Changing operation language into English
Újdonságok Rólunk
Küldetés 
Szavazás   Kérdőív
Támogatás
Előadásaink
BM Fórum
  Lemondás
ÚjdonságokBocsmagazin India Globális Képzés
 
 
Összetett keresés
WWW ITT
   Naptár
   Blog
  Keresések
Földrajzi hely
Kategória
Műfaj
Személyek
Tujajdonság
Típus
ENAPON.HU Dátum keresés     (Más időszakok)

25 esemény

[2005-02-23] Endreffy Zoltán filozófus halála (szül. 1944. febr. 7.).
"hogy művelje és őrizze" című esszégyűjteménye (Liget, 1999) a magyar nyelvű zöld irodalom értékes darabja. A Mérleg c. katolikus folyóirat munkatársaként sok-sok éven át nyitott ablakot fordításaival a világra. Az 1989-es bázeli első európai ökumenikus "Igazságosság, béke és a Teremtés megőrzése" találkozón a tíz fős magyar küldöttség tagja volt.
1974-es Lelkiismeret-vizsgálat c. negyven oldalas tanulmányában leírta, miért nem folytatta szépreményű marxista filozófus oktatói pályáját az egyetemen s ment el helyette gyári fizikai munkásnak.
- - - - - - - - - -
(halál)
[Részletek...]
[1997-02-23] Az Orisza állambeli Csandipurban India saját gyártmányú föld-föld rakétát próbált ki sikeresen. A Prithvi elnevezésű rakéta 250 km hatótávolságú, s 1 tonnányi robbanótöltet hordozására képes.
[Részletek...]
[1994-02-23] Csilla Freifrau von Boeselager (Fényes Csilla) magyar származású német bárónő születése (+1994. febr. 23.). A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója. Az 1988-ban Németországban megalakult Ungarischer Malteser Caritasdienst 1989. februárban Budapesten egyesületté alakult. Körülbelül 70-80 millió márka értékű segélyt juttatott el a kelet-európai kórházakba és szociális otthonokba.
(halál)
[Részletek...]
[1986-02-23] Mérei Ferenc Kossuth-díjas pszichológus halála (szül. 1909. nov. 24.). A klinikai és szociálpszichológia, a gyermeklélektan kiemelkedő kutatója.
(halál)
[Részletek...]
[1982-02-23] Grönland (a világ legnagyobb szigete, Dániához tartozik) lakossága népszavazáson az Európai Únióból való kiválás mellett döntött.
[Részletek...]
[1982-02-23] A Walesi Hercegséget atomenergia-mentes övezetnek nyilvánították.
[Részletek...]
[1952-02-23] Karácsony Sándor író, egyetemi tanár születése (+1952. febr. 23.). Sajátos pedagógai-filozófiai rendszert, nevelési programot, művelődési reformtervet dolgozott ki. A magyar cserkészmozgalom egyik fő vezetője volt.
(halál)
[Részletek...]
[1942-02-23] Stefan Zweig osztrák író, költő halála (szül. 1881. nov. 28.). Prózája a freudizmus legjellegzetesebb irodalmi megnyilvánulása. Íróportréit, monográfiáit és fordításait tudományos kutatásokkal alapozta meg.
(halál)
[Részletek...]
[1942-02-23] Stefan Zweig osztrák író, költő születése (+1942. febr. 23., Rio de Janeiro). Prózája a freudizmus legjellegzetesebb irodalmi megnyilvánulása. Ismert regényei: Nyugtalan szív, A változás mámora, legnépszerűbb elbeszélése a Sakknovella.
(halál)
[Részletek...]
[1937-02-23] A Pécs-Vasasbányatelepen levő Thomen-aknában 265 bányász föld alatti éhségsztrájkba kezdett az 1933-ban elrendelt 8 %-os bérlevonás miatt. A Bányász Szakszervezet nem támogatta őket. A 66 órás éhségsztrájk eredménytelenül végződött.
(sztrájk)
[Részletek...]
[1929-02-23] Vujicsics Tihamér zeneszerző, népzenekutató születése (+1975. aug. 19., Damaszkusz). Sokoldalú tehetség volt, sok hangszeren játszott. Tervszerű kutatómunkával gyűjtötte a délszláv zenei és folklórhagyományokat. Művei: Palóc fantázia, Kalotaszegi concerto, Drágszéli táncok. Ő írta a Bors és A Tenkes kapitánya című tv-sorozatok zenéjét.
(születés)
[Részletek...]
[1919-02-23] Gróf Károlyi Mihály köztársasági elnök saját birtokán, Kápolnán megkezdte a földosztást.
[Részletek...]
[1899-02-23] Erich Kästner német író, költő születése (+1974. júl. 29.). Világhírű gyermekregényei: Emil és a detektívek, Május 35, A repülő osztály, A két Lotti, Három ember a hóban, Az emberke.
(születés)
[Részletek...]
[1899-02-23] Erich Kästner német író, költő halála (szül. 1899. febr. 23.). Emil és a detektívek, A két Lotti, Május 35, Repülő osztály, Három ember a hóban, Az emberke.


(születés)
[Részletek...]
[1883-02-23] Karl Jaspers német filozófus halála (szül. 1883. febr. 23.). Keresztény egzisztencializmusa főként a következő művekben tárult fel: Filozófia, Ész és egzisztencia, A filozófiai hit különös tekintettel a kinyilatkoztatásra.
(születés)
[Részletek...]
[1855-02-23] Carl Friedrich Gauss német matematikus, csillagász, fizikus halála (szül. 1777. ápr. 30.). 1801-ben megjelent Disquisitiones arithmeticae című művével kezdődött a modern számelmélet.
(halál, megjelent)
[Részletek...]
[1828-02-23] Fazekas Mihály költő és botanikus születése (+1828. febr. 23.). 1804-ben készült el fő műve, a Lúdas Matyi. Sógorával, Diószegi Sámuellel 1807-ben adták ki Debrecenben a Magyar Fűvész Könyvet, az első magyar növényhatározót.
(halál)
[Részletek...]
[1828-02-23] Fazekas Mihály költő és botanikus halála (szül. 1766. jan. 6.). 1793-96-ban részt vett a francia háborúkban, 1796-ban főhadnagy lett, de lemondott rangjáról. Hazatérése után Debrecenben gazdálkodott, 1806-tól részt vett a város közéletében. 1819-től szerkesztette, jórészt maga írta a Debreceni Magyar Kalendáriumot. 1804-ben készült el fő műve, a Lúdas Matyi című elbeszélő költeménye, amelyben életszerűen ábrázolta az akkori magyar társadalom legfontosabb problémáját, a nemesség és a parasztság ellentétét. Sógorával, Diószegi Sámuellel 1807-ben adták ki Debrecenben a Magyar Fűvészkönyvet.
(háború, halál)
[Részletek...]
[1822-02-23] Berzeviczky Gergely közgazdasági író születése (+1822. febr. 23.). Haladó szellemű felvidéki birtokos, 1784-től Göttingenben tanult, majd beutazta Nyugat-Európát. Kapcsolatban volt a nemesi mozgalommal, majd a magyar jakobinusokkal, de ő elkerülte a felfedeztetést. 1795-től gazdasági tanulmányokkal foglalkozott. 1797-ben Lőcsén jelent meg első jelentős műve, s ez volt az első olyan magyarországi közgazdasági munka, amely Adam Smith angol közgazdász hatására írodott. Elsők között ismerte fel a feudális viszonyok fejlődést gátló voltát, és felhívta a nemesség figyelmét az árutermelés következtében fokozottan kizsákmányolt jobbágyság nehéz helyzetére. Közgazdasági tárgyú írásaiban a merkantilista bécsi gazdaságpolitika ellen küzdött, és rámutatott annak elnyomó jellegére Magyarországgal szemben.
(halál)
[Részletek...]
[1821-02-23] John Keats angol költő születése (+1821. febr. 23.). Az angol romantikus költészet kiemelkedő alakja.
- + -
Ha rádöbbenek, hogy meghalhatok,
Mielőtt agyam termését behordtam,
Mielőtt, mint dús csűrök a magot,
Megőrzöm magam tornyos könyvhalomban;
Ha nézem a csillagos éjszaka
Arcán a nagy mese jelképeit
S érzem, hogy őket lerajzolni a
Varázskezű sors nem soká segít;
S ha azt érzem - te tűnő árny, te szép! –
Hogy már nem látlak viszont, s hogy soha
Nem önti belém tündér erejét
A gondtalan csók - akkor, akkor a
Mindenség partján állok, eltünődve,
S hír s szerelem semmivé omlik össze.
(John Keats: When I have fears that I may cease to be)
(Szabó Lőrinc fordítása)
(A tihanyi temetőből, egy 23 évesen, emberi felelőtlenség miatt elhunyt fiatal tanár sírjáról)
(halál)
[Részletek...]
[1821-02-23] John Keats angol költő halála 26 évesen Rómában (szül. 1795. okt. 31.). A romantikus költészet kiemelkedő alakja. 1818-1819-ben két év alatt született versei páratlanok az angol irodalom történetében.
(halál)
[Részletek...]
[1792-02-23] Ferenczy István szobrász, akadémikus születése (+1856. júl. 4.). A klasszicizmus jellegzetes képviselőjeként fő művei a kitűnő karakterábrázolású portrék voltak. Nagy alkotása az 1846-ban befejezett, Pesten felállított Kölcsey-szobor.
(születés)
[Részletek...]
[1685-02-23] Georg Friedrich Handel német zeneszerző, orgonista halála (szül. 1685. febr. 23.). Az oratórium műfajának legnagyobb alkotója. Összesen 40 operát, 22 oratóriumot és számos pasticciót komponált.
(születés)
[Részletek...]
[1685-02-23] Georg Friedrich Handel német zeneszerző, orgonista születése (+1759. ápr. 14.). Az oratórium műfajának legnagyobb alkotója volt. 1719-ben vezetésével állandó olasz opera alakult Londonban Európa leghíresebb énekes virtuózainak fellépéseivel.

(születés)
[Részletek...]
[1574-02-23] Franciaországban kitört az ötödik vallásháború.
(háború)
[Részletek...]
Az ENAPON.HU portállá alakítása az Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával történt!

Lap teteje , Vissza a főoldalra , Levél a szerkesztőnek , Levél az Webmasternek!


TÁMOGATÓINK
Nemzeti Civil Alapprogram , Külügyminisztérium , Környezetvédelmi Minisztérium , C3 , Socrates
Az oldalon található információk bármilyen formában történő ismételt megjelenítése vagy másolása csak az üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás (http://bocs.hu - Fenntartható Civilizáció Portál) megjelölésével lehetséges!
Copyright © 1995 Bocs.hu, Minden jog fenntartva.

Keretrendszer, kereső: © Fülep Dávid