HÁLÓZAT
A Környezeti Nevelési Hálózat Hírlevele 34. szám 1998. október

TAKARÉKOSKODJ! – az energiával

Magyarország részvétele a norvég koordinálású SPARE Programban a Környezetvédelmi Minisztérium támogatásával 1998/99-es tanévben is lehetségessé vált. Hazánkban a nemzetközi iskolai energiaprogram TAKARÉKOSKODJ! címmel fut, melynek fő témája, hogyan bánjunk a természeti erőforrásokkal, az energiával. A program az energia, az energiafelhasználás és az energiaforrások témájában nyújt elméleti alapismereteket és az iskolában, otthon egyszerűen kivitelezhető gyakorlati tevékenységeket. Egy norvég településen az iskola, a helyi önkormányzat és a lakosság összefogásával több mint 30%-kal sikerült csökkenteni az energiafelhasználást
Az előző tanévben 60 iskola kísérleti jelleggel vett részt a programban. Tapasztalataik szerint a tananyag könnyen érthető, feldolgozható, a gyerekek lelkesen végezték el a gyakorlatokat. A nagy érdeklődésre való tekintettel ebben az évben 1000 résztvevővel indulhat a program!
A jelentkezők számára november folyamán postázzuk az egységcsomagokat, az érdeklődő tanárok részére egy napos felkészítést tartunk. A kötelező, beküldendő feladatokra a nemzetközi programmal párhuzamosan 1999. februárjában kerül sor. A magyar és nemzetközi tapasztalatokról beszámolót küldünk a résztvevő iskoláknak, akik számára az Európai Levegőszennyeződési Projekthez hasonlóan lehetőség nyílik testvériskolai kapcsolatok létesítésére észt lett, litván, lengyel, orosz, cseh és norvég, esetleg finn és skót iskolákkal.
Jelentkezési határidő: október 10. Várjuk 12-15 éves gyerekekből álló csoportok, osztályok, szakkörök jelentkezését az alábbi címen:
Bagi Éva
témafelelős
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET
Tájékoztatási és Oktatási Intézet
Budapest, 1369. Pf. 352. Fax: (1) 374-3520
Témafelelős: Bagi Éva

TAKARÉKOSKODJ! Program – Jelentkezési lap
(Kérjük géppel vagy nyomtatott betűkkel kitölteni!)

Szeretnénk részt venni az 1998/99. tanévi programban.
A tanárfelkészítésen is részt kívánunk venni: igen nem
Iskola/Intézmény neve: ..........................................................................................................................
címe: irányítószám: ...................... helység: .........................................................................................
utca: .................. ................................ hsz.: ............ megye: ...............................................................
Telefon: ...../..........-............ fax: ...../..........-............
A tanár neve: .......................................................................
A résztevő diákok életkora: ............. és létszáma: .............


PH ................................................
az igazgató aláírása
Jelentkezési határidő: 1998. október 10.

Beszámoló a TAKARÉKOSKODJ! (SPARE) program tapasztalatairól, a szentendrei Ferences Gimnázium iskolai energiatakarékossági hónapjáról

A Környezetgazdálkodási Intézet felkérésére iskolánkban tanárok és diákok közreműködésével energiatakarékossági vizsgálatokat, kísérleteket végeztünk. A mérés része a norvég Takarékoskodj! (SPARE!) programnak, melyben 1997-ben 60 iskola vett részt. A program keretében a 10. osztályos diákok egy része otthon és az iskolában energiaméréseket hajtott végre április-május hónapban, valamint megpróbálta a szakkörön tanultakat a családban, az osztályban megvalósítani, és így 10%-os csökkentést elérni. Az iskolai energiatakarékosságba bevonták az iskola illetékes alkalmazottait, mivel az osztálytermek elektromos fogyasztása csak töredéke a teljes energiaforgalomnak.

Eredmények
1.) Feltérképeztük az iskola éves energiagazdálkodását és összehasonlítottuk a programban szereplő norvég átlagiskola megfelelő normatíváival. A mi gimnáziumunk 1997. évi fogyasztása:
elektromos
77 078 kWh 277 480 MJ 1 310 326 Ft
gáz
64 000 m3 2 176 000 MJ 1 920 000 Ft
víz
4 871 m3 779 360 Ft
összesen:
681 522 kWh 2 453 480 MJ 4 009 686 Ft

Az alkalmazott szorzók: 1 kWh = 3,6 MJ
1m3gáz= 34 MJ= 30 Ft
1 kWh = 17 Ft
1m3víz =160Ft


A Ferences Gimnázium tanulói létszáma 445 fő, fűtött m2=4875 m2, fűtött, szellőztetett tornaterme és melegkonyhája van. A hasonló adatokkal jellemezhető norvég átlagiskola éves energiafogyasztása: 155 kWh/m2/év > 139,8 kWh/m2/év (ez utóbbi a miénk).
A fogyasztás megoszlása azonban elgondolkodtató. Az adatok szerint a norvég iskola feleannyit fűt, mint a Ferences Gimnázium dacára az időjárási különbségeknek, viszont az egyéb eszközök fogyasztása (világítás, keringetés, szellőztetés, vízmelegítés, számítógépek, konyhai gépek, fénymásolók stb.) 4-szer akkora Norvégiában, mint nálunk. Így tudunk összességében kissé takarékosabbak lenni náluk. A hőszigetelés hiányosságait azon spóroljuk meg, hogy kevesebb másolót, számítógépet, ventillátort működtetünk, kevesebbet mosdunk, főzünk, mosunk.
2.) Megvizsgáltuk egy átlagos és egy energiatakarékos hét konkrét fogyasztását a villanyóráról, gázóráról leolvasva. Eredmények:

Normál hét (1998.04.17-04.24.)
elektromos
1 858 kWh 31 586 Ft (átlaghéten:25 199 Ft)
gáz
798,5 m3 23 955 Ft (átlaghéten:36 923 Ft)

Takarékos hét (1998.05.04-05.11)
elektromos
1 429 kWh 24 293 Ft (23 %-os megtakarítás!)
gáz
92,65 m3 2780 Ft (fűtés befejeződött)

