A Bokor/Ökocsoportot idén is meglátogatta a Mikulás. Hozott nekünk
piros almát, mogyorót, meg egy szép karácsonyi elõadást Karsai
Eszter tolmácsolásában. Az elõadás az adventi elõkészületet
közelítette meg két irányból:

(1) A környezetvédõk adventje semmiben sem hasonlít a szokásos
Karácsony elõtti felforduláshoz és vásárlási lázhoz:
- inkább szemlélõdés, mint felpörgött aktivitás
- inkább belülrõl fakadó, spontán ajándékozás, mint a görcsök,
gondok, függés és tipródás az érdekek, szokások és a pénz körül.
- inkább a szegények ünnepe a Karácsony, mint a gazdagság
látszatának mindenáron való hajszolása

(2) Advent eszkatologikus Jézus-várást is jelent:
Kinek milyen az eszkatológiája, olyan az etikája:
- Aki a Jelenések könyvének vízióit eszkatológikus menetrendként
fogja fel, elzárkózik a konkrét cselekvéstõl, hiszen úgyis
mindegy. Nem lehet környezetvédelmet csinálni abban a tudatban,
hogy úgyis meg van írva, miként fognak kipusztulni az állatok
a földrõl és a tengerekbõl.
- Az eszkatológiát lehet prófétai figyelmeztetésként is olvasni:
mindezt a bajt idézzük magunkra, ha továbbra is a bûn útján járunk
(pl. a környezetrombolás és pazarlás útján)
- Az eszkatológia harmadik távlata: Jézus azért jön vissza,
hogy helyreállítson és gyógyítson. A Föld helyreállításában mi
is érintve vagyunk.

A hozzászólók közül sokan gyermekkori karácsonyaik egyszerûségét
idézték fel, mások arról is szóltak miként tudják ma is megõrizni
ezt az egyszerûséget, tisztaságot. Hangosan gondolkodtunk
arról is hogy, minek kivágni a fenyõfákat. A legtöbben
a fák pártján álltak, és valamilyen módon meg is oldották
a fakivágás nélküli karácsonyozást. Szerencsére nem alakult ki
megosztottság közöttünk emiatt. Az eszkatológiai vonatkozásokat
csak kevesen érintették, pedig Karsai Eszter hármas felosztása
igen figyelemre méltó.

December 6-án a Bokor/Ökocsoport karöltve a Levegõ Munkacsoporttal
ELTE Klubbal, HUMUSZ-szal sajtótájékoztatóra hívta a sajtó és
a tömegkommunikáció képviselõit. A Magyar Rádió és 6 újság
munkatársa találkozott tucatnyi környezetvédõvel a Városvédõk
klubjában. Együttes erõvel lehúztuk a vizeslepedõt a reklámokról,
a karácsonyi fogyasztósdiról és a melléktermékként keletkezõ
rengeteg hulladékról. Ha valaki hallott, olvasott ennek a
sajtótájékoztatónak valamilyen visszahangjáról, kérjük jelezze.

A Bokor/Ökocsoport következõ vendége Czakó Gábor, a fogyasztói
társadalomról fog beszélni. Mostanában megjelent nagysikerû
könyvei (pl. Mi a helyzet?) alapján, remek beszélgetésnek
ígérkezik. Idõpont: 1996. január 8. hétfõ 17 óra. Hely:
1056 Budapest, Molnár u. 19. II. em.