Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés 
Szavazás   Kérdőív
Támogatás
Előadásaink
BM Fórum
  Lemondás
ÚjdonságokBocsmagazin India Globális Képzés
 
 
Összetett keresés
WWW ITT
   Naptár
   Blog
  Keresések
Földrajzi hely
Kategória
Műfaj
Személyek
Tujajdonság
Típus
ENAPON.HU Dátum keresés     (Más időszakok)

23 esemény

[2005-01-06] Kína népessége elérte az 1,3 milliárdot, az 1980-ban bevezetett egy-gyermek politikának köszönhetően nem 2000-ben, csak öt évvel később.
Mivel a kínai szülők 90 %-a fiút akar, ma 100 lánycsecsemő mellett 119 fiú születik. 2020-ban 40 millió felnőtt férfinak nem jut majd feleség Kínában, akkor nyilván majd a lánygyermekek értékelődnek föl. Kína népessége várhatóan a század közepére tetőzik, másfél milliárd körül.
Kína ökológiai lábnyoma több mint 200 %, azaz duplán túlterheli területének eltartóképességét, s még élelmezni sem képes lakosságát, így már ma a világ legnagyobb gabonaimportőre (amíg van honnan vásárolni, főleg az USÁ-ból, ami politikai függőséggel jár). Gabonatermését ugyan megnégyszerezte a XX. század második felében, de az utóbbi húsz évben beépítések stb. miatt elveszítette termőföldjeinek 16%-át, beleütközött az ökológiai korlátokba, így a termés már évek óta csökken.
- + -
A kínaiak egyre terjeszkednek s eljutnak a Székelyföldig.
Felsorakozik a két sereg, s a kínai hadvezér átkiált a székely hadvezérnek:
- Nem féltek?
- Há mér félnénk?
- Mert mi 200 millióan vagyunk, ti meg csak 40 ezren.
Elkerekedik Áron szeme, feltolja a kucsmáját, megvakarja a fejét, majd hátrafordul a hadaihoz:
- Emberek! Hová a bánatba fogunk eltemetni 200 millió kínait?
[Részletek...]
[1987-01-06] ron Nagy Lajos kétszeres Munkácsy-díjas festőművész születése (+1987. jan. 6.). 1939-től Székesfehérvárott volt rajztanár. Posztimpresszionista tájképeket, lírai hangulatú életképeket és portrékat festett. Csongor és Tünde című pannója a székesfehérvári Vörösmarty Színházban látható. Munkáit a Magyar Nemzeti Galéria és a székesfehérvári István Király Múzeum őrzi.
(halál)
[Részletek...]
[1984-01-06] László Ernő (Ernst László) magyar származású, Amerikában élt operatőr születése (+1984. jan. 6.). Kiemelkedő alkotásai: Ítélet Nünbergben, Fantasztikus utazás, Vidékiek New Yorkban. A Stanley Kramer rendezte Bolondok hajója fotografálásáért 1965-ben Oscar-díjat kapott. Alelnöke, majd 1972-74-ben elnöke volt az Amerikai Filmoperatőrök Társaságának.
(halál)
[Részletek...]
[1977-01-06] A Cseh Köztársaság első elnökévé választotta meg a parlament képviselőháza Václav Havel volt csehszlovák szövetségi államfőt.
A Kerti ünnepély (1963) c. darabját Magyarországon is bemutatták, a Leirat (1965) világszerte ismert drámaíróvá tette. A Tvár folyóirat szerkesztője, a '68-as prágai tavasz idején a Független Írók Klubjának elnöke. Utána csak szamizdatban és külföldön jelenhettek meg művei és nem játszották a szocialista színházak. 1975-ben nyílt levelet írt a cseh párt- és államfőhöz. 1977. jan. 6-án letartóztatták a Charta '77 fő szervezőivel együtt, 1979 októberében négy és fél évre ítélték. A magyar ellenzék mindkét esetben tiltakozó nyílt leveleket írt. A rendszerváltozással, 1989. dec. 29-én lett a Csehszlovák Szocialista Köztársaság államfője. Élharcosa volt a régióban legszigorúbb átvilágítási törvénynek. A kárpótlási törvénnyel ő is jelentős családi vagyont kapott vissza.
(Elnöksége legsúlyosabb mulasztásának nevezte, hogy nem emelte fel szavát időben a temelini atomerőmű építése ellen.)
(tilt, törvény)
[Részletek...]
