Környezetvédõ-(KV)-tanácsok:

- A reklámról: tudjuk, hogy hazudnak, tudjuk, hogy kísértenek, tudjuk, hogy a
pénzünkbõl és a pénzünk kicsalására készülnek, de mégis akarva-akaratlan
hatnak ránk. A felesleges és ártalmas fogyasztás irányába csábítanak,
terelnek bennünket is. Kerüljük el, ahogy csak lehet!

- A fogyasztásról: A Föld véges - ha ma fogyasztók vagyunk, még az életünkben
elfogyasztókká fogunk válni. Kerüljük el a fogyasztást! Váljunk öntudatos
részeivé a Föld szakadatlan termelõ/bontó köreinek! Ha fogyasztás helyett
takarékosan és igazságosan részesedünk a Föld megújuló javaiból, attól még
nem fogunk embertelen szükséget szenvedni.

- A kamatról: A kamat folytonos - és ezért hosszútávon tarthatatlan -
növekedést gerjeszt, s ezenkívül igazságtalanságot, inflációt is okoz.
Kerüljük el a bankokat! Ha mégis kamathoz jutunk, legalább az igazságosság
kedvéért oda juttassuk vissza, ahonnan többnyire származik, t.i. a
Harmadik Világba.

- A bevásárló központokról: Bármilyen elõnyösnek tûnjenek is, kerüljük
õket! Az autó lehetõsége és az ügyesen kitalált árak ésszerûtlen
bevásárlótúrákra csábítanak. A nemzetközi üzletláncok tönkreteszik
a kisboltokat. Inkább az árut kell tonnánként szállítani, mint az autós
vásárlót környezetszennyezõ módon utaztatni. Ha mindenki a város
határában szerzi be az élelmiszereket, hogy fog tudni megélni az autótlan,
nyugdíjas özvegy néni.

- A fenntartható életmódról: De hát hogyan élhetünk így, Uram? Jézustól
hiába kérdeznénk, mert � és kortársai egyszerûen így éltek. A Föld
állapotának mai gyors romlását az okozza, hogy pillanatnyilag kb.
háromszorosát fogyasztja az emberiség a fenntartható mennyiségnek.
Ha tehát a világfogyaszás harmadát igazságosan osztanánk el minden
Földlakó között, akkor éppen akkora mennyiségû tej, kenyér, zöldség,
gyümölcs, (hús), könyv, lakás, víz, (villany) jutna minden egyes
amerikaira, minden indiaira és nekünk is, amennyit ma Magyarországon
kb. 11-16.000 Ft-ból lehet megvenni havonta. Márpedig sok magyar
ember (ha kényszerûen is) és sok Bokor-tag önként így él. Arra kellene
ügyelni, hogy a szükségleteinket megújuló forrásokból elégítsük ki, és
felhalmozás helyett juttassunk másoknak a feleslegünkbõl.

- A csomagolásról: Ne vegyünk tetszetõs, de ésszerûtlen, eldobó
csomagolásokat! Használjunk évekig egy-egy szatyrot, és csak annyi
csomagolást vegyünk igénybe, hogy az élelmünk hazáig ép és tiszta maradjon.

d.i.