English English

A BOKOR/Ökocsoport éves beszámolója (1993/94 tanév)


1.) Általános beszámoló -- A BOKOR/Ökocsoport óramûszerû
pontossággal 10+2 alkalommal jött össze az idei tanévben.
Minden alkalommal vitaindítót hallgattunk meg jól felkészült
elõadóktól (Zsombok György, Babos Tamás, Farkas István, György
Lajos, Victor András, Szõke Ildikó, Kéry Magdolna, Kaszap
Márta), majd mindenki hozzászólt. Ezután szervezõdtünk, idõnként
cserekereskedelmet is folytattunk. Júniusban Garay Bandi
jóvoltából a Hundertwasser-kiállításon ámuldoztunk, ahol a
Bokor-régiók képviselõivel is találkoztunk, majd még egy
pótülést is be kell iktatnunk a jövõ évi feladatok
széjjelvállalása céljából.

2.) Meghívók -- Az Ökocsoport címlistája folyamatosan
bõvült, így eleinte 108 végül már 120 meghívót küldtünk ki ez
évben négy alkalommal. Az Autonómia Alapítvány támogatásának
köszönhetõen 10 alkalommal sokszorosítani tudtuk a vitaindító
anyagot és széles körben terjesztettük, így jelképesen vidéki
testvéreink is be tudtak kapcsolódni témáinkba.

3.) Élményeink Topál (Szõke) Ildikó tolmácsolásában --
György Lajos elõadására úgy emlékszem, hogy nagyon lelkesen és
jólelkûen tudott elõadni, és még azért volt jó, mert a régi
dolgokat, szokásokat, hagyományokat próbálta megtartani,
visszaadni. Az õ lelkesedése, jó értelemben - gyerekes
kedvessége nemcsak a környezetvédelem ügyének hasznos példaadó,
hanem az egész társadalomnak is ez a jó példa.

Kéry Magdi elõadása (Hogyan neveljük magunkat és gyerekeinket a
környezetvédelemre?) a sok - egyszerûnek tûnõ - de mégis
praktikus és nagyszerû ötlettel volt klassz és hasznosítható.
Farkas Pista zenéje és fotóösszeállítása a lelki
környezetvédelemért tett sokat, és az egész évi elõadások közé
nagyon kellett, és kiegészítése volt az elméletnek. Kell ez is,
és az is.

Nehéz olyat mondani, hogy melyik elõadás tetszett a legjobban,
de pl. a Zöld Szívrõl való beszámoló lelkülete, és az ebbe
beágyazott praktikák, ötletek nagyon tetszettek. Azt hiszem és
tapasztalom is, hogy a gyerekek közé ilyen környezetvédõ
lelkületû emberek kellenének, akik elsõsorban lelkileg tudnák a
gyerekeket megfogni, és ezáltal szárnyakat lehet nekik adni.
Ezért is örültem, mikor a legutolsó találkozón Victor András
ajánlotta nekem, hogy lesz egy kis tábor, továbbképzés
pedagógusoknak a környezetvédelemrõl.

Kedves Ildi! Amit a magad elõadásáról írtál az igen-igen
szerény. Mi köszönjük a tartalmas, gyakorlatias, sok ötletet
adó elõadásod minden izgalmát és a gondos felkészülést.
Köszönjük, hogy vezetted összejöveteleinket; köszönjük a magvas
gondolatokat, versidézeteket.

4.) éj tagok, létszám -- Szinte minden találkozónkon
két-három új vendéget köszönthettünk. Voltak akik a
környezetvédõ tanárok közül csatlakoztak összejöveteleinkhez, a
solymári Benke Csaba és Ági egyenesen a Népszabadságból(!)
értesült a BOKOR/Ökocsoport létezésérõl. A találkozókon
általában 15-20 fõ között volt a létszám. Sosem voltunk
kevesebben, mint az apostoli 12, és többen sem, mint ahányan még
beszélgetni tudunk egymással (30-35).

5.) éj szervezés, új funkciók -- A júniusi póttalálkozónkon
rengeteg funkciót osztottunk szét egymás között (Pl. terv- és
beszámoló készítés, meghívók, postázás, pályázatok írása,
cikkírás, elõadások, jegyzetelés, viták levezetése, látogatók
fogadása, játékvezetés stb.). A vállakozók: Demeczky Jenõ,
Farkas Pista, Szeredi Éva, Topál Ildi, Victor András és mások.

