HÁLÓZAT
A Környezeti Nevelési Hálózat Hírlevele 37. szám 1999. február

SZENTSÉGTÖRŐ GONDOLATOK AZ ÁRVIZEKRŐL

Bizonyára sokunknak megfordultak a fejében ahhoz hasonló gondolatok, amelyek mostanában engem is foglalkoztatnak az elmúlt évek árvizeivel és a hozzájuk kötődő tragédiákkal kapcsolatosan. Sietek leszögezni, hogy a károsultak támogatásában magam is részt vettem, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy helyes a krízisek kezelésének jelenlegi koncepciója.
Mi történik manapság? Az árvíz annak rendje és módja szerint minden évben megjelenik és a igyekszik elfoglalni azt, ami az övé. Az ember lépéseket tesz ez ellen, gátakkal védi a lakott és a megművelt területeket. Valójában tehát arról van szó, hogy a természet törvényein próbálunk kiskapukat keresni, de mivel ezek nem ember alkotta törvények, nem csoda, hogy csak ideig óráig sikerül azokat kijátszanunk. Folyik a küzdelem, minden évben milliárdokat kellene a gátak erősítésére költenünk, de a források szűkösek. Miközben mi egyre több házat építünk a veszélyeztetett zónában, a Kárpátokban az erdők irtása folytatódik, az éghajlatváltozásnak köszönhetően az éghajlati szélsőségek is erősödnek, mindennek és még számtalan egyéb oknak köszönhetően az áradások egyre nagyobb veszélyt jelentenek.
Vajon miért nem alkalmazkodunk a természeti törvényekhez? Nyilván nem könnyű az első döntések, lépések megtétele. A földművelési tárca legújabb elképzelései között már szerepelnek olyan tervek, amelyek szerint a belvizek és árvizek által fenyegetett területeken a gazdálkodásnak olyan módját kellene keresni, amely a vízre, mint természeti kincsre, adottságra jobban épít. Az új elképzeléseket szemlátomást nem fogadja túlzott lelkesedés, sem megértés. Egyik – természettudományokban nyilván nem túlzottan jártas – humoristánk még a szilveszteri rádiókabaréban is élcelődött a terveken.
A hazánknál sokkal gazdagabb Amerikai Egyesült Államok az elmúlt években több száz hektáros területeket adott vissza a természetnek, miután az 1993-as Mississippi-Missouri árvíz 9 államot sújtott, csaknem 50 halálos áldozatot követelt, 4 hónapon keresztül uralma alatt tartotta a folyók középső folyása menti területeket. A hiábavaló küzdelem következtében egész városok szűntek meg létezni, a lakosság a magasabban fekvő területekre költözött, ott alapított új településeket. Németországban és Hollandiában a Rajna-menti területeken történtek ehhez hasonló kezdeményezések, ott a művelt területek egy részét adták vissza a folyónak, ártéri erdőket alakítva ki.
A magyar nép az elmúlt századokban csodálatos harmóniában élt a vízzel. A meglepően sokrétű ártéri gazdálkodás, a települések helyének alapos megválasztása – az ármentes szintre történő építkezés –, az ártereken a boronafalú házak az alkalmazkodás igen magas szintjét jelentették.
Ehhez képest sokszor az a benyomásom, hogy inkább visszafelé teszünk lépéseket. A folyók régi árterein, a gátakkal védett "mentett oldalon" egyre nagyobb értékeket halmoznak fel, dolgos, szorgalmas életek alkotásait. De az értékek növekedésével az aggodalom is fokozódik... Szinte minden árvíz alkalmával egyre kritikusabb a helyzet, egyre nagyobb a feszültség, és egyre több a munka is. Vajon meddig?
Munkácsy Béla

A Környezetvédelmi Minisztérium Közönségszolgálati Irodája a következő szolgáltatásokkal várja ügyfeleit.
A Közönségszolgálati Iroda nyitvatartási rendje:
Hétfő: szünnap
Kedd - Szerda - Csütörtök: 9.00-15.00
Péntek: 9.00-13.00
Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Levélcím: 1394 Budapest, Pf. 351
Email: [email protected]

A HÁLÓZAT A HÁLÓZATON

Simonyi Gyula és Fülep Dávid közreműködésének köszönhetően már olvasható a Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesülettel kapcsolatos néhány információ az interneten. Terveink szerint a HÁLÓZAT korábbi számait még a tavasz folyamán elhelyezzük a hálón. Egyelőre csak az 1998. március óta megjelent anyagok közzétételéről lehet szó, mivel csak ezek készültek teljesen elektronikus formában. A távolabbi jövőben természetesen tervezzük a korábbi számok internetes változatának megjelentetését is. A Bokor Ökocsoport nagylelkűségének köszönhetően az ő honlapjukon kaptunk helyet, így címünk: http://bocs.hu

HÍREK A SPARE - PROGRAMRÓL

Az átszervezés és átépítés alatt álló Környezetgazdálkodási Intézet a megpróbáltatások ellenére továbbra is szervezi a környezeti nevelési programokat. A SPARE energiatakarékossági projektben mintegy 500 iskolai csoport vesz részt szerte az országból. Az Intézet koordinátora, Bagi Éva kéri, hogy a program gördülékeny lebonyolítása érdekében a csoportok a megadott határidőket feltétlenül tartsák be.

RÖVID HÍRADÁS
A JANUÁRI PÁLYÁZATOKRÓL

A HÁLÓZAT 1998. decemberi számának 6. oldalán megjelent pályázati kiírásokkal kapcsolatban sok telefon érkezett szerkesztőségünkbe, ezért úgy véljük néhány mondatban feltétlenül felvilágosítást kell adnunk kollégáinknak. Információink szerint egyelőre még nem született végleges döntés a pályázatokkal kapcsolatban, ezért sajnos ebben a számunkban sem tudjuk a kiírásokat közzé tenni. Ezúton biztosítjuk olvasóinkat, hogy márciusi számunkban ismételten hírt adunk a fejleményekről, illetve adott esetben közzétesszük a kiírások szövegét is.

"Nézetem szerint az ember nagy kalandjának az az igazi célja, hogy olyan világot teremtsünk, amelyben virágba szökkennek legjobb tulajdonságaink, miközben kölcsönös megértés uralkodik az emberek között és eggyé válunk a Természettel..." A. Peccei

A TETRA PAK BECSAPJA A GYEREKEKET

Napjaink pénz kormányozta világában egyre élesebb a küzdelem a fogyasztók kegyeinek megnyeréséért, az új vásárlók meghódításáért. Mindannyiunknak ismerősek a televízióban, rádióban lassan szünet nélkül harsogó hirdetések, melyek nem egyszer hamis állításokkal tévesztik meg a gyanútlan, és sokszor túlságosan naív fogyasztókat. A semmitől sem visszariadó multinacionális cégek agresszív stratégiájába az is beletartozik, hogy - amelyik országban erre lehetőséget kapnak - az oktatási intézményeket is felhasználják az új vásárlóerő megnyerésére.
A hazai csomagolóipar egyik nagyágyúja, a svéd érdekeltségű Tetra Pak sem vesztegeti az idejét. A cég oktatóbuszos “környezetvédelmi” programja azt a célt szolgálja, hogy a fiatal korosztályt a legérzékenyebb korban bombázza sajátosan megszűrt információkkal.
Az elmúlt napokban lehetőségem nyílott egy kérdőívet kitöltetni olyan gyerekekkel, akik néhány nappal korábban részt vettek a cég fejtágításán. Az alábbiakban a kérdőív kérdései és a gyerekek által adott válaszok százalékos megoszlása olvasható.
Kérdések a Tetra Pak buszos oktatóprogramja kapcsán
Az egyes feladatoknál több helyes választ is bekarikázhatsz.
1. Melyik a legjobb megoldás?
arány (%)
a) A hulladék lerakása a szeméttelepen.
10,5
b) A hulladék égetése.
42
c) A szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás.
89,5
d) A hulladék keletkezésének megakadályozása. *
47
2. Miből készül a Tetra Pak doboz?

a) fa *
26
b) papír *
73,5
c) műanyag *
16
d) vas
0
e) alumínium *
21
3. Van-e Szentendrén szelektív hulladékgyűjtés?

a) Nincs.
16
b) Van, a Tetra Pak dobozokat szelektíven gyűjtik.
52,5
c) Van, főleg a veszélyes hulladékokra. *
58
4. A Tetra Pak dobozok milyen tulajdonságairól hallottál?

a) Környezetbarát.
100
b) Egyszer használható. *
5
c) Kiváló minőségű bútor alapanyag.
0
d) Használata után hamar a szeméttelepre kerül. *
5
(A helyes válaszok csillaggal kiemelve: *)

Nézzük végig kérdésenként, hogyan manipulálja a gyermekeket a “környezetvédelmi oktatóprogram”!

1. kérdés:
Az Európai Unió preferencialistája és a Környezetvédelmi Minisztérium álláspontja megegyezik a hulladékok ártalmatlanításának kérdésében:
a.)A legelőnyösebb az, ha el tudjuk kerülni a hulladék keletkezését (hulladékminimalizálás - “reduce”, hulladékracionalizálás, újrahasználat - "reuse").
b.) Kedvező még a hulladékok másodnyersanyagként való újrahasznosítása - "recycle", ebbe beleértve a szerves alkotók komposztálását is.
c.) Kevésbé preferált a hulladékok égetéses ártalmatlanítása.
d.) Kifejezetten kerülendő a hulladék lerakásos kezelése.
A Tetra Pak környezetvédelmi szakértői ismerik ezeket az alapelveket. Vajon miért nem ezeket oktatják a programban?

2. kérdés
A “környezetvédelmi program” fontos mozzanata annak hangsúlyozása, hogy a Tetra Pak termékek a természetben lebomlanak. Ezt igyekeznek alátámasztani akkor, amikor azt állítják, hogy termékeik papírból vannak. A gyerekek 10 százalékának tűnt fel, hogy ez csak részigazság, hiszen a papír mellett más anyagokat is felhasználnak a Terta Pak csomagolások előállításához - köztük a természetben nem bomló alumíniumot és a nehezen bomló polietilén műanyagot. Nyilván a multinacionális cég emberei előtt sem ismeretlenek azok az adatok, amelyek a fogyatkozó kőolaj- és bauxitkészletekkel, a bányászat, a szállítás és feldolgozás környezeti terheléseivel kapcsolatosak (mint köztudomású, az alumínium előállítása az egyik leginkább energiaigényes feldolgozási folyamat). Ennek ismeretében megérthetjük a Tetra Pak azon törekvését, hogy erről az apróságról még véletlenül se tegyen említést...

3. kérdés
Az erre adott válaszok úgy vélem magukért beszélnek. A gyerekek fele úgy lép ki a buszból, hogy azt hiszi a kombinált dobozos italcsomagolások szelektív gyűjtése kiválóan működik Magyarországon. A másik izgalmas kérdés: vajon a busz oktatói tudják-e, hogy az adott településen van-e egyáltalán szelektív gyűjtés. Az eredmények azt mutatják, hogy - bár a szelektív gyűjtés fontosságát hangsúlyozzák - mégsem figyelnek a céltelepüléseken valóban meglévő lehetőségekre.

4. kérdés
Az oktatáson részt vett diákok egyöntetű álláspontja szerint a Tetra Pak termékek környezetbarát cikkek. A független szakmai közvélemény jelenlegi álláspontja más, eszerint nem lehet egyértelmű rangsort felállítani a csomagolóanyagok között. A helyzetet mindig regionális szinten kell vizsgálni, alaposan elemezve a helyi adottságokat és lehetőségeket, illetve környezeti gondokat. Ráadásul a különféle csomagolások környezeti megítélése a technológiai fejlesztések függvényében természetesen időben is változik. Ezt az álláspontot képviselte Vj-251/1994/24 számú határozatában a Gazdasági Versenyhivatal is. A PKL Hungária Kft (a Tetra Pak termékeivel gyakorlatilag azonos felépítésű dobozokat gyártó cég), egyik reklámjában termékeit környezetbarát csomagolásként népszerűsítette. A Versenytanács szerint a cég "a környezetre gyakorolt hatás vonatkozásában reklámjaiban a fogyasztók megtévesztésére alkalmas állítást tett".
A Tetra Pak többféle terméke között is különbséget kell tenni, hiszen ezek között van olyan is, amelyik alumíniumot nem, csak papírt és műanyagot tartalmaz. Ez a típus környezeti szempontból minden bizonnyal kevésbé problémás, előállítása és hulladékká válása kevesebb környezeti terhelést okoz. Az alumíniumot tartalmazó termék kevés pozitívuma között emítést érdemel, hogy az abba csomagolt termék nem igényel hűtést, ezzel legalább részben kompenzálódik az előállításával együttjáró energiapazarlás.
Munkácsy Béla


AZ MME HíREI

EREDMÉNYHIRDETÉS

Az elmúlt évben meghirdetett "25 év a természet szolgálatában" c. rajz- és fotópályázatra 1794 pályázó küldött be nagyon szép alkotásokat (743 fotó és 1944 rajz, festmény). A pályázat eredményhirdetése és a díjátadás 1999. február 16-án délután 2 órakor lesz Budapesten a Marczibányi téri Szabadidőközpontban. Az ekkor nyíló kiállítást február 27-ig lehet majd megtekinteni. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ÚJ KIADVÁNYOK

Cím
Ár (Ft)
Tollas ácsok (kiadvány a harkályokról)
50
1999. a fehér gólya védelmének éve
100
Védett Madarak plakát (újranyomás)
500

A felsorolt kiadványokból az MME támogató szervezet tagságot választó iskolák kapnak egy-egy példányt. MME tagok 10% kedvezménnyel vásárolhatják a kiadványokat, melyek a következő címen rendelhetők: MME, 1121 Budapest, Költő utca 21.
Fidrich Róbert "Fidusz"
tagkoordinátor

"NÁDI ISKOLA" FENÉKPUSZTÁN

Az erdei iskolának egy speciális vízparti változatához kínálják fel a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zalai Csoportjának Balaton-parti madárgyűrűző állomását és környékét, mely a Balaton és a Kis-Balaton találkozásánál, a Zala folyó torkolata közelében van.
A vízparti, természetközeli környezetben a résztvevők megismerhetik a Balaton-part természeti értékeit, a madárgyűrűzést és a madárvédelem eszközeit, módszereit. Szakvezetéssel, távcsövekkel, szakkönyvekkel, vezetékes vízzel, tűzrakóhellyel tudják segíteni a rendezvényt.
Kerékpárral, vonattal vagy autóbusszal kirándulva a Kis-Balaton, Matula bácsi birodalma és a Keszthelyi-hegység élőhelyei is tanulmányozhatók. Kérésre a madarász csoport tagjai madárvédelmi eszközöket és módszereket is bemutatnak. A közeli Keszthely kultúrtörténeti értékei szintén könnyen elérhetők. A gyűrűző-állomáson (a Balaton-parton, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban) félnomád körülmények mellett a magukkal hozott sátrak felállítására van mód. Hideg-meleg vizes zuhanyzási lehetőség, konyha és étkezősátor segíti a táborozókat.
Akár a Madarak és Fák napját is megünnepelhetik itt a természetet kedvelő csoportok. Vonattal, autóbusszal, gépkocsival jól megközelíthető a helyszín, Keszthelyről kerékpárúton is elérhető. Részletes tájékoztatás és jelentkezés Palkó Sándornál a 60/9469-020 telefonszámon.

TÁBOROZÁS

Természetvédelmi tábor Garbolcon
Már vár a tábor Garbolcon, a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzetben, a Kis-Túr folyó partján. Ezen a területen festői öreg erdők, tágas rétek és a kanyargós folyócska találkoznak és nyújtanak lehetőséget a természet élőlényeinek és jelenségeinek megfigyelésére játékos, szórakoztató formában. Szakemberek segítségével, egész hétre változatos programot nyújtanak, melyben a madárgyűrűzés éppúgy szerepel, mint a bagolyköpet-vizsgálat, vadászati ismeretek, terepi kutatás és túrák, íjászat, pónilovaglás vagy éppen a gyógynövény- és gombaismeret.
A természetvédelmi táborok mellett erdei iskolát, a nyár folyamán pedig kerékpáros, vadász, valamint indián kézműves tábort is szerveznek. Szálláslehetőség kőépületben vagy sátrakban igény szerint. Helyszínen történő főzéssel napi ötszöri étkezést biztosítanak, valamint zuhanyzók és angol WC áll a táborozók rendelkezésére. A táborba jutást segíti az útiköltség-térítés és a vasútállomásról autóbusszal történő oda-vissza szállítás. Információ: Petrilla Attila oktatóközpont vezetőtől (4432 Nyíregyháza, Boglárka u. 21.), telefon: 20/9268-570.

A mezőgazdaság fejlődése és terjedése az élőhelypusztításnak mindig is sokkal fontosabb forrása volt, mint a városok terjeszkedése. Teljes természeti ökoszisztémákat alakítanak át egyetlen, vagy néhány növényből álló állományokká, és azon fáradoznak, hogy minden egyéb növényt és növényevő állatot a mezőgazdasági területektől távol tartsanak.
Paul Ehrlich: A fajok kihalása

NéMETORSZáG A VáLASZTáS UTáN: a nukleáris erőművek leállítása - vagy nem?

A szeptember 27-i képviselőválasztás után a német szociáldemokraták és a Zöldek alapítottak kormányt. Mindkét párt megígérte a nukleáris erőművek leállítását, azonban annak megvalósítását másként képzelik. A Zöldek ezt 5 éven belül és az üzemeltetők kárpótlása nélkül szeretnék megvalósítani, az SDP 20-30 év alatt és a kárpótlás tekintetében egyetértésre akarnak jutni az erőművek tulajdonosaival. A SDP 100 napon belül új atomtörvényt akar hozni, amiben benne lenne, hogy nem fejleszthetik a nukleáris energiatermelést, egy éven belül biztonsági szabályozást valósítanának meg, leállítanák az újra-földolgozást. A két párt megegyezik abban, hogy egy helyen kell elhelyezni, 2030-ig a magas aktivitású hulladékot, de a vitatott Gorleben mellett más helyeket is vizsgálnak.
Tiltakozik a Siemens, a legnagyobb üzemeltető, ők egyáltalán nem akarnak leállításról tárgyalni, a Preussen Elektra hatalmas kártalanítási igénnyel fenyegetőzik. Legalább még 40 éves üzemeltetést akarnak.
A környezetvédők sem örülnek a koalíciós megállapodásnak. A BUND, a legnagyobb környezetvédő szervezet szerint meg kell állapodniuk az erőművek bezárásának pontos idejében.
Úgy vélik, hogy a zöld MOZGALOM gyengülni fog, mert sokan úgy vélik: már semmi tennivaló nincs, ha a Zöldek benne vannak a kormányban.
A francia zöld párt szintén le szeretné állítani az atomerőműveket. Október 23-án a francia környezetvédelmi miniszter, Dominique Voynet azt mondta, hogy szeretné, ha Franciaország is a németek útjára lépne, ha lassan és óvatosan is. Chirac elnök a leállítás ellen nyilatkozott.
WISE NEWS COMMUNIQUE 501,
1998.november 2,
(A Gaia Sajtószemle nyomán)

OKTATÓFILM A PAPÍRRÓL

Hírt szeretnénk adni arról, hogy a Karinthy Frigyes ÁMK Homoktövis Oktatóközpont az Óceán Ktv. közreműködésével "Papírból papír" címmel oktató videófilmet készített. A film szponzora a Dunapack-Duparec Rt.
Az oktatófilm század eleji fekete-fehér archív felvételein ma már sehol sem látható képsorokon mutatja be a hatalmas szálfák kitermelését, a sebes folyón való leúsztatását. A fekete-fehér technikát színes váltja fel. A háztartásokból az iskolába érkező papír útját követhetjük végig a papírgyárig, ahol minden munkafázissal megismerkedhetünk, egészen a késztermékekig.
A narrátor minden bemutatott munkafázist kommentál, kultúrtörténeti vonatkozásokkal környezetkímélő szemléletmódot közvetít.
Az oktatófilm megrendelhető: Maklári Jenőné, 1046 Budapest, Hajló u. 2. Homoktövis KOK. Telefon: 380-6188/13 mellék.

