Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés 
Szavazás   Kérdőív
Támogatás
Előadásaink
BM Fórum
  Lemondás
ÚjdonságokBocsmagazin India Globális Képzés
 
 
Összetett keresés
WWW ITT
   Naptár
   Blog
  Keresések
Földrajzi hely
Kategória
Műfaj
Személyek
Tujajdonság
Típus
ENAPON.HU Dátum keresés     (Más időszakok)

14 esemény

[1975-12-21] Egyezmény a biológiai sokféleség megőrzése érdekében a nemzetközi jelentőségű vizes területekről, különösen mint vízimadarak élőhelyéről (Ramsar, Irán). Hatályba lépett 1975. dec. 21.
Az ún. Ramsari Egyezményt Magyarország 1979. ápr. 11-én ratifikálta, hatályba lépés aug. 11. 2001-ig 21 területet (köztük a Fertő-tavat, a Balatont, a kiskunsági szikes tavakat, a Hortobágy egyes részeit, a tatai Öreg-tó környékét) jelöltünk a nemzetközi jelentőségű, ún. ramsari területek közé.
- + -
A vizes élőhelyek világnapja
(egyezmény)
[Részletek...]
[1956-12-21] Egy fekete nő, Rosa Louise McCauley Parks (szül. 1913. febr. 4., +2005. okt. 24.) nem volt hajlandó átadni a helyét a buszon egy fehér férfinak, Montgomery-ben (Alabama, USA), ezért letartóztatták.
Martin Luther King Jr. erre meghirdette a tömegközlekedés bojkottját, amely 1956. dec. 21-én ért véget, amikor a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a bőrszín szerinti elkülönítés a buszokon alkotmányellenes.
1957-ben McCauley elköltözött Michigan-be az üldözések miatt. 1996-ben megkapta a Szabadság elnöki medált, 1999-ben pedig a Kongresszus arany medálját.
[Részletek...]
[1956-12-21] A Martin Luther King Jr. által 1955. dec. 1-én meghirdetett bojkott hatására az USA Legfelsőbb Bírósága kimondta, hogy a bőrszín szerinti elkülönítés a buszokon alkotmányellenes.

[Részletek...]
[1937-12-21] Frank Billings Kellogg születése (+1937. dec. 21.). 1929-ben Béke Nobel-díjat kapott a Briand-Kellogg-paktum összehozásáért, amit 1928. aug. 27-én 15 ország írt alá Párizsban, s amely kimondta: "A nemzetek közti ellentéteket csakis békés eszközökkel szabad rendezni". Összesen 63 ország - köztük Magyarország is - csatlakozott. A szerződés a megszegése esetére nem tartalmazott szankciókat.
(halál, Nobel-díj)
[Részletek...]
[1927-12-21] Fényi Gyula csillagász születése (+1927. dec. 21.). 1886-1913 között a Haynald-obszervatórium igazgatója volt Kalocsán. Protuberancia (a Nap gázfelhői) megfigyelései nemzetközi jelentőségűek voltak.
(halál)
[Részletek...]
[1917-12-21] Heinrich Böll Nobel-díjas (1972) német író, újságíró (szül. 1917. dec. 21.). Híres háborúellenes regényei a Biliárd fél tízkor, a Csoportkép hölggyel, a Gondviselő ostromzár és a Katharina Blum elvesztett tisztessége.
"Olyan országot keresek magamnak, ahol békességben olvashatok a buszon azt, amit akarok."
(háború, Nobel-díj, születés)
[Részletek...]
[1917-12-21] Heinrich Böll német író (irodalmi Nobel díj 1972) születése. Regényeit meghatározza a háború szörnyű emléke.
(háború, születés)
[Részletek...]
[1913-12-21] Megjelent a világ első keresztrejtvénye Arthur Wynne amerikai újságíró szerkesztésében a New York Sunday World című lapban. Az első magyar rejtvény 1925. január 25-én jelent meg a Ma Este című lapban.


(megjelent)
[Részletek...]
[1908-12-21] Kogutowicz Manó geográfus és térképész születése (+1908. dec. 21.). A hazai kartográfia megteremtője.
(halál)
[Részletek...]
[1882-12-21] Fülöp Zsigmond természettudományi tanár, író, fordító halála (szül. 1882. dec. 21.). 1912-1919 között kiadta a Darwin című természettudományi folyóiratot. A Tanácsköztársaság idején a művelődésügy területén végzett tevékenysége miatt 1921-ben állásától megfosztották; ettől kezdve íróként és műfordítóként működött. Számos ismeretterjesztő könyvet és cikket írt és fordított, köztük Darwin egyes műveit.
(születés)
[Részletek...]
[1866-12-21] Tömörkény István író, régész és etnográfus születése (+1917. ápr. 24.). 1904-től a szegedi városi múzeum igazgatója volt. Sok könyvet és elbeszélést írt, amelyek határainkon túl is népszerűek voltak.
- + -
"Tömörkény, mint szegedi múzeumigazgató egy torontáli szerb-magyar vegyes lakosságú község határában ásatás közben elbeszélget a munkásokkal, köztük a 82 éves, szerb Vászó bácsival.
Vászó bácsi: Az úr szerbül beszél és mégse szerbül beszél. Hát milyen nyelven beszél?

Kiderül, hogy Tömörkény mint katona Boszniában tanult meg - bosnyákul.
Tömörkény: A maguk kedvéért voltunk odalent. hogy a görögkeleti keresztényeket felszabadítsuk a török uralom alól... azután az a hála érte, hogy nagyon sok rác ellensége a magyarnak.

