War Resisters' International (WRI)

SAJTÓKÖZLEMÉNY A HORVÁTORSZÁGI ÉS A NEMZETKÖZI KÖZVÉLEMÉNY RÉSZÉRE


A WAR RESISTERS’ INTERNATIONAL BÉKEHÁLÓZAT szeptember 19. és 24. között tartotta meg a 22. TRIENNÁLÉJÁT, VÁLASSZUK A BÉKÉT KÖZÖSEN címmel. Az összejövetelen körülbelül háromszázan vettek részt minden kontinensrõl, közöttük százan a volt Jugoszlávia utódállamaiból.


A konferencián a háború utáni igazságosság visszaállításának és a béke kiépítésének új stratégiáiról folyt tanácskozás. Nagyon sok résztvevõ háborúban álló országból érkezett. Beszélgettünk a háború, a fegyverkereskedelem, az erõszak – különösen a nõk ellen alkalmazott – elleni szolidaritás stratégiáiról, és egyetértettünk az ellenállás stratégiájában: a lelkiismeretre való hivatkozás, a polgári ellenállás és a háborús adók megtagadása formájában. Ezek a viták kétségtelenül fontosak a volt Jugoszlávia utódállamaiban és a közöttük zajló normalizációs folyamatok szempontjából. Mi, a konferencia résztvevõi, a civil társadalom létrehozásán fáradozunk saját környezetünkben, emellett együttmûködünk, hogy hozzájárulhassunk a tartós és igazságos béke létrehozásához a volt Jugoszláviából létrejött államokban.


Sajnálatos, hogy a konferencián nem vehetett részt néhány nemzetközileg is elismert békeaktivista Szerbiából, Kosovóból, Crna Gorá-ból és Vajdaságból. A Horvát Köztársaság hatalma meggátolta a vízum kiadását, az idõben átadott kérvényekkel, valamint a legmagasabb helyekrõl kapott ígéretekkel ellentétben. Ez nem a véletlen mûve, hanem bizonyíték arra, hogy a jelenlegi horvát hatalom továbbra is csak szavakkal hajlandó a demokratikus változásokat támogatni a volt jugoszláv térségben. Az az ország, amely nem engedélyezi a gyülekezés szabadságát, maga sem szabad.


Szembeötlõ az idõbeni egybeesés horvát hatalom ezen cselekedete és a szerb hatalom rendõri tilalma között, amellyel meggátolták a Kosovón dúló megtorlások és háború miatti békés demonstrációkat szeptember 19-én Szerbia és Vajdaság területén. A szerb hatalom kitartóan folytatja a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság fasizálását, valamint az e politikával szembeni ellenállás meggátlását. A nacionalista, autoritatív rezsimeknek nem felel meg ebben a régióban a demokratizáció, a béke és a megértés kiépítése.


Két résztvevõ Afrikából sem kapott vízumot. Minderre úgy tekintünk, mint a diszkrimináció szégyenletes tényére.


Kolléganõnk, egy békeaktivista Kosovóról nincs velünk, mert közvetlenül a konferencia kezdete elõtt, békemissziója végzése közben taposóaknától súlyosan megsebesült. Néhány órát kereszttûzben töltött el, most pedig kórházban található.


A War Resisters’ International békehálózattal a világ minden táján együttmûködõ békeaktivisták bátorsága és kitartása bizonyítja, hogy minden egyén háborúval és megtorlásokkal szembeni ellenállása lehetséges és fontos, illetve hogy a béke létrehozására és fejlesztésére irányuló törekvéseink a volt jugoszláv térségben nem szûnnek meg az itteni rezsimek által felállított akadályok miatt.


Még egyszer felhívjuk a világ összes emberét, hogy velünk együtt a békét válasszák!A WAR RESISTERS’ INTERNATIONAL 22. TRIENNÁLÉJÁNAK résztvevõiPoreè, 1998. szeptember 25-én