[1974-01-06] Slachta Margit keresztény politikus halála Buffaloban (szül. 1884. szept. 18.). 1920-tól a magyar parlament első női képviselője volt. 1946 február 1-jén egyedül szavazott a köztársaság kikiáltása ellen. Mentelmi jogát hosszabb-rövidebb időre többször is felfüggesztették. Egy évig illegalitásban élt, majd a vasfüggöny végleges legördülése előtt Nyugatra távozott.
(halál)
[Részletek...]
[1974-01-06] A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME, www.mme.hu) létrejötte.
(Az ezredfordulóra Közép-Kelet-Európa legnagyobb természetvédelmi társadalmi szervezetévé vált.)
[Részletek...]
[1957-01-06] [idezet] Kínában kampány indult "Virágozzék száz virág, versenyezzen száz gondolat" jelszóval, amelyet a másként gondolkodókkal szemben nagy leszámolás követett.
(Felszínre csalogatták, majd lekaszálták a száz virágot...)
[Részletek...]
[1928-01-06] XI. Pius pápa még elutasította az ökumenét (a keresztény egyházak egységre törekvését). Csak az egy igaz egyházba való visszatérést tartotta elfogadhatónak.
[Részletek...]
[1919-01-06] Theodore Roosevelt politikus halála (szül. 1858. okt. 27.). New York állam rendőrfőnöke majd kormányzója, 1901-ben mindmáig legfiatalabbként lett USA elnök (1909-ig), nem választással, hanem alelnökként McKinley elnök meggyilkolása után. Agresszív politika Latin-Amerikában, a Panama-földszoros megszerzése, Kuba megszállása. Még aktív elnökként Nobel-békedíjat kapott 1906-ban "az orosz-japán háború befejezéséért folytatott közvetítő tevékenységéért".
(Ma az USA hatalmi szóval dönthet el viszályokat, de Roosevelt elnöksége idején még egyáltalán nem volt a mai világhatalom. A két világháborúban az európaiak összeverték egymást, az USA pedig nevető harmadikként, távoli hátországgal sértetlenül és győztesen került ki mindkettőből.)
(háború, halál)
[Részletek...]
[1903-01-06] Szántó Judit szavalóművész halála (szül. 1903. jan. 6.). 1928-tól hat évig volt József Attila élettársa. A költő halála után ő volt az, aki minden róla szóló dokumentumot, értéket igyekezett összegyűjteni és megmenteni az utókor számára. 1948-ban létrehozta a József Attila Múzeumot, majd a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársaként lett József Attila örökségének gondozója.
(születés)
[Részletek...]
[1884-01-06] Gregor Johann Mendel osztrák biológus, szerzetes születése (+1884. jan. 6.). 1847-ben szentelték pappá, majd fizika és természettan tanár lett. A tulajdonságok öröklődésére vonatkozó, borsószemeken végzett genetikai kísérletei tették híressé - de csak halála után. 1900-ban fedezték fel az azóta Mendel-szabályoknak nevezett örökléstani alaptörvényeket az 1866-ban egy egyesületi évkönyvben közreadott írásában.
(halál, törvény)
[Részletek...]
[1883-01-06] Samuel Morse bemutatta távírókészülékét.
[Részletek...]
[1862-01-06] August Oetker német gyógyszerész, receptkönyvíró születése (+1918. jan. 10.). 1891-ben saját sütőport készített, amelyet kis adagokba csomagolva, Backin néven, ingyenes recept kíséretében forgalmazott. Az I. világháború után az Oetker-cég évi termelése már 300 millió sütőpor zacskót jelentett. Süteményes könyve 30 millió példányban évtizedekig a háziasszonyok kedvenc olvasmánya volt.
(háború, születés)
[Részletek...]
[1852-01-06] Louis Braille francia feltaláló, a Braille-írás kidolgozójának halála (szül. 1809. jan. 4.). A párizsi Vakok Intézetének világtalan tanára 1829-ben alkotta meg a vakok által ma is használt pontrendszerű Braille-írást. A jelek 2 pont szélesek, 3 pont magasak és kidomborodnak a papír síkjából.

