PÁLYÁZATOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÖZÖSSÉGI FAÜLTETÉSRE

A Független Ökológiai Központ a KAC közcélú keretének támogatásával pályázatot hirdet közösségi faültetésre vontakozó támogatás elnyerése céljából.

Pályázók köre: környezet- és természetvédelmi szervezetek. Olyan faültető közösségek terveit várják, akik az ültetéssel járó fizikai munkát önkéntesen végzik el, legalább 50 őshonos csemetét kívánnak ültetni liget, erdő, fasor formájában, az ültetésből esetleg közösségi eseményt is kívánnak formálni. A költségvetésben ennek megfelelően munkadíj nem szerepelhet. Támogatást lehet kérni a csemeték beszerzésére, szállítására, esetleg humuszra, alginitra stb, továbbá szerény frissítőkre. A pályázatnak ültetési tervet, továbbá az ültetett csemeték gondozására vonatkozó elképzeléseket is kell tartalmazniok. A pályázat utófinanszírozás jellegű: a FÖK-öt az ültetés előtt 14 nappal értesíteni kell. Az őshonos csemetékről szóló számlák beküldését követően postafordultával utalják át a megítélt támogatási összeget.

Pályázati határidő: 1999. szeptember 28.

A támogatás odaítéléséről szóló döntés megjelenése: 1999. október 12. (Zöld Pók, FÖK honlap a világhálón, postán).

Elosztható keret: 1 millió Ft.

Pályázati űrlap beszerezhető a Független Ökológiai Központnál (1035 Budapest, Miklós tér 1., T: 36-86-229) vagy a világhálóról (http//:www.foek.hu).

A pályázatokat 3 példányban kell a FÖK címére elküldeni.

A KÖZOKTATÁSI MODERNIZÁCIÓS KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATA

KOMA XXII.

A gazdasági kultúra fejlesztése az iskolában (a tanulók felkészítése a racionális piaci magatartásra)

A pályázat célja: A közoktatási intézményekben felhasználható, a gazdasági kultúrát fejlesztő a piacgazdaságban való eligazodásra, a racionális gazdasági viselkedésre felkészítő programok kifejlesztésének, megvalósításának és elterjesztésének támogatása.

A pályázat tartalmi feltétele: Pályázni lehet olyan új, saját fejlesztésű vagy külföldi programok adaptációjával, amelyek az általános képzésben és szakképzésben egyaránt hasznosíthatók.

Témakörök: a tanulók pénzügyi kultúrájának megalapozása; az optimális jövedelemszerzéshez, a racionális jövedelem felhasználáshoz szükséges ismeretek bővítése; a családi gazdálkodás ésszerű, hatékony formáinak megismertetése; ésszerű fogyasztói magatartásra nevelés; a vállalkozások világának megismertetése, a modern piacgazdaságok etikai dilemmái, konfliktusok értékelése, kezelése.

A pályázók köre: csak közoktatási intézmények pályázhatnak.

A pályázatra rendelkezésre álló keret: A Kuratórium szakértők véleménye alapján 30 millió forintot oszt szét.

A pályázat formai feltételei:

1. A pályázatot 1999. szeptember 30-ig kell benyújtani, illetve feladni a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány címére: 1054. Budapest, Báthory u. 10.

2. Pontosan és teljesen kitöltött és aláírt adatlap. A nyomtatvány átvehető Budapesten, a KOMA titkárságán, a Megyei Pedagógiai Intézetekben, valamint letölthető az Internetről is (a KOMA honlapjáról www.koma.hu) Adatlapot postán is küldünk, amennyiben közepes méretű, felbélyegzett, megcímzett válaszborítékkal igénylik azt.

3. A pályázatot kísérő adatlapot három, a pályázatot és a mellékelteket két-két példányban kell benyújtani. (melléklet lehet pl.: videokazetta, hanganyag, kiadvány)

4. Korábbi, már lefutott KOMA pályázaton nyert összeggel való szerződésben kikötött elszámolás.

5. Két darab felbélyegzett, megcímzett közepes méreté válaszboríték.

A hiányosan kitöltött, válaszboríték nélküli és nem megfelelő példányszámban érkezett pályázati anyagot a KOMA Titkársága nem tudja fogadni, azokat postafordultával visszaküldi! Minden pályázó értesítést kap, a nyertesek listáját nyilvánosságra hozzuk. Eredményhirdetés: 1999. november 30.
 
 

PÁLYÁZAT A BAKONY LÁTNIVALÓINAK, A BAKONYI TÁJ SZÉPSÉGEINEK

MEGÖRÖKÍTÉSÉRE

"Ó mely sok hal terem az nagy Balatonba'

Minden ágon egy mérő makk a Bakonyba"

A Magyar Olvasástársaság és a Bakony Hotel (Bakonybél) pályázatára benyújtott rajz, festmény, grafika, agyagfigura stb. bármely bakonyi látnivalóhoz, Bakonyról szóló történethez (pl. bakonyi betyárvilág) kapcsolódhat, s bármilyen technikával készülhet. A pályamű mérete tetszőleges, a mű címét és a pályázó nevét lehetőleg az alkotáson kell elhelyezni.

Pályázhatnak: 18 év alatti fiatalok.

A beérkezett pályaművek a Bakony Hotel tulajdonába kerülnek. A zsűri által kiválasztott képzőművészeti alkotások a Bakony Hotel (Bakonybél) belső tereit fogják díszíteni. A legjobban sikerült munkák készítőit, valamint a pályázat szervezésében legaktívabb felkészítő pedagógusokat 2000 nyarán 4 napra egy nyári képzőművészeti tábor keretében vendégül látják a Bakony Hotelben.

Az eredményhirdetésre és ünnepélyes díjátadásra Bakonybélen kerül sor, ahol a sikeres pályázók további értékes tárgyjutalmakat kapnak.

A pályázat beadási határideje: 1999 október 15.

Cím: Bakony Hotel, 8427 Bakonybél, Fürdő u. 57.