Megállapításaink:
Alkalmazott intézkedések (fontossági sorrendben):

Ha sikerülne elérni, hogy a program egész évben működjön, a 23 %-os villany-megtakarítás iskolánkban évente 300 ezer Ft-ot tenne ki. Körülbelül még egyszer ennyit lehetne megtakarítani a fűtésen, ha a leghuzatosabb helységekben az ablakokat, ablaktömítéseket leszigetelnénk. Célszerű volna továbbá a tanári szobák, diákétkező világításának felét kompakt fénycsövekre átállítani, a tornaterem fogyasztását külön felmérni, az irodákban helyi világítást és helyi (ventillátoros) fűtést alkalmazni. Meg kellene vizsgálni annak műszaki lehetőségét, hogy a folyosók, lépcsőházak, WC-k világítása, szellőztetése megoldható-e időkapcsolóval, lehet-e egyes épületszárnyakat, ahol éjszakai fogyasztó nincs (biztonsági szempontból is) külön áramtalanítani.

3.) A diákok otthon is igyekeztek - szüleikkel együttműködve - csökkenteni az elektromos túlfogyasztást (hűtőgép, vízmelegítő, mosógép, TV, stb.) A méréseket 20 diák kezdte el, de végül csak hatan maradtak, akik mind a 36 adatot kellő időben leolvasták. Az ő villanyóra adataik:

átlagos hét csökkentett hét megtakarítás
118 kWh 110 kWh 7 %
192 186 4 %
21 18,8 11 %
171 156 9 %
104 92 12 %
37 33 11 %

Érdekes, hogy a többet fogyasztók csak kisebb csökkenést tudtak elérni. Az iskolának ez a néhány diák 7293 Ft-ot takarított meg egy hét alatt, és otthon még ezret. Javaslom több diák, osztály, család bevonását, ez esetben az otthoni megtakarítás egy nagyságrenddel nagyobb is lehet, mint az iskolai. Végül is nem pazarlásra születtünk. És természetesen rengeteg megtakarítást lehet még elérni pl. a hétvégi közlekedésnél, vagy különböző energiaigényes tárgyak vásárlásánál.
Dőry István

A ZÖLD SZÍV HÍREI

Megjelent a Zöld Szív 1998/99-es központi program tervezete, melynek középpontjában idén a csillagászat áll. A szeptemberi feladat a Jupiter és holdjainak megfigyelése. A Jupiter Naprendszerünk legnagyobb bolygója, amely körül négy hold kering, s melyeket már Galilei is felfedezett. Szeptemberben egész éjszaka jól látható a Jupiter az égbolt déli felén. Bár bolygó - tehát saját fénye nincs, csak a Nap világítja meg - színe olyan, mint egy nagyon fényes csillagé. Jó madarász-távcsővel talán még a holdjait is sikerül megfigyelni.
Különös aktualitást ad a csillagászati témának az, hogy 1999. nyarán ritka természeti jelenség tanúi lehetünk: teljes napfogyatkozás lesz megfigyelhető hazánk területéről. Éjszakai sötétség borul majd a tájra néhány percre, nappal is ragyogó csillagos lesz az ég, mert a Hold teljesen el fogja takarni a Napot.
A Zöld Szív két akciót is indít. A "Dobban a Zöld Szív" akció keretében olyan problémák feltárására hívják fel a tagságot, amelyeket csak közös erővel lehetséges megoldani. A "Természeti csodák a járda repedéseiben..." című pályázat meghirdetésével céljuk, hogy ráirányítsák a figyelmet azokra a kicsi, de mégis fontos természeti értékekre, amelyek még a legsivárabbnak tűnő környezetben is velünk vannak.

"A foglyul ejtett állatok tenyésztésének legsikeresebb programja is hiábavaló dolog, ha nincs elegendő élőhelyük, amely a szabadon bocsátásuk után eltarthatná őket."
Paul Ehrlich: A fajok kihalása

ZÖLD NAPOK A DEBRECENI
TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUMBAN

A Biocén Környezet- és Természetvédelmi Klub megalakulásának tíz éves évfordulóját jubileumi "Biocén-hét" szervezésével ünnepelték a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban. A szeptember 14. és 24. között megrendezett eseménysorozat első 5 napján a program gerincét igen változatos témájú előadások képezték. Az előadók többsége dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikónak - a rendezvénysorozat szervezőjének, a klub megalapítójának - egykori tanítványa volt. A mára egyetemi hallgatóvá cseperedett diákok közül voltak, akik útiélményeiket, mások kutatási témáik tapasztalatait osztották meg az érdeklődőkkel. A programsorozat második felében olyan, a világtakarítási akcióhoz kapcsolódó eseményekre került sor, mint például papír- és veszélyeshulladék-gyűjtés vagy a csere-bere piac és vásár.


ERDEI ISKOLA
A BALATON-FELVIDÉKEN

Akik a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természeti értékeit, történelmi nevezetességeit szeretnék megismerni, azok számára ideális lehetőség a Pálkövei Ifjúsági Tábor 5 vagy 7 napos erdei iskola programja. A szolgáltatás 1999. április 26. és június 26., valamint augusztus 31. és szeptember 30. között vehető igénybe. Elhelyezés kő- és faházakban. Részvételi díj 5 napra 4950 Ft/fő, 7 napra 7200 Ft/fő. Kedvezmény: 15 résztvevő után 1 fő, 100 fő feletti csoport esetén 10 résztvevőnként 1 fő ingyenesen táborozhat. Részletes információ: Márfai Anna, 8261 Badacsony, Római u. 154. Telefon: 87/568-535 vagy 20/9221-581.

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM PROGRAMJAI, KIÁLLÍTÁSAI

Állandó kiállítások:
Ember és természet Magyarországon - történeti ökológiai kiállítás, amely a természeti környezet változásait mutatja be a Kárpát-medencében
Nem hervadó virágoskert - a galériát tartó oszlopokban az Ásványtár kincsei láthatók
Természetbúvár-terem - a Természetbúvár terembe várják mindazokat, akik szívesen töltenek el egy órát természeti tárgyak, kőzetek, ősmaradványok, ismeretterjesztő és tudományos könyvek között. Itt a látnivalók többsége kézbe vehető. Az óvodai nagycsoportosokat és iskolásokat hétfőn, szerdán és csütörtökön 10-16 óráig csoportos látogatásra várják.

