17. SZÁM

HARMADIK PART

1993. TÉL

Le a harisnyákkal!

A szociális organizmus hármas tagozódása és a kelet-európai áttörés 1919-1989 Beszélgetés Kálmán Istvánnal

Szerintem a bolsevik rendszer nem volt más, mint az abszurditásig megvalósított nyugati állameszme. Ezért mi könnyebben felismerhetjük azt, amit a gazdasági jólét és stabilitás illúziója nyugaton máig is elfeled, hogy tudniillik a központosított állam-hatalom a bürokratikus hivatalnokrendszerével képtelen a nevelés, a kultúra, a gazdaság irányítására.

Bartos Tibor: A szegénység közgazdái

Nem rücskös történelmi pech tehát, hogy a demokrácia gyenge keleteurópai bimbója éppen feslene, amikor a világválság dere jön rá.

Monspart Éva: Szegénység az Európa Házban

Herbert J.Gans: Mire szolgálnak az érdemtelen szegények?

***

Faludi Erika: Csináld Magad

Az ökológiai és ökonómiai csapda együtt jár: az élet kényelmesebbé tételére olyan infrastruktúra hatol a faluba, amely egyaránt tönkreteszi a környezetet és függőségben tartja a fogyasztót.

A fejlődés jövője – Svédországi konferencia-riport

"India 800 millió lakosából 600 millió vidéken él. Ha alkalmazzák a modern mezőgazdaság "vívmányait", akkor mit csinálunk a többi 580 millióval? Lőjük le őket?"

György Lajos: Mit jelent materialistának lenni, ha nincs többé anyag?

Theodore Roszak: A Föld Hangja c. új könyve

Odrovics Imre: Indítvány az Alkotmánybíróságnak

Az "általános hadkötelezettség" alkotmányellenességének megállapítására

***

Satish Kumar: Az ökológia elemei

A Gaia elmélet, a Mélyökológia, a Permakultúra, a Biorégiók koncepciója és a Teremtés szellemiségének elmélete többek között az az öt új irányzat, amelyekkel egy holisztikusabb világszemléletet építhetünk.

Zsolnai László: Alternatív világok

Paul Ekins a "Right Livelihood Award" díjazottjairól

Gaia-hírek

***

Gregory Bateson: Metalógusok

Miért lesz mindig rendetlenség? A Franciák miért...?

Magyarul csak szerzői hivatkozások adtak hírt századunk egyik legdúsabb fantáziájú társadalomkutatójáról, aki biológusnak indult, majd az antropológiához, pszichológiához és a filozófiához jutva erőteljes hatással volt az alternatív kultúra kialakulására, a humanisztikus pszichológiára, a filmesztétikára.

Marafkó László: Egyébként

Partin Palmer: Két hagyomány története

Pelágiusz, a keresztény szerzetes és követői az emberi lélek jóságában hisznek, míg Szent Ágoston tanítása az eredendő bűnről szól

Szántó Éva munkái

***

A szent kísérlet (F. Hochwelder drámájának alapján)

Simon Zsolt grafikái

VISSZA A FŐLAPRA

Harmadik Part teljességügyi értesítő 1989-1995

Utolsó javítás: 2001. szeptember 30.