English English

Beszámoló

Az Ökocsoport az 1992/93-as tanévben (szept. 21. és május 17. között)
folyamatosan 4 hetenként jött össze, a Bokor-információk leadásának
hetében, hétfõn délutánonként. A helyet és a jókedvet Farkas Pista
biztosította. Ennek erejében az alábbiakat intéztük:

1.) Ovoda: Több testvérünk szép eredményeket ért el óvodai környezeti
nevelésben. Szõke Ildikó ebbõl írta meg a szakdolgozatát is ez évben.

2.) Iskola: Öten vagyunk különbözõ iskolákban, és egymást segítjük a
környezeti nevelés, szakkörök, akciók megvalósításában. Részt vettünk
az európai légszennyezettség vizsgálati programban. Fákat ültettünk,
szépítettük környezetünket. Iskoláinkban évek óta gyûjtjük az elemeket,
és el is juttatjuk az aszódi végállomásra. Mindenütt terjesztjük az
újrapapírokat, szürke füzeteket. Itt sok esetben a nem-tanár
tagok munkahelyeit is sikerült megnyernünk az ügynek.

3.) Ökotábor: Botlik Bence szervezésével három ökotábor is volt
az idei nyáron. Más ökotáborokhoz érdeklõdõ tanárok címeit
kiközvetítettük, így 43 ökotáborba 63 vendégtanár és kb. 200 diák
jutott el még a nyáron.

4.) Cikkírás, elõadások: A Bokor kiadványaiba rendszeresen írtunk
cikkeket. Persze többet és többen is lehetne. Egyes tagjaink a helyi
lapjaikban is el tudnak helyezni környezetvédõ cikkeket, és
meghívásra kisebb elõadásokat tartanak.

5.) Helyi környezet óvása: Ezen a területen péceli testvéreink
érték el a leglátványosabb eredményeket: megmozgatták az egész
települést. Hasonló városszépítõ, hulladékgyûjtõ akciókat Szentendrén
és a II., XIV. kerületben is szerveztünk.

6.) Anti-reklám tevékenység: Védekezünk a mértéktelenül növekvõ
fogyasztás, és prófétája a televízió ellen. Takarékoskodunk az
energiával, vízzel, csökkentjük a húsfogyasztásunkat.
Gyarmathy Pista Debrecenben, mások más településeken vették
fel a harcot a tiltott cigarettareklámok ellen.

7.) Föld Napja: Rendezvényekkel, akciókkal ünnepeljük iskolában,
óvodában. A péceliek szelektív hulladékgyûjtést, elõadásokat is
szerveztek. Alba körös testvéreink szelíd módszerekkel felfestették
azt a csíkot a járdára, ameddig az autók a mozgássérültek,
babakocsisok, vakok akadályozása nélkül felparkolhatnak. Azóta
tiszteletben tartják a vonalat az autósok.

8.) GAIA sajtószemle: György Lajos és 80 munkatársa jóvoltából
évek óta el vagyunk látva fontos, zöld információkkal. A Bokor
is aktívan részt vesz a szemlézésben. Most a három év számítógépes
anyagát terjesztjük mágneslemezen egybefûzve.

9.) Zöld Pók aktivitás: Az Autonómia Alapítványtól kapott laptoppal
az elsõk között kapcsolódtunk be a Zöld Pók hálózatba. Mi is
adunk híreket, és az aktuális információkat leközöljük a "Tájék"
zöld rovatában. A laptopot cikkírásra, konferenciához
kikölcsönözhetik az ökocsoport tagjai.

10.) Környezetvédõ iskolák adatbázis: Összegyûjtöttük a környezetvédelem
iránt érdeklõdõ iskolák címét, adatait, valamint 3500 környezetvédõ
tanár lakcímét, szakját, nyelvtudását stb. egy adatbázisba, melyet
szórólapok terjesztésére, konferenciák szervezésére NGO-k használhatnak.
Mivel az adatrögzítést saját pénzbõl fedeztük, ezért az adatbázist
a Bokor/Ökocsoport önálló szellemi termékeként kezeljük, és az egész
mozgalomnak szabad hozzáférést biztosítunk..
Meghívó
=======

Szeretettel meghívunk a BOKOR/Ökocsoport idei évadnyitó
összejövetelére.

Hely: 1056 Budapest, Molnár u. 19. II. em. (mint mindig)
Idõpont: 1993. szeptember 13. 17 órától 20 óráig (kis szünettel)
- változatlanul hétfõ -
Bevezetõ: Gyarmathy István - Hírek Debrecenbõl

Gyarmathy Pistát arra kértük, adjon tanácsokat, hogyan
tudnánk saját lakóhelyünk önkormányzatánál a környezetvédelmi
munkát segíteni ill. motiválni. Persze azt is el fogja
mondani nekünk, hogy mit értek el Debrecenben, ahol úgy
tûnik, igen jól megy a környezet ügye. Ehhez persze az
is kell, hogy olyan beépített ember legyen az önkormányzatnál,
mint Gyarmathy Pista. Ha megnézzük a debreceni környezetvédelmi
bizottság feladattervét és költségvetését, ilyen rovatokat
találunk benne:
- Szelektív szemétgyûjtés
- Veszélyes hulladékok rendszeres gyûjtése
- Parlagfû (vadkender) akció
- Tiltott plakátok eltávolítása
- Sintértelep átalakítása állatmenhellyé
- Föld Napja megmozdulások stb.
És még csak nem is a legnagyobb tételeket említettem, hanem inkább a
szimbolikus hatásúakat. Érdeklõdéssel várjuk az elõadást, és ezen
kívül még mindent megbeszélhetünk. Jöjjetek!!

A további hónapok tématerve:

10.11. 17 óra Zsombok György
Cím: Hogyan adjuk elõ zöldségeinket?
11.08. 17 óra Babos Tamás
Cím: Ökomódi - Környezet és egészség
12.06. 17 óra Farkas István
Cím: A szikh és zsidó vallás ökológiai vonásai
1994.01.10. 17 óra György Lajos (itt 5 hét a távolság)
Cím: Éretlen és érett rendszerek
a természetben és a társadalomban
02.07. 17 óra Victor András
Cím: A Zöld Szív ifjúsági természetvédõ mozgalom
03.07. 17 óra Szõke Ildikó
Cím: Környezetvédelem az óvodában
04.11. 17 óra Kéry Magdolna (itt is 5 hét Húsvét miatt)
Cím: Neveljük magunkat és gyermekekeinket
a környezetvédelemre
05.09. 17 óra Kaszap Márta
Cím: Jézusi ökofalu
06.06.? ? óra Garay András speciális program, látogatás... ?

Az Autonómia Alapítvány jóvoltából van lehetõségünk az egyes elõadásokhoz
fénymásolt vitaindító szövegeket kiosztani. Mindig egy hónappal
elõre tudjuk kezébe adni a megjelenteknek a postaköltség kímélése
végett. Meghívót is többet és többször tudunk küldeni, de ez nem
helyettesítheti a fenti idõpontok felvésését - most ... - naptárunkba.
Kérlek, ha lehet, ne egyedül gyere, hanem hozd magaddal legkedvesebb
környezetvédõ barátodat is.

Szeretettel üdvözöl:
(Dõry István)
2000 Szentendre, Mandula u. 7-9/4