A BOKOR/Ökocsoport októberi összejövetele:

Hely: 1056 Budapest, Molnár u. 19. II. em. (mint mindig)
Idõpont: 1993. október 11. 17 órától 20 óráig (kis szünettel)
- változatlanul hétfõ -
Bevezetõ: Zsombok György - Hogyan adjuk elõ zöldségeinket

A szeptemberi találkozón Gyarmathy Pista debreceni beszámolóját
hallhattuk. Elmondta, mit értek el Debrecenben, ahol úgy
tûnik, igen jól megy a környezet ügye. Ehhez persze az
is kell, hogy olyan beépített ember legyen az önkormányzatnál,
mint Gyarmathy Pista.
A következõ híreket jegyezhettük fel Debrecenbõl:

- Gyarmathy Pista véletlenül került az önkormányzatba a rendszerváltás
körüli zûrzavarban. Ma is gyakorlatilag egyedül zöld a 63 képviselõ
között, de sok mindent meg tud tenni, ha teljes bedobással dolgozik,
és szinte mindenegyes levelet diktál a hivatali elõadóknak.

- A környezetvédelmi bizottság 11 fõs, köztük nincsenek pártviták.
Javaslataikat a képviselõtestület általában jóváhagyja.

- Elsõ feladat volt a koncepciókészítés. Itt igyekezett mindent
beleírni, ami csak egy várost környezetbaráttá tehet, és a lehetõ
legszélesebb hatáskört kijelölni a bizottság számára.

- Gyakorlatilag nem járulnak hozzá egyetlen fakivágáshoz sem.

- A rendszerváltás óta nem épült benzinkút Debrecenben. Most már
a legkorszerûbb gõzvisszaszívós kutakkal, hatástanulmánnyal próbálkoznak
közelíteni a naftás cégek, de még így is lepattannak, mert helyszíni
lakossági fórumot is elõírt a bizottság, és a lakók nem akarnak
benzinkutat a házuk közelében.

- Elõfordul, hogy a szigorúság miatt késõn hozzák be az ügyeket a
környezetvédelmi bizottsághoz véleményezésre, ezért Pista átjár
más osztályokra és idõnként belepillant a futó ügyek aktáiba, hogy
a környezetvédelmi témájúakat kiszûrje.

- A telkekre 60 % zöldfelületarány van elõírva az egész városban,
tehát 40 %-nál több nem lehet beépítve, de még leburkolva sem.

- A polgármesteri hivatal irodavezetõi nem dacolnak a környezet-
védelmi bizottsággal, de egy esetben a közgyûlés ellenük szavazott.
Az eset: Egy igen értékes parkterületen egy vállalkozó patikát
akart építeni: 40 mý patika + 200 mý szolgálati lakás. A bizottság
sok okon kifogásolta, de a közgyûlés mégis megszavazta az építkezést
és fakivágást. Ekkor Pista kényszerûségbõl elõvette a demagóg
retorikát, és megfordította a szavazók álláspontját. Sokszor a
köztársasági megbízott segített az ellentmondásos ügyek rendezésében.

- Nagyon korszerû szennyvíztisztítót építettek (mechanikai + biológiai),
lesz biogázhasznosítás is. Gond, hogy a jobb tisztító több iszapot
termel ki a szennyvízbõl, amit nehéz elhelyezni. Megakadályozták
a Tócó-patak lefedését, ami esélyt ad arra, hogy ha az esõvíz-
elvezetõ rendszer is kiépül, a Tócó ismét élõ víz legyen.

- Hulladék: Az AKSD osztrák-magyar kft-vel dombépítéses szemétlerakót
építettek. Többszörös szigetelés, csurgalékvíz-tisztítás, több lépcsõs
rekultiváció. Túl jó a telep, olcsóbban is meg lehetett volna úszni.

- Szelektív hulladékgyûjtési kísérlet: Az ABC-k bejáratánál TRENNLINE
típusú, magyar kisiparossal gyártatott gyûjtõk állnak: fémrácsos
doboz átlátszó(!!!) mûanyag zsákkal, méretezett bedobónyílással,
tájékoztató feliratokkal, rajzokkal. Teljesen tiszta a szelektált
anyag az átlátszó zsákok és a lakosság alapos tájékoztatása miatt!!
Az üveget az orosházi üveggyár átvette, a mûanyagot darálva
értékesítették. Az elsõ évben a boltok negyedénél 1.700.000 Ft-ba
került a kísérlet, a második év - minden ABC-nél - 4.000.000 Ft lesz.

- Veszélyeshulladék-gyûjtés: Hangszórós gyûjtõkocsi meghatározott
útvonalon körbejár a városrészekben. A lakosság megkapta a hulladéklistát
és a térképeket, dátumokat. Ezen kívül egy helyen bármikor is leadható
veszélyes hulladék. Fõként permetszer és autó-akkumulátor van sok az
embereknél, amit eddig raktározták.

- Lomtalanítás: egy kisiparos elvállalta - saját hasznára.

- Komposztgyûjtés: Nem volt sikeres, mert a komposztos konténer nagyon
hasonlít a normál szemetes konténerre.