6.) Farkas Pista vendégszeretete -- A Farkas-alma minden
alkalommal elegendõnek bizonyult, a helység némi átfedéssel
rendelkezésre állt. Reméljük, így lesz jövõre is. Köszönjük,
Pista.

7.) BOCS Alapítvány -- Simonyi Gyuszáék jóvoltából már
alapítványunk is van. Mottó: "A tehén a medvével legel, bocs és
boci együtt heverésznek. Nem árt, nem pusztít senki" (Izaiás
11,7). A BOCS Alapítvány célja békességteremtés ember és ember,
ember és természet között; környezet- és természetvédelem,
valamint az emberek közötti békesség és szolidaritás
elõmozdítása, elsõsorban a Bokor Közösséghálózatban az utóbbi
évtizedekben keletkezett szellemi és gyakorlati tapasztalatok
alkalmazásával. Alapítók: Csutkainé Szabó Márta néni, Farkas
István, Végh András. Vagyon: százezer forint. Kuratórium:
Bognár Péter, Demeczky Jenõ, Dõry István (titkár), Simonyi Gyula
(elnök), Tanos Gábor, Topál Ildikó. Van emblémánk, pecsétünk,
számlaszámunk, adószámunk, bejegyzési számunk, stb. Lehet, hogy
lesz még polgári szolgálatosunk is Fehérvárott.

8.) Demeczky Jenõ nagysikerû társasjátéka -- Az ismert
"Döntsd magad" környezetvédõ életstílus társasjátékot Demeczky
Jenõ és barátai 500 környezetvédõhöz, tanárokhoz juttatta el a
KTM pályázati támogatása segítségével. Jenõ felajánlotta, hogy
segít bárkinek pályázatírásban, ha a kivitelezésben nem kell
benne lennie.

9.) Farkas Pista mágneslemez akciója (2.1 GigaByte!) -- A
GAIA sajtószemle 4.5 MB (3000 oldal) hasznos zöld információ
György Lajos (Piros) 3 évi lankadatlan munkája nyomán. 3 MB a
környezetvédõ tanárok országos adatbázisa (mintegy 3500 tanár).
Ezt másolta százával lemezekre Farkas Pista és postázta el 280
általános és középiskolai tanár, valamint néhány szakkör,
intézet, intézmény, magán személy és egyesület részére. A
visszajelzések tanúsága, hogy mintegy 70 %-ban gond nélkül
alkalmazni tudták, sõt köszönték, 20 %-ban csak nehézségekkel
(számítástechnikai felkészültség hiánya, szakember hiánya, idõ
hiánya), és csak mintegy 10 százalék küldte vissza úgy, hogy nem
tudta alkalmazni. Néhányan igen hasznos tanácsokat adtak arra,
hogy hogyan lehetne a programrendszert kezelhetõbbé tenni,
illetve néhányan még fizettek is volna érte. Az egész akció a
rengeteg munkán kívül (2100 MB mozgatása, 900 formatálás,
csomagolás, stb.), amiért Farkas Pistát illeti a dicséret,
mindössze 12500 Ft-ot emésztett fel.

10.) Molnár Gyuszi - Ercsi Zöld lelke -- A környezettudatos
életformát tanulta egész Ercsi Gyusziéktól. Kapcsolatot
építettek ki a helyi lelkészekkel és egy képviselõnõvel. A Föld
Napján óvodai környezetvédõ programokat és nyitott napot
rendeztek. A mûvelõdési ház programjára került egy kis zöld
színmû - Molnár Gyula: Különös örökbefogadás. Sor került
iskolafásításra, papírgyûjtésre, Technika és környezetvédelem
(természetközeli technikák) kiállításra. Beindult az iskolai
elemgyûjtés. Sikerült összepartizánkodni tisztítót a
csatornahálózathoz, egyet meg az uszoda vizéhez. Sok helyen
megszívlelték a boltosok Gyuszi zöldítési javaslatait. Nagy
siker volt a Kihívás Napja, melyen a következõ programok is
voltak: Menj gyalog a munkahelyre, iskolába, Kerékpározd körül
Ercsit, Locsold a fát Dunavízzel, Ápold házad elejét, stb.