Szabadtéri állandó kiállítás:
Időösvény - a múzeum előtt álló óriási kőtömbök Magyarország jellegzetes kőzetei

Időszaki kiállítások:
Jégvilág - Izland régi térképeken: szeptember 15-től november 15-ig
Fák - Papp Tibor fotókiállítása: szeptember 23-tól november 2-ig
Kihalások - az élővilág válságai a földtörténeti múltban: szeptember 30-tól
150 éves a Magyarhoni Földtani Társulat: szeptember 30-tól
Flamingók és vadkacsák - Nagy Judit textilművész kiállítása: november 4-től november 24-ig

Vidám gyermekfoglalkozások (minden második szombaton):
október 3. Az állatok világnapján terményállatok készítése
október 17. szárazvirág-kép készítés
október 31. Ablakkép készítés
november 14. Origami állatok + rajzverseny
november 28. Szagosbaba készítése
december 12. Karácsonyfadísz készítés + rajzverseny

Játszóház az élővilág nagy válságait bemutató kiállításhoz:
október 8. (csütörtök) 10-13 óráig: Fekete gyémántok
október 30. (péntek) 13-16 óráig: Sárkány ellen sárkányfű
november 7. (szombat) 10-13 óráig: Mirelitmamut


Szakkörök:
Fiatalok Természetismereti Klubja: a magyar tudományos élet számos fiatal kutatója nevelkedett ebben a főként középiskolásokat tömörítő klubban, amely rendszeres előadásokkal, kirándulásokkal, nyári táborozással várja a fiatalokat. Ez évi előadásaik (ezekről információ kérhető Rogovszky Zoltántól, telefon: 3-756-748, 203-89-33):
október 2. - Horváth Ákos: A zivatarfelhőktől a tornádókig
október 16. - Sarneczky Krisztián: Veszélyben a Föld - kozmikus katasztrófák
november 13. - György Péter: Dinoszaurusz-divat
november 20. - Szilágyi László: Úgyis humusz leszel...- hulladékhelyzet Magyarországon
december 11. - Csorba Gábor - Merkl Ottó: Ragacsos rizs és laminált tehén - állatgyűjtésen Laoszban
Szitakötő: neves szakemberek vezetésével működő kreatív természetismereti Klub kicsiknek

Iskola a múzeumban - szakmai tovább képzés tanítók, tanárok és múzeumi dolgozók számára
A képzésen maximum 80 fő vehet részt, a jelentkezéseket beérkezési sorrendben regisztrálják. A képzés időpontja: 1998. november 2-3. A részvétel díja 1000 Ft.

Tárlatvezetés tanárok számára: 5-10 fős pedagógus csoportoknak ingyenesen bemutatják a kiállításokat, a Természetbúvár termet és a múzeum kiadványait.
A múzeum péntekenként 13 órától 18 óráig mindenki részére ingyenesen látogatható!
Szünnap kedden van!
A programokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatás kapható: 1083 Budapest, Ludovika tér 6. Tel.: 333-0655/3218

"A gyógyszeripari készítmények fele vadon élő szervezetektől származik. A fajokban leggazdagabb országoknak alig van kapacitása az élő erőforrások hasznosítására. A genetikai erőforrások nyújtotta előnyöket learató ipari országoknak támogatniuk kellene a harmadik világ népeinek a fajok védelmében kifejtett erőfeszítéseit."
"Brundtland-jelentés"

A HULLADÉK 1.
MENNYISÉGI MUTATÓK

Ha a hazai hulladékkeletkezés mennyiségére vonatkozó adatok között böngészünk feltűnő, hogy csak becslésekkel rendelkezünk. Hulladéklerakóink csupán elenyésző hányada rendelkezik mérleggel, így a rendszeresen gyűjtött hulladékról sincsenek pontos adataink. A mintegy 3200 magyarországi településnek csak harmadánál megoldott a szervezett hulladékszállítás, az ártalmatlanítás pedig csak a hulladék kb.10%-ánál történik előírásszerűen. Mintegy 2000 település hulladékának jelentős része erdőszélekre, bányagödrökbe kerül és így mennyiségét tekintve csak találgatásokba bocsátkozhatunk. Más megközelítésből nézve - az érintett lakosság számának vizsgálatával - kedvezőbb képet kapunk. Így ugyanis elmondható, hogy a magyar állampolgárok kb.65%-a él olyan településen, ahol megoldott a hulladék rendszeres elszállítása és valamilyen szinten a kezelése is.
További bonyodalmakhoz vezet, hogy a hulladék mennyiségét kétféleképpen szokás vizsgálni: tömeg illetve térfogat szempontjából. A kettő között természetesen szoros összefüggés van, de a termelődő hulladék összetételében történő folyamatos változás miatt az arányokban állandó, jól kitapintható változás tapasztalható. Míg 1965-ben egy köbméter hulladék tömege 0,5 tonna volt, ma már csak 0,2 tonna. Ez az úgynevezett fellazulási jelenség annak köszönhető, hogy a műanyagok és a papír egyre nagyobb mennyiségben jelennek meg a hulladékban, csökken viszont a nagyobb fajsúlyú tüzelési salak aránya.


A hivatalos becslések szerint hazánkban évente mintegy 108 millió tonna szilárd hulladék keletkezik, melyből a termelési hulladék 102 millió tonnát tesz ki, míg háztartásokból származó hulladék mennyisége kb.5-6 millió tonna (azaz mintegy 25-30 millió m3), bár egyes szerzők ennél jóval nagyobb, 10, sőt 13 millió tonnás értékkel is számolnak.

Pénzes (1989)
11-13 millió tonna
Nádai (1992)
3,6 millió tonna
Bese-Markó (1994)
5 millió tonna
PHARE (1994)
6 millió tonna

Ezekkel a mutatókkal világviszonylatban még kedvező helyzetben vagyunk, mert az egy lakosra vetített hulladékmennyiség kisebb, mint a Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban tapasztalható. Mivel az egész témakört tekintve csak becslésekkel rendelkezünk, ez az adat sem lehet pontos. A legmegbízhatóbbnak számító irodalmak 400-500 kg/fő/év (442 kg/fő/év, PHARE-701/91) értékkel számolnak. Riasztó azonban, hogy a fogyasztói szokások megváltozása e tekintetben is jól követhető növekedést eredményez. Különösen az utóbbi 10 évben, az úgynevezett fogyasztói társadalom megjelenésével és térhódításával, főként a csomagolóipar “fejlődésének” és a fűtési rendszerek változásának köszönhetően egyre nő a kommunális hulladék mennyisége.

A hulladék mennyiségében évszakonként is van különbség. Leginkább feltűnő ez a kertes övezetben, ahol a vegetációs időszakban - ha nem komposztálnak- megnő a szerves eredetű hulladék mennyisége. A távfűtés, a gáz bevezetése télen az éghető hulladékalkotók növekedésével jár. Üdülőhelyeken a lakosság számának szezonális változása is kihat a hulladék mennyiségére.
A növekvő hulladékmennyiség a lerakási problémák fokozódásához vezet, amely megnyugtatóan csak komoly tőke befektetésével orvosolható. Célszerű ezért inkább a megelőzésre, a hulladékmennyiség csökkentésére figyelni!
Munkácsy Béla
MEGINT PRÓBÁLKOZNAK A MULTIK

Nemrégiben egy meghívó jutott szerkesztőségünk birtokába, melyből megtudhattuk, hogy a Pepsi Cola 1999-ben elindítja környezetvédelmi programját... A brosúra szerint a VI. Sulibörzén - amelyet a Kertészeti Egyetem épületében tartottak - még egy standdal is képviseltette magát a cég. A "környezetvédelmi programhoz" kapcsolódni szándékozó pedagógusokat a kiadvány szerint ajándékkal várták az üdítőitalgyártó cég emberei. S ez még mind semmi, hiszen a cég által készített környezetvédelmi tesztlapot helyesen kitöltő diákokat fémdobozos italokkal jutalmazták!
Szerkesztőségünk véleménye szerint az ilyen és ehhez hasonló akció, nyílt provokáció a környezeti nevelésben dolgozó pedagógusok ellen.
Hogyan lehetséges, hogy környezetvédelmi programról beszél egy olyan cég, amelyik csak olyan terméket állít elő, amely egészségnek legkevésbé sem nevezhető, és legjobb volna, ha legalább az iskolákban nem kerülne szóba forgalmazásuk! Hogyan lehetséges, hogy környezetvédelmi programot emleget az a cég, amelyik a gyerekek jutalmazására a környezetet leginkább terhelő fémdobozos italát használja fel?
A multinacionális vállalat nem szeretetszolgálat, tevékenységét pusztán az elérhető legnagyobb profit utáni hajsza jellemzi, valódi környezetvédelmi tevékenységet már csak ezért sem hajlandó végezni. Ez jelen esetben sincsen másként! A "környezetvédelmi program" nyilvánvaló célja agymosás, a fiatal generáció üdítőital fogyasztásának további fokozása, a jövő fogyasztójának tovább butítása.
Látnunk kell, mi húzódik meg a jelenség hátterében! A fémpalack a cég számára extraprofitot jelent, hiszen minden egyes alkalommal eladható a gyanútlan vásárlónak, szemben az üvegpalackkal, amely visszaváltható, s ezért forgalmazását a multinacionális cégek teljesen visszaszorították. A évente előállított több milliárd fémpalackkal gyermekeink, sőt saját öregkorunk vasérc- és bauxitkészleteit éljük fel, a bányászat, a szállítás és a gyártás iszonyatos környezetterheléséről már nem is beszélve - gondoljunk csak a Tapolcai-tavasbarlang vagy a hévízi gyógyfürdő kálváriájára, amelyek egyértelműen a mértéket nem ismerő, vigyázatlan bauxitbányászatnak köszönhetően kerültek végveszélybe. (Néhány hete adták hírül a televízióban, hogy a térségben újra bányákat nyitottak, reméljük ezúttal a környezet állapotára jobban odafigyelnek majd.) A fémpalackok divatjának köszönhető nem kis részben a globális felmelegedés is, hiszen a fémek kohósítása a leginkább energiaigényes tevékenységek közé tartozik, és a legtöbb országban fosszilis energiahordozók égetése révén nyerik az ehhez szükséges energiát.
Kérjük tehát kedves olvasóinkat, ne vegyenek részt a Föld értékeit veszélyeztető fogyasztói szemléletmód terjesztésében, ne vonják be gyermekeinket ilyen jellegű akciókba!
Munkácsy Béla

A KÖRNYEZETI NEVELÉSI BÁZIS-KÖNYVTÁR AJÁNLÁSAI
A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára, 1035 Bp. Miklós tér 1., tel.: 2500-420, -424
Fax: 368-8002, E-mail: [email protected], Internet: http://www.kia.hu/konyvtar
1998. október

Caduto, Michael J.– Bruchac, Joseph: Keepers of the Animals

Native American Stories and Wildlife Activities for Children

Az állatok őrzői. Az amerikai őslakosság történetei gyerekeknek és gyakorlati feladatok a természetben


KIKNEK SZÓL
• Főként 10-14 éves gyerekeknek, pedagógusaiknak és szüleiknek, valamint mindenkinek, aki szereti a meséket és a természetet.
TARTALOM
• Ez a kötet egy különleges természetismereti tankönyvsorozat része. A gyerekeket a szívükön keresztül viszi közel a természethez. A könyv sajátos módon – indián történetekhez kapcsolódva – vezeti be a gyerekeket a természettudomány világába. Minden fejezet egy indián legendával kezdődik, amelyet a témával összefüggő természettudományos ismeretek leírása követ. Ezekhez kapcsolódnak a gyerekek számára kitűzött feladatok. A szerzők bemutatják a kiválasztott fajok élőhelyét, testfelépítését, életmódját és táplálkozási szokásait, valamint a helyüket a természetes ciklusban. Beszélnek arról, hogy a bemutatott faj hogyan alkalmazkodott a környezethez. Minden állatnál szó esik arról is, hogy milyen környezeti és emberi hatások veszélyeztetik őket, és hogyan lehet ezektől megvédeni az állatokat. A könyv a legeredményesebben a nyári táborok vagy az erdei iskolák programjaként alkalmazható, azonban fel lehet használni az iskolai angol vagy biológia tantervi anyag kiegészítéséhez, szabadidős foglalkozásokhoz vagy szakkörökhöz is, és természetesen a szülők is meríthetnek belőle ötleteket egy-egy közös családi programhoz.
IDŐIGÉNY
• 150-200 tanítási órát igényel az egész könyv feldolgozása, de egy-egy részletet önállóan is fel lehet dolgozni és be lehet illeszteni .
ESZKÖZIGÉNY
• Egyszerű, de sokféle (a leckék tartalmazzák a részletes felsorolást).
FEJEZETEK
(zárójelben a terje-delem oldalszámban)
• I. Útmutató a könyv használatához (24) • II. Az amerikai őslakosság történetei és gyakorlati feladatok a természetben. • A teremtés (12) • Ünneplés (10) • A látvány (10) • Toll és szőr, pikkelyek és bőr (130) • Túlélés (54)
⇒ HOZZÁFÉRHETŐSÉG: Helyben olvasható a Selyemgombolyító Könyvtárában (raktári jelzet: 502[37] C 10)
⇒ MAGYAR NYERSFORDíTÁS: Néhány szemelvény a kötetből és a hozzá tartozó tanári kézikönyvből (6 o.)

**********************************************************************************

Caduto, Michael J.– Bruchac, Joseph: Keepers of the Night

Native American Stories and Nocturnal Activities for Children
Az éjszaka őrzői. Az amerikai őslakosság történetei és éjszakai gyakorlatok gyerekeknek

KIKNEK SZÓL
•10-14 éves gyerekeknek, szüleiknek és pedagógusaiknak.
TARTALOM
• A könyv minden története, magyarázata és gyakorlati feladata az éjszaka csodálatos és sejtelmes világához kapcsolódik. A szerzők írnak az éjszaka aktív állatokról, a nappal és éjszaka másképpen viselkedő növényekről és az éjszakai égbolt látványáról.
FEJEZETEK
(zárójelben a terjedelem oldalszámban)
• Előszó, bevezetés és megjegyzések (10) • 1. Ötletek és módszerek a könyv használatához (20) • 2. Honnan származik a denevér (22) • 3. Az éjszakai pillangó - a tűz táncosa (20) • 4. A hét csillag táncos; A Hold teremtése (30) • 5. A mókus és a bagolytestvérek (28) • 6. Hogyan mászta meg a grizzly medve a hegyeket? (12) • Az indián szavak kiejtése és magyarázata (7) • Tárgymutató (3)
⇒ HOZZÁFÉRHETŐSÉG: Helyben olvasható a Selyemgombolyító Könyvtárában (raktári jelzet: 502[37] C 10)
⇒ MAGYAR NYERSFORDíTÁS: Nincs.

dr. Adorjánné Farkas Magdolna ismertetései
Figyelem! A fenti szerzőpáros korábban (a Hírlevél 1996. nyári számában) ismertetett könyvébőlKeepers of the Earthtovábbi két fejezet fordítása készült el: a fordítások összes terjedelme 11 oldal.


A Peace Corps Magyarországi Szervezete 1995-ben segédanyagot állított össze Környezeti nevelési gyakorlatok (Játékok és kísérletek kisdiákok számára) címmel. A fordításgyűjtemény terjedelme 70 oldal, könyvtárunkban – számítógépes szövegállományként is – hozzáférhető.


Brand, Jill – Blows, Wendy – Short, Caroline: The Green Umbrella
Stories, songs, poems and starting points for environmental assemblies
A zöld ernyő. Történetek, dalok, versek, ötletek rendezvényekhez a környezetért

KIKNEK SZÓL
• Elsősorban olyan iskoláknak, oktatóközpontoknak, nemzeti parkoknak ahol a környezeti tudatosság fejlesztése érdekében rendszeres foglalkozásokat, rendezvényeket tartanak.
TARTALOM
• A könyv segítséget ad ahhoz, hogy a gyerekek (különösen a városlakók) és persze a felnőttek is felismerjék, hogy a környezetet érő károsodások, katasztrófák, még ha nem is a közvetlen közelükben történnek, visszahatnak rájuk. Segít megértetni, hogy ha mindenki csak egy kicsit változtat a mindennapi szokásain, a “sok kicsi sokra megy” elve alapján talán ők is tehetnek valamit a természet megóvásáért. Felhívja a figyelmet arra, hogy a ma diákjai a jövő döntéshozói, de ők fogják képviselni azt a nyilvánosságot is, amely a helytelen döntések ellen fellép. Fel kell őket készíteni ezekre a szerepekre. A könyv használatát könnyűvé teszi áttekinthetősége. A környezeti témákat fejezetenként, alfejezetenként csoportosítja. Ezek megfelelnek egy-egy iskolai rendezvény témájának (pl. Föld napja, Fák napja stb. ... ), de akár egész éves rendezvénysorozatot is lehet rájuk építeni. A fejezetek elején található a fejezet célja, ötletek felsorolása a gyerekek figyelmének a felkeltéséhez és egy tény“láda” az adott témában. A tények közvetlenül alkalmasak ismertetésre, illetve közvetetten viták indításához.
FEJEZETEK
Víz, víz mindenhol: A víz otthon; A víz, mint élőhely; Mit jelent a víz növények számára; A víz ereje Levegő: Levegő és időjárás; A hangok világa, a zaj • Élőlények: Az élet sokfélesége; Az élőlények együttélése; Viszonyunk a vadvilághoz; Veszélyeztetett fajok • Az emberek és élőhelyeik: Emberek mindenhol; Változások, változások; A hely ahol te élsz • Élelem: Az étel készítése és megosztása másokkal; Igazságtalan elosztás; Élelmiszertermelés és gazdálkodás; Betakarítás • Az energia és az energiaveszteségek: Zárt rendszer; Az energia, amit felhasználunk; Takarékoskodás az energiával; A Föld ára • Bolygónk, a Föld: Ismeretek a bolygónkról
⇒ HOZZÁFÉRHETŐSÉG: Helyben olvasható a Selyemgombolyító Könyvtárában (raktári jelzet: 502[37] )
⇒ MAGYAR NYERSFORDíTÁS: Rövidített adaptáció a teljes könyvről (43 o.)
(Kiadó és szerzői jog: A and C Black Ltd., 35 Bedford Row, London WC1R 4JH; ISBN 0-7136-3390-5)
Darvas Katalin ismertetése
********************************************************************************

Wagner, Richard: Natur-Spielräume für Kinder
Környezetbarát játszóterek gyermekeknek

KIKNEK SZÓL
• Gyermekekkel foglalkozó nevelőknek, akik a környezeti nevelést feladatuknak látják
TARTALOM
• Századunkban egyre kevesebb olyan hely marad, ahol a gyermekek nyugodtan, korlátlanul játszhatnak a természetben vagy a természettel együtt. A könyv mottója: “Adjátok vissza a gyermekeknek játszótereiket!” A füzet szerkesztői ennél a felszólításnál nemcsak az óvodákban és az iskolákban dolgozókra gondoltak, hanem minden felnőttre. Nagy előnye a füzetnek, hogy a gyakorlati munkában sem hagyja egyedül a környezeti nevelésben fáradozókat, hanem sok és már bevált gyakorlati ötletet ad játszóterek és kertek kialakításához. Kiindulópontot és szempontokat ad a területek tervezéséhez és kialakításához is, mellyel a nevelők így időt spórolhatnak meg.
IDŐIGÉNY
• A könyvben leírt játékok, kialakítása néhány órás munkát igényel.
ESZKÖZIGÉNY
• Természetes eszközök: farönkök, nád, palánták, stb.
FEJEZETEK
(zárójelben a terjedelem oldalszámban)
• Előszó (2) • A munkaanyag keletkezéséről (2) • Gyermekközpontú területrendezés (2) • A játékok gyűjtésétől a játszó területekig (3) • Zöld területek kialakítása (3) • Varázslat fűzfa segítségével (15) • Egyszerűbb játszó-terek (4) • Gyermek-kertek az óvodákban (7) • Az érzékek útja (5) • Munkálkodás fejjel, szívvel és kézzel (2) • Irodalomjegyzék és ajánlólista (2) • Hasznos kapcsolatok címei (2)
⇒ HOZZÁFÉRHETŐSÉG: Helyben olvasható a Selyemgombolyító Könyvtárában (raktári jelzet: 502[37 W 16] )
⇒ MAGYAR NYERSFORDíTÁS: A teljes könyvről (27 o.)
(Kiadó: Naturschutzzentrum NRW, Postfach 10 10 52, 45610 Recklinghausen)
Gaál Zsuzsanna ismertetése

A könyvtár könyvajánlása a Soros Alapítvány támogatásával készült.
PÁLYÁZATI FIGYELŐ

Hirdető: Hajdúböszörményi Ifjúsági Természet-védő Kör - a Zöld Energia Hálózat tagja
Téma: “TAKARÉKON” című energiahatékonysági rajzpályázat.
Pályázhatnak: hajdú-bihar megyei általános iskolák felső tagozatosai
Technikai követelmények: A/3-as méretben, szabadon választott technikával (kivéve grafitrajz), keret nélküli munkák beérkezését várjuk. A munkákat szakmai zsűri vizsgálja tartalmi, technikai, esztétikai szempontok szerint. Az első három helyezett jutalma egy-egy pár görkorcsolya, valamint az első helyezett pályaműből plakát készül a kampány népszerűsítésére. A pályázaton résztvevő művek kiállításon vesznek részt. A beküldött munkák hátoldalán szerepeljen: pályázó neve, életkora, a mű címe, az iskola címe, a felkészítő tanár neve.
Beküldési határidő: 1998. október 15.
A pályamunkákat az alábbi címre várják: 4220 Hajdúböszörmény, Pf. 125.
A díjazottakat levélben értesítik.
Bővebb információ: Fekete Éva programvezetőtől, telefon: 06-52-221-435, ill. 06-52-371-200/26-os mellék.

Hirdető: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)
Téma: Az MME megalakulásának 25. évfordulója alkalmából amatőr rajz és fotópályázatot hirdet “25 év a természet szolgálatában” címmel.
Pályázhatnak: 10 és 18 év közötti fiatalok, minden a természettel kapcsolatos alkotással, régebbi fényképpel vagy saját élményen alapuló rajzzal. A legjobb alkotásokat értékes díjakkal fogják jutalmazni (fényképezőgép, távcső, könyvek stb.).
Beküldési határidő: 1998. október 20.
A díjak átadására 1999. januárjában kerül sor.
A pályázatokat az alábbi címre várják: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1121 Budapest, Költő u. 21.
Bővebb felvilágosítást a 06-1-275-6247-es telefonszámon adnak.

Hirdető: Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány
Téma: ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatása. A csereprogram keretében kétoldalú rendezvények, egyetemi és főiskolai képzés, oktatási együttműködés, tudományos célú tanulmányi kirándulás, oktatási segédanyagok kiadása, közös kutatási, képzési és oktatási folyamatok lebonyolításának támogatására nyújtható be pályázat.
Benyújtási határidő évente folyamatos: 1998-ban november 15., 1999-ben március 15., május 15., szeptember 15., november 15.
Bővebb információ: AKCIÓ Alapítvány titkársága, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Professzorok Háza V. em. 506. Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 507. Telefon: 06-1-351-9839 ill. 06-1-351-9840, internet: www.prof.iif.hu./omaa

Hirdető: Országos Szakképzési Tanács
Téma: Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmények és szakképzést folytató iskolák részére nyújtandó támogatás, a képzéshez szükséges tárgyi eszközök fejlesztése.
Pályázhatnak: azok a felsőoktatási intézmények és szakközépiskolák vehetnek részt, amelyek az 1998/99. tanévben akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést indítanak. A pályázónak rendelkeznie kell a művelődési és közoktatási, ill. az oktatási miniszter által jóváhagyott - az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés indítására vonatkozó - engedéllyel.
A támogatás formája: A támogatás vissza nem térítendő, amely kizárólag az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés indításához és a képzéshez szükséges tárgyi peremfeltételek megteremtéséhez használható fel.
Bővebb információ: Országos Szakképzési Tanács Titkársága, Budapest, Szalay utca 10-14.

