Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés 
Szavazás   Kérdőív
Támogatás
Előadásaink
BM Fórum
  Lemondás
ÚjdonságokBocsmagazin India Globális Képzés
 
 
Összetett keresés
WWW ITT
   Naptár
   Blog
  Keresések
Földrajzi hely
Kategória
Műfaj
Személyek
Tujajdonság
Típus
ENAPON.HU Dátum keresés     (Más időszakok)

14 esemény

[1989-03-02] [idezet] Az Európai Közösségek környezetvédelmi miniszterei a földet övező, veszélyeztetett ózonréteg védelmében célul tűzték ki az "ózonfaló" klorofluorkarbon gyártásának teljes megszüntetését az évszázad végéig.


[Részletek...]
[1951-03-02] [idezet] Befejeződött a Magyar Dolgozók Pártjának II. kongresszusa, amelyen (túlbecsülve az ötéves terv első évi eredményeit) jelentősen felemelték a terv legfontosabb mutatóit. A párt fő feladatait az iparosítás meggyorsításában, a mezőgazdaság fejlesztésében, s a falusi pártmunka javításában jelölték meg. Hangsúlyozták az osztályharc éleződését, a fokozottabb éberséget és a "kommunista vasfegyelem" érvényesítését. Az irreálisan feszített program az életszínvonal romlásához vezetett.
(No meg persze a természet romlásához, további népesedéshez, stb.)

[Részletek...]
[1931-03-02] Mihail Szergejevics Gorbacsov születése. 1985 márciusában az Szovjet Kommunista Párt főtitkárává választották. Meghirdette a peresztrojkát, a gazdasági-politikai élet gyökeres átalakítását, és a glasznosztyot, a nyilvánosságot. 1990 márciusától 1991. december 25-i lemondásáig a Szovjetunió első és egyben utolsó elnöke volt. 1990-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki.
(születés)
[Részletek...]
[1930-03-02] David Herbert Lawrence angol költő, regény- és drámaíró, esszéista, kritikus halála (szül. 1885. szept. 11.). Regényei közül a leghíresebb és legnagyobb vihart kavart az 1928-ban megjelent Lady Chatterly szeretője, amely sokáig tiltólistán volt és amelyet többször is filmre vittek.

(halál, megjelent, tilt)
[Részletek...]
[1930-03-02] David Herbert Lawrence angol költő, író, esszéista, kritikus születése (+1930. márc. 2.). Egy alacsonyabb osztályból származó brit szénbányász fia. A természet volt a legfontosabb dolog az életében. Lawrence a szex és az ökológia kapcsolatának nagy felfedezője.
Legismertebb regénye a Lady Chatterley szeretője (film is készült belőle). Sokáig be volt tiltva, csak elmarasztaló kritikákat kapott, amiért "pornografikus" regényt ír, miközben haldoklik.
- + -
"Ó, micsoda katasztrófa, micsoda megcsonkítása a szerelemnek, mikor pusztán személyes érzéssé tették, elszakítva a nap keltétől és nyugtától, a napforduló és a napéjegyenlőség mágikus kapcsolatától! Ez hát a baj velünk, a gyökereknél vérezünk, mert el vagyunk vágva a földtől, a naptól, a csillagoktól, és a szerelem vigyorgó utánzat, mert, szegény virág, letéptük a száráról az Élet fáján és vártuk, hogy viruljon tovább civilizált vázánkban az asztalon."

(D. H. Lawrence)

- + -
A http://bocs.hu messze legkeresettebb fordítása, a mélyökológiai "Megszentelt szexualitás" c. könyvfejezet, így kapcsolja össze Lawrence nyomán a szexet és az ökológiát:
"Ha az embereknek nem sikerült gyermekeik számát azon határokhoz igazítani, amelyeket az adott terület eltartóképessége szabott meg, akkor természetesen elpusztították saját életük alapját. Egy-egy civilizáció ilyenkor vagy kihalt, vagy elköltözött (megszállva egy másik területet), vagy megtanulták azokat a rituálékat, amelyek képessé tették őket a természettel egyensúlyban élni. Ez a 'megszentelt szex' alapja." (Dolores LaCapelle)

- + -
"Lawrence a krízis elérésének pillanatában szimbolizálta civilizációját ... a népesség és a gazdaság krízisekor."