Vászó bácsi: Az nem úgy van! Itt nincs ellenség! Nálunk mindenki megvan békén. Itt a szerb meg a magyar úgy él a faluban egymás mellett, mint a birka... (bárányt akar mondani - hangzik egy másik gödörbol) mint a kis fehér, szelíd birka. Békesség van.
Tömörkény: ... Az nagyon szép... hanem negyvennyolcban maga sem lehetett ilyen fehér kis birka. Mert akkor maguk odaát Zentán a piacon a szent szobrát a magyar emberfejekkel rakták körül.
Vászó bácsi: Nem mink csináltuk. Úgy éltünk akkor is, mint a kis birka. Nem mink csináltuk, hanem a papok csinálták... Szerb pap felment a templomba és prédikálta: gyünnek a magyarok, és megölnek minden szerbet. Akkor magyar pap is fölment templomba és prédikálta: gyünnek a szerviányok, és megölnek minden magyart. No, aztán addig prédikáltak, hogy összevesztünk."
(Tömörkény: Faj és felekezet, 1911. In: Bulányi György: Egyházak és kisebbségek)
(születés)
[Részletek...]
[1851-12-21] Kogutowicz Manó geográfus és térképész születése (+1908. dec. 21.). A hazai kartográfia megteremtője.
(születés)
[Részletek...]
[1851-12-21] Kogutowicz Manó geográfus és térképész születése. A hazai kartográfia megteremtője.
(születés)
[Részletek...]
[1375-12-21] Giovanni Boccaccio itáliai író, költő, humorista halála (szül. 1313. jún. 16.). Törvénytelen gyermek volt, autodidakta. Dantéval és Petrarcával együtt alkotja a "firenzei hármas koronát", hatásuk az egész európai civilizációra kiterjedt.

Az 1348-as nagy pestisjárvány után írta meg főművét, a Dekameron-t. Hiteles kézírott példány is maradt ránk.
A Firenzében dühöngő, minden intézményes keretet, törvényes rendet szétromboló pestis elől hét leány és három ifjú, akiknek egész családja elpusztult, a firenzei dombvidék egy kertes villájába vonul el, életüket megmenteni és élvezetes foglalatosságokkal tölteni az időt. Minden nap mindegyikük egy-egy történetet mond el, amelynek témáját a mindennap megválasztott király/nő jelöli ki. A fiatalok ideális formában teremtik újjá az elveszett rendet, amely nemes udvari etika és eleven, bölcs polgári értékrend ötvözete. Test és lélek derűje virágzó természet keretében. A szerelem a természet gyermeke, a természet pedig Isten gyermeke, s ami Istentől származó, az nem lehet bűn.
- + -
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas biológusunk írta Az őrült majom c. könyvében (1970) a fiataloknak:
"Minden, aminek valamilyen köze van a házasságon kívüli nemi élethez, az bűnös: ez az érzés az örökség, melyet a vallás hagyott reánk. De úgy látszik, fiataljaink ma lerázták magukról ezt a természetellenes örökséget, ennek eredményeképpen remélhetőleg már a közeljövőben helyesebben, fogékonyabban, ésszerűbben ítéli meg a világ a nemiséget...
Fiatal koromban nemi kapcsolatokat házasságon kívül fenntartani bűnnek számított, a szűzesség erénynek... Mindezek a szokások az erkölcsösség igényével léptek fel, de véget nem érő szenvedéseknek voltak az okozói...
Azután jött a penicillin és a 'pirula', és világszerte fellazult az egész erkölcsi szerkezet. Úgy látszik, régi erkölcseink alapja a terhességtől és a nemi betegségektől való félelem volt... Egy nemi betegségekkel és törvénytelen gyermekekkel terhelt társadalom nem lehetett volna szilárd...
A gyötrő szexuális korlátainktól való felszabadulás lényeges fordulópontja az emberiség élettörténetének.
Szememben fiatalságunknak egyik legnagyobb érdeme - hatalmas erkölcsi bátorságának jele - az, hogy az egyik legerősebb emberi érzésnek, a szexuális vonzódásnak képes volt visszaadni a tisztaságát és méltóságát.
Ezzel sokkal gazdagabbá és derűsebbé tették az emberi életet, és engem személy szerint arra késztettek, hogy sajnáljam, miért nem születtem ötven vagy hatvan esztendővel később...
Ha ifjúságunk képes volt egy új, egészségesebb szexuális kódot alkotni, ha képes volt elvetni a nemiséggel kapcsolatos mélyen gyökerező, hagyományos színlelést és szemforgatást az őszinteségért, becsületességért és méltóságért, nincs okunk kételkedni abban, miért ne lehetne új erkölcsi szemlélet kialakítója minden más - számunkra létkérdést jelentő - területen.

Az ifjúság megpróbálja helyettesíteni a szűk látókörű nacionalizmust az emberi szolidaritással, a háborút a békével...
Sohase adják meg magukat, tartsanak ki mindig, a fenyegetések és megtorlások dacára."
(háború, halál, járvány, Nobel-díj, törvény)
[Részletek...]
Az ENAPON.HU portállá alakítása az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával történt!

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek , Levél az Webmasternek!


TÁMOGATÓINK
Nemzeti Civil Alapprogram , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , C3 , Socrates
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid