BOCS Homepage


Vita a papi hivatásról

A nõs papsággal kapcsolatos, decemberi számunkban megjelent interjúhoz terjedelmes hozzászólást kaptunk egy olvasónktól, amit köszönettel közzéteszünk, mert valószínûleg nem kevesek véleményét fejezi ki. Szívesen adunk helyet vitának a címbeli kérdésrõl. Elsõsorban nem is a szüzességi fogadalmukat titokban megszegõ papoktól szenvedõ nõk és gyermekek, ill. a rendesen megházasodott papok ügye kívánja ezt. Az Istentõl adott házas papi hivatást érzõ sok-sok fiatal érdekében kell ezt megtennünk, valamint a rengeteg pap nélküli közösség és egyházközség érdekében, akiknek valóságos vezetõit a magasklérus nem hajlandó pappá szentelni. Az olvasói levél mellett egy családos munkatársunk hozzászólását közöljük.