11.) Kaszapék hasznos szabadságon -- Tavaly ilyenkor a
Kaszap család mozgatta meg hasonlóképpen Pécel lakosságát. Most
fél évre hutteri tanulmányútra mentek, de ennek folyományaként
olyan érdekes elõadással ajándékoztak meg bennünket a zöld
lakóközösség életlehetõségeirõl és terveirõl, melynek folytatása
is lesz az õszi elõadássorozatunkban. Köszönjük!

12.) Németh Marietta csodás ökotábora -- Volt alkalmam
részt venni Németh Marietta ökotáborában, ahol 7-14 éves
gyerekekkel csodálkoztunk rá az élet és a természet szépségeire.
Az emlékezetes kirándulások (pl. Csóványos futva) mellett,
növénytani, madártani, kõzettani, környezetvédelmi elõadások,
vizsgálatok adták a színvonalas programot és Eugén a sokfogásos
ebédeket.

13.) Ökoetika együttgondolkodás (Noé Klub) -- Van új a Nap
alatt! Az Ökocsoport idei munkatervében szerepel az az ökoetikai
együttgondolkodás, melynek Gyusza a Noé Klub nevet javasolta
asszociálva az életet átmentõ Noére, és kicsit a Római Klubra
is. A BOKOR/Ökocsoport részérõl azt javasoltuk, hogy erkölcsi,
lelkiismereti, környezetvédõ indíttatással idõrõl-idõre írásban
vitassuk meg az állásfoglalásra kényszerítõ helyzeteket,
eseteket, vélekedéseket. Javasoltuk továbbá, hogy két hónap
elteltével az adott kérdésben kialakuló álláspontokat rögzítsük,
ha lehetséges egységesítsük, és fogadjunk el egy publikálásra,
lobbizásra alkalmas nyilatkozatot. Témát bárki fölvethet, aki
hajlandó részt vállalni a válaszok egyeztetésének munkájában.
Választ mindnyájan adhatunk, akik úgy érezzük, hogy az adott
kérdésben fontos a lelkiismeretünk szavát hallatni. A
nyilatkozat azok neve alatt jelenik meg, akik kérik, hogy nevük
ill. szervezetük az aláírók közt szerepeljen. Az elsõ téma:
Cégér - Reklám - Agymosás. A szintetizálandó gondolatokat
augusztus végéig kell elküldeni Victor András címére (1036 Bp.,
Lajos u. 105. tel: 168-3288), vagy személyesen a szeptemberi
elsõ találkozóra írásban kidolgozva.

14.) Pálinkás Laci és a takarékcsap -- Sokszorosan
leértékelt áron víztakarékos, pillanatzáras csapfeltéteket
kaptunk Pálinkás Lacitól. Rögtön vettünk vagy 20-at.
Tapasztalataim szerint a vízmegtakarítás az adott csapon 1-2
köbméter havonta. Tehát már eddig 80-100 köbméter vizet fogott
vissza nekünk ez az néhány egyszerû kis szerkezet.

15.) ZöldPók -- Négy géppel veszünk részt a Zöld Pók
elektronikus hálózatban. Bekapcsolódtunk az ott folyó
kampányokba, és magunk is feltettük híreinket,
állásfoglalásainkat. Legutóbb a REC támogatásával újabb hét
modemmel csatlakozhatunk a gyors-levelezõ hálózathoz.

16.) Az Érted vagyok-ért vagyunk -- Felhívásunkra 23
cikkígéret érkezett az Érted vagyok zöld rovata számára. 15
cikket már meg is kaptunk és reácsomóztuk a szerkesztõk
lelkiismeretére. Most azt nyomja-nyomja, mert megjelenni még
csak keveset láttunk. Másutt is jelent meg sok cikkünk, fõként
helyi lapokban, egy pedig az Egyházfórumban (Zöld lelkiismeret)

17.) Akciók Szentendrén -- Szentendrén az önkormányzatot
bombáztuk zöld javaslatokkal, melyek többnyire a helyi
újságokban is megjelentek és meg is valósultak: a) új
hulladékgazdálkodási koncepció, b) az óriástáblák betiltása az
új közterülethasznosítási rendelettel, c) a Tobakosok
keresztjének és a parknak felújítása, d) környezeti nevelési
pályázatok kiíratása (egyet el is nyertünk: Pormérés - diákakció
Szentendrén, 40.000 Ft)

