Nemzetközi aláírásgyűjtés

Kiáltvány a hadkötelezettség és a társadalmak militarizálása ellen

Az emberiesség szavára hallgatva
-  a háborús bűnöktől fenyegetett polgárok,
- különösen a nők és gyermekek érdekében,
- valamint a háborús készülődéstől és hadviseléstől szenvedő Földanyáért aggódva,
 
alulírottak felemeljük szavunkat a hadkötelezettség általános eltörléséért, mert hisszük, hogy ez jelentős és határozott lépés a teljes leszerelés felé.

Emlékezetünkben őrizzük XX. századi humanista elődeink mondanivalóját:

"Meggyőződésünk, hogy a nagylétszámú hivatásos tiszti kar irányítása alatt álló sorozott hadseregek súlyosan veszélyeztetik a békét. A hadkötelezettségnek szerves része az emberi egyéniség megalázása és a szabadságvágy kiirtása. A laktanyák világa, a katonai kiképzés, a vak engedelmeskedés a parancsoknak � bármilyen igazságtalanok és ostobák legyenek is azok � valamint az öldöklésre történő tudatos felkészítés aláássák az egyén, a demokrácia és az emberi élet iránti tiszteletet.

Megcsúfolja az emberi méltóságot, hogy az embereket életük feladására kényszerítsék, vagy rábírják arra, hogy szándékuk ellenére vagy az igazságos cselekvés bizonyossága nélkül halált osszanak. Az az állam, amely azt gondolja magáról, hogy jogában áll polgárait arra kényszeríteni, hogy háborúba induljanak, arra sem fog figyelmet fordítani, hogy békeidőben értéke legyen az emberi életnek és a boldogságnak. Ráadásul a kötelező katonai szolgálat segítségével az erőszak militarista szellemét éppen a legfogékonyabb korukban belecsepegtetik a teljes férfi népességbe. A kiképzés hatására a férfiak elkezdenek úgy gondolni a háborúra, mint ami elkerülhetetlen, sőt kívánatos." (1)

"A hadkötelezettség az egyén személyiségét aláveti a militarizmusnak. Ez a rabszolgaság egy formája. A népek megszokásból eltűrik a szolgaságot, ami a hadkötelezettség romboló hatásának újabb bizonyítéka. A katonai kiképzés a test és a lélek felkészítése az ölés mesterségére. A katonai kiképzés nevelés a háborúra, a háborús szellem folyamatos fenntartása. Megakadályozza a békevágy felébredését." (2)

Arra buzdítunk minden embert, hogy szabadítsa fel magát a katonai rendszer igája alól. Mahatma Gandhi és Martin Luther King szellemében alkalmazza az erőszakmentes ellenállás eszközeit: a katonai szolgálat megtagadása (sorkatonák és hivatásos katonák, háborúban és békeidőben), polgári engedetlenség, a katonai adó fizetésének megtagadása, a részvétel elutasítása a katonai kutatásban, a hadiiparban és a fegyverkereskedelemben.

Korunkban, melyet az elektronikus hadviselés és a média-manipuláció jellemez, nagy a felelősségünk, hogy időben, lelkiismeretünkre hallgatva cselekedjünk. Legfőbb ideje, hogy demilitarizáljuk gondolkodásmódunkat és társadalmainkat, hogy nyíltan beszéljünk a háború és minden háborús készülődés ellen.

Eljött a cselekvés ideje, eljött az ideje, hogy úgy alkossunk és éljünk, hogy megmentsük mások életét!
 

A kiáltvány a Nemzetközi Katonaságmegtagadó Találkozón született Törökországban, 1993-ban.

1 Anti-Conscription Manifesto  (Kiáltvány a hadkötelezettség ellen) 1925. Néhány név az aláírók közül: Henry Barbusse, Annie Beasant, Martin Buber, Edward Carpenter, Miguel de Unamuno, Georges Duhamel, Albert Einstein, August Forel, M.K. Gandhi, Kurt Hiller, Toyohiko Kagawa, George Lansbury, Paul Löbe, Arthur Ponsonby, Emanuel R dl, Leonhard Ragaz, Romain Rolland, Bertrand Russel, Rabindranath Tagore, Fritz von Unruh, H.G. Wells.