"Ami ma (a második világháború kitörése előtt írta ezt - a szerk.) Európában történik, és ami kétségtelenül meg fog történni a jövőben, nagy részben a tömegemberiség brutális reakciója azokra a problémákra, amelyeket ez a kivételes ember, a zseniális D. H. Lawrence érzékelt, amelyekkel szembeszállt és harcolt a maga módján."
"Még ma is kevesen látják Lawrence-hez hasonló élességgel a világot ma gyötrő problémák szexuális gyökereit." (Sigrid Undset, skandináv regényírónő)
- + -
Rolf Gardiner, angol farmer, erdész és a Föld Szolgálata ifjúsági táborok úttörője úgy gondolta, hogy az ökológia fiatal tudományának "egyre fontosabb szerepet kell játszania a reformerek javaslataiban". Miután elolvasta Lawrence egyik könyvét, így írt 1919-ben:
"Lawrence lett a fáklyavivő, fiatalságomnak vezérfénye. S ment előre, felfedezve a sötétet, eloszlatva elavult, kimerült látásmódunkat, elszakadva a véges ideák absztrakcióitól, elnyűtt koncepcióktól, terméketlen szavaktól és kihűlt szimbólumoktól... Mindig úgy tűnt nekem, hogy a táj Lawrence által beszél. Valóban a sötét, termékeny nottinghami erdők voltak azok, amelyek újra és újra keresztültörtek a korai könyveiben, megtöltve azokat ... a táj titkos, elrejtett isteneivel, hogy szóljanak hozzánk és követeljenek minket ... A hely szelleme (Olaszország, Ausztrália, Mexikó), ez uralta és táplálta erejével. Minden könyve lüktet ettől a sötét és izgalmas szellemtől... tanítva minket, hogy érezzük és éljük át elemi erővel a földben lakó istenek ősi hatalmát... Tudta, hogy a földből erőt nyerhetünk és értelmesen élhetünk, ha különleges tájakon, a föld múltjának hatalmaival közösségben dolgozunk... Hosszú ideje érzem, hogy valamennyire érvényesíteni kell Lawrence tanítását és meglátását, nem irodalmi kritikákkal, hanem azáltal, hogy az emberek az ő szemlélete szerint próbálnak élni."
- + -
"Az emberiség utolsó háromezer éve egy kirándulás az ideálokba, testetlenségbe és tragédiába, és most a kirándulásnak vége... ez gyakorlatilag kapcsolat kérdése. Vissza kell találnunk a kapcsolathoz, élénk és tápláló kapcsolathoz a kozmosszal... Az út a naponkénti rituálén, az újraébredésen át vezet. Újra gyakorolnunk kell a hajnal, a dél, a napszállat rítusát, a tűzgyújtás és a vízöntés rítusát, az első és az utolsó lélegzet rítusát... Vissza kell térnünk 'a tudásra az együttlét jegyében', amelyben a test, a szex, az érzelmek, a szenvedélyek együtt léteznek a földdel és a nappal és a csillagokkal."
(Lawrence: Lady Chatterley szeretőjének apropói)

(háború, halál, katasztrófa, tilt)
[Részletek...]
[1899-03-02] Washington államban az USA kongresszusa létrehozta a Mount Rainier Nemzeti Parkot.

[Részletek...]
[1875-03-02] Jászi Oszkár újságíró, politikus halála (szül. 1875. márc. 2.). A magyarországi radikalizmus vezető alakja és teoretikusa. Bemutatta a nemzetiségi kérdés és a társadalmi haladás összefüggéseit. Emigrációban halt meg, hamvait 1991. június 17-én temették magyar földbe.
(születés)
[Részletek...]
[1870-03-02] zembe helyezték a Siklót, a közel 100 méter hosszú, 30 fokos lejtésszögű budai hegypályát, amelyet 1868-ban Széchenyi Ödön kezdeményezésére, Wohlfahrt Henrik tervei alapján kezdték építeni, s amely a Clark Ádám térről a várhegyi Szent György térre közlekedik.
[Részletek...]
[1868-03-02] Nagy Károly matematikus, csillagász, közgazdász, publicista, akadémikus halála (szül. 1797. dec. 6.). A méterrendszer első hazai szorgalmazója volt, ő hozta be az első méter- és kilogramm-etalonokat Párizsból, ő készítette az első magyar földgömböt.
(halál)
[Részletek...]
[1868-03-02] Nagy Károly matematikus, csillagász, közgazdász, publicista, akadémikus születése (+1868. márc. 2.). A méterrendszer első hazai szorgalmazója, ő hozta be az első méter- és kilogramm-etalonokat Párizsból. Bicskén csillagvizsgálót építtetett és szerelt fel.
(halál)
[Részletek...]
[1824-03-02] B. Smetana cseh zeneszerző születése (+1884. máj. 12.).
(születés)
[Részletek...]
[1817-03-02] Arany János költő születése (+1882. okt. 22.). A verses epika legkiemelkedőbb magyar művelője. Első nagy sikerét Toldi című népi realista elbeszélő költeményével aratta. Több drámát fordított az első teljes magyar Shakespeare-kiadás számára, s magyarra ültette Arisztophanész vígjátékait. A Kisfaludy Társaság igazgatója, majd az Akadémia főtitkára volt. Élete végén Őszikék címmel adta ki lírai hangvételű verseit, a híres "Kapcsos könyv"-et.


- + -
Ezelőtt a háborúban / Nem követtek semmi elvet,
Az erősebb a gyengétől / Amit elvehetett, elvett.
Most nem úgy van. A világot / Értekezlet igazgatja:
S az erősebb ha mi csinyt tesz, / Összeűl és - helybehagyja.
(Arany J: Civilizáció. 1877 után)

(háború, születés)
[Részletek...]
[1791-03-02] John Wesley angol teológus születése (+1791. márc. 2.). A methodista egyház alapítója. Az oxfordi egyetemen tanult, pap édesapjának segédkezett, s 1728-ban ő is anglikán pap lett. Eközben Oxfordban testvére, Charles "Szent Klub" néven közösséget szervezett, amelynek tagjai szabályozott életmódjuk - methodus vitae - miatt methodistáknak nevezték magukat. Oxfordba visszatérve John is csatlakozott a társasághoz. Ezután a klub tagjai másokat is megtérésre buzdítottak, ezért az anglikán klérus kitiltotta őket a templomokból. Ma kb. 43 millió a metodisták száma a világon.
(halál, tilt)
[Részletek...]
[1769-03-02] Bod Péter irodalomtörténész születése (+1769. márc. 2.). Árva Bethlen Kata udvari papja, a felvilágosodás előfutára, az erdélyi művelődés kiváló képviselője volt. 1766-ban jelentette meg a Magyar Athenást, ez az első magyar irodalmi lexikon.
(halál)
[Részletek...]
Az ENAPON.HU portállá alakítása az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával történt!

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek , Levél az Webmasternek!


TÁMOGATÓINK
Nemzeti Civil Alapprogram , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , C3 , Socrates
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid