A Bokor/ökocsoport megtartotta e tanév utolsó találkozóját,
melyen több mint húszan vettek részt.

Dõry Pista tartott vitaindító elõadást az erkölcs és a fejlõdés
összefüggéseirõl illetve össze nem függéseirõl. Megvizsgálta
gondolatban, hogy a technika, tudomány, gazdaság, társadalom, a
méretek, a kereskedelem és reklám, valamint a számítástechnika és
ezek vírusainak fejlõdése a látványos, színes külsõ hatás ellenére
hozott-e lényeges változást az emberiség életében. A mérce: ma nagyobb-e
az emberiség esélye a további létezésre, mint valaha? S a válasz?

Alkalmazkodó képességünk van próbára téve, amikor saját "vívmányainkhoz"
alkalmazkodunk. Egy-egy probléma megoldása során újabbak keletkeznek,
és közben a valódi cél - az emberiség boldogulása - elveszettnek tûnik.

Megállapította, hogy fejlõdés csak erkölccsel együtt értelmezhetõ, és
csak akkor nevezhetjük fejlõdésnek, ha a fejlõdéssel együtt
struktúrálódik az erkölcsi látásunk is. Például hány másodperc alatt
tudjuk eldönteni, hogy abban a szép, új világban lesz-e katona,
cigarettacsikk, almalekvár, céllövölde, autóriasztó, lábszag vagy
hónaljszpré.

S ha már okosak és fürge gondolkodásúak lettünk, csak információink
vannak vagy döntéseink is? Csak a tudatunkban vannak-e döntések,
vagy az akaratunkban is? Csak az akaratunkban léteznek a döntések,
vagy minden pillanatunk cselekedeteiben is?

Végül szokásos gondolkodtatónak (mint ahogy egy jó tanárhoz illik)
néhány házi feladatnak való kérdést is kaptunk:

- értékeld ki tíz, magadra jellemzõ cselekvésedet,
- mikor akarod végleg abbahagyni az autózás benzingõzös
nemességét, s térsz át a jobbágyi gyalogszerre, vagy forgolódsz
biciklid nyergében huszárosan?
- mikor, hogyan szegülsz szembe a reklámokkal,
- egyéb jelentõs változások életedben.

A vita részben, amely inkább szelíd párbeszéd volt a legkülönbözõbb
témák kerültek elõ. Ezekbõl csak néhány:

- a zöldségboltosok ökonevelése,
- a városi ember kilátástalan menekülési kísérletei,
- a kényszerekkel meg kell tanulni együtt élni, ha már nem
tudunk segíteni rajtuk,
- a ceruzaelemek újratöltése napelemes töltõvel,
- a zöld-infóhálózatok helyzete,
- a dislexia és az autózás szoros összefüggése,
- a szellemi környezetszennyezés a gyermekek körében a TV által
kikapcsolt fantázia következtében,
- a KTM és a Bokor/ökocsoport munkahatékonyságának
összehasonlítása,
- a bio és az öko problematika ellentmondásai.

Végül szünet után az idényben elvégzett munka értékelésére került sor
és a jelenlévõk ökoajándékokat kaptak: anti-atom szórólapot,
anti-reklámanyagot, paradicsompalántát és GAIA Sajtószemle
floppy-adatbázisát.

1993. május 18. farkas