18.) Iskolahálózati munka -- A következõ 7 pont (19-25.)
annak következtében volt lehetséges, hogy rendelkezünk az ország
legrészletesebb adatbázisával a környezeti nevelést illetõen. A
munkát fõként Geiszler Jánossal ketten végeztük, de sokan
besegítettek (Korompay Éva, Faragó Ferenc, Zsombok György,
György Lajos, Hartman Sándor, Németh Marietta, Farkas Pista).
Sok segítséget kaptunk Bokron kívülrõl, maguktól a környezeti
nevelõ tanároktól is. Az MKM-tõl sikerült pénzt szerezni a
munkához.

19.) Környezeti Nevelési Hírlevél -- Minden hónap elsõ
napjaiban 2800 címre elpostáztuk a Környezeti Nevelési
Hírlevelet, melyet Geiszler János szerkeszt. Az újrapapírra
nyomtatott, 12 A4 oldalas lapban Nevelõk írják, Diákoldal, GAIA,
Körlánc, Zöld Szív, Hírek, Naptár rovatok vannak.

20.) Fásítás 226 iskolában -- Az FM hirtelen felajánlott
támogatásának hírére 2 hét leforgása alatt nagyszabású fásítást
szerveztünk azok körébõl, akik iskolazöldítési együttmûködésüket
korábban felajánlották. Az iskolák egyenként 8000 Ft szaporító
anyagot számolhattak el közvetlenül az Erdõfelügyelõségekkel.
Kb. 3000 facsemete ültetõdött el így március végéig. A munkát
az Erdõfelügyelõségek ellenõrizték; mi magánszorgalomból
csináltuk, mindenféle támogatás nélkül. Lehet, hogy októberben
1000 iskolával is megismételhetjük ezt az akciót.

21.) Elemgyûjtés még több helyen -- A Reflex (Gyõr) és a
Humánökológus Társaság (Debrecen) bevonásával országos iskolai
elemgyûjtést szerveztünk az MKM pályázati támogatásával. Több,
mint ezer iskolával léptünk kapcsolatba, és kb. 800 helyre már
meg is érkezett a gyûjtõedény. Becslésünk szerint 30-50 tonna
nehézfémhulladék találja meg majd így az útját a végleges
tárolóba, Aszódra.

22.) Táborszervezés, szállásszervezés -- Ismét meghirdettük
a Hírlevélben, hogy azok a pedagógusok, akik szívesen mennének
el ökotáborba, hogy az ilyesmit megtanulják jelentkezzenek.
Számukra fogadókész táborokat kerestünk. Többen még néhány
diákjukat is elvihették a vendéglátó táborba. Hasonlóan
összegyûjtöttük azoknak a kollégiumoknak a címét, akik nyáron is
fogadókészek, és szép, természetközeli környezetben olcsó
szállást adnának ökotáboroknak.

23.) Könyvek terjesztése -- Az Ökocsoport összejövetelein
és az Iskolahálózaton keresztül sok száz zöld témájú könyvet
terjesztettünk, ajándékoztunk, adtunk el és cseréltünk.

24.) Videokampány -- Most van folyamatban egy környezetvédõ
filmrészletekkel teli videókazetta terjesztése a környezetvédõ
pedagógusok között a Partnership Program támogatásával. A
filmanyag általános iskolák felsõ tagozatán, ill.
középiskolákban jól használható.

25.) NGO-írások terjesztése -- A Hírlevéllel együtt minden
hónapban különbözõ nem-kormányzati szervezetektõl származó
felhívásokat, röplapokat, újságokat, kampányanyagokat is
terjesztettünk, elõsegítettük országos akcióik szervezését.

26.) Kampányok, amelyekhez csatlakoztunk --
Felsorolásszerûen: Dohányzás ellen, cigarettareklámok ellen,
járdára, bicikliútra parkolás megakadályozására,
erdõprivatizáció megfékezésére, környezetvédelmi törvényért,
energiahatékonyságért, szelektív hulladékgyûjtésért, óriástáblák
és más agymosó reklámok ellen, kerékpározás népszerûsítéséért,
Cousteau-féle jövõ nemzedékek jogaiért, déli autópálya ellen,
vasút fejlesztéséért, bicikliszállításért a vonaton, metrón,
stb.

27.) Tájék -- Bóta Barna jóvoltából az összejövetelek
jegyzõkönyve és az Ökocsoport hírei tízbõl kilencszer teljes
részletességgel, pontossággal eljutottak a Tájék olvasóihoz.
Köszönjük! Amikor viszont egy alkalommal az én hibámból elmaradt
a Tájék-oztatás, azonnal észrevételezõ megjegyzéseket kaptunk,
ami azt is mutatja, hogy a Bóta Barna által bevezetett rendszer
jó volt, és a jóhoz is hozzá lehet szokni. Mulasztásomat most
igyekszem pótolni.

28.) Bokor-régiók ügyei -- A Bokor-régiók ökoügyei
tulajdonképpen összeolvadtak az Ökocsoport tevékenységével,
hiszen a legtöbb ökofelelõs egyben az ökocsoportnak is aktív
tagja (a Pest környékiek mindenképpen), a többiek pedig kettõ
kivételével nem is válaszoltak. A két követendõ kivétel: A
pécsiek és Bisztrai Laci bácsi, akik a maguk helyén kiterjedt,
önálló környezetvedõ tevékenységet folytatnak, hasznosítják az
Ökocsoport írásos anyagait is, de a személyes találkozásokat a
nagy távolság akadályozza. Az õ munkáikról szeretnék hírt adni a
következõ pontokban.

29.) Mi újság Pécsett? -- Pécsrõl Endrédi Mária és Deák
Gábor (erdész) hozott hírt felhívásunkra példás környezetvédelmi
tevékenységeikrõl: több alapítványuk is van (Melius alapítvány,
Kerek világ alapítvány); egészségesen termelt és készített
Melius-kenyérrel látják el a klinikát és más érdeklõdõket; jó
kapcsolatokat ápolnak a Pécsi Zöld Körrel és a Túrakerékpáros
Egylettel; szintén van környezetvédõ és szociális vonatkozása
annak, hogy aktívan részt vesznek a székesegyház
karitászcsoportjában; A cigányság gondozása érdekében sikerült
egy termet szerezni, ahol a Teaház összejövetelei vannak havonta
- környezetvédelmi témák is sorra kerülnek az itt tartott
elõadásokon. Köszönjük Mária, Gábor! Köszönjük, pécsiek!

30.) Az aranymisés Bisztrai Laci beszámolója -- Dabason a
cserkészcsapat alkotja Bisztrai Laci bácsi zöld különítményét:
Locsolják a fákat, kerékpártúrákat szerveznek a természet
megismerésére, a régi, lezárt temetõt körülkerítik, parkosítják,
a Föld Napján rajzkiállítást és más rendezvényeket szerveznek.
"Tesszük, amit bírunk" - így fogalmaz Bisztrai Laci bácsi. Mi
pedig köszönjük a tetteket és a jövõ évi elhatározásokat.

31.) Vendégszereplések -- Különbözõ közösségek meghívására
számos ökológiai elõadást tartottunk elsõsorban arról, hogy
miért és hogyan védjük a környezetünket.

32.) Molnár Gyuszi tervei -- Néhány remek gondolatot
szeretnék kiemelni Molnár Gyuszi beküldött ötleteibõl, melyek
éves munkánk mottójává is válhatnak: Arra születtünk, hogy a
Föld sebeit begyógyítsuk... A hit cselekedetek nélkül holt...
Lélek-várás az életmódváltozások tükrében... Örök zöldek...
Elõadás a Bokor fennállásának 50 éves jubileumára. Ezekbõl
lehetne akár Karaj, akár Érted vagyok cikk is.

33.) Folyamatban lévõ ügyek -- Felsorolásszerûen: Hírlevél
kiadása, elemgyûjtési akció, papírgyûjtési akció, faültetés 1000
iskolában, videokazetták szétküldése, helyi hulladékgazdálkodási
koncepció végrehajtása, Noé Klub ökoetikai vitakör, Zöld Pók
hálózat továbbszövögetése és nem utolsó sorban életmódunk
zöldítése.

Köszönetnyilvánítás: -- Köszönjük mindazoknak, akik ezeket
végezték, akik elküldték beszámolóikat, köszönjük azoknak, akik
leközlik, akik ezt a hosszúra nyúlt beszámolót végigolvasták, és
elõre azoknak, akik az idén segíteni fognak.

(Dõry István).