Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
Morális kötelesség vagy önérdek?


A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) támogatásával a BOCS Alapítvány egy, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködést (International Development Cooperation) átfogóan bemutató tanulmányt készített el, melyet sokszínű, a kor követelményeinek megfelelő kiegészítő paletta (háttéranyag adatbázist tartalmazó CD, weboldal, film) támogat. A tanulmány egy olyan területen vezeti végig az érdeklődő, illetve szakmai közönségét, amely különösen aktuális ma Magyarországon, hiszen az EU tagsággal kötelező lett az 1996-os OECD tagságunk óta ránk is vonatkozó ENSZ ajánlás, hogy a GDP 7 ezrelékét Magyarország is a fejlődő országok segítésére fordítsa.

A tanulmány döntő része az NCA támogatás keretében lefolytatott helyszíni kutatás eredménye. A kutatás helyszínei Svédország, Litvánia és Norvégia voltak. A két skandináv ország, a terület éllovasaiként rengeteg hasznosítható tapasztalatot gyűjtött össze több évtizedre visszanyúló fejlesztési tevékenysége során. A kutatás ezeknek a tapasztalatoknak a vizsgálatára, a modellek sikerfaktorainak feltárására irányult. A két skandináv modell alapvető eltérése, hogy Svédország EU tagállam, míg Norvégia teljesen önálló a fejlesztési politikáját tekintve. Ez is indokolta párhuzamos kutatásukat. A litván struktúra a magyarhoz hasonlóan még csak most épül ki, vizsgálata azonban így is érdekes különbségekre derített fényt. A két struktúra illetve a támogató szakpolitikák ugyanis már a kezdetektől különböző modelleket követnek. Litvániára azért is esett a választás, mert Svédország fejlesztési tevékenységéhez (a kutatás fő tárgyához) fűződő kapcsolatai másfél évtizedre tekintenek vissza, vizsgálatával a svéd fejlesztési munkába is betekintést nyertünk. A kutatás forrásgyűjtése során a vizsgált területek között Kanada, Dánia és Finnország is szerepelt.

Tanulmány:
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
Morális Kötelesség vagy önérdek?
A tanulmány letöltése (MS Word 2,93 Mb).

Tartalomjegyzék

Köszönetnyilvánítás
Rövidítések
Vezetői összefoglaló
Bevezetés

1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
1.1 Morális kötelesség vagy önérdek?

2 Mi a fejlesztés?
2.1 Prioritás területek, a segítség formái és csatornái
2.2 Célok

3 Szükség van a fejlesztési együttműködésre?
3.1 A Hivatalos Fejlesztési Segítség (ODA) korlátai és kritikái

4 Donorok és Partnerek
Donor országok és csoportok
Fogadó (vagy Partner) országok és régiók
4.1 Multilaterális szervezetek

5 A Triád és a fejlesztés
5.1 Japán
5.2 USA
Milyen magasak a kereskedelmi korlátok a Triád tagjainál?
5.3 Európai Unió
Az EU Fejlesztési Segítségének alapelvei
Jelen teljesítmény
Miért szükséges a Közösségi szint?
Magyarország az EU-ban
5.4 Hivatalos Fejlesztési Segítés (ODA) számokban
Előrevetítés

6 A Millenniumi Fejlesztési Célok (MDGs)
6.1 Hogy állunk? Újabb teljesítetlen ígéret?
6.2 Megvalósíthatók az MDG-k?
7 Fenntartható Fejlődés
7.1 A növekedés határai

Összefoglaló gondolatok

Ábrák jegyzéke
Táblázatok jegyzéke
Irodalomjegyzék
Függelék
Millenniumi Fejlesztési Célok, Célkitűzések és Indikátorok (MDGs)
Definíciók
Az EU együttműködésébe bevont ACP országok bővülése

Tanulmány:
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
Struktúra Svédországban, Litvániában és Norvégiában
A tanulmány letöltése (MS Word 2,2 Mb).

Tartalomjegyzék

Köszönetnyilvánítás
Rövidítések
Vezetői összefoglaló
Bevezetés

1 Svédország
Történelmi háttér
Gazdasági áttekintés

2 A nemzetközi fejlesztési együttműködés struktúrája Svédországban
2.1 Kormányzati politika
Célkitűzés
A kormányzati beadvány rövid bemutatása
Politika területek a globális fejlődés elősegítése érdekében
Küzdelem a szegénység ellen
Svédország egy erősebb globális összefogás fontosságát hangsúlyozza
A fejlesztési együttműködés hatékonyságának növelése
2.2 SIDA
Perspectives on Poverty
SIDA at Work
Forum Syd - Szervezetek együttműködése a globális igazságosságért
2.3 Kommunikáció, lakossági támogatás: a fejlesztés kulcsterületei
2.4 A Svéd segítség teljesítménye

3 Svédország együttműködése a balti államokkal
3.1 A litván struktúra
Áttekintés
Közvélemény
Fejlesztési együttműködési politika
Folyó projektek Litvániában
Összefoglalás

4 Fejlesztési Együttműködés Norvégiában
4.1 Prioritás területek
Példa - norvég és svéd támogatás Malawinak
4.2 NORAD
A program ciklus és a felelősség megosztása
Delegált együttműködés a NORAD gyakorlatában
Adatok

Összefoglaló gondolatok

Irodalomjegyzék
Függelék

A projektet támogatta a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) és a BOCS Alapítvány.
English Kezdőlap Tanulmány a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködésről Forrásanyagok Kapcsolatok Animációk