Hirdető: Soros Alapítvány
Téma: iskola és önkormányzat környezeti nevelési együttműködésének támogatása
A pályázat célja: Az iskola és a különféle szektorok (önkormányzat, helyi civil szervezet, egyház stb.) együttműködésén, kölcsönös érdekeltségén alapuló környezeti nevelési programok elősegítése.
A pályázók köre: 11-18 éves diákok és tanáraik; környezeti neveléssel foglalkozó iskolák, osztályok, szakkörök, csoportok; helyi önkormányzati intézmények, szervezetek.
A pályázatban nem vehetnek részt: profitorientált cégek és magánszemélyek, a pénz újraelosztására pályázók.
A pályázat követelményei: Egy intézmény csak egy pályázatot küldhet be. Amennyiben az önkormányzat kizárólag pénzügyi támogatást nyújt, akkor az a pályázat szempontjából nem számít együttműködésnek.
A tervezett keret: 6 millió Ft
A pályázható összeg felső határa: 100.000 Ft
Beküldési határidő: 1998. október 15. A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 1998. november 30.
Hirdető: Soros Alapítvány
Téma: “IF YOU...”- középiskolások csoportos tevékenységeinek támogatása
A pályázat célja: felkészítse, ill. bátorítsa a középiskolás korosztályt azokra a tevékenységekre, amelyekkel a nyitott társadalom polgáraként nap mint nap találkozni fog.
Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek központjában az önképzés; az érdek- és jogvédelem; a nyilvánosság; tolerancia a másság, a kisebbségi vélemény iránt; a felelősségteljes döntéshozatalra való felkészítés vagy a környezetvédelem áll.
A pályázók köre: Olyan magyarországi öntevékeny középiskolás csoportok amelyek: diákok kezdeményezésére jöttek létre és a diákok aktív részvételével működnek; sem iskolai, sem egyéb más szervezet fennhatósága alá nem tartoznak; egy általuk felkért felnőtt támogatásával nyújtják be kérésüket; és a pályázati kérdőívet pontosan kitöltve, a megadott határidőre eljuttatják a Soros Alapítvány irodájába.
E program keretében nem nyújtunk támogatást: utazásokhoz, nyelvtanfolyamokhoz, sporttevékeny-ségekhez. Az Alapítvány nem nyújt támogatást azoknak a pályázóknak, akik 1997-ben támogatást nyertek, de a kapott összegről nem küldtek beszámolót.
Az elérhető támogatás maximális összege: 100.000 Ft.
Beküldési határidő: 1998. október 31.
A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 1998. november 30.

Hirdető: Soros Alapítvány
Téma: iskolai egészségnevelési program. A Soros Alapítvány által támogatott és szervezett Iskolai egészségnevelési program képzéssorozatának folytatását az Alapítvány által kiképzett trénerekből szerveződött, újonnan alakult Egészségvirág Egyesület vállalta el.
A pályázók köre: Az országos szintű, helyi igényekhez igazodó képzésekre olyan 20-30 fős önszerveződő csoportok jelentkezését várjuk, melyek alkalmas helyszínt tudnak biztosítani a 60 órás, tanúsítványt adó képzéshez. A program azoknak a pedagógusoknak, egészségneveléssel foglalkozó szakemberek és érdeklődők számára kíván segítséget nyújtani, akik az egészségnevelés témakörét bevonják napi munkájukba.
A komplex program témái: egészséges táplálkozás, dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, szexualitás, AIDS, környezeti nevelés, konfliktuskezelés, kommunikáció.
Az évek óta sikeres képzéssorozat új szervezeti formában való folytatását a Soros Alapítvány támogatja, így az első 40 tanfolyam esetében a részvételi díj 6.000 Ft/fő. A képzések szervezése a jelentkezések sorrendjében történik.
Jelentkezési lap és bővebb információ kapható:
- az Egészségvirág Egyesületnél (1118 Budapest, Előpatak u. 1. V/4.)
- Kulin Esztertől, telefon: 06-1-319-39-30
- a Soros Alapítványnál (1525 Budapest, Pf. 34.) Nagy Szilviától, telefon: 06-1-315- 0303/713-as mellék.

Hirdető: Energiatakarékossági Hitel Program, önkormányzati alprogram
Téma: Helyi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények energiamegtakarító beruházásainak ösztönzése, kedvezményes kamatozású hitelfelvételi lehetőség biztosítása
Pályázhatnak: helyi önkormányzatok, az önkormányzatok kizárólagos tuladjonában lévő gazdasági társaságok, közhasznú társaságok
Részletek: Magyar energia Hivatal Energiatakarékossági Osztály, 1081 Budapest, Köztársaság tér 7.;Pályázatfigyelő 98/8/9.
Határidő: 1998. október 15. (postabélyegző kelte)

Hirdető: Danube Watch, a Duna-medence környezetvédelmi program időszakos angol nyelvű folyóirata
Téma: "Mentsék meg folyóinkat" nemzetközi gyermekrajz-pályázat
Pályázhatnak: 7-14 év közötti fiatalok, iskolánként legfeljebb 6 pályamű adható be.
Díjazás: A csoportok győzteseinek 50 dollár és díszoklevél, a helyezetteknek 25 dollár és díszoklevél, a kimagasló színvonalú munkákért különdíjak.
Részletek és űrlap: Környezetvédelmi Minisz-térium, Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, Galambos Mária (1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 1/201-4782, 1/457-3498).
Határidő: október 16.