- Köztisztaság: Bátran állítja Pista, hogy Debrecenben nincs szemetes
külváros. A titok: 150 közmunkást alkalmaznak jó szervezéssel,
folyamatosan. Néha már nehéz munkát találni nekik annyira kigyomlálnak
mindent.

- "Piackutatás": A városi piacokon folyamatosan ellenõrzik a permetszer-
maradványokat a zöldségféléken, gyümölcsökön. 50 %-nál kimutatható
a vegyszer, 10 %-nál határérték fölötti.

- Az újságok közlik a levegõszennyezettségi adatokat. Most szeretnének
beszerezni egy monitortáblát a folyamatos utcai kijelzéshez. Még
egy mérõpont kellene a szmogriadóterv alkalmazásához.

- Segítik az iskolák környezetvédelmi rendezvényeit (pl. Föld Napja,
Környezetvédelmi világnap, "Szennyes az àperencia" daljáték,
Világtakarítási Nap stb.) Van környezetnevelési oktatási koncepciójuk.

- Helyi jelentõségû területek védetté nyilvánítását két hónap alatt
bonyolítják le. Ez az egyik leghatékonyabb eszköz bármely önkormányzat
kezében. Mi is forduljunk az Önkormányzatunkhoz, hogy megvédjük a
nagy fákat, értékes élõhely-zugokat.

- Földgázos buszok, új villamosok. Akadozik a kerékpárutak felfestése.
Bejelentette, ha tovább tétlenkednek az útfestõ hatóságok, a lakosokkal
együtt fogja felfesteni a bicikliutakat.

- Ellenzik a Déli autópályát.

- Sikerült elintézni, hogy 4 hónapra eltûntek a cigarettareklámok
Debrecenbõl, és az egyik legveszélyesebb céget be sem engedték a
városba. Most újból megjelentek, és a táblákat kivették a környezet-
védelmi bizottság hatáskörébõl. Valamit ki kell találni - mondja.

- A sintértelepet átalakították állatmenhellyé. Eleinte sokan
nem értették, minek ez a felhajtás, most meg már a külföldi
vendégeknek is ezt mutogatják.

- Számadatok: Debrecen lakosainak száma 220 ezer.
Teljes költségvetés: 8 milliárd Ft.
Ebbõl környezetvédelem: 33 millió Ft.
Egyéb kapcsolódó programok: 80 millió szennyvíz biotisztító
120 millió szeméttelep
80 millió csatornaépítés
70 millió köztisztaság, parkfenntartás

Egyéb ötletek a szeptemberi találkozóról:
Zsombok Gyuri: Az egyetem könyvtárát folyamatosan ellátja a legfontosabb
környezetvédõ lapokkal. Tinálatok van könyvtár?
Botlik Bence: Az ökotáborban 40 személy fõzõ-, ivó- és fürdõvizét adta
az Ákos-forrás és a Bence-forrás: napi 300 litert. A csurgás sebessége
nem érte el egy rosszul elzárt csap teljesítményét, mégis ebbõl éltünk.
Ha tinálatok is napi 300 liter a vízfogyasztás (havi 10 köbméter), akkor
számold össze hányan vagytok. A harminc gyereket mindennap fürdettük
és lekullancsoztuk. A felnõttek néha a patakban fürödtek.
Az ökotábor negyven lakója naponta egy vödör hulladékot termelt.
A többit komposztáltuk, az éghetõ anyagokat bronzkori sparherdünkben
magas hõmérsékleten elégettük.
Unger Zsuzsa: A városmajoriak tiltakoznak az egyre újabb sportcsarnok-
építések ellen. Mindig csak a fák felé akarnak terjeszkedni.


A további hónapok tématerve:

10.11. 17 óra Zsombok György
Cím: Hogyan adjuk elõ zöldségeinket?
11.08. 17 óra Babos Tamás
Cím: Ökomódi - Környezet és egészség
12.06. 17 óra Farkas István
Cím: A szikh és zsidó vallás ökológiai vonásai
1994.01.10. 17 óra György Lajos (itt 5 hét a távolság)
Cím: Éretlen és érett rendszerek
a természetben és a társadalomban
02.07. 17 óra Victor András
Cím: A Zöld Szív ifjúsági természetvédõ mozgalom
03.07. 17 óra Szõke Ildikó
Cím: Környezetvédelem az óvodában
04.11. 17 óra Kéry Magdolna (itt is 5 hét Húsvét miatt)
Cím: Neveljük magunkat és gyermekekeinket
a környezetvédelemre
05.09. 17 óra Kaszap Márta
Cím: Jézusi ökofalu
06.06.? ? óra Garay András speciális program, látogatás... ?

Kérlek, ha lehet, ne egyedül gyere, hanem hozd magaddal legkedvesebb
környezetvédõ barátodat is.

Akik a Bokor egyes régióiban a legaktívabban képviselik a környezet
ügyét, kérjük, hogy akár megválasztásuk elõtt is jelentkezzenek
(Dõry Istvánnál, 2000 Szentendre, Mandula u. 7-9/4; 06-26-313-823),
ill. jöjjenek el az Ökocsoport találkozóira.

.
Javított címlista: