A BOKOR/Ökocsoport 1997. évi dolgairól

Összejöveteleinket szokás szerint a hétfõi estéken a Molnár u. 19-ben
tartottuk. Az érdeklõdõk száma 30-40 körül mozgott alkalmanként, és
rendre akkor volt magasabb, mikor meghívót is küldtünk, pedig az év
elején már az összes idõpontot kihirdettük azoknak, akik rendszeresen
használják zsebnaptárukat. Volt diavetítéssel körített útibeszámoló
három is, melyre gyermekes családok is szép számmal eljöttek. Elõadóink
(Bulányi György, Bakáts Tibor, Simonyi Katalin, Szendrõ Szabolcs,
Simonyi Cecília, Gadó György, Garai András, Lányi András, Kovács Laci)
mindig nagyon gondosan készültek a megbeszélésekre, amit ezúton is
külön megköszönünk mindnyájuknak.

Vidéki barátainkkal a növekvõ költségek miatt egyre nehezebben tudjuk
tartani a kapcsolatot, ennek ellenére gyakran köszönthettünk körünkben
testvéreket Ercsibõl, Törökbálintról, Fehérvárról, Soroksárról,
Szentendrérõl, Pomázról, Pécelrõl. A távolabbi régiókkal csak a
levelezõ kapcsolat maradt. Tagjaink között 2-3 fõs környezetvédelmi
együttmûködések alakultak egy-egy feladat kapcsán, a legtöbben pedig
egyénileg és az életmódjukkal igyekeztek segíteni a Föld helyzetén.

Sok egyesület képviselteti magát Ökocsoportunk összejövetelein részben
az érdekes és mélyen átgondolt témák, részben a hirdetések miatt is.
Találkozóinkról bárki tudomást szerezhet az Ökoszolgálat Eseménynaptárából.

Idén is jött hozzánk az Öko-Mikulás és megajándékozta madarainkat
etetõkkel, magokkal, odúkkal, minket pedig szép idézetekkel, almával,
mogyoróval.

Geiszler Jánossal folytattuk a már többször ismertetett országos környezeti
nevelési akcióinkat (újság, fásítás, adatbázis, segítés, postázás),
melyhez a kapott segítségeket nagyon köszönjük.

Már körvonalazódik a jövõ évi programunk is: Sípos S. Gyula, Fülep Dániel,
Nádai Béla, az Ökoszolgálat szerepel a külsõ meghívottak listáján, és
öt elõadást neves Bokor-beli testvéreink fognak tartani.

A Tájék-ba mindig eljuttattuk rövid beszámolóinkat, valamint a KönyezetVédõ
tanácsainkat, de sajnos az Érted vagyok-ba kevesebbet írtunk, pedig az
elõadások mindegyike olyan lélegzetû volt, hogy cikként is érdemes lett volna
(sõt még most is érdemes!) feldolgozni. Köszönjük Demeczky Jenõnek, hogy az
Érted vagyok ökorovatát folyamatosan gondozza.

Találkozóink formája kezd kiforrottabbá válni: bevált a diavetítés, az
indító zene, az elmélkedés, versek, felhívások, tanácsok, mondások, cédulák
terjesztése. Több alkalommal népszerûsítettük a Harmadik Világ és a
Bokorliget Alapítványt a feldolgozott téma kapcsán. Sajnos megint
kifogytunk a csekkekbõl.

Ezúton köszönöm nagy szeretettel nyújtott szolgálataitokat: Farkas Pista -
alma, terem, gondolatok, másolás, diavetítõ; Geiszler János - zene,
Demeczky Jenõ - beszámolók, Kéry Magdi - szervezés, liturgia, és nem
utolsó sorban Faragó Feri - madáretetõk, borítékolás, postázás

Dõry Pista