Hirdető: Szalamandra Egyesület
Téma: Nekünk sikerült környezet- és természetvédelmi sikertörténetek megírása
Pályázhatnak: általános- és középiskolai osztályok, szakkörök,csoportok, civil szervezetek, családok
Részletek: Szalamandra Egyesület, 2000 Szentendre, Alkotmány utca 12.
Határidő: 1998. november 15.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. A pályázat útján igényelhető támogatás célja: A tanuló ifjúság ökológiai szemléletű oktatásának-nevelésének az elősegítése a növénytelepítési, ápolási munkákban való aktív részvétele által, az élő környezet esztétikai színvonalának emelése, valamint a társadalom és az erdészet közötti kapcsolat javítása.
2. A pályázat benyújtására jogosultak: Azok az alap- és középfokú intézmények, amelyek tagjai a Környezeti Nevelési Iskolahálózatnak.*
3. A pályázat benyújtásának határideje: 1998. november 30.
4. A pályázat benyújtásának helye: Dr. Geiszler János, 2094 Nagykovácsi, Tompa M. út 25.
5. A pályázat benyújtásának formai és tartalmi követelményei: a pályázat két példányban nyújtandó be az intézmény cégszerű aláírásával az alábbi tartalommal:
- az iskolaudvarra, illetve települési közterületre vonatkozó, a növénytelepítés szakszerűségének elbírálását lehetővé tevő méretarányban készített parkosítási terv,
- az 1-2 sz. melléklet alapján tervezett növénylista ár megjelölésével.
6. A támogatás módja és értéke: A jóváhagyott pályázat alapján vásárolt növényjegyzék számla szerinti ára ÁFA nélkül, amely legalább 5000 Ft, de nem több, mint 30 000 Ft.
7. A pályázat elbírálásának rendje: Az előirányzott pénzügyi keret túllépése esetén az elbírálás során elsőbbséget kell adni az iskolaudvar fásítására vonatkozó pályázatoknak. A Környezeti Nevelési Iskolahálózat a pályázati felhívás 5. pontja, valamint a 1-2. számú melléklet figyelembevételével szakmailag véleményezi a pályázatokat, és iskolánként meghatározza a felhasználható támogatás összegét. Ezt követően a pályázati felhívás feltételeinek megfelelő pályázatok két példányát legkésőbb a 1999. január 31-ig az Erdészeti Hivatalon keresztül megküldi a területileg illetékes Állami Erdészeti Szolgálat Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) részére.
8. A pályázat elbírálásának közlése: Az Igazgatóság legkésőbb február 28-ig értesíti a kedvezményezett iskolákat: A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázatok az idő rövidsége miatt hiánypótlással nem egészíthetők ki, nem részesülhetnek támogatásban.
9. A támogatás kifizetése: A támogatás kifizetése iránti kérelem egy példányban - a fásítás befejezése után - 1999. május 1. és október 1. között nyújtható be az Igazgatósághoz a költségvetésnek megfelelő növényanyag vásárlását igazoló számla mellékelésével. A támogatás kifizetése 30 napon belül átutalással történik. Az átutalás érdekében a kifizetés iránti kérelemben pontosan fel kell tüntetni az iskola pénzintézetének megnevezését, ahol elszámolási számláját vezeti, valamint az intézményt azonosító költségvetési számot (16 vagy 24 jegyű számlaszámot).
10. A támogatás felhasználásának ellenőrzése: A támogatás szakszerű felhasználásának ellenőrzése az Igazgatóság jogköre. Nem megfelelő színvonalú munka esetén az iskola három évre kizárható e támogatás lehetőségéből.
11. A támogatás rendeltetésétől eltérő felhasználás következményei: Rendeltetési céltól eltérő felhasználás esetén a támogatás teljes összegét a mindenkori alapkamat kétszeres összegével növelten kell visszafizetni. Ez esetben az iskola szintén kizárható három évre e támogatás lehetőségéből.
12. A pályázatoknál alkalmazandó jogszabályok: A fásítási tevékenységet szabályozó mindenkor hatályos FVM rendelet.
13. A pályázat ügyében részletes felvilágosítás: Dr. Geiszler János, tel.:06-30/9900-673
A pályázat elutasítása ellen fellebbezésnek nincs helye.

*Minden olvasónk, aki rendszeresen kapja a Hálózat című kiadványt, tagja az iskolahálózatnak, tehát pályázhat. Ha eddig nem kapta újságunkat, küldje be pályázatát és automatikusan felvesszük tagjaink sorába. Az óvodák, az adott településen működő iskolákkal együttműködve ugyancsak pályázhatnak. - Szerk.

GYAKORLATI TANÁCSOK A FÁSÍTÁSHOZ

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti Hivatalának jóvoltából tehát idén is meghirdethetjük a fásítási pályázatunkat. Bár az ültetés csak tavasszal lesz esedékes, nem árt az előkészületeket már most elkezdeni!
A nagy szeptemberi esőzések nyomán kitűnő a talaj állapota a gödörásáshoz. Tervezzék meg, hogy hány fát, cserjét szeretnének ültetni! Tájékozódjanak a faiskolákban a választékról és az árakról, mert a pályázatnak tartalmaznia kell a pontos fajtalistát az árakkal együtt. Jelöljék ki az ültetendő növények helyét és ássanak ki a fáknak méterszer méteres, hatvan centiméter mély gödröket. A cserjéknek fele ekkora is elegendő. A kiásott földbe keverjenek annyi komposztot vagy trágyát, amennyi rendelkezésükre áll. Viszont gondosan szedegessék ki belőle a gyomnövények, a tarack gyökereit, a pajorokat, a drótférgeket, a köveket, az esetleges sittmaradványokat. Ha kell, akkor törjék, aprítsák a földet morzsalékossá, verjék szét a nagyobb rögöket. Ezután temessék vissza a gödröt és hantolják fel, ha nem fért vissza a helyére. Tavaszra megülepszik és így jól előkészített helyre ültethetik a fákat.
Geiszler János


Szerkesztő: Dr. Dőry István
Felelős szerkesztő: Munkácsy Béla
A szerkesztőség postacíme:
2000 Szentendre, Kovács L. u. 16.
A lap a szentendrei GB Nyomdában készült környezetbarát újrahasznosított papírra.
A lap megjelenését a Környezetvédelmi Minisztérium támogatta.