BOCS Homepage


Simonyi Gyula: Töprengések a bérmunkáról

Áttekintés

I.) Problémafölvetés

1. Az elõzõ katolikus korszak hivatalos munkaszemlélete
1.1. Dr. Schütz Antal: Katholikus erkölcstan (Szt. István Társulat, 1930)
1.2. Néhány kezdeti kérdés

2. Az Evangélium a munkáról

3. A 70-es évek közösségi írásai a munkáról. Vissza a homályba??

II.) A realitások számbavétele

4) Alapfogalmak
4.1. A két termelési rendszer
4.2. Az igények, szükségletek hierarhiája

5) Az 1. trsz. problémái
5.1. Éhezés és dõzsölés
5.2. Rombolás, hazugság, propaganda
5.3. A jövõ kizsákmányolása
5.4. A fizikusok felelõssége és a munkások felelõssége
5.5 "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés" (Mt 9,37)
5.6. A nem-intézményesített függetlenítés
5.7. Az 1. trsz. jellemzésének összefoglalása (lásd 2. ábra)

6) A problémák gyökerei
6.1. A forradalmárok gondolatmenete
6.2. Szakadék az erõk és az erkölcsiség között
6.3. A hiányzó hõs

III.) A keresztény hivatás

7) Pap és világi különbsége
7.1. Az életharmónia
7.2. A hõsök hiányát elõidézõ tabuk
7.3 Javaslatok a hivatásébresztésre

8) Az 1. trsz. szerepe a keresztény hivatásban
8.1. A helyes mérték
8.2. Pályaválasztás
8.3. A mi kezünk tiszta?
8.4. Az emberibb irányításért
8.5. Munkatársaink és ügyfeleink felé
8.6. Rugalmas munkaidõ, független munkakör

9) Felkészülés a hivatásra
9.1. Nagyon fontos
9.2. Az életharmóniára készülni
9.3. Iskolaválasztás
9.4. Pozitív etika

10) A 2. trsz.
10.1 Miért nevezzük "termelési rendszernek"?
10.2. Mire van szükség?
10.3. A 2. trsz. három fõ területe

IV.) Következmények

11) Szegénység, kicsiség, védtelenség
11.1. A kulcskérdés: vállaljuk-e a szegénységet?!
11.2. A szegénység a világ megmentésének eszköze
11.3. A szegénység Lelke
11.4. Minden nevelõ erõnk alapja: az áldozatosság
Zsoltár

Az I. - II. fejezet
A III. - IV. fejezet