MILLENIUM FEJLESZTÉSI CÉLOK, CÉLPONTOK ÉS INDIKÁTOROK

 

 

Célok és célpontok

Indikátorok

1. végcél: Véget vetni a súlyos szegénységnek és éhínségnek.

 

1.célpont: 1990 és 2015 között felére csökkentik a napi egy dollárnál kevesebből élők arányát

 

1. A napi 1 dollár vásárlóerő paritás (PPP) alatt élő populáció aránya.

2. Szegény-gazdag különbség arány.

3. A legszegényebb egyötöd részesedése a nemzeti fogyasztásból.

 

2. célpont: 1990 és 2015 között az éhínségtől szenvedők arányát felére csökkentik.

4. Az alultáplált gyerekek gyakorisága az öt éves kor alattiak között.

5. A minimum szükséges kalóriánál kevesebbet fogyasztó lakosság aránya.

 

2. végcél: Megvalósítani a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatást.

 

3. célpont: 2015-ig biztosítani, hogy a világ minden részén minden fiú és lány befejezze az általános iskolát

6. Nettó beiratkozási arány az alapfokú oktatásba.

7. Az 1. osztályt elkezdő és az 5. osztályt befejező tanulók aránya.

8. Az írni-olvasni tudók aránya a 15-24 évesek között.

3.végcél: Előmozdítani a nemek közti egyenlőséget és segíteni a nők felemelkedését.

 

4. célpont: Kiküszöbölni a nemek közti beiskolázási különbségeket az alap- és középfokú oktatásban lehetőleg 2005-ig, minden szinten pedig 2015-ig.

9. A lányok aránya a fiúkhoz képest az alap-, közép-, és felsőfokú oktatásban.

10. Az írni-olvasni tudó nők aránya a férfiakhoz képest a 15-24 éves korosztályban.

11. A nők részesedése a fizetett állásokból a mezőgazdasági szektoron kívül.

12. A nők által betöltött mandátumok aránya a nemzeti parlamentben.

4. végcél: Csökkenteni a gyermekhalandóságot.

 

5. célpont: 1990 és 2015 között kétharmadával csökkenteni az öt éves kor alatti gyemekhalandóság arányát.

13. Az öt éves kor alatti halálozási arány.

14. Az újszülött halálozási arány.

15. A kanyaró ellen beoltott 1 éves csecsemők aránya.

5. végcél: Javítani az anyai egészségügyet.

 

6. célpont: 1990 és 2015 között kétharmadával csökkenteni a gyermekágyi halandóság arányát.

16. A gyermekágyi halálozás aránya.

17. A születések és a képzett egészségügyi személyzet létszámának aránya.

A 2007-ben az ENSZ Közgyulés által hozzátett ún. MDG5b célpont:

2015-re mindenki számára elérhetoek legyenek a reproduktív egészségügyi szolgáltatások!

5.3 A lakosság mekkora része használ fogamzásgátlókat.

5.4 Hány serdülo lány szül.

5.5 Terhesgondozásra járók aránya (legalább 1 ill. legalább 4 alkalom).

5.6 Hány embernek nincs lehetosége a családtervezésre.

6. végcél: Küzdeni a HIV/AIDS, a malária és más betegségek ellen.

 

7. célpont: 2015-ig megállítani és elkezdeni visszafordítani a HIV/AIDS terjedését.

 

18. A HIV fertőzés gyakorisága a 15-24 éves várandós anyák között.

19. A fogamzásgátlás gyakorisági arányához képest az óvszerhasználat aránya.

20. A HIV/AIDS miatt elárvult gyermekek száma.

 

8. célpont: 2015-ig megállítani és elkezdeni visszafordítani a malária és más súlyos betegségek terjedését.

21. A malária gyakorisági és halálozási arányai.

22. A hatékony megelőzési és kezelési intézkedésekben részesülő lakosság aránya a malária sújtotta területeken.

23. A tuberkolózis gyakorisági és halálozási arányai.

24. Közvetlen megfigyelésű kezelés gyorstanfolyam során észlelt és kezelt tuberkolózis esetek aránya.

7. végcél: Biztosítani a környezeti fenntarthatóságot.

 

9. célpont: Beépíteni a fenntartható fejlődés elveit a nemzeti politikákba és programokba, visszafordítani a környezeti erőforrások csökkenését.

 

25. Erdővel borított területek aránya.

26. A földfelszín biológiai sokféleségének megőrzése érdekében védelem alá helyezett területek aránya.

27. Energiahasználat (1 dollár bruttó hazai össztermék létrehozásához szükséges olaj kg egyenérték) (PPP)

28. Széndioxid kibocsátás és ózon-paizs pusztító klorofluorkarbon (CFC) felhasználás.

29. A szilárd tüzelőanyagot használó népesség aránya.

 

10. célpont: 2015-ig felére csökkenteni azoknak az arányát, akik tartósan nem jutnak egészséges ivóvízhez.

 

30. Falusi és városi népesség aránya, akiknek fenntartható hozzáférése van egy feljavított vízkészlethez.

31. A fejlett egészségügyhöz hozzáférő városi népesség aránya.

 

11.célpont: 2020-ra jelentősen javítani legalább 100 millió nyomornegyedben élő ember életkörülményeit.

32. Biztonságos (tulajdon vagy bérelt) birtokkal rendelkező háztartások aránya.

8. végcél: Globális partnerség kiépítése a fejlesztés érdekében.

 

12. célpont: Továbbfejleszteni a szabályozott, kiszámítható és megkülönböztetés-mentes nyílt kereskedelmi és pénzügyi rendszert. Ez magában foglalja a jó kormányzáshoz, a fejlődéshez és a szegénység csökkentéséhez való elkötelezettséget mind nemzeti, mind nemzetközi szinten.

 

Az alábbi listában található mutatók egy részét külön monitorozzák a Legkevésbé Fejlett Országokban (LDCs – Least Developed Countries), Afrikában, a tengerparttal nem rendelkező országokban és a kis sziget fejlődő országokban.

 

Hivatalos Fejlesztési Segítség (Official Development Assistance - ODA)

 

33. A nettó Hivatalos Fejlesztési Segítség teljes összegének és a legkevésbé fejlett országoknak jutó részének aránya az OECD/DAC (Organisation for Economic Development and Co-operation Development Aasistance Committee – Szervezet a gazdasági fejlődésért és együttműködésért Fejlődési Segítségnyújtási Elköteleződés) országokban a nemzeti összbevétel százalékában.

34. Az OECD/DAC országok teljes bilaterális, szektorhoz köthető ODA összegéből mekkora rész megy alapvető szociális szolgáltatásokra.

 

13. célpont: Foglalkozni a legkevésbé fejlett országok sajátos szükségleteivel. Ide tartozik ezen orszáok export jára vontkozó illeték- és kvótamentesség, a súlyosan eladósodott szegény országok adóssága mérséklésének a fokozása, a hivatalos kétoldaló adósság elengedése, és bőségesebb hivatalos fejlesztési segítségnyújtás azoknak az országoknak, amelyek elkötelezték magukat a szegényság csökkentése mellett.

 

35. Az OECD/DAC országok nyújtotta ODA nem-kötött összegének aránya.

36. A szárazföldi országok számára adott ODA összeg aránya a bruttó nemzeti összbevételhez.

37. A kis sziget fejlődő országok számára adott ODA összeg aránya a bruttó nemzeti összbevételhez.

 

Piac nyitás

 

38. A fejlett országokba a fejlődő országokból és a legkevésbé fejlett országokból érkező import (érték szerint és kivéve a fegyvereket) mekkora része vámmentes.

 

14. célpont: Foglalkoznak a tengerparttal nem rendelkező és a kis szigetek fejlődő államainak sajátos szükségleteivel.

 

39. A fejlődő országokból érkező mezőgazdasági termékekre, ruhára és textilárura a fejlett országok által kirótt átlagos tarifák.

40. Az OECD országokban a mezőgazdasági-támogatás becslés százalékos aránya a bruttó hazai össztermékhez képest.

41. Az ODA mekkora része megy kereskedelmi kapacitás kiépítésére.

 

15. célpont: Nemzeti és nemzetközi intézkedéseken keresztül átfogóan foglalkozni a fejlődő országok adósságproblémáival, hogy az adósságot hosszú távon elviselhetővé tegyék.

 

Adósság fenntarthatóság

 

42. Azon országok száma, amelyek elérték a HIPC (Heavily Indepted Poor Countries – Súlyosan Eladósodott Szegény Országok) döntési pontjukat és azoknak a száma, amelyek elérték a HIPC teljesítés pontjukat (halmozva).

43. HIPC kezdeményezés keretén belül megajánlott adósság-segély.

44. Adósság törlesztés a termékek és szolgáltatások exportjának százalékában.

 

16. célpont: A fejlődő országokkal együttműködve tisztességes és termékeny munkát teremteni a fiatalok számára.

 

Alacsony és közepes bevételű országok.

 

45. 15-24 év közöttiek munkanélküliségi rátája.

 

17. célpont: A gyógyszeripari vállalatokkal együttműködve elérhetővé tenni a megfizethető alapvető gyógyszereket a fejlődő országokban.

 

46. A lakosság mekkora része jut hozzá fenntarthatóan a megfizethető alapvető gyógyszerekhez.

 

18. célpont:A magánszektorral együttműködve hozzáférhetővé tenni az új technológiák – különösen az információs és kommunikációs technológiák – előnyeit.

 

47. 100 emberre jutó telefonvonalak és mobiltelefonelőfizetések száma.

48. 100 emberre jutó számítógépek száma, és száz emberből mennyi az internet felhasználó.