Érvénybe lépett a KRESZ legújabb módosítása. A teljes
rendelet a május 10-i Közlönyben, vagy például a
Népszabadság június 1-i éton mellékletében található.

A módosítás szerint - többek közt - a következõ változások
lépnek érvénybe a KRESZben:

40. szakasz (8) bekezdés:
"A járdán - részben vagy teljes terjedelemben - csak
akkor szabad megállni, ha
a) azt jelzõtábla vagy útburkolati jel megengedi,
b) a jármû a járda szélességének legfeljebb a felét
foglalja el,
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter
szabadon marad és
d) a jármû tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg."


59. szakasz (1) bekezdés:
"A rendõrhatóság - az üzemben tartó értesítése mellett és
költségére - elszállítással eltávolíthatja azt a jármûvet, amely
a)...
b)...a 40 szakasz (8) bekezdésének b), illetõleg c)
pontjában meghatározott megállási tilalom megszegésével,
illetõleg a rendelkezésekben meghatározott megállási
feltételek figyelmen kívül hagyásával szabálytalanul várakozik,
c)...
d)...
e) kerékpárúton várakozik.
A jármû elszállítására - a rendõrhatóság értesítése mellett
- a közlekedési hatóság, illetõleg az út kezelõje is jogosult."

Nem írtam ki az egész elszállíthatóságról szóló szakaszt,
csak a járdával kapcsolatos részeket.

Ezek alapján lehet a területileg illetékes rendõrhatóságot
és önkormányzatot piszkálgatni. Rajta!

Farkas István Tamás
Alba Kör