A február 12-i ökocsoporton nagy érdeklõdéssel hallgattuk Simonyi Kaci rendhagyó beszámolóját 7 hetes amerikai útjáról. Bár Amerika a szabadság, béke, egyéni boldogság országaként ismeretes, bár csodálatos a Természet, sok a hely, hatalmas birtokokon saját fából épített házakban laknak emberek, bár minden kényelmes és pazarló, az emberek tudva vagy tudatlanul a rendszerüknek és életmódjuknak a foglyai. Csak autóval járhatnak, mûlekváros mûkenyeret esznek, mûkandallóban mûfa világít. Elhiszik a katonai propagandát, a multik és a kormány PR-fogásait.

A mennonitáknál sincs ez másképp, bár õk teljesen erõszakmentesek és van egy kicsi águk, amely a technika kérdésben is konzervatív hagyományokat õriz, mint a hutteriek. Éppen akkor volt a mennoniták éves vezetõségi találkozója, ahol nagysza-bású karitatív programokat tárgyaltak meg. Van egy újrahasznosító központjuk, ahol a tágabb környékrõl gyûjtik be a használt ruhákat, cipõket, eszközöket és juttatják a szegény országokba. A Tízezer Falu mozgalom igazságos kereskedelmet próbál megvalósítani, pályázaton választják ki, zsûrizik a Harmadik Világ falvaiban gyártott naivista termékeket, bioterményeket, és ezeket olyan áron terjesztik az államokban, hogy a termelõ is jól járjon... (de azért meg ne gazdagodjék, mert akkor viszont õk zsûriznék az amerikai középosztály kis kézimunkáit, és kegyesen megvásárolnák az igazságos kereskedelem jegyében.)

Hallhattuk, hogy Kanada hasonlít legjobban Európára, és folyamatosan küzd az amerikai befolyás csökkentéséért. A be-vándorlókat hagyják csoportokba rendezõdni, nem akarják mindenáron asszimilálni, mint az USA-ban. Ha európaiságunkat meg akarjuk õrizni, óvnunk kell a tömegközlekedést, a kisebb távolságokat, a kisebb farmokat, európai méretû házakat.

A Bruderhofban is jártak Kaciék 9 év után. A Bruderhof közben elkülönült a hutteriektõl, ami részben jót is tett nekik. Megszabadultak sok álarchaikus hagyománytól, és jobban koncentrálnak a lényegi teendõkre. Karitatív tevékenységgel, de-monstrációkkal, társadalmi fellépéssel is foglalkoznak.

Kéry Magdi - Dõry Pista