"A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön"

Ez volt a mottója Szõke Ildikó "Környezetvédelem az óvodában" címû elõadásának, ami a márciusi Ökocsoport-találkozó központi témája volt. Ennek valóságos adaptálásához igazi életmód- és szemléletváltásra van szükségünk. Talán mint az irokéz törzsfõnök, aki úgy hozza döntéseit, hogy figyelembe veszi az elkövetkezõ hét nemzedék érdekeit is. Ehhez persze megfelelõ ismeretekre van szükség. "Az emberek környezetvédelmi analfabétizmus miatt rombolják a környezetet." És ha ez valamennyire is így van, akkor fontos feladat a gyermekek `zöld-érzékének' fejlesztése, mind érzelmi, mind ismereti alapon. "A gyerekeknek nagyobb szükségük van példaképekre, mint bírálatra." Ildikó beszámolt élményeirõl és tapasztalatairól, amit óvodai munkássága során átélt és szerzett. A gyermekek mindenkinél fogékonyabbak a környezetvédelem példáira; és, meg kell mondani, talán következetesebbek is... Ildikó gyakran kapott visszajelzéseket szülõktõl, hogy gyermekeik otthon `zöld-magvetõ' státuszba léptek elõ. Fontos, hogy nyújtsunk alternatívákat a (rossz értelemben vett) szokásos megoldások helyett. A leghatásosabbnak mutatkozó törekvések a gyermek alkotókedvére alapozhatók: a játékkészítés öröme, a fogyasztás mellett az alkotás utáni vágy valóban mozgatórugó a gyermek viselkedésében. Nagyon sok ilyen kreatív megoldásról számolt be Ildikó: nyaklánc, karkötõ készítése különféle magokból, agyaggyöngy formázása és festése, origami (hajtogatós játék). A leghétköznapibb dolgokat is fel lehet használni: csalántea készítése sokkal nagyobb élmény a gyermekek számára mint a reklámokból elölrõl-hátulról ismert üdítõitalok fogyasztása (ebbe beleértendõ a csalánszedés nem kevésbé izgalmas programja). A tojáskészítésnek szintén vannak a mesterséges színezésnél eredetibb változatai (a következõ eljárás különösen sikerrel járt: a nyers tojásra levelet illesztve egy elnyûtt nylon-harisnyába (újrahasznosítás!) kell burkolni (újrahasznosítás!), majd sûrû hagymalevél fõzetben megfõzni Ä a levél alakja fehér marad, míg a tojás többi része sötét színû lesz). Különbözõ relaxációs és asszociációs feladatok során is lehet fejleszteni a zöld-érzéket, a természethez fûzõ érzelmi kapcsolatokat. A gyermeki kíváncsiság szintén terelhetõ jó irányba: "Kérdezd csak meg nagymamát, hogy az õ idejükben hogyan szállították a tejet!". A `vita'-körben ki-ki beszámolt saját hétköznapi nagy kis-tetteirõl, törekvéseirõl.

A következõ találkozó április 11-én lesz (17 órától 20 óráig, a 1056 Bp. Molnár u. 19. II. em. kistanácsteremben Ä itt 5 hét a távolság!). Kéry Magdolna fog elõadást tartani "Neveljük magunkat és gyermekeinket a környezetvédelemre" címmel.