A BOKOR/Ökocsoport éves beszámolója (1994/95)

1. Elõadások: A BOKOR/Ökocsoport az 1994/95-ös tanévben 10 elõadást tartott a szokott helyen (Farkas Pista "nagytermében", a 1056 Bp. Molnár u. 19-ben). A termet most már mindig megtöltöttük, ami 30-40 fõs létszámot jelent Bokron belüli és kívüli résztvevõkkel. Ez több dolognak is köszönhetõ: Topál Ildi biztosította az alkalmankénti jó hangulatot különféle ravasz trükkökkel, de ugyanilyen elmaradhatatlan hangulati elem volt a több kiló Farkas-alma is. Ezeket most is nagyon köszönjük. Az elõadások ismertsége akaratunkon kívül is megugrott: a Tájékon és a Hírlevélen kívül valahogy a Népszabadság (!) és a Kossuth Rádió (!!) is híresztelte. A 10 elõadáson kívül még háromszor jöttünk össze szûkebb körben különféle ügyekben.

Az elõadásokat Geiszler János, Victor András, Kaszap Márti, Simonyi Gyusza, Dõry Pista, Farkas Pista, Zsombok Gyuri, Unger Zsuzsa és Kamarás István neve fémjelezte. Volt szó mezõ- és közgazdaságról, ökofaluról és rohanó életmódról, a reklámkészítõk és az írástudók árulásáról, stb. Minden alkalommal olyan töltést kaptunk, amely segített mindennapjaink környezetvédõbbé formálásában.

Minden második elõadás írásbeli fórumot is jelentett ökológiai nézeteink egyeztetésére és vidékiekkel való kapcsolattartásra, de ez a nagyfokú "írástudatlanság" és az általános leterheltség miatt fokozatosan elhalványult. Victor András gondozásában végülis egy nagyon jól megalapozott reklámellenes írás elkészült, amit azonban eddig csak szûk körben terjesztettünk.

2. Az évben négy alkalommal írásos meghívót is kiküldtünk 120 személynek, amely tartalmazta a vitaindítókat és egyes elõadások összefoglalását. Külön köszönet érte Szeredi Évának, Topál Ildinek és Farkas Pistának. Ezúton igyekeztünk ápolni a kapcsolatot vidéki társainkkal, régiófelelõsökkel, és mindazokkal, akik ilyen tájékoztatásra igényt tartottak. Remélem, hogy ezt bõvíthetjük az idei tanévben. Az Ökocsoport egyénekre és közösségre szabott öko-felhívásokat is megfogalmazott a Nagyböjt idejére, de ezeket csak a Tájékon keresztül terjesztettük. Mivel igen szép visszajelzéseket kaptunk, idén szeretnénk a meghívókban is, valamint a Hírlevél ás az Érted vagyok útján szélesebb körben teríteni felhívásainkat.

3. A találkozókon könyvterjesztés is folyt: fõként fehérvári Bokor-könyvek, és kedvezményes ökológiai szakirodalom. Ezúton hívom fel az érintettek figyelmét, hogy eladható könyveik néhány példányát hozzák el a találkozókra, különösen ha viszonylag olcsó az áru.

4. Decemberi találkozónkra ismét eljött a Zöld Mikulás, és újrahasznosított tasakjaiban csupa egészséges dologgal lepett meg minket. Tartsa meg Isten jó szokásában!

5. Romantikus májusi csillagnézésünket elmosta a pityergõ felhõsödés, de annyian azért összejöttünk, hogy gazdára talált Frühwald Feri bio-bora meg a sült szalonna. A vendéglátást ezúton is köszönjük a pomázi Szeredi családnak.

6. Székesfehérvári beszámoló (küldte: Magyar Laci)

- 1995. februárjában szorgalmaztuk Székesfehérvár környezetvédelmi fõtanácsosánál a közeli kiserdõ és a természetvédelmi területté nyilvánított homokbánya fokozottabb védelmét, ami a természetvédelmi felügyelet, erdõgazdaság, városgondnokság bevonásával meg is kezdõdött.

- Az önkormányzat környezetvédelmi és területfejlesztési bizottsága megbeszélést szervezett a városban tevékenykedõ természet- és környezetvédõ szervezetek és személyek számára. Ezen már mint a "Bokor Közösség" képviselõje vehettem részt, és mindannyian elmondtuk ill. leírtuk javaslatainkat a környezetvédelmi bizottság mûködését illetõen.

- A Föld Napja alkalmából a Bokor Közösség, a közeli általános iskola tanulói és a lakóközösség részvételével erdõtisztítási akciót szerveztünk. Az önkormányzat kérésünkre lefedette az erdõben nyitva tátongó vízaknákat, konténereket és zsákokat biztosított a szemétgyûjtéshez, az iskolásokat pedig több száz kiflivel, pogácsával, kakaós csigával és üdítõvel vendégelte meg. Mi szerszámokat, talicskát, kesztyûket vittünk, és a közösségbõl nyolcan vettünk részt a munkában. Az önkormányzat környezetvédelmi fõtanácsosa is velünk gyûjtötte a szemetet. Nagyon jó hangulatban, szép idõben dolgoztunk az erdõben, ahol egyrészt az eldobált szemetet szedtük össze, másrészt a leborított törmelékkupacokat hordtuk a konténerbe. A gyerekek is nagyon élvezték, örültek, hogy a munka végére egészen más képe lett az erdõnek.

- További terveinkben az erdõ pihenõhellyé alakítása a célunk, hiszen a város belterületén helyezkedik el, és így talán védhetõ lenne a jogtalan fakitermelés és szemétlerakás ellen. Egyben a lakók és gyerekek is közelebb kerülhetnének a természethez, egészséges pihenõhelyhez. A környéken tervezünk egy nagyobb utcai fásítást is.

7. Szentendre önkormányzatának szintén sokat segítettünk környezetvédelmi feladatainak ellátásában. Gyakorlatilag teljesen elkészítettünk egy éves környezetvédelmi akciótervet, és ezzel kiharcoltuk a környezetvédelmi alap létrehozását a városban. Az alapból részben iskolai környezetvédelmi akciókat támogatott az önkormányzat, részben pedig megszervezte az éves valamint gyógyszerek, elemek, fáradt olaj, étolaj tekintetében a folyamatos veszélyeshulladék-gyûjtést. Az októberi veszélyeshulladék-gyûjtésben szórólapok osztogatásával, és az átvételnél segítettünk.

- A városi kertészet szakembereivel módszertani faültetési bemutatót szerveztünk a városi iskolásoknak. Minden iskola ültetett egy viszonylag vastag törzsû, erõs fát az iskola közelében. Ezek a fák mind megmaradtak.

- A Független Ökológiai Központ segítségével amerikai pénzbõl megkezdte mûködését egy városi környezetvédelmi egyeztetõ program, melynek célja a város távlati környezetvédelmi akciótervének kidolgozása. A szakmai bizottság vezetõjének Dõry Pistát választották. Eddigi eredményünk egy nagyszabású lakossági felmérés az emberek által érzékelhetõ fõbb környezeti problémákról.

8. Juhász Karcsi bácsi vezetésével òcsa népe döntõ gyõzelmet aratott az ócsai láp és a falu talajvizét aláásó ausztrál-magyar bányavállalat fölött. Keresetüket a legmagasabb bírói szinten végre jóváhagyták, megakadályozva ezzel a kavicsbánya nagy természeti kárt okozó áskálódását. Gratulálunk!

9. Az Ökocsoport tagjainak publikációi fõként a GAIA Sajtószemlében, a Tájékban és különbözõ helyi lapokban jelennek meg. Az Érted vagyoknak a tavalyi felhívásra elküldött cikkek már majdnem mind megjelentek, ezért biztatunk minden tollforgatót, hogy az Érted vagyok szerkesztõihez juttassa el környezetvédelmi írásait. Mivel sokan már ZöldPókon keresztül kapjuk a GAIA Sajtószemlét, így írási kényszerünk elpárolgott s emiatt az ide elküldött cikkek száma erõsen csökkent. Kérem, hogy a súlyos betegségébõl körünkbe visszatérõ Pirost örvendeztessük meg cikkeink kivonatának beküldésével.

10. Környezeti nevelés: Novemberi ülésünkön megalakítottunk egy egyesületet, hogy a környezeti nevelési munkáinkat összeszervezhessük. Neve: Környezeti Nevelési Hálózat országos egyesület. Decemberben bejegyezték, és egy hónap alatt 3500 (!) tag belépési nyilatkozatát gyûjtöttük össze. A nagy népszerûség oka, hogy tevékenységünket már az iskolák nagy részében ismerték, és az egyesület megalakításának éppen az volt a célja, hogy mûködésünket a gazdasági megszorítások között is folytathassuk. A célból csak annyit sikerült elérnünk, hogy minden folyó tevékenységünket fenn tudtuk tartani, be tudtuk fejezni, de semmilyen elõrelépésre nem maradt lehetõségünk, és ez is rengeteg plusz munkába került. Eredményeink:

- 260 iskolában szerveztünk tavaszi fásítást, amit az FM fizetett ki az iskoláknak. A szervezést és szaktanácsadást teljesen díjtalanul végezte Geiszler János, és még ezt is nehezítették egyesek.

- A Reflex Egyesülettel és a Humánökológus Társasággal együttmûködve befejeztük a tavalyi elemgyûjtési akciónkat. A három szervezet összesen 684 iskolából több, mint 23 tonna elemet juttatott Aszódra a végleges tárolóba. Ez volt az eddigi legnagyobb elemgyûjtõ akció Magyarországon. (Korábban 4 év alatt 85 tonna jelent meg Aszódon a különbözõ akciók eredményeképpen.) Az iskolák több, mint fele vállalta, hogy önkormányzatával együtt önállóan folytatja gyûjtést. Köszönjük Hartman Sanyi és Puppán Gyuri lelkes gyakorlati közremûködését.

- Hírlevél: Nagy nehézségek árán fenntartottuk a Környezeti Nevelési Hálózat Hírlevél c. havilapját, melyet 4600 gyakorló környezetvédõ pedagógus lakcímére juttatunk el továbbra is ingyenesen. A szükséges pénzt számonként teremtettük elõ.

16. Demeczky Mihály és Demeczky Jenõ ügyintézése folytán Ökocsoportunk felkerült a környezetvédelmi szervezetek parlamenti listájára, így minden fontosabb környezetvédelmi vitaülésre meghívót kapunk, a tervezeteket véleményezhetjük. Ezt a kapcsolatot a továbbiakban is Demeczkyék ápolják.

17. Ezúton fejezem ki köszönetemet mindazoknak, akik az Ökocsoport munkájában bármekkora részt vállaltak, részben akiket már említettem, és különösen azoknak, akiket esetleg kifelejtettem a felsorolásból. Akiket a kiváló dicséret illet: Bányai Balázs, Demeczky Jenõ és Mihály, Farkas Pista, Geiszler János, György Lajos (Piros), Magyar Laci, Simonyi Gyusza, Szeredi Éva, Topál Ildi, Victor András és még sokan mások.

Eddig a beszámoló. És ne feledd az elsõ, szeptemberi találkozón Téged is várunk (1995. szept. 11-én, 17:10-kor, 1056 Bp., Molnár u. 19. II.) legzöldebb barátoddal együtt.

Szeretettel:


(Dõry István)
új cím: 2000 Szentendre, Kovács L. u. 16.
új tel: 26/318-797
E-mail: [email protected]