2 Against Conscription and the Military Training of Youth (Kiáltvány a hadkötelezettség és a fiatalok katonai nevelése ellen) 1930. Az aláírók többek között: Jane Addams, Paul Birukoff és Valentin Bulgakoff (Lev Tolsztoj titkárai), John Dewey, Albert Einstein, August Forel, Sigmund Freud, Arvid Jürnefelt, Toyohiko Kagawa, Selma Lagerlöff, Judah Leon Magnes, Thomas Mann, Ludwig Quidde, Emanuel R dl, Leonhard Ragaz, Henriette Roland Holst, Romain Rolland, Bertrand Russel, Upton Sinclair, Rabindranath Tagore, H.G. Wells, Stefan Zweig.
 

***********************

A sajtónak küldött háttérinfo, 2002.02.09. /Farkas Henrik/

A nemzetközi Gandhi Információs Központ a közelmúltban egy könyvet adott ki, amely közli a
"Kiáltvány a hadkötelezettség és a katonai rendszer ellen"
ezer aláírójának listáját. Az aláírásokat 1993 óta gyűjtötték sok országban. A kiáltvány idéz a hadkötelezettség elleni korábbi kiáltványokból:

"Megcsúfolja az emberi méltóságot, hogy az embereket életük feladására kényszerítsék, vagy rábírják arra, hogy szándékuk ellenére vagy az igazságos cselekvés bizonyossága nélkül halált osszanak." (Kiáltvány a hadkötelezettség ellen) 1925. Néhány név az aláírók közül: Henry Barbusse, Georges Duhamel, Albert Einstein, August Forel, M.K. Gandhi, Kurt Hiller, Romain Rolland, Bertrand Russel, Rabindranath Tagore, Fritz von Unruh, H.G. Wells.)

"A hadkötelezettség az egyén személyiségét aláveti a militarizmusnak. Ez a rabszolgaság egy formája. A népek megszokásból eltűrik a szolgaságot, ami a hadkötelezettség romboló hatásának újabb bizonyítéka." (Kiáltvány a hadkötelezettség és a fiatalok katonai nevelése ellen, 1930. Az aláírók között: John Dewey, Albert Einstein, Sigmund Freud, Thomas Mann, Romain Rolland, Bertrand Russel, Upton Sinclair, Rabindranath Tagore, H.G. Wells, Stefan Zweig.)

Az 1993-as kiáltvány aláírói többek között: az Alba Kör aktivistái, Bródy János, Konrád György, Bulányi György, Kocsis Zoltán, Mészöly Miklós, Jancsó Miklós, Esterházy Péter, Solti György, Eörsi István, Simonyi Gyula, Linus Pauling, Dario Fo, José Saramago, Jiri Menzel, Desmond Tutu, Luciano Pavarotti, Thomas M. Keneally (a Schindler Listája írója), Michelangelo Antonioni filmrendező, Jean Louis Trintignant színész, Gisela Mai énekesnő.

Alább olvasható a Gandhi Információs Központnak a könyvről kiadott közleménye.
***********
Press Release 21.1.2002

Christian Bartolf
Chair; Gandhi Information Center
Postfach (P.O. Box) 210109
10501 Berlin
email: [email protected]
Internet: http://home.snafu.de/mkgandhi/manifest.htm

Berlin, 21.1.2002

PRESS RELEASE

Manifesto against Conscription and the Military System

Since the end of the year 1993 the "Gandhi Information Center", a Berlin society for education with international membership, has collected 1.000 signatures of people of integrity, many of them famous, from many countries of all continents, who support the new "Manifesto against Conscription and the Military System ".

In addition, the "Gandhi Information Center", after years of archive research, succeeded in documenting four yet almost unknown history texts of manifestoes which had been signed by famous humanists in the tradition line of Leo Tolstoy and Mahatma Gandhi, among them Albert Einstein, Sigmund Freud, Mahatma Gandhi, Heinrich Mann, Thomas Mann, Romain Rolland, Bertrand Russell, Rabindranath Tagore, Ernst Toller, Arnold Zweig and Stefan Zweig:

1.) "Declaration of Independence of the Spirit" (1919)
2.) "Anti-Conscription Manifesto" (1926)
3.) "Against Conscription and the Military Training of Youth" (1930)
4.) "Nobel Prize Laureates' Manifesto Appeal" (1981)

These two new publications published in English resp. German languages can now be received via international book order or via email:

"Manifesto against Conscription and the Military System"
ISBN 3-930093-16-2 - pp.105 ; 7,57 Euro in Germany;7,80 Euro abroad

"Manifest gegen die Wehrpflicht und das Militärsystem"
ISBN 3-930093-17-0 - pp.120 ; 7,57 Euro in Germany;7,80 Euro abroad

sgd. Christian Bartolf
(Chair; Gandhi Information Center)


*****************************************
Az aláírásgyűjtés tovább folyik, a GANDHI INFORMATION CENTER szervezi.