Az Ökocsoporton Victor András érdekes elõadását hallgattuk meg a természet-ellenes szavainkról: pl. a Kilimandzsáró meghódítása, a természet erõinek igába fogása, tájrendezése, folyók szabályozása, állatok idomítása stb. Jó hangulatú beszélgetés során magunk is gyûj-töttünk ilyen nyelvi torzszülötteket, melyekben mindig a természet a rossz, amit le kell gyõzni: pl. a kegyetlen folyó, denevér invázió, parlagfûirtás, erdõrendezés, kultúrtáj, indikátor faj. Ez utóbbi olyan faj, melyet szinte csak arra "tartunk", hogy a kihalásával megmu-tassa, mi következünk.

Következõ találkozónkon, november 8-án Kéry Magdi ismertet meg minket a "Bezöldült lelkiismerettel" (Dõry István)