A Bokor/Ökocsoport következõ találkozója 1992. november 16-án,
hétfõn lesz a szokott helyen (1056 Bp. Molnár u. 19.).

A legutóbbi találkozón a következõ elhatározásokban állapodtunk
meg közös erõvel:

1.) Zöld elõadókörút szervezése. Ezt a javaslatot Gyusza
fogalmazta meg, és sokak tetszését elnyerte. Gyakorlati
szempontból azonban megjegyzendõ, hogy nem történt megállapodás
arról, hogy ki fogja az egészet szervezni; ki, hol, mikor, kinek
és mit fog mondani a sok lehetséges zöld-pasztorációs téma
közül. Sokan képviselték azt a nézetet, hogy kisebb fórumokra
van szükség (legalábbis a kellõ gyakorlat megszerzése
érdekében): pl. elõadások tartása egymás iskoláiban, saját
közösségeinkben, cikkek írása stb. Az is elõfeltétel, hogy a
saját életünk, és bizonyos mértékig a Bokor életformája is
ökologikusabb legyen, különben nagyon kellemetlen
keresztkérdésekre számíthatunk az elõadásokon.

2.) Háztartási energiamérleg készítése. Ez annyit jelent, hogy
minden hónap elsején (rövid hónap 1-én reggel, hosszú hónap 1-én
este) leolvassuk az összes elérhetõ fogyasztásmérõnket (víz,
melegvíz, villany, éjszakai áram, fûtés, gáz, és autósok
esetében a kilométeróra állása. Az autósokat kérjük, hogy a
tankoláskor is olvassák le a kilométerórát, és számítsák ki az
átlagfogyasztást is). Az adatokat gondosan följegyezzük,
egységes rendszerbe átszámítjuk, és egymással megvitatjuk. Kellõ
információ birtokában, megkezdjük fogyasztásunk csökkentését, és
az 50 %-os szintet célozzuk meg. Bizony ez nagy elhatározás, és
komoly feladat. A fogyasztás csökkentésre rengeteg okos ötletet
találhatunk a Zöldköznapi kalauzban, mely kapható a FÖK-nél
(1035 Bp. Miklós tér 1. 16-86-229) valamint Márczi Imrénél
(1012 Bp. Márvány u. 14.). Ezt az akciót egyébként azért
találtuk fontosnak, mert a teljes fogyasztásunk és szennyezésünk
1/3 része a primer háztartási energiafogyasztásban valósul meg,
mely jól mérhetõ és tervszerûen csökkenthetõ. A másik két 1/3
rész a szintén magunk számára megvásárolt ipari és élelmiszer
termékekben ölt testet. Ezek mennyisége, fajtája és szennyezése
nehezebben mérhetõ, egységesíthetõ, de keresztény élemóddal
szintén csökkenthetõ. Ha az elhatározásunk beválik és eredményeket
hoz, a Bokor egésze számára is javasolni fogjuk.

3.) Ki-ki a maga körülményei között törekszik a szelektív
hulladékgyûjtés megvalósítására a háztartásában. A pestiek,
Pest környékiek számára minimumnak tekinthetjük a veszélyes
hulladékok elkülönítését (elemek, festékdobozok, vegyszerek,
gyógyszerek, fénycsövek, izzók), mivel ezeket a Föld napján
az önkormányzat átveszi, és valóban az aszódi végsõ tárolóba
juttatja. A papír, komposzt, fém stb. szelektív gyûjtését
egyéni lehetõségeink és lelkiismeretümk szerint szintén
megkezdjük.

4.) Demeczky Jenõ ajánlás szerint fakultatíve jelentõsen
csökkentjük az egyéni húsfogyasztásunkat. Ennek részletes
indoklás megtalálható az Érted vagyok 1992. októberi (III/5)
számában.

Mindenkit szeretettel várunk a novemberi találkozóra, különösen
azokat, akik amikor feltettem a kérdést, hogy eljönnek-e
november 16-án, hétfõn, igent válaszoltak (25 fõ). Ez ebben
a körben ígéretet és munkát jelent.