"Most először van úgy, hogy az emberiség egy szál magában néz farkasszemet önnön jövendőjével, első ízben van a jövő férfiak és nők kezében annyira, hogy meghatározhatják a Föld nevű űrhajó további utazásának irányát az eljövendő századokra... nagyszabású feladatunk teljesítéséhez nincs sok időnk. De hát mégis, mennyi? Talán a század végéig van haladékunk?" Aurelio Peccei


Braus, Judy A. – Wood, David: Environmental Education in the Schools
Környezeti nevelés az iskolában
KIKNEK SZÓL
• Az 5-18 éves korosztályt tanító pedagógusoknak.
TARTALOM
• A könyvet eredetileg a Peace Corps (Béke Hadtest) aktivistái számára írták, akik a világ különböző országaiban a környezeti nevelést segítik, az adott ország szakembereinek bevonásával. Azonban mindenki haszonnal forgathatja, aki az élő és élettelen természeti környezet ismeretére, szeretetére és megóvására akarja tanítani a gyerekeket. A könyv hat fejezete elméleti alapot nyújt a környezeti tanterv kidolgozásához, amelyet a könyv végén mintaként közölt tantervrészletek is segítenek. A könyv leghosszabb fejezete pedig ötleteket ad a megvalósításhoz, különböző tevékenységek és feladatok leírásával. Többféle helyszínen – például tanteremben, városi környezetben, a természetben – megvalósítható tevékenységeket ajánlanak a szerzők. Változatosak a javasolt módszerek is: az egyszerű játékoktól a folyóirat-készítés komplex tevékenységéig terjed a sor. A sokféle ajánlott feladaton keresztül a tanulók képességeinek széles skáláját fejleszthetjük: az érzékeléstől kezdve a nyelvi készségig, vagy a művészi önkifejező képességig.
FEJEZETEK
(zárójelben a terjedelem oldalszámban)
• 1. Mi a környezeti nevelés? (10) • 2. Eredményes tervezés (14) • 3. A megfelelő környezetvédelmi nevelési anyag kiválasztása (12) • 4. A tanítványok megismerése (14) • 5. A környezetvédelmi nevelési anyag és a tanulók igényeinek összehangolása (18) • 6. Működőképes oktatási stratégiák (22) • 7. Sok-sok feladat és gyakorlat (330) • 8. A program elkészítése (149) • 9. Az eredményesség mérése (22) • Függelék, irodalom és index (38)
⇒ HOZZÁFÉRHETŐSÉG: Helyben olvasható a Selyemgombolyító Könyvtárában (raktári jelzet: 502[37] B 87)
⇒ MAGYAR NYERSFORDíTÁS: Szemelvények (24 oldal)
(Kiadó: Peace Corps Information Collection and Exchange, 1993)
Dr. Adorjánné Farkas Magdolna ismertetése
***********************************************************************************************
Anderson, Eugene Newton: Ecologies of the Heart. Emotion, Belief and the Environment
A szív ökológiái. Érzelem, hit és a környezet
KIKNEK SZÓL
• E könyvet gondolatébresztonek találhatják biológusok, ökológusok, közgazdászok, politológusok, hittudósok, sot gazdasági döntéseket hozó szakemberek is.
TARTALOM
• A látszólag irracionális (de nem mindig ésszerutlen!) népi hitek a helyi környezet fenntartása szempontjából legtöbbször racionális végeredményhez vezetnek, állítja E. N. Anderson. A kultúrökológus szerzo annak feltárására szentelte életét, hogy különbözo népcsoportok (Malaysia, Szingapúr, Tahiti, Brit Kolumbia, Mexikó közösségeiben) hogyan gazdálkodnak környezetükkel. Tapasztalatai nyomán arra a következtetésre jutott, hogy a hagyományos társadalmak, részben a vallás segítségével – annak eroteljes, érzelmekre ható kulturális szimbólumait felhasználva – jól gazdálkodtak forrásaikkal. Anderson szerint környezetvédo programjaink gyakran azért sikertelenek, mert nem kínálnak lehetoséget arra, hogy érzelmeink megnyilvánulhassanak bennük. Pedig az ökológiai problémák okai között az értelem és érzelem egyaránt szerepelnek; a politikai tettek mindig is megkívánnak egy bizonyos fokú szenvedélyt. A népi hiteket gyakran babonáknak minosítik, mégis gyakran többet tesznek környezetünk védelméért, mint a modern nyugati tudomány, vallja Anderson. E könyv az antropológia, ökológia, pszichológia, a hagyományos mítoszok és folklór, valamint az ipari társadalmak erofeszítéseinek átfogó ismereteit ötvözve meglepoen új megvilágításba helyezi jelen környezeti válságunkat.
FEJEZETEK
• 1.Tájkép alakokkal • 2. Feng-shui: ideológia és ökológia • 3. Kínai táplálkozásterápia • 4. Tanítás Vidraföldrol: a hagyományos forrásgazdálkodás vallásos reprezentációja • 5. Az esoerdo-gazdálkodás: maja mezogazdaság a Vadszilvák Városában • 6. Szükségletek és az emberi termé-szet • 7. Információfeldolgozás: racionális és a transzcendált irracionális • 8. Kultúra: ökológia tágabb összefüggésben • 9. Intézményeken kívül és belül • 10. A misztikumtól megfosztott: vallás, mint ökológiai szabályzás és annak modern hite • 11. Összefoglalás és néhány javaslat
⇒ HOZZÁFÉRHETŐSÉG: Helyben olvasható a Selyemgombolyító Könyvtárában (raktári jelzet: 502[100] A 57)
⇒ MAGYAR NYERSFORDíTÁS: Összefoglalás és néhány javaslat (6 oldal)
(Kiadó és szerzői jog: Oxford Univ. Press,, 198 Madison Avenue, New York, NY 10016, 1996; ISBN 0-19-509010-1)
Schmidt Sára ismertetése