(halál)
[Részletek...]
[1827-01-06] Charlotte von Stein német írónő halála (szül. 1742. dec. 25.). Johann Wolfgang Goethe szerelme és múzsája volt. Anna Amalia weimari hercegnő udvarhölgye 1764-ben kötött boldogtalan házasságot von Stein főlovászmesterrel. 1775 és 1784 között szoros baráti kapcsolat fűzte a nála hét évvel fiatalabb Goethéhez, aki 1700-nál több szerelmes levelet írt hozzá, s számos versében próbálta megfogalmazni annak a varázsnak a titkát, amit ez a nem különösebben szép és nem különösen okos asszony tett rá.
Charlotte von Stein 1776-ban írta Rino, 1794-ben pedig Dido című drámáját. Schiller tanácsára írta vígjátékát Újféle szabadságszisztéma avagy összeesküvés a szerelem ellen (1799) címmel. 1803-ban név nélkül jelent meg A két Emília című drámája, amelyet egy angol novella alapján írt.
(halál)
[Részletek...]
[1822-01-06] Heinrich Schliemann német műkedvelő archeológus születése (+1890. dec. 26.). Trója romjainak felfedezője. 1863-ban a homéroszi szövegek útmutatásai alapján kezdett ásni, és tíz évre rá megtalálta Tróját, Priamosz palotáját és felbecsülhetetlen aranykincseit. Ezután Mükéné keresésére indult, s 1876-ban feltárta Atreusz, Kasszandra és Agamemnón sírját.
(születés)
[Részletek...]
[1766-01-06] Fazekas Mihály költő és botanikus születése (+1828. febr. 23.). 1804-ben készült el fő műve, a Lúdas Matyi. Sógorával, Diószegi Sámuellel 1807-ben adták ki Debrecenben a Magyar Fűvész Könyvet, az első magyar növényhatározót.
(születés)
[Részletek...]
[1766-01-06] Fazekas Mihály költő és botanikus halála (szül. 1766. jan. 6.). 1793-96-ban részt vett a francia háborúkban, 1796-ban főhadnagy lett, de lemondott rangjáról. Hazatérése után Debrecenben gazdálkodott, 1806-tól részt vett a város közéletében. 1819-től szerkesztette, jórészt maga írta a Debreceni Magyar Kalendáriumot. 1804-ben készült el fő műve, a Lúdas Matyi című elbeszélő költeménye, amelyben életszerűen ábrázolta az akkori magyar társadalom legfontosabb problémáját, a nemesség és a parasztság ellentétét. Sógorával, Diószegi Sámuellel 1807-ben adták ki Debrecenben a Magyar Fűvészkönyvet.
(háború, születés)
[Részletek...]
[1568-01-06] Tordán tartották a vallási türelmet a világon elsőként meghirdető, törvényben szabályozó erdélyi országgyűlést jan. 6-13. közt, János Zsigmond fejedelemsége idején. Ekkortól számítható az Unitárius Egyház megalapitása is.
(törvény)
[Részletek...]
[1412-01-06] Szent Johanna, Jeanne d'Arc francia nemzeti hősnő születése (+1431. máj. 30.). Az "orléans-i szűz", lotharingiai parasztlány a francia-angol százéves háborúban a sorozatos vereséget szenvedett franciák élére állt, látomására hivatkozva égi küldöttként lépett fel az ostromlott Orléans felmentése és a trónörökös megkoronázása érdekében. A hadiszerencsét hihetetlen módon megfordította, a franciák bevonultak Reimsbe is, ahol VII. Károlyt megkoronázták. Udvari és egyházi körök nem nézték jó szemmel Jeanne sikereit, népszerűségét, így árulás folytán angol fogságba esett. Az angol befolyás alatt álló egyházi körök eretneknek ítélték, máglyán halt meg. 1456-ban a francia befolyás alatt álló egyházi körök rehabilitálták. 1920-ban szentté avatták.
(háború, születés)
[Részletek...]
[1323-01-06] Károly Róbert magyar király átfogó gazdasági reformsorozatának részeként elrendelte az új, stabil pénz, a dénár verését.
[Részletek...]
[0386-01-06] [idezet] Siricius pápa levélben közölte a római zsinat döntését az afrikai püspökökkel: "Aki a bűnbocsánat után fölveszi a földi hadsereg övét, azt nem szabad fölvenni a klérusba." (3. kánon)
(Évtizedekkel a konstantini fordulat, az államvallássá válás után is hatott még az ősegyház erőszakmentes hagyománya.)
[Részletek...]
[0386-01-06] [sms] Katona nem lehet pap (Siricius pápa). 1412:Jeanne d'Arc szül. 1568:Torda világelső vallásszabadság.
[Részletek...]
Az ENAPON.HU portállá alakítása az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával történt!

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek , Levél az Webmasternek!


TÁMOGATÓINK
Nemzeti Civil Alapprogram , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , C3 , Socrates
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid