Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

Ha csak az átlag értékeket nézzük a világ egészségességéről és jólétéről, melyek egyaránt folyamatosan nőttek az elmúlt században, arra a helytelen következtetésre juthatunk, hogy a világ egy fenntartható ösvényen halad, s hogy ezen a bolygón az életkörülmények egyre csak javulnak mindenki számára.

A valóságban azonban a XX. század kiábrándító folyamatai egy nem fenntartható, egyenlőtlen világ felé mutatnak, melyben milliárdok szenvednek embertelen életkörülmények között. Az elmúlt 100 évben az emberiség szociális, gazdasági és környezeti problémái csak mélyültek és sokasodtak.

A bolygó népessége robbanásszerűen növekszik, az ezt ábrázoló grafikon majdnem függőlegesbe váltott a XX. században. A társadalmak közötti és a társadalmakon belüli egyenlőtlenségek soha nem látott méreteket értek el. A világ lakosságának leggazdagabb 20 százaléka rendelkezik az összjövedelem 85 százalékával, míg a legszegényebb ötödnek csak 1,2 százalék jut. A világon élő szegények fele gyermek. Életüket alultápláltan, megelőzhető vagy gyógyítható betegségeknek kitéve kezdik, sokszor alapfokú oktatáshoz sem jutva. Röviden, ők esélyt sem kapnak egy sikeres életre, a szegénységből való kiemelkedésre.

Ebben a globalizált világban a problémák is átlépik az országok és a kontinensek határait. Ezen problémák okai és hatásai is csak egy nemzetközi együttműködés keretei között kezelhetők hatékonyan.

A fejlődő országokban megjelenő konfliktusok, betegségek, migráció, szennyezés és egyéb problémák szoros kapcsolatban állnak a népesség óriási hányadát érintő szegénységgel és a túlnépesedéssel ezeken a területeken.

A népesség növekedéséért a többdimenziós szegénység a felelős. Hogy a Földet visszavezessük egy fenntartható pályára, a népességet stabilizálni kell, a szegénységet meg kell szüntetni s a fejlett országok életmódjában is a fogyasztás és szennyezés fenntartható mértékéhez kell visszatalálni.

A Fejlesztés feladata képessé tenni és bátorítani az embereket fenntartható életmód folytatására a donor és partner országokban egyaránt. Azt kell világossá tennie mindenki számára, hogy az emberiség egy nem fenntartható irányt követ, melyet meg kell változtatni a globális problémák csökkentése és megszüntetése érdekében.

A Nemzetközi Együttműködés a Fenntartható Fejlődés érdekében nemcsak morális kötelessége, de erős önérdeke is a világ minden országának.
A projektet támogatta a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) és a BOCS Alapítvány.
English Kezdőlap Tanulmány a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködésről Forrásanyagok Kapcsolatok Animációk