BOCS Homepage 

Egyház-nép-szavazás

Szenvedünk attól, hogy a mai katolikus egyházban sokminden megnehezíti, hogy az emberek eljussanak Jézus Krisztus valódi üzenetéhez. Ez a krízis lehet a csôd elôjele, de lehet egy igéretes újrakezdés esélye is. Az aláírók elvárják, hogy a katolikus egyház mai súlyos krízisét a régóta esedékes reformra használják fel.
Aláírásával az egyház Jézus Krisztus szelleme szerinti megújulását követeli, amelynek feltétlenül a bázisból is fakadnia kell. Különösen pedig az "egyház-nép-szavazás" alábbi céljaival és követelményeivel azonosul:
1. Testvéri egyházat:

 • Minden hívô egyenértékû, szûnjék meg a klérus és a laikusok közötti szakadék
  (Csak így válhat újra hatékonnyá a sokféle képesség és karizma.)
 • Tárgyalási és szavazati jogot a helyi egyházaknak a püspökök kinevezésekor
  (Csak az lehessen püspök, aki élvezi Isten népe bizalmát.)
  2. Teljes egyenjogúságot a nôknek:
 • Tárgyalási és szavazati jogot minden egyházi grémiumban
 • Megnyitni számukra az állandó diakonátus intézményét
 • Megengedni a nôk papságát
  (A nôk kizárása az egyházi hivatalokból sem biblikusan sem dogmatikusan nem igazolható. Az egyház nem nélkülözheti tovább a nôk gazdag képességeit és élettapasztalatát. Ez érvényes a vezetôi hivatalokra is.)
  3. Szabad választást a cölebsz és nem-cölebsz életforma között:
  (A papi hivatalt nem kell szükségképpen sem a Biblia, sem a dogmák alapján a cölibatér életformához kötni. Ez csupán történelmi fejlemény és ezért megváltoztatható. A közösségek joga az Eucharistiára és a vezetésre fontosabb, mint egy egyházjogi szabályozás.)
  4. Pozitív hozzáállást a szexualitáshoz, mert az fontos része az Istentôl teremtett és akart embernek:
 • Ismerjék el a nôk felelôs lelkiismereti döntését a szexuálerkölcs kérdéseiben (pl. fogamzássszabályozás)
 • Ne azonosítsák a fogamzásszabályozást az abortusszal
 • Több emberséget az általánosítások helyett (pl. a házasság elôtti kapcsolatok vagy a homoszexualitás kérdésében)
 • A szexuálerkölcs görcsös túlhangsúlyozása helyett kapjanak nagyobb súlyt más fontos témák is (pl. béke, társadalmi igazságosság, teremtett világ megóvása...)
  5. Örömhírt a rémhír helyett:
 • Több segítô és szolidáris támogatást a félelmet keltô és beszûkítô normák helyett
 • Több megértést és irgalmat az irgalmatlan keménység és szigor helyett azokkal szemben, akik bajban vannak és újra akarnak kezdeni (pl. elváltak és újraházasodottak, megnôsült papok, akik nem gyakorolhatják hivatalukat)

  Ezek olyan célok, melyeket az egyháznak küldetése, Jézus örömhíre és korunk követelményei miatt lehetôleg sürgôsen el kell érnie. Azt reméljük, hogy e célok lépésrôl lépésre megvalósíthatók. Ezzel visszaállítható lenne az elveszett bizalom.