BOCS Homepage English

 

A teljes szöveg

"Mi Atyánk, ... engedd el tartozásainkat, miképpen mi is elengedjük adósaink tartozásait."

Simonyi Gyula: Szemben a félelmetes, dollármilliárdos érdekekkel

(A négy evangélium a félelemrõl)

(Megjelent a Harmadik Part 1994 õszi, 20. számában.)

Miért akasztották fel Jézust és miért nem Õ akasztotta fel ellenségeit? Mert nem csak bátor volt, de erõszakmentes is. Szükség van-e még bátorságra, a nyílt diktatúra elmúltával? Igen, mert a világ megváltása nyomorúságától csak a bátor erõszakmentesség által megy elõbbre.

A Bokor Bázisközösség jövõre ünnepli létrejöttének félévszázados jubileumát. Jó alkalom annak alaposabb tanulmányozására, hogy mit jelent a Bibliában a Jubileumi Év, az ötvenedik év, amelynek hirdetése Jézus küldetésének középpontjában áll? Ehhez is hozzájárul ez az eredetileg 1979-ben készült, s eddig csak szamizdatban (a Karácsonyi Ajándékban, majd a Pálmaág füzetekben) megjelent tanulmány, amely jelen formájában 1993 nyár végén, három elõadásban, dramatizálva hangzott el Csíksomlyón, a szokásos évi nagy katolikus ifjúsági találkozó fõtémájaként.

Tartalom

1. BEVEZETÉS
1.1 A tanítványok megbotránkozása
1.2 A botránkozás veszélye
1.3 A mi megbotránkozásunk

2. A FÉLELEM BÛNBE VISZ

3. A FÉLELEM GYÓGYÍTÁSÁNAK GYÖKEREI
3.1 A hit
3.2 Az istenfélelem
3.3 A helytelen istenrémület
3.4 A Baj félelme

4. A FÉLELEM POZITÍV SZEREPE: AZ ÓVATOSSÁG ÉRZÉKE
4.1 A félelem jelzés
4.2 A bûnös félelme az evilági erõktõl
4.3 Menekülés
4.4 Keveretlen okosság
4.5 Óvatosság a küldetés érdekében
4.6 A titokfegyelem
4.7 Mester és tanítvány felelõssége egymásért
4.8 Óvatosság az örök életünk érdekében
4.9 A két óvatosság összefüggése

5. JÉZUS MEGSZABADÍT A FÉLELEMTÕL
5.1 Elõre megmondja, mi vár ránk
5.2 A kereszt: gyûlöletesség és védtelenség
5.3 "Bizonyítom, hogy gonoszak a tettei, ezért gyûlöl a világ"
5.4 "...miképpen mi is elengedjük adósaink tartozásait".
5.5 Békés erõszakosok és békétlen erõszakmentesek
5.6 Az üldözöttség értelme
5.7 Az igazi szabadság
5.8 Isten ereje
5.9 Bátorság az üldözöttségben és a békében
5.10 Bátorság az emberiség pánikjaiban

6. HÁLAADÁS A BOLDOGSÁGÉRT

(Székesfehérvár, 1979 -- 1993)