Duensing, Edward - Millmoss, A. B.: Backyard and Beyond. A Guide for Discovering the Outdoors
Házunk tájékán és azon túl. Útmutató a természet felfedezéséhez
KIKNEK SZÓL
• Általános iskola felső tagozatától kezdődően bárkinek.
TARTALOM
• Saját otthonunk közvetlen környezete, teraszunk, kisebb vagy nagyobb kertünk, a legközelebbi rét vagy erdő ugyanolyan nagyszerű lehetőségeket kínál az élővilág felfedezéséhez, mintha egy távoli, vadregényes vidékre utaznánk el. Óriási előnye azonban, hogy nap, mint nap “kéznél van”. Egy a bökkenő. Ha felkészületlenül, rá nem hangolt érzékekkel járunk-kelünk környezetünkben, megtörténhet, hogy olyan galériában találjuk magunkat, ahol remekműveket állítottak ki, de a képek nagyobbik részét a fal felé fordították. A szerzők, E. Duensing természettudós és A. B. Millmoss író olvasmányos, kevés latin nevet és felszerelésigényt említő természettudományi kalauza elsősorban gyakorlatias információkat nyújt közvetlen élő környezetünk megismeréséhez. Meglepő így összegyűjtve látni, mennyi élőlénnyel lehet találkozni még egy városi otthon közelében is. A leggyakoribb növény-, és állatfajok jellegzetességeinek, szokásainak, jelenlétük nyomainak bemutatása mellett a könyv arra is megtanít, hogyan rejtőzködjünk el ahhoz, hogy megláthassuk, becserkészhessük őket, sőt arra is, hogyan kerülhetünk kapcsolatba velük.
⇒ HOZZÁFÉRHETŐSÉG: Helyben olvasható a Selyemgombolyító Könyvtárában (raktári jelzet: 502[37] D 93)
⇒ MAGYAR NYERSFORDíTÁS: Az 1. fejezetről (10 oldal)
(Kiadó: Fulcrum Publishing, 350 Indiana Street, Suite 350 Golden, Colorado, 1992; ISBN 1-55591-071-8)
Schmidt Sára ismertetése

***********************************************************************************************
Criswell, Susie Gwen: Nature through Science and Art
A természet megismerése a tudomány és művészet segítségével
KIKNEK SZÓL
• Felső tagozatos általános iskolás gyermekekkel foglalkozó felnőtteknek: szülőknek, szakkörvezetőknek, tábori foglalkozások vezetőinek, tanároknak. Bármilyen életkorban ugyanolyan izgalmas kalandot jelenthet, mint a felsős gyerekeknek, mert kideríti: mindenkiben lakik egy természettudós, sőt művész is, akikkel sosem késő megismerkedni.
TARTALOM
• A könyv hatvan természetismereti kérdés feldolgozásához ad ötleteket, feladatokat, amiket négy főbb terület, a fizika, növénytan, állattan és humán ökológia alapján csoportosít fejezetekbe. A kutatási, vizsgálódási feladatok a gyerekek érdeklődése szerint ötvözhetők a művészi feladatokkal, s azoknak a gyerekeknek is szórakoztatók és inspirálók, akiknek nincs kifejezett tudományos vagy művészi hajlama. Bár találhatók közöttük könyvtári nyomozást igénylő kérdések is, legtöbb tevékenység szabadba kívánkozik, a természet alapos megfigyelésére, vizsgálatára és egyéni megörökítésére bátorít. Az iskolaudvar, kert, közeli park, erdő, tavacska vagy patak lehet kiindulópontja a természettől a természetben tanulás elsajátításának. Tehát a tanulási folyamat a lényeges, nem a végeredmény, ezért nem fontos, hogy a felnőtt vezető előre tudja a helyes választ vagy elvárjon egy bizonyos ábrázolási módot, szintet. Nem fontos, hogy ő maga kiválóan rajzoljon, vagy ismerje az összes megörökített, kompozícióhoz felhasznált élőlény, termés, kőzet stb. tudományos nevét. Az általános jellemzők, vagy éppen apró részletek felfedezésére, elvárásoktól mentes kalandozásra bátorít. A különböző nehézségi szintű feladatok mind a helyi környezetre irányulnak és arra alapozva tárják fel a természet csodáit. Az egészséges ökoszisztémák fontosságának megértetése csakis innen indulhat el, és a közvetlen környezet ismerete éppolyan lényeges, mint a világméretű környezeti kérdéseké. Mindegyik fejezethez további irodalmat ajánl a szerző.
ESZKÖZIGÉNY
• Legfőképpen vázlatfüzet, vagy napló és rajzszerszámok, továbbá egyéb, iskolában vagy háztartásban fellelhető anyagok, eszközök. Mivel a tevékenységek többsége a szabadban zajlik, felhívja a figyelmet az ésszerű óvintézkedésekre és praktikus felkészülésre is.
⇒ HOZZÁFÉRHETŐSÉG: Helyben olvasható a Selyemgombolyító Könyvtárában (raktári jelzet: 502[37] C 31)
⇒ MAGYAR NYERSFORDíTÁS: Szemelvények (11 oldal)
(Kiadó: TAB Books, Division of McGraw-Hill, Inc., Blue Ridge Summit, PA 17294-0850; szerzői jog: Susie Gwen Criswell, 1994; ISBN: 0-8306-4576-4)
Schmidt Sára ismertetése
Ezúton köszönjük több kedves olvasónk
karácsonyi és újévi jókívánságait!

OLVASÓINK ÍRTÁK

A GALGA ÁLLAPOTFELMÉRÉSE

Az év elején Zöldszíves Környezetvédelmi Szakkörünk csatlakozott a "Hálózat az élővizekért" (Göncöl Alapítvány) programjába, melynek során a Zagyva-folyó és az azt tápláló mellékfolyók, patakok vízvizsgálata volt a feladat. A vizsgált mellékfolyók és patakok: a Tarna, a Galga, a Gyöngyös-, a Csörgő- , a Kövicses-, a Szurdok-, a Szuha- és a Nógrád-patak.
A Zagyvát (Salgótarjántól Szolnokig) és mellékvizeit 16 mérőcsoport 40 mérőponton, 15 alkalommal, 2 hetente (április 15-től - október 15-ig), 7 fizikai - kémiai tényező és a benne élő állatok alapján vizsgálta. A vízkémiai adatokat a "Kémiai adatlapon", az élővilágot az "Állatok adatlapon" és a környezetet az "élőhely adatlapon" jegyeztük fel. Két szinkron mérés is volt, az első május 10-11-én, a második szeptember 19-20-án.
A mérőcsoportok nagyon változatos eredményeket kaptak. A vízminőség romlásának oka nem mindig a település szennyezése volt, hanem a termőföldekről bemosódó nitrogén és foszfor. Sajnos ipari szennyezéssel is találkoztunk: a tejüzem lúgot és savat, a vágóhíd szerves anyagokat engedett a folyókba, másik ponton olajszennyezést is tapasztaltak. Többnyire az ammónia-, a foszfát- és a nitrátionok okoztak gondot. A Trent-index* is változatosan alakult, pl. egy alkalommal VIII-ról I-re csökkent a Kövicses-patakon.
Szakkörünk a falunk, patakjának, a Galgának vizét vizsgálta. A mérőpontok a falutól 4 km-re a réten voltak, a szennyvíztisztítómű beömlőnyílása előtt 10 m-re és a beömlőnyílás után 150 m-re. Hogy miért ezt a két pontot választottuk? Gondoltuk, jó lesz figyelemmel kísérni, hogy a faluban beömlő tisztított szennyvíz hogyan változtatja meg a víz minőségét. Két hetente kerékpárral mentünk a mérőpontokhoz. Először az egész csoport, majd a mérések megtanulása után már csak 2-3 szakköri tag.
Mi sem örülhettünk mindig az eredményeknek, mert az ammónia, a foszfát- és nitrátionok értéke a szennyvíztisztítómű bevezető nyílásától 150 m-re néhány alkalommal magasnak bizonyult, míg a beömlő nyílás előtt 10 m-re jó eredményeket kaptunk.

*A Trent-index a víz minőségére érzékeny gerinctelen állatok fajgazdagságára utaló jelzőszám. Legmagasabb értéke a tiszta patakokra jellemző, a legalacsonyabb pedig a legszennyezettebbekre.
Nagy szomorúságunkra a Trent-index is megváltozott, mert több (kb. 6 km) kilométeren kikotorták a patakmedret. Teljesen megváltozott a meder és a patak partja. Alig találtunk élőlényt a csupasz mederben.
Miért kellett egyszerre több kilométeren a folyómedret teljesen kikotorni és a partot megkopaszítani? Senki sem gondolt a víziállatokra és a növényekre? Mi csak szakaszosan engednénk a munkálatokat, hogy az állatok találjanak búvóhelyet és táplálékot.
Azzal, hogy befejeződtek a vizsgálatok, értékeltük az eredményeket, nem hagyjuk abba a munkát. Tervünk, hogy továbbra is figyeljük a patak állapotát, és a kedvezőtlen eredményeket jelentjük a szennyvíztitsztítónál és az Önkormányzatnál. A közös munka segít a problémák megoldásában.
Jenei Csabáné
Általános Iskola, Tura

'A közgazdaságtan kivétel nélkül mindig azt bizonyítja, hogy csak azok az utak járhatók, amelyek a már gazdagokat és hatalmasokat még gazdagabbá és hatalmasabbakká teszik."
E.F. Schumacher

KöRNYEZETI áLLAPOTFELMéRéS A ZAGYVA-FOLYÓN

Nagy érdeklődéssel kapcsolódtunk be a "Hálózat az Élővizekért" által koordinált környezeti állapotfelmérési programjába, melyben a Zagyva-folyón három mérőponton követtük nyomon a vízminőség változását, fél éven át. Azt vártuk a programtól, hogy a gyerekek olyan tevékenységet kapnak, melyben rendszerességhez szoknak, megtanulják a vízmérés szabályait és egyszerű módszereit, és - természetesen - megtudhatjuk végre, milyen a folyó állapota.
Nos, a program a várakozásainknak megfelelt, nagy érdeklődéssel kezdtünk a munkához és szomorúan tapasztaltuk, hogy a folyó erősen szennyezett, s már Hatvanba is komoly nitrát- és foszfát-, valamint ammónia-szennyezéssel érkezik, a város pedig ehhez bizony hozzátesz. Előfordult 30 % körüli, alacsony oxigéntelítettség is, ami jelzi a bajokat. A rendszeres mérési munka nagyon sokat segített az iskolai közösség alakulásában is.
A program végén különösen tanulságos volt, amikor néhány héttel később elemezhettük a részt vevő csoportok eredményei alapján összeállított eredmény értékelést.
Mester Zsolt, Kékkő Orsolya
Natura Közösség Hatvan
KÖNYVAJÁNLÓ

“Zöldszemmel” címen ötlettár jelent meg 19 magyar szerző műveként, a KTM anyagi támogatásával. Tartalma: A környezeti nevelés rendszere; A NAT és a jog a környezeti nevelésben; Állásfoglalás a környezeti nevelésről; Kis táborszervezési útmutató; Akadályversenyek szervezése; Természetismereti játékok; Jeles környezetvédelmi napok (Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja); Emlékezzünk Fekete Istvánra és Herman Ottóra; Természetismeret általában; Rajzoltassunk; Tippek kirándulásokhoz.
A 204 oldalas kiadvány hét civil szervezet együttműködésével a Nimfea Természetvédelmi Egyesület kiadásában (5421 Túrkeve, Pf. 33., T/F: 56/361-505, E-posta: [email protected]) jelent meg. Ára 450 Ft. Megvásárolható a fenti címen kívül a Független Ökológiai Központban (1035 Bp., Miklós tér 1.; T: 368-6229) és a Magyar Cserkészszövetségben hétfőn és csütörtökön 14–18h (1025 Bp., Tömörkény u. 3.; T: 394-5084).
Nádai Béla

Magonc (Természetismereti játékok az erdőben) címmel megjelent egy nagyon kedves kis könyv Adorján Rita összeállításában. Kiadta a Mecseki Erdészet Rt, 1998.
A könyv – ahogy az alcíme is jelzi – játékgyűjtemény; olyan játékokat kínál, amelyek az erdőbe valók, s az erdő megismerését célozzák. Nem “szabadidő-töltési” játékokról van tehát szó, hanem tanuló-játékokról. Olyan tevékenységekről, amelyek – bár játékos formában – az erdő életének milliónyi kincsét viszik közelebb a gyerekekhez. “Nagy öröm, hogy napjainkban a játékon és játékos tevékenységen keresztüli tanulás kezdi végre visszakapni méltó helyét – olvassuk a könyv borítóján –, mert ezekből a játékokból a kis-tizenéves gyerek többet tanul, mint az iskolapadban a komoly feladatok elvégzésével.”
A könyvecskében leírt játékok témái a következők: Ismerkedés, Növényismeret, Állatismeret, Érzékszervi játékok, Kreatív játékok, Vizuális játékok. Ikon-rendszer teszi könnyen kikereshetővé azokat a játékokat, amelyek az adott célhoz, helyzethez, életkorhoz, időkerethez éppen a legjobbak.
A kiadvány ára 650 Ft, megrendelhető a kiadónál (Mecseki Erdészet Rt, 7623 Pécs, Rét u. 8); megvásárolható a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület irodájában (1065 Bp., Hajós 43.; kedd de., csüt. du.)

Megjelent J. Cornell világhírű könyve – a Sharing Nature with Children – magyarul: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. A könyv éppen húsz évvel ezelőtt jelent meg először. A jubileum alkalmából a könyv átdolgozott, kibővített változata jelent meg 1998 tavaszán az USA-ban. Ennek a fordítását adta ki a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (a Medicina Kiadóval társulva). Fordította Ortmann-né Ajkai Adrienn.
A könyv a szelíd természetmegismerés “bibliája”. Tele van olyan játékokkal, tevékenységekkel, amelyek egyszerre szolgálják a természetben való gyönyörködést és a természet megfigyelését, megértését. A könyv egész szellemisége a természet tiszteletét és szeretetét sugallja. Néha már olyan, mint egy költemény, ugyanakkor végig pontos és tényszerű.
A könyv ára 550 Ft. Megrendelhető a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (1397 Bp. 62. Pf. 530.), illetve megvásárolható az Egyesület irodájában (1065 Bp., Hajós 43.; kedd de., csüt. du.).

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület kiadásában megjelent egy 8 kötetből álló környezeti nevelési tanári kézikönyv-sorozat, a Műhelyszervezési kézikönyvek. Ez az angol nyelvű EE Toolbox – Workshop Resources Manual, magyar adaptációja. A sorozat magyar adaptációjának szerkesztője Victor András.
Címének megfelelően a sorozat elsősorban környezeti nevelési tanártovábbképző műhelyek megszervezéséhez kíván elvi és nagyon gyakorlati ötletekkel szolgálni. A műhely tervezőjét és vezetőjét látja el praktikus jótanácsokkal és kidolgozott segédanyagokkal. Minden kötet más és más rész-témájú műhely megtervezéséről szól, de a kötetekben lévő pedagógiai megfontolások – és főleg a feladatlap-szerűen kidolgozott gyakorlatok – azok számára is nagyon hasznosak lehetnek, akik nem műhelyt akarnak vezetni, hanem pl. az osztályukban vagy az általuk vezetett táborban szeretnék környezeti nevelési céljaikat megvalósítani.
A sorozat kötetenként és egyben is kapható. Megrendelhető a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület postacímén (1397 Bp. 62. Pf. 530.), illetve megvásárolható az Egyesület irodájában (1065 Bp., Hajós 43.; kedd de., csüt. du.). Egy-egy kötet ára 650 Ft, de a 8 kötet együtt csak 4 000 Ft.

Megjelent Lehoczky János: Iskola a természetben avagy A környezeti nevelés gyakorlata (RAABE kiadó, 1999) című könyve. Minden környezeti nevelő számára hasznos olvasmány.

"Csak akkor maradhatsz fenn, ha úgy szereted a fát, mint tenmagadat." Hundertwasser
PÁLYÁZATOK

A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány pályázati felhívása –"Környezetkultúra" Szakalapítvány
A szakalapítvány célja: megteremteni illetve támogatni azokat a lehetőségeket, amelyek az ifjúság pozitív környezeti kultúrájának fejlesztését segítik a természeti és az épített környezet védelme érdekében
Pályázni lehet: a környezet és természetvédelmi feladatok természettudományos ismereteken alapuló, komplex környezettudományi megoldást segítő oktatási, nevelési programokkal,
(A pályázati célok megvalósítását segítő nemzetközi programokhoz forintfedezet biztosítása lehetséges.)
A kuratórium 1999-ben a középfokú iskolai, főiskolai, egyetemi programokat támogatja.
Pályázati feltételek: Minden szakalapítványi pályázatot csak az alapítványi pályázati űrlapon, 2 példányban kitöltve, a szükséges mellékletekkel kiegészítve tudnak elfogadni. Amennyiben a formális feltételek nem teljesülnek, a pályázat automatikusan kizáródik. Pályázati anyagok megőrzése, illetve visszaadására nincs mód. A határidőket pontosan be kell tartani, a pályázati anyag utólagos kiegészítését nem tudják figyelembe venni. A korábban már támogatásban részesített pályázók csak akkor nyújthatnak be pályázatot, ha elszámolási (beszámolási) kötelezettségüknek eleget tettek.
Pályázati űrlap igényelhető a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Titkárságán, (1146 Bp., Ajtósi Dürer sor 19-21.), személyesen a recepción vagy postai úton, nagy alakú (A4-es) felbélyegzett válaszboríték küldésével. Mindenkor tüntesse fel a szakalapítvány nevét!
A pályázat benyújtásának határideje: 1999. február 26.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az alapítvány titkárságán személyesen, vagy telefonon, (36 -1) 343 - 3913 hétfőtől csütörtökig 10 - 15 óráig, pénteken 10-12 óráig.

A Magyar Rákellenes Liga és az Országos Dohányfüst-mentes Egyesület Dohányzás vagy egészség címmel pályázatot hirdet általános és középiskolások részére.
Az általános iskolásoknak kiírt pályázat témái:
A középiskolások esszépályázatainak témái:
Az esszék A/4-es méretben maximum 10, A/5-ös méretben maximum 20 oldalasak lehetnek.
A rajz- (festmény-) pályázat címei:
A rajzok A/3-as, illetve A/4-es méretben készülhetnek, paszpartúrával ellátva.
A pályaműveken kérik feltüntetni a következő adatokat: a mű címe, az alkotó neve, címe (irányítószámmal!), életkora/osztálya, az iskola telefonszáma, a felkészítő tanár neve.
A pályaművek beadási határideje: 1999. február 28.
Beküldési cím: Magyar Rákellenes Liga
1122 Budapest, Kékgolyó u. 13.
Díjkiosztás: 1999. április 10-én a nemzeti rákellenes napon. A legjobb pályaművek készítői értékes jutalomban részesülnek, a legsikeresebbek felkészítő tanárai különdíjat kapnak.

Határok nélkül '99 - pályázat határontúli magyar fiatalokkal fenntartott ifjúsági kapcsolatok ápolására és fejlesztésére
Az Ifjúsági és Sportminisztérium és a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat PÁLYÁZATOT HIRDET határontúli magyar fiatalokkal fenntartott ifjúsági kapcsolatok ápolására és fejlesztésére Határok nélkül '99 címmel
Célja: Ifjúsági kapcsolatok fejlesztése a határontúli magyar fiatalokkal.
Célcsoportja: Határontúli magyar kapcsolatokkal rendelkező Magyarországon bejegyzett nonprofit ifjúsági szervezetek, ifjúsággal foglalkozó intézmények, iskolák.
Korhatár: 10-30 év
Lebonyolítója: A Mobilitás Ifjúsági Szolgálat
Prioritást élveznek:
Nem támogatnak:
Kategóriák:
A támogatás összege: A pályázók által benyújtott program költségeinek maximum 50%-a, hátrányos helyzetű résztvevők esetében maximum 70%-a projektenként, amennyiben ezt reális és részletes költségvetéssel tudják alátámasztani. A nyertes pályázók a támogatást kizárólag a megjelölt időszakban használhatják fel, a támogatási összeget átütemezni, máskor felhasználni, működési költségekre, eszközvásárlásra fordítani nem lehet.
Feltételek: A megpályázott programoknak, illetve rendezvényeknek 1999. március 1. és 1999. december 31. között kell lebonyolódniuk. A nyertes pályázók szerződéses kötelezettsége tartalmi és pénzügyi beszámoló készítése a programot követő 30 napon belül, de legkésőbb 2000. január 15-ig.
Forma: A pályázatot egy példányban kérik beküldeni a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat címére. Pályázni csak az e célra rendszeresített pályázati űrlapon lehet. Az űrlapra írják rá: Határok nélkül '99! Űrlap a Mobilitás Ifjúsági Szolgálatnál igényelhető: 1145 Budapest, Amerikai út 96., telefon: 251-3337, fax: 251-3677.
Beadási határidő: 1999. március 10., szerda. (A postai bélyegző dátuma számít.)
Kizáró okok: A hiányosan vagy rosszul (nem a kitöltési útmutató szerint) kitöltött űrlap és a beadási határidő elmulasztása, továbbá ha a pályázó a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat által lebonyolított pályázatokon korábban elnyert összeggel nem, vagy csak jelentős késéssel számolt el.
Döntés: A beérkezett kérésekről a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat Bíráló Bizottsága dönt 1999. április végéig. A megítélt támogatást várhatóan májustól kezdődően, a nyertes pályázókkal történő szerződéskötés után utalják át a nyerteseknek.

"A világ, amelyben élünk"/Én és a környezetem - a dégi dr. Kovács Pál Általános Iskola rajzpályázata
Pályázni olyan alkotásokkal lehet, melyek témájukban különböző nemzetiségű, Földünk más-más részein élő gyerekeket, illetve életüket, környezetüket mutatják be. A rajzok tetszőleges technikával készülhetnek, maximum A/3-as méretben. Egy pályázó legfeljebb három alkotással pályázhat. A műveket szakértő zsűri bírálja el. A zsűri elnöke Fehér László Munkácsy-díjas festőművész. A kiemelkedő alkotásokat jutalmazzák.
Kategóriák:
a) 1-4. osztályosok,
b) 5-8. osztályosok.
A rajzok hátuljára írják fel a tanulók nevét, osztályát (rajz tagozatos) és az iskola címét. A legjobb pályaművekből kiállítást rendeznek (a rajzokat nem küldik vissza.) Az eredményhirdetés és a kiállítás megnyitásának várható időpontja 1999. június, a Kovács Pál Napokon. A kiállítást a dégi Festetics kastély parkjában található Holland-házban rendezik.
Határidő: 1999. május 15.
Cím: Dr. Kovács Pál Általános Iskola, Pappné Kokas Tünde, 8135 Dég, Köztársaság u. 33.

PROGRAMOK

1999. február 27. (szombat) 11 óra
A Környezet- és Természetvédő Szervezetek Hajdúböszörményben tartandó Országos Találkozójára, "Kereszténység és környezetvédelem" címmel szekcióülést terveznek. Ennek előkészítésére műhelymunkát, megbeszélést tartanak 1999. február 27-én szombaton. Cím: Görög katolikus templom, Budapest, XVIII. ker. (Rákoscsaba), Zrínyi u. 82. Információ: Paszabi János (Rákos-patak Környezetvédelmi Egyesület) telefon: 222-25-19

1999. március 8. 17 óra
Kéry Magdolna - Szeredi Éva: "Hétköznapi ökológia" című előadása. A Bokor Ökocsoport rendezvénye. Helyszín: Budapest, VIII. ker. Szentekirályi u. 49. II. udvar, földszint, jobbra. Kaputelefon: 34

1999. március 16. (kedd) 15 óra
Zöld Akadémia Előadássorozat (a Nemzeti Környezetvédelmi programról és a Debrecen térségére vonatkozó feladatokról)
1. előadás: Városunk legjelentősebb megvalósított/tervezett környezetvédelmi programjai a 90-es években - Kórós Csaba környezetvédelmi csoportvezető (Polgármesteri Hivatal, Debrecen)
2. előadás: A környezetegészségügyi akcióprogram debreceni és megyei feladatai és eredményei - dr. Erdő Gyula megyei tisztifőorvos (ÁNTSZ Hajdú-Bihar Megyei Intézete)
3. előadás: településfejlesztés - területfejlesztés - környezetvédelem - dr. Süli-Zakar István tanszékvezető egyetemi docens (KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék)
4. előadás: Területfejlesztés a vállalkozás oldaláról - Varga Béla területfejlesztési munkatárs (Hajdú-Bihar Megyei kereskedelmi és Iparkamara)
Helyszín: DAB-székház, Debrecen, Thomas Mann u. 49.
Információ: Magyar Humánökológus Társaság tiszántúli Képviselete, 4032 Debrecen, Jerikó u. 17-19. Telefon: 52/480-596
Az előadásokon való részvétel ingyenes!

1999. április 12. 17 óra
Pogány Anikó: "Kérdések a közgazdaság területéről" című előadás. A Bokor Ökocsoport rendezvénye. Helyszín: Budapest, VIII. ker. Szentekirályi u. 49. II. udvar, földszint, jobbra. Kaputelefon: 34

1999. április 24.
A debreceni Zöld Akadémia terepgyakorlata a Hortobágyi Nemzeti Parkban és a Tisza-tónál.
A részvétel ingyenes. Információ: Magyar Humánökológus Társaság tiszántúli Képviselete, 4032 Debrecen, Jerikó u. 17-19. Telefon: 52/480-596
Szerkesztő: Dr. Dőry István
Felelős szerkesztő: Munkácsy Béla
A szerkesztőség postacíme:
2000 Szentendre, Kovács L. u. 16.
A szerkesztőség számítógépes címe: [email protected]
A Környezeti Nevelési Hálózattal kapcsolatos információk a következő internetes címen olvashatók:
http://bocs.hu
A lap a szentendrei GB Nyomdában készült, a Szentendrei Papírgyár által készített újrahasznosított papírra.

A lap rendszeres megjelenését 1998-ban

  • a Központi Környezetvédelmi Alap,
  • az Országgyűlés és
  • az Ökotárs Alapítvány
    anyagi támogatásának köszönhettük.