BOCS Homepage 

A cseh és szlovák földalatti egyházról

Prága: A püspöki kar szóvivôje, P. Fiala, valamint a cseh "földalatti" egyház egy püspöke, Fridolin Zahradnik tájékoztatást adott a cseh és szlovák egyházi közvéleményt foglalkoztató kérdésrôl, az ún. földalatti egyházban történt titkos papszentelésekrôl.

A cseh és szlovák egyházban már 1943-ban, a háború idején elkezdôdött "földalatti" struktúrák felépitése, majd ez a kommunista idôkben folytatódott. Az elnyomás nehéz éveiben illegalitásba kényszerült az egyház, s a szükség kényszeritésében titkos papi szentelések, püspökkinevezések történtek. Pappá szenteltek nôket és már házas férfiakat is, valamint Rómától függetlenül püspököket neveztek ki. 1980 óta van egyházi bennfenteseknek tudomása arról, hogy nôket - elsôsorban szerzeteseket - is pappá szenteltek, ezt a tényt a nyilvánosság elôtt most fedte fel hivatalosan a püspöki kar szóvivôje.

Igy például a bizánci ritusú titkos püspök és baziliánus szerzetes Nikolaus Krett nô-papokat szentelt fel Szlovákiában. Feladatuk papi funkciók ellátása volt a börtönökben és büntetôtáborokban, ahol sok szerzetest tartottak fogva és kinoztak meg. Brünn térségében Felix Davidek szintén titkos püspök intenziven foglalkozott a nôk diakónussá és pappá szentelésének lehetôségével. Igy szentelték fel Ludmilla Jarova brünni hittantanárt, akit a püspök vezetési feladatokkal is megbizott. Nyolc évvel ezelôtt Ludmilla Jarova a pápának is irt, kérve álljon ki ügyük mellett. (KAP/MK)

Magyar Kurir (a magyar katolikus egyház félhivatalos lapja), 1995. november 30.