BOCS Homepage


Beszámoló a novemberi Öko Csoport találkozóról

1997 november 10-én Nádai Béla a Magyar Cserkész Szövetség környezetvédelmi vezetôje tartott elôadást. A falakat a Solymári-völgy növényritkaságait bemutató színes fényképeivel díszítette. Az asztalokon pedig rengeteg apró kincset mutatott be a sikló bôrtôl, a bagoly csüdig, a bagolyköpettôl a rókafogig, az égertobozkáktól az ásványokig. Megszólaltatta sajátkészítésû nád dudáját. Faragványokat és egy általuk rendbehozott kápolna terveit is bemutatta.
Elôadása elsô részében saját másfél évnyi cserkészmúltját és a cserkészet újjáalakulását ismertette. 89-ben egy a magyar cserkészet hagyományaira alapozó, komoly, egy kétes ideológiájú és egy komolytalan cserkész szervezet alakult egymással rivalizálva. Ô az elsô megalakításában vett részt. Egyrészt megszervezte a Solymár-völgyi cserkész körzetet három cserkészcsapattal, másrészt elvállalta országos szinten a cserkészet természet- és környezetvédelmi tevékenységének a megszervezését. A Magyar Cserkész Szövetségnek kb. húszezer tagja és ötszáz csapata van.
A természetvédelem kapcsán került kapcsolatba a hazai zöld mozgalmakkal. Elemezte a tevékenységüket és megállapította, hogy az elsôsorban szövegelésbôl áll. A programok kilencven százaléka "sóder" és csak a maradék tíz százalék valódi környezetvédelmi munka. Elhatározta, hogy ôk nem sóderolni, hanem dolgozni fognak. Elsô tevékenységük a "Clean up Australia" mintájára megszervezett magyarországi "Világtakarítási Nap" megszervezése volt, amit azóta is évrôl évre növekvô részvétel mellett végrehajtanak. A Pilisi Parkerdô területén minden hónapban végeznek természetvédelmi munkát. Erdôt telepítenek, vadvédelmi kerítést javítanak, turistautakat kezelnek, természeti értékeket mérnek fel és óvnak. Sok támadást szenvedtek el a fekete fenyô gyérítés néven elhíresült akciójuk miatt, pedig nagyon fontos és szakmailag kifogástalanul vezetett munkát végeztek a pilisi len élôhelyének védelme érdekében.
A természetvédelmi munkákban való aktív részvétel jutalmazására dolgozták ki a "katicás" rendszert, nemcsak a cserkészek, hanem minden iskolás számára. Háromszori aktív és igazolt részvételért valamilyen környezetvédelmi munkában kap a gyerek egy katicás matricát. Három matricáért, azaz kilenc részvételért kap egy katicás kitûzôt, három kitûzôért ezüst fokozatú, három ezüst fokozatúért aranyfokozatú kitûzôt kap. Évente mintegy húszezer katica "fogy".
A cserkész-táborokban és kirándulásokon természetismereti és természetvédelmi vetélkedôkkel gyarapítják a fiatalok tudását. Amelyik gyerek tíz fenyôfajt felismer, bôrszíjon nyakbaakasztható tobozt kap elismerésül, amelyik a cserkészligetben található mind a huszonkettôt felismeri és a latin nevüket is tudja oklevelet kap, amelyen "fenyôtudornak" nyilvánítják.
Béla-bá elôadásából okulva befejezem a "sódert", megyek dolgozni és mindenkinek jó munkát kívánok! (Geiszler János)