őket”. A felvilágosult emberek önként választják a kisebb szaporaságot, „semmint hogy bolond módjára haszontalan és nyomorult lényekkel terheljék a világot”.
Míg Malthus csak a gazdasági kényszert látta fékező erőnek, azaz az emberi elszaporodást csak az éhínség (vagy legalábbis az attól való félelem) fogja megállítani, addig Condorcet bízott a józan észben, hogy az oktatás nyomán az átgondolt és szabad döntések csökkentik a születési rátákat. Sokat tett a nők egyenlőségéért és oktatásáért.)
(Azóta bő két évszázad telt el, s nemhogy lassult volna a túlnépesedés, hanem még gyorsult. Mindkét fékező erő gyengének bizonyult, hiszen a túlszaporodók (amíg lehet) a gazdasági kényszerre sem családtervezéssel, hanem terjeszkedéssel válaszolnak, az élővilág, a jövő generációk öröksége és a gyenge embercsoportok kárára.)
(A lemming, a tundrák fő zsákmányállata, nagyon szapora, ezért pár évenként tömeges elvándorlásra kényszerül, amelynek végén gyakran egész csapatok vesznek a tengerbe. Tud ugyan úszni, de egy negyedóra alatt kimerül és megfullad. Sokáig értetlenül állt a tudomány e kis rágcsáló tömeges öngyilkossága előtt, de aztán kiderült, hogy elszaporodása miatt az éhhalál elől próbál a tengeren átjutni.)
(éhínség, halál)
[Részletek...]
Az ENAPON.HU portállá alakítása az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával történt!

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek , Levél az Webmasternek!


TÁMOGATÓINK
Nemzeti Civil Alapprogram , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , C3